A
Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

A-Kiltojen Liitto ry kehittää ja tukee paikallisten A-kiltojen päihteetöntä yhdistysmuotoista vapaaehtois- ja  vertaistukitoimintaa sekä edistää toipumiskulttuuria.

Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

A-klinikkasäätiö kehittää päihde- ja mielenterveystyötä, harjoittaa tutkimusta, tarjoaa laajan valikoiman sähköisiä palveluita ja julkaisee päihdetyön erikoislehteä Tiimiä.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

ADHD-liitto on valtakunnallinen järjestö, joka edistää adhd-oireisten henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvointia.

Lapsi- ja perhetyön järjestöt

Adoptioperheet ry tukee kaikkia adoptiopolkua kulkevia, olitpa sitten harkitsemassa adoptiota, adoptoitu tai hakemassa tukea perhe-elämän haasteisiin. 

Ä
Lapsi- ja perhetyön järjestöt

Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry on vuonna 1998 perustettu vertaistukiyhdistys, joka tukee synnytysmasennukseen ja lapsivuodepsykoosiin sairastuneita äitejä ja heidän läheisiään sekä tiedottaa sairaudesta.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Aivoliitto on järjestö kaikille heille, joilla on kielellinen erityisvaikeus tai jotka ovat sairastaneet aivoverenkiertohäiriön.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Aivovammaliitto on aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää aivovammaisten henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto tarjoaa kattavasti toimintaa allergiaan, astmaan ja ihon sairauksiin liittyen.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

ALS-tutkimuksen tuki ry edistää ja tukee monitieteistä ALS-tutkimusta Suomessa, ylläpitää vertaistukifoorumia ALS-potilaille ja heidän läheisilleen.

Alvi ry tuottaa korkeatasoisia mielenterveysasiakkaiden palveluita ja pyrkii vastaamaan yhteiskunnan rakennemuutoksista johtuviin kuntoutumisen haasteisiin.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Asahi Nordic ry on asahin harrastajille ja ohjaajille suunnattu aatteellinen eli voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on edistää asahin harjoittamista ja järjestää asiaan liittyvää koulutusta.

Nuorisoalan järjestöt

Vuonna 1990 perustetun Aseman Lapset ry:n toimintaideologiana on lasten ja nuorten terveen kasvun sekä nuorten ja aikuisten luontevan vuorovaikutuksen tukeminen.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Aspa-säätiö on vammaisjärjestöjen perustama valtakunnallinen asuntojen ja asumispalveluiden tuottaja ja kehittäjä.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Asumisterveysliitto AsTe ry:n toiminnan tavoitteena on olla ihmisten ensimmäisenä kontaktipintana asumisterveysongelman kohdatessa ja antaa mahdollisimman tarkoituksenmukaista neuvontaa ja tietoa asumisterveyshaittatilanteissa.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää toiminnallaan autismikirjon monimuotoisuuden arvostusta ja yksilön ainutlaatuisuuden kunnioitusta.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Autismisäätiön toiminta koostuu monipuolisista asumiseen, työ- ja päivätoimintaan, ohjaus- ja valmennustoimintaan, terveydenhuollon vastaanottopalveluihin sekä kehittämis- ja tutkimustoimintaan liittyvistä palveluista.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Avain-säätiön tarkoituksena on edistää eri tavoin tukea tarvitsevien, kuten vammaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia järjestämällä kuntoutumista ja selviytymistä tukevia sosiaalipalveluja.

B
Lapsi- ja perhetyön järjestöt

Barnavårdsföreningen är en allmännyttig organisation vars syfte är att verka för ett stärkt föräldraskap, en bättre barndom och ett barnvänligare samhälle.

Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

Buusti ry on perustettu vuonna 1985 tukemaan psyykkisen, fyysisen tai sosiaalisen tuen tarpeessa olevia ihmisiä, lisäämään heidän toimintakykyään ja hyvinvointiaan sekä edistämään heidän kuntoutumistaan.

C
Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Colores – Suomen Suolistosyöpäyhdistys ry on valtakunnallinen potilasjärjestö. Coloresin toiminnan tarkoitus on suolistosyöpäpotilaiden ja heidän läheistensä sekä Lynchin syndroomaa sairastavien kohtaamisten mahdollistaminen ja neuvonta. Vertaistuki ja tiedon saanti tukee parempaa selviytymistä syöpätaudista.

E
Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja.

Ikääntyneiden järjestöt

Eläkeläiset ry tukee ja luo edellytyksiä vapaaehtoiselle eläkeläistoiminnalle, tuottaa erilaisia koulutus- ja kulttuuritapahtumia ja julkaisee Eläkeläinen-lehteä.

Ikääntyneiden järjestöt

Järjestö valvoo ikäihmisten etuja sekä tarjoaa palveluja ja yhdessäolon mahdollisuuksia.

Ikääntyneiden järjestöt

Eläkkeensaajien Keskusliittoon kuuluu noin 350 yhdistystä, joista valtaosa toimii yhden kunnan tai kunnanosan alueella.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Elämänlaatu ry on 2011 perustettu, voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on tukea haastavassa elämäntilanteessa olevien ihmisten elämänlaatua yhteisöllisellä ja tavoitteellisella toiminnalla.

Lapsi- ja perhetyön järjestöt

Ensi- ja turvakotien liitto ry on valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Epilepsialiitto rakentaa välittävää yhteisöä, edistää arjen sujuvuutta ja hyödyntää tieteellisen epilepsiatutkimuksen tuloksia osaksi epilepsiaa sairastavan ihmisen arkielämää.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Erilaisten oppijoiden liitto ry (ruotsiksi Förbundet för all inlärning) on järjestö, joka pyrkii tukemaan luku- ja kirjoitushäiriöisiä sekä laajemminkin erilaisia oppijoita

Lapsi- ja perhetyön järjestöt

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry on vuonna 1983 perustettu valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka työ painottuu lastensuojelun jälkihuoltoon, maahanmuuttajataustaisten nuorten tukitoimintaan, ammatilliseen perhetyöhön sekä lastensuojelun vapaaehtoiseen ja ammatilliseen tukihenkilötyöhön.

Edistia tarjoaa koteja, tukea asumiseen ja elämänhallintaan sekä edistämme asiakkaidemme työllistymisen mahdollisuuksia ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Espoon kaupunki tarjoaa hoitoa, hoivaa, neuvontaa ja tukea elämän erilaisissa käänteissä.

Esteryn tehtävänä on tukea jäsenjärjestöjensä toimintaa, yhteistyötä ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Yhdistyksen toiminta­-ajatuksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali­- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen, edistää alalla toimivien keskinäistä vuorovaikutusta sekä kansalaisjärjestöjen ja julkishallinnon yhteistyötä.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

ETRA-liitto on terveyttä ja hyvinvointia edistävien järjestöjen liitto. ETRA -lyhenne tulee sanoista ”Elämäntavat ratkaisevat”. 

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Eturauhassyöpäpotilaiden tuki ry ERSY on potilasjärjestö, joka toimii vapaaehtoisvoimin. Jäsenistöön kuuluu eturauhassyöpää sairastavia, heidän lähimmäisiään sekä sairastumisriskissä olevia.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Exit – pois prostituutiosta ry työskentelee seksuaalisen kaltoinkohtelun ja prostituution vähentämiseksi keskittymällä ennaltaehkäisyyn ja tiedottamis- ja vaikuttamistyöhön.

F
Lapsi- ja perhetyön järjestöt

Familia ry on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen kahden kulttuurin perheiden asiantuntijajärjestö. Familia tukee kahden kulttuurin perheiden hyvinvointia tarjoamalla vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, tietoa ja neuvontaa.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

FDUV on Suomessa asuvien ruotsinkielisten kehitysvammaisten henkilöiden etujärjestö.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Filha toimii hengityselinsairauksien asiantuntijoiden yhteistyöelimenä korostaen verkostotyöskentelyä, aloitetoimintaa ja kehittämishankkeita.

Finanssiala ry edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä sekä rahasto- ja rahoitusyhtiöitä ja arvopaperivälittäjiä.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Finlands svenska Marthaförbund r.f. är en rådgivningsorganisation och takorganisation för den svenska marthaverksamheten i Finland.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Finlands Svenska Socialförbund rf har sedan år 1928 fungerat som en intresseorganisation för personer som verkar inom socialvården – och i stor utsträckning inom hälsovården – i Finland.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Finnilco ry on vuonna 1980 perustettu valtakunnallinen järjestö avanne- ja vastaavasti leikatuille ja anaali-inkontinenssipotilaille.

Monialajärjestöt

Folkhälsan arbetar för ett samhälle där hälsa och livskvalitet sätts i centrum.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

FSS verkar för att Finlands svenskspråkiga synskadade skall uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet.

Lapsi- ja perhetyön järjestöt

Förbundet Hem och Skola är en centralorganisation för föräldraföreningar som verkar vid svenskspråkiga skolor och dagis i Finland.

G
Ikääntyneiden järjestöt

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ikääntyneiden terveyttä, toimintakykyä ja sosiaalista hyvinvointia monialaisesti ravitsemuksen, liikunnan ja ryhmätoiminnan avulla sekä edistää moniammatillista yhteistyötä ikääntyneiden ravitsemukseen liittyvissä asioissa.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Yhdistyksen tarkoituksena on tiivistää ja mahdollistaa glaukoomapotilaiden paremman edunvalvonnan.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Globaali sosiaalityö ry ylläpitää sosiaalialan kehitystyötä ja kumppanuutta Suomessa ja maailmalla, sekä edistää globaalia solidaarisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry on valtakunnallinen toimija, jonka tehtävänä on edistää endometrioosin, adenomyoosin, PCOS:n sekä vulvodynian kanssa elävien hyvinvointia ja edunvalvontaa.

H
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Hämeen sosiaaliturvayhdistys ry edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä, aikaansaamaan moniäänistä keskustelua, ja painottaa kansalaisten äänen kuulemista.

Hannah ry on yleishyödyllinen yhdistys,jonka tarkoituksena on edistää mielenterveyttä, päihteettömyyttä, kuntoutumista ja integraatiota ympäröivään yhteisöön.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

HARSO ry tukee harvinaissairaiden potilasyhdistysten toiminnan jatkumista ja kehittymistä.

Monialajärjestöt

Helsingin Diakonissalaitos tuottaa monipuolisia sosiaali-, terveys- ja koulutusalan palveluja ja on vaikeiden yhteiskunnallisten ongelmien asiantuntija.

Helsinki on Suomen pääkaupunki ja Helsingin seudun noin 1,44 miljoonaa asukasta ja 760 000 työpaikkaa käsittävän talousalueen keskus.

HelsinkiMissio on sosiaalialan järjestö, joka haastaa suomalaiset taistelemaan unohdettujen puolesta – yksinäisyyttä vastaan.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Hengityslaitepotilaat ry toimii elämää ylläpitävää hengityslaitetta käyttävien yhdyssiteenä ja oikeuksien edistäjänä.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Hengitysliitto on hengityssairaiden edunvalvoja sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäjä.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Hiv-säätiön ylläpitämän Hivpointin (ent. Hiv-tukikeskus) tarkoituksena on hiv-tartuntojen ennaltaehkäiseminen, tartunnan saaneiden, tartunnasta huolestuneiden ja heidän läheisten tukeminen sekä hiv-tartunnan saaneiden ihmis- ja perusoikeuksien edistäminen.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

HOPE – Yhdessä & Yhteisesti ry on suomalainen hyväntekeväisyysyhdistys, joka avustaa vähävaraisia lapsiperheitä sekä huostaanotettuja ja laitoksissa asuvia lapsia pääkaupunkiseudun lisäksi Lohjalla,[1] Tampereella, Lahdessa, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Turussa, Kouvolassa, Oulussa, Seinäjoella, Joensuussa sekä Riihimäellä.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

HSP Suomi ry:n tarkoituksena on synnynnäistä erityisherkkyyttä koskevan tiedon ja ymmärryksen lisääminen Suomessa. Yhdistys edistää ja valvoo erityisherkkien yleisiä yhteiskunnallisia etuja, hyvinvointia ja tasa-arvoa.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Huimaus- ja Meniere-liitto tarjoaa menierikoille ja muita sisäkorvaperäisiä huimaussairauksia sairastaville ja heidän läheisilleen vertaistukea ja tietoa.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Huoltoliitto ry on valtakunnallinen, yleishyödyllinen terveyttä ja hyvinvointia edistävä järjestö, joka kehittää erityisesti vaikeissa olosuhteissa elävien henkilöiden hyvinvointia ja itsenäistä suoriutumista tukevia palveluja tavoitteena yhteisön ja yksilön sosiaalinen turvallisuus, tasa-arvo ja hyvinvointi.

Hyria säätiö edistää työllistymistä ja ehkäisee syrjäytymistä tarjoamalla etsivää nuorisotyötä, ohjaamo-toimintaa, työpajatoimintaa, kuntouttavaa työtoimintaa ja työhönvalmennusta.

HyTe ry on Uudenmaan alueen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan verkostojärjestö, joka edistää kuntalaisten hyvinvointia. Tunnistamme yhteiskunnan puutteet ja toimimme niiden korjaamiseksi. Yhdistämme kansalaiset ja yhteisöt toimimaan paremman arjen puolesta – tekemään rohkeita tekoja, jotka muuttavat ihmisten elämää pysyvästi.

Hyvän mielen talo ry vahvistaa toiminnallaan ihmisten mielen hyvinvointia, ennaltaehkäisee mielenterveyden häiriöitä ja tukee toipumista.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Hyvinvointilomat järjestää tuettuja täysihoitolomia Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella.

I
Sairaus- ja vammaisjärjestöt

IBD ja muut suolistosairaudet ry on valtakunnallinen IBD:tä ja muita suolistosairauksia sairastavien sekä heidän läheistensä etujärjestö.

Monialajärjestöt

Ihmisoikeusliitto on asiantuntijajärjestö, joka keskittyy ihmisoikeuksien edistämiseen Suomessa. Ihmisoikeusliitto seuraa ihmisoikeustilannetta, vaikuttaa ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta ja tuo päivänvaloon ihmisoikeusongelmia Suomessa.

Ikääntyneiden järjestöt

Ikäinstituutin säätiö toimii hyvän vanhenemisen puolesta edistämällä ikäihmisten toimintakykyisyyttä ja osallisuutta.

Lapsi- ja perhetyön järjestöt

Imetyksen tuki ylläpitää ja kehittää luotettavaa ja laadukasta imetyksen vertaistukea, julkaisee Imetysuutisia-lehteä ja tarjoaa puitteet laktivismille.

Nuorisoalan järjestöt

Valtakunnallinen työpajayhdistys ehkäisee syrjäytymistä edistämällä työpajatoiminnan ja sosiaalisen työllistämisen kehitystä Suomessa. Toiminnallaan yhdistys vahvistaa sekä työpajojen toimintaedellytyksiä että työpaja-ammattilaisten osaamista.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Edistämme ja kehitämme fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää.

Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

Olemme Irti Huumeista ry ja tarjoamme valtakunnallisia vertais- ja ammattitukipalveluita huumeongelmaisten läheisille sekä toipuville käyttäjille.

J

Vammaisperheyhdistys Jaatinen kokoaa vammaisten lasten ja nuorten perheitä jakamaan tukea, tietoa, ideoita ja iloa toistensa kanssa.

Joensuun sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä.

JHL on kokoava voima, joka toimii vahvimpana ammattiliittona työpaikoilla ja yhteiskunnassa.

Jyväskylä on vireä ja monimuotoinen koulutuksen, osaamisen, kulttuurin ja liikunnan keskus, kauniin luonnon ja arkkitehtuurin kaupunki.

K

Kakspy ry toimii mielenterveys- ja päihdetyön edistämiseksi yksilö- ja yhteisötasolla ja edesauttaa yksilöiden aktiivisen kansalaisuuden ja osallisuuden toteutumista.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Yhdistyksen tarkoituksena on sosiaalipoliittisena yhteistoimintajärjestönä toimia sosiaaliturvan, terveyden ja muun sosiaali- ja terveyspolitiikan alalla toimivien yhdistysten, laitosten ja muiden sosiaalipolitiikasta kiinnostuneiden yhdyssiteenä, toimia jäsenistönsä toimintaedellytysten lisäämiseksi sekä vaikuttaa toimialueensa väestön hyvinvoinnin edistämiseksi.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Kansalaisareena on vapaaehtoistyön informaatio- ja kehittämiskeskus, joka edistää vapaaehtoista ja omaehtoista toimintaa, vertaisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Ikääntyneiden järjestöt

Kansallinen senioriliitto ry on valtakunnallinen eläkeläisjärjestö, jonka tarkoituksena on senioreiden sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

KÄPY ry:n toiminnan ydin on vertaistuen tarjoaminen perheille.

Säätiömme tarjoaa vammaisille suunnattua palveluasumista kodinomaisissa palvelutaloissa.

Lapsi- ja perhetyön järjestöt

Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry on lastensuojelualan asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on vahvistaa ja puolustaa perheiden hyvinvointia ja tukea toimivia perhesuhteita.

Opinkirjon perustehtävä on tukea kouluja niiden kehittymisessä jäsentensä oppimista ja hyvinvointia synnyttäviksi oppimiskeskuksiksi.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön keskeisimmät toiminnat ovat vaikuttamistoiminta, lyhytaikaishoito, asuntojen hankinta ja rakennuttaminen sekä kehittämistoiminta.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Tukiliitto on valtakunnallinen jäsenyhdistystensä muodostama ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Teemme tutkimusta, koulutamme, kehitämme, viestimme, vaikutamme ja tuotamme materiaaleja, jotta vammaiset ihmiset pääsisivät samalle viivalle muiden kanssa ja pois marginaalista, osallistumaan täysivaltaisesti yhteiskunnan ja omien yhteisöjensä toimintaan.

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n on kansalaisjärjestö, joka toimii kehitysvammaisten ihmisten, heidän perheidensä ja läheistensä edunvalvonta- ja tukiyhdistyksenä sekä edistää kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Keliakialiitto on valtakunnallinen potilasjärjestö, jonka tavoitteena on edistää keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavien sekä muiden gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevien henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvointia.

Kerava on turvallinen ja mukava kaupunki, jossa pidetään huolta ihmisistä ja ympäristöstä.

Nuorisoalan järjestöt

Kesälukioseura ry on sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon valtakunnallinen yhdistys, joka perustettiin vuonna 1965 tarjoamaan vaihtoehtoja perinteiselle kouluopetukselle.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Edistää kuntalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa paikallisella alueella. Toimia toimeentuloturvan sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseksi ja sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamiseksi. Tuoda esille sosiaali- ja terveysturvassa havaittuja epäkohtia ja tehdä esityksiä niiden poistamiseksi.

Monialajärjestöt

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry on vahva ja yhteisöllinen eri yhteisöjen välistä vuoropuhelua edistävä, kuntalaisten osallisuutta ja hyvinvointia tukeva yhteistyöjärjestö sekä alueellinen yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan innovaatiokeskus.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Kiipula on ammatillisen erityisopetuksen, aikuiskoulutuksen ja kuntoutuksen osaamiskeskus ja palvelujen tuottaja.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Kilpirauhasliitto toimii valtakunnallisena kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestönä, joka edistää kilpirauhassairauksien tunnettavuutta, hoitoa ja tutkimusta sekä kilpirauhassairaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Kipukapina ry on vaikeista kroonisista kivuista kärsivien potilasjärjestö.

Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

Kirkkopalvelut ry on seurakuntien ja kristillisten toimijoiden valtakunnallinen yhteistyö- ja palvelujärjestö, joka rakentaa oikeudenmukaista yhteiskuntaa, auttaa kirkkoa onnistumaan ja uudistumaan, kouluttaa ja valmentaa sekä välittää ihmisestä ja toimii hyvinvoinnin puolesta.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n toiminnan tavoitteena on edistää kohtuuhintaista vuokra-asumista ja vuokra-asuntojen yleisiä ja yhteisiä tuotannollisia edellytyksiä.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:n tavoitteena on edistää yhteistyötä eri toimijoiden kesken kokemusasiantuntijuuden kehittämiseksi. Mukana on jo yli 40 organisaatiota ja joukossa on sairaanhoitopiirejä, sekä pienempiä yhdistyksiä.

Ikääntyneiden järjestöt

Toiminnan tavoitteena on kansalaisten hyvinvoinnin tukeminen, osallistumismahdollisuuksien luominen, ikääntyneiden aktiivisuuden ja omatoimisuuden säilyminen.

Kotka on maakuntansa Kymenlaakson toiseksi suurin kaupunki.

Lapsi- ja perhetyön järjestöt

Koulutus Elämään Säätiö toteuttaa 3-13 -vuotiaille lapsille ja nuorille suunnattua laaja-alaista terveyskasvatusohjelmaa, jonka keskeisiä osa-alueita ovat terveelliset elämäntavat ja ehkäisevä päihdetyö.

Kaupungin visio: vuonna 2020 Kouvola on elinvoimainen ja luonnollinen kasvukeskus, jossa on hyvä elää, yrittää ja tehdä työtä.

Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

Vi strävar till att vara ett resurscentrum inom missbrukarvården och det drogförebyggande arbetet i Svenskfinland.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Kriminaalihuollon tukisäätiö on rangaistuksesta vapautuvien ja heidän läheistensä selviytymistä ja elämänhallintaa edistävä valtakunnallinen asiantuntija ja palveluntuottaja.

Ikääntyneiden järjestöt

Kristillinen Eläkeliitto ry on vuonna 1976 perustettu valtakunnallinen eläkeläisjärjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on olla eläkeläisten ja ikääntyvien edunvalvojana sekä edistää heidän hyvinvointiaan ja sosiaalista turvallisuuttaan korostaen kristillistä elämänkatsomusta ja Jumalan sanaan perustuvan elämän kokonaisnäkemystä.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry on Suomen ainoa yleinen ja kaikille avoin kuluttajien ja julkisten palveluiden käyttäjien edunvalvonta-, koulutus- ja neuvontajärjestö. Kuluttajaliitto puolustaa kuluttajan ja julkisten palveluiden käyttäjien oikeuksia yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Kuntoutussäätiö on voittoa tavoittelematon, valtakunnallinen, riippumaton kuntoutuksen asiantuntija ja kehittäjä.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Kuuloliitto vaikuttaa, tiedottaa, tutkii, edustaa jäsenyhdistystensä jäseniä sekä tuottaa kulttuuri-, loma- ja virkistyspalveluja. Liitto tavoittelee esteetöntä ja saavutettavaa yhteiskuntaa.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL ry) on kuurojen, huonokuuloisten ja kuulomonivammaisten lasten ja heidän perheidensä tueksi vuonna 1963 perustettu valtakunnallinen järjestö.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Kuurojen Liitto on viittomakielisten kuurojen etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestö. Liitto valvoo ja edistää kaikenikäisten kuurojen yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumista ja toimii jäsenyhdistyksiensä kattojärjestönä.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Järjestämme monipuolista virkistys- ja työtoimintaa asukkaillemme. Toiminnan tavoitteena on tuoda asiakkaiden elämään sisältöä ja laatua toiminnallisen kuntoutumisen ja mielekkään tekemisen avulla.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen.

L
Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Tarkoituksena on tukea sisäkorvaistutteen (SI) saaneita lapsia ja heidän perheitään kautta koko Suomen.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry kehittää alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen sosiaali- ja terveyspolitiikan välistä yhteistyötä, tekee sosiaali- ja terveysalan selvityksiä ja aloitteita, harjoittaa alaan liittyvää viestintää sekä julkaisu-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa sekä antaa neuvontaa.

Lapsi- ja perhetyön järjestöt

Yhdistys toimii lapsettomien ja heidän läheistensä edunvalvojana sekä kasvattaa yhteiskunnan tietoa ja tietoisuutta lapsettomuudesta.

Lapsi- ja perhetyön järjestöt

Lasten ja nuorten keskuksen tavoitteena on lapsilähtöinen Suomi, jossa jokaisella on elämässään turvallinen aikuinen. Lasten ja nuorten keskus toimii yhdessä lähes 300 jäsenseurakunnan kanssa valtakunnallisesti ja tekee yhteistyötä kymmenien kuntien ja järjestöjen kanssa ympäri Suomen.

Lapsi- ja perhetyön järjestöt

Lasten lomatoiminta eli tuttavallisemmin leiritoiminta on laadukasta ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, jolla on positiivista vaikutusta niin perheen kuin leiriläisenkin hyvinvointiin.

Nuorisoalan järjestöt

Olemme valtakunnallinen lapsi- ja varhaisnuorisojärjestö, joka toimii ympäri Suomea järjestäen kaikille avointa kerho- ja leiritoimintaa.

Lapsi- ja perhetyön järjestöt

Lastensuojelun Keskusliitto on vuonna 1937 perustettu keskusjärjestö, joka toimii aktiivisena vaikuttajana ja voimien yhdistäjänä lapsen oikeuksien asioissa kansallisella ja eurooppalaisella tasolla.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Leijonaemot ry on erityislasten vanhempien vertaistukijärjestö ja järjestää vertaistukitoimintaa erityislasten vanhemmille yli lasten diagnoosirajojen.

Lapsi- ja perhetyön järjestöt

Järjestämme monipuolista leiritoimintaa kouluikäisille lapsille ja nuorille koulujen loma-aikoina.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Lihastautiliitto on valtakunnallinen vammaisjärjestö, jonka päämääränä on tukea lihassairaiden ihmisten oikeutta tasa-arvoiseen, monimuotoiseen ja hyvään elämään.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Liikehäiriösairauksien liitto ry (entinen Parkinsonliitto ry) lisää tietoa liikehäiriösairauksista, tekee vaikuttamistyötä, tuo palvelutarpeet näkyviksi, edistää hoitoa ja kuntoutusta, tarjoaa maksuttomia neuvonta- ja tukipalveluita, järjestää sopeutumista tukevaa kurssitoimintaa sekä tukee ja kehittää vapaaehtoistoimintaa. Lisäksi liitto toimii kansainvälisissä, valtakunnallisissa ja alueellisissa verkostoissa.

Liikuntatieteellinen Seura on liikuntatieteiden, liikuntakulttuurin ja liikuntapolitiikan aktiivinen seuraaja, arvioija, kehittäjä ja tiedonvälitykseen erikoistunut asiantuntija.

Monialajärjestöt

Lupa Lapsuuteen ry on valtakunnallinen, vuonna 2021 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on monitoimijaisesti yhteiskehittää palliatiivisessa hoidossa elävien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä psykososiaalisen tuen muotoja ja tukitoimia.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenistön yhdyssiteenä, valvoa heidän oikeuksiaan ja työskennellä kasvuhäiriöiden aiheuttamien vammojen ja haittavaikutusten tutkimuksen, ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen edistämiseksi.

M
Monialajärjestöt

Maa- ja kotitalousnaiset on valtakunnallinen ruuan, maaseutumaiseman sekä yrityspalveluiden asiantuntijajärjestö sekä maaseutuhenkisten ihmisten suuri ja aktiivinen verkosto.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry järjestää tuettuja lomia STEA:n (ent. RAY) tuella lomakohteissa ympäri Suomea vuoden jokaisen viikon aikana.

Lapsi- ja perhetyön järjestöt

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry (MLL, ruots. Mannerheims Barnskyddsförbund rf) on vuonna 1920 perustettu avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Maria Akatemia ry / Maria Akademi rf on valtakunnallinen, yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon ja sitoutumaton asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka toimii ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja kasvun osaamiskeskuksena.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Martat on kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia ja kotitalouden arvostusta.

Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

Mielenterveyden keskusliitto on vuonna 1971 perustettu valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka valvoo ja ajaa mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien sekä heidän läheistensä etuja yhteiskunnassa, toimii asiantuntijana heitä koskevissa kysymyksissä ja kehittää tarvittavia palveluja.

Omaisjärjestöt

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami on mielenterveyskuntoutujien omaisten ja -omaishoitajien valtakunnallinen edunvalvoja ja omaistyön asiantuntijaorganisaatio.

Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

Mielenterveysyhdistys Etappi ry on perustettu vuonna 2001. Etappi ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, joka tekee mielenterveystyötä sekä tuottaa asumispalveluja nuorille aikuisille pääkaupunkiseudulla.

HELMI ry:n toiminnan tavoitteena on mielenterveyskuntoutujien yhteiskunnallisen aseman parantaminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy.

Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Puolustamme kaikkien yhtäläistä oikeutta hyvään mielenterveyteen. MIELI ry on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö.

Ikääntyneiden järjestöt

Vuonna 1965 perustettu Miina Sillanpään Säätiö on yleishyödyllinen yhteisö, joka järjestää, edistää ja tukee aikuisväestön kuntoutusta, vanhusten asumista ja muita vanhuspalveluja, kansanterveyttä vahvistavaa tutkimusta ja kehittämistä

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Moniheli on monikulttuurisuustoimijoiden yhteisöllisesti toimiva maanlaajuinen etujärjestö. 

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Monika-Naiset liitto ry on sosiaalialalla toimiva monikulttuurinen järjestö, joka kehittää ja tarjoaa erityispalveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja -lapsille,

Lapsi- ja perhetyön järjestöt

Mothers in Business (MiB) on verkosto urasuuntautuneille äideille. MiB on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia verkostoitumiseen, vertaistukeen ja työelämätaitojen kehittämiseen.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Muistiliitto on muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä oma järjestö. Se on 42 jäsenyhdistyksensä valtakunnallinen kattojärjestö. Muistiyhdistyksillä on yhteensä jo noin 14 500 jäsentä.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Liitto tukee munuais- ja maksasairauksiin sairastuneiden ja elinsiirron saaneiden sekä heidän läheistensä hyvinvointia ja ajaa heidän oikeuksiaan.

Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

Music Against Drugs ry on valtakunnallisesti lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta edistävä ehkäisevän päihdetyön järjestö.

Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

Myllyhoito­yhdistys on valta­kunnallinen asiantuntija- ja kansalais­järjestö. Myllyhoitoyhdistyksen tavoitteena on riippuvuuksien ehkäiseminen, päihderiippuvuuteen tai muihin haitallisiin riippuvuuksiin sairastuneiden ja heidän läheistensä auttaminen sekä toipumiskeskeisen riippuvuushoidon kehittäminen.

N
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Naisten Linja Suomessa ry on rekisteröitynyt yhdistys, jonka toiminnan tarkoitus on vastustaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ylläpitäviä asenteita ja rakenteita yhteiskunnassa, poistaa tällainen väkivalta yhteiskunnallisella ja yksilötasolla sekä auttaa väkivallan kohteeksi joutuneita naisia ja muita osallisia.

Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

Naistenkartano vahvistaa naisten arkipäivän elämänhallintaa, ehkäistä erilaisten varhaisvaiheen riippuvuuksien kehittymistä sekä tukea niistä irtaantumista.

Näkemisen ja silmäterveyden toimiala (NÄE ry) on näkemiseen ja silmäterveyteen erikoistunut toimialajärjestö.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Näkövammaiset lapset ry:hyn on liittynyt noin 550 näkövammaisen lapsen perhettä.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Suomen näkövammaisyhdistysten kattojärjestö edistää sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksien toteutumista, tuottaa erityispalveluja ja toimii Suomessa asiantuntijana näkövammaisuuteen ja näkemiseen liittyvissä asioissa.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Tarkoituksenamme on tukea vakavan luonnehäiriön, erityisesti narsistisen persoonallisuushäiriön omaavan henkilön vaikutuspiiriin kuuluvien läheisten selviytymistä.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Nasy — Naiset Yhdessä ry järjestää naisille, pariskunnille ja perheille tuettuja lomia, jotka tarjoavat mahdollisuuden lepoon ja sekä fyysiseen että henkiseen virkistäytymiseen.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Neuroliitto on valtakunnallinen kansanterveysjärjestö, joka edustaa MS-tautia ja eteneviä harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavia sekä heidän läheisiään.

Nuorisoalan järjestöt

Non Fighting Generation ry (NFG) on vuonna 1996 perustettu valtakunnallinen nuorisokasvatusjärjestö, joka on erikoistunut nuorten väkivaltaisuuden vähentämiseen arvo- ja väkivallattomuuskasvatuksen keinoin.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Yhdistyksen tavoitteena on tarjota leskille ja heidän lapsilleen mahdollisuus tavata samassa elämäntilanteessa olevia ja saada tukea suruun ja leskeyteen liittyvissä asioissa.

Nuorisoalan järjestöt

Nuorisoasuntoliitto ry eli NAL on vuonna 1971 perustettu nuorten asumisen edunvalvoja ja 24 paikallisen nuorisoasuntoyhdistyksen keskusliitto.

Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

Yeesi edistää nuorten mielenterveyttä nuorten omia voimavaroja vahvistamalla.

Nuorisoalan järjestöt

Nuorten Palvelu ry:n ammattilaiset ja vapaaehtoiset ympäri Suomen kohtaavat nuoria netti- ja katupäivystyksessä, tukihenkilötoiminnassa, kaupallisissa ympäristöissä sekä erilaisissa tapahtumissa.

Nuorisoalan järjestöt
Nuorisoalan järjestöt

Nuorten Ystävät on yli 100-vuotias kansalaisjärjestö, joka on perustamisestaan lähtien tehnyt ennakkoluulottomasti työtä heikommassa asemassa olevien sekä apua tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden hyväksi.

Nurmijärven kunta tarjoaa kuntalaisten hyvinvointia tukevia palveluja. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti hyödyntäen ennakkoluulottomasti uusia ideoita ja ajatuksia.

Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

Vi arbetar för en förbättrad trafikkultur och ökad trafiksäkerhet genom att befrämja nykterhet i trafiken. Fokus ligger på sänkning av promillegränsen för rattfylleri till 0,2 promille.

Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

Toimintamme tarkoituksena ja missiona on opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn vahvistaminen.

O
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Oikeus Arvokkaaseen Kuolemaan ry on aatteellinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, jonka päätavoitteena on myötävaikuttaa siihen, että Suomeen saadaan aktiivisen eutanasia salliva laki.

Omaisjärjestöt

Liiton toiminnan tarkoitus on omaishoitajien ja heidän läheistensä aseman parantaminen ja tukeminen sekä heitä tukevien toimintojen kehittäminen ja toteuttaminen.

Nuorisoalan järjestöt

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on vuonna 1924 perustettu valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan edunvalvonta- ja palvelujärjestö, joka edustaa kaikkia Suomen korkeakouluopiskelijoita. OLL vaikuttaa, palvelee, kouluttaa, tutkii ja toimii niin kansallisilla kuin kansainvälisillä kentillä opiskelijaliikunnan puolesta.

Lapsi- ja perhetyön järjestöt

Osallisuuden aika ry mahdollistaa lastensuojelun piirissä olevien lasten, nuorten ja ammattilaisten vaikuttavan vuoropuhelun ja tuottaa osallisuuden myötä ratkaisuja yksilöille ja yhteiskunnalle.

Hyvinvointipalvelut järjestää kaupunkilaisille lakien ja asetusten mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut ja vastaa sosiaalisten ongelmien ja niiden haittavaikutusten ehkäisemisestä Oulussa.

P
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Haluamme kannustaa mahdollisimman monia työikäisiä ja heidän perheitään hyvinvointitoimintamme pariin; Innostaa heitä arkiliikuntaan, muuttamaan elintapojaan pysyvästi terveellisemmiksi, jotta he jaksaisivat paremmin.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. PAM neuvottelee palvelualoille työehtosopimukset ja valvoo jäsentensä etuja työpaikoilla.

Lapsi- ja perhetyön järjestöt

Tavoitteemme on vahvistaa lapsiperheiden arjessa jaksamista.

Lapsi- ja perhetyön järjestöt

Parisuhdekeskus Kataja auttaa Sinua voimaan hyvin tarjoamalla parisuhdetta vahvistavaa tietoa, toimintaa ja koulutusta.

Lapsi- ja perhetyön järjestöt

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.

Lapsi- ja perhetyön järjestöt

Perhehoitoliitto ry on valtakunnallinen perhehoidon asiantuntijajärjestö, joka vaikuttaa, viestii, neuvoo ja kouluttaa perhehoitoon liittyvissä asioissa ja tukee perhehoitajia, sijaisvanhempia ja perhehoidossa hoidettavia lapsia ja aikuisia.

Perhekuntoutuskeskus Lauste on yksityinen, voittoa tavoittelematon lastensuojelupalveluiden asiantuntija.

Lapsi- ja perhetyön järjestöt

Pesäpuu ry on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka tehtävänä on lisätä lasten ja heidän läheistensä hyvinvointia lastensuojelussa. Visiomme on, että jokainen lapsi lastensuojelussa on turvassa, osallinen ja arvokas.

Lapsi- ja perhetyön järjestöt

Yhdistyksen perustehtävä on edistää lasten hyvinvointia tarjoamalla lapsille mahdollisuuksia ja tukemalla vanhemmuutta.

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus jatkaa ja laajentaa Pohjois-Karjala projektin puitteissa tapahtunutta sydän- ja verisuonitautien sekä muiden keskeisten kansantautien ennaltaehkäisyä ja väestön terveyden edistämistä.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry on vakaa ja kuuluva maakunnallinen vaikuttaja, kehittäjä ja yhdistäjä, jolla on syvät juuret ja rohkea katse.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry on sosiaali- ja terveysalan maakunnallinen toimija, joka parantaa heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten elämää.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä terveyttä ja hyvinvointia edistämällä järjestöjen yhteistyötä, vahvistamalla toimintaedellytyksiä ja tukemalla vapaaehtoistoimintaa.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Positiiviset ry on hiv-tartunnan saaneiden edunvalvontajärjestö, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa hiv-tartunnan saaneiden hyvinvointia.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Pro-tukipiste on asiantuntijajärjestö, joka edistää seksi- ja erotiikka-alalla toimivien ihmisten sekä ihmiskaupan uhrien osallisuutta ja oikeuksia.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Psoriasisliitto ajaa psoriasista sairastavien hyvää elämänlaatua ja oikeuksien toteutumista, kuten sairastavien oikea-aikaisen, vaikuttavan hoidon ja kuntoutuksen saatavuutta.

Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

Psykosociala förbundet är en ideell, riksomfattande och svenskspråkig sakkunnigorganisation inom området psykisk hälsa i Finland.

Puustellin Tuki ry on riippumaton kolmannen sektorin toimija, jonka toiminnan tarkoitus on ylläpitää ja kehittää osatyökykyisten mahdollisuuksia tehdä työtä ja hankkia toimeentuloa. Tarkoitusta varten yhdistys ylläpitää Puustellin Työkylää Laukaan Kuhankoskella.

R
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Raiskauskriisikeskus Tukinainen antaa tukea, apua ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille, heidän läheisilleen ja uhrien parissa työskenteleville.

Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

Järjestö keskittyy ehkäisevään päihdetyöhön korostaen yksilöiden, perheiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan vastuullisuutta päihdeasioissa sekä opastaa ihmisiä terveisiin elämäntapoihin.

Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Ravitsemusterapeuttien yhdistys (RTY) on monialaisen jäsenistönsä palvelu- ja koulutusjärjestö, joka toimii yliopistokoulutetut ravitsemusasiantuntijat kokoavana verkostona ja edistää jäsentensä ammatillisia etuja.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry on sairastuneiden oma järjestö, jonka toiminnan ydin on vertaistuki eri muodoissa. Yhdistyksen tavoitteena on, että suomalaiset rintasyöpäpotilaat saavat parasta mahdollista hoitoa asuinpaikasta riippumatta.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry edistää ruokakasvatusta ja sen osaamista Suomessa. Ruokailo kasvaa itse tehden ja kokien!

S

SaimaanVirta ry sai alkuunsa vuonna 2019, kun TyönVuoksi ry ja IntoPajat ry yhdistyivät. Yhdistymisen myötä saatiin Etelä-Karjalaan entistä vahvempi toimija työllisyyden edistämiseen ja sosiaalisen työllistämiseen.

Lapsi- ja perhetyön järjestöt

Sairaalaklovnit toimivat lapsen tukena hoitolaitoksissa tuottaen hyvää mieltä ja iloa tilanteissa, joihin liittyy kuormittavia tai rajoittavia tekijöitä. Toiminnan tavoitteena on vaikuttaa lapsen ja perheen sairaalakokemukseen ja siitä jäävään muistoon.

Monialajärjestöt

Folkhälsan arbetar för ett samhälle där hälsa och livskvalitet sätts i centrum.

Monialajärjestöt

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa, ylläpitää ja edistää saamelaisten asemaa ja oikeuksia alkuperäiskansana sosiaali- ja terveysalalla sekä hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Förbundets syfte är att främja och förverkliga jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning och deras närstående inom den svenskspråkiga befolkningen i Finland.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Satakunnan Sosiaaliturvayhdistys edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen.

Lapsi- ja perhetyön järjestöt

Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä mukaan toimia sateenkaariperheiden lasten, vanhempien ja perhettä suunnittelevien kontaktifoorumina, tukiryhmänä, oikeuksien puolustajana, palveluiden kehittäjänä, tiedontuottajana ja -välittäjänä sekä edunvalvojana.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Savon Vammaisasuntosäätiön tehtävänä on edistää tukea tarvitsevien ihmisten, ensisijaisesti kehitysvammaisten henkilöiden asumis- ja päivätoimintaolojen kehittymistä Savossa.

Seinäjoen kaupunki on kasvun sekä kunta- ja palvelurakenteellisten uudistusten johdosta kansallisesti merkittävä kuntapalvelujen järjestäjä ja tuottaja. Seinäjoki on keskeinen palveluiden järjestäjä koko Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Selkäliiton toiminnan tarkoituksena on selkäsairauksien ennaltaehkäisy sekä selkäsairaiden hoidon, kuntoutuksen ja elämänlaadun parantaminen yhdessä selkäyhdistysten ja muiden samoja tavoitteita toteuttavien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Seta on ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on yhteiskunnan kokonaisvaltainen muutos, jotta ihmisoikeudet ja hyvinvointi toteutuvat Suomessa ja kansainvälisesti riippumatta ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Toimintaamme kuuluvat monimuotoiset palvelut kuten neuvonta, terapia, konsultointi ja kouluttaminen seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden aihepiireissä.

Olemme yleishyödyllinen tamperelaisten kansalaisjärjestöjen perustama yhteisö, joka käyttää voimavaransa asiakkaidensa tavoitteiden toteutumisen tukemiseen ja yhteistyöhön julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa ihmisten parhaaksi.

Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

Liiton ja sen noin sadan, ympäri Suomea toimivan jäsenyhteisön erityisosaamista ovat päihde- ja pelihaitat, riippuvuudet, mielenterveysongelmat, pitkäaikaisasunnottomuus sekä sosiaalinen työllistäminen.

Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

Sininauhasäätiö tarjoaa palveluiden ulkopuolelle joutuneelle kodin ja tuen sekä puolustaa hänen oikeuksiaan ja ihmisarvoaan.

Ikääntyneiden järjestöt

Siskot ja Simot on luovan välittämisen yhteisö ja keikkavapaaehtoisuuden edelläkävijä. Edistämme matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaa ja levitämme vastuullista välittämistä etenkin ikäihmisistä. Ikäihmiset ovat maailman parhaita life coacheja – ei mikään yhteiskunnan kuluerä.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Solaris-lomat järjestää laadukkaita täysihoitolomia kotimaassa perheille ja aikuisille, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta lomaan kodin ulkopuolella.

Lapsi- ja perhetyön järjestöt

SOS-Lapsikylä on lastensuojelun ja lapsiperheiden varhaisen tuen asiantuntija ja palvelujärjestelmän uudistaja.

Ammattijärjestö Talentia vaikuttaa, jotta sen jäsenistöllä on edellytykset tehdä työnsä hyvin, työssä jaksetaan, työn merkitys ymmärretään ja siitä maksetaan oikeudenmukaista palkkaa.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Sosped-säätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö. Pyrimme kohtaamaan ihmisen muutosvaiheessa – uudella ja vaikuttavalla tavalla. Sosped-säätiön ydin on vertaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tuotteemme on hyvinvointi ja sen edistäminen. Teemme työtämme sosiaalipedagogisella otteella. Arvostamme kokemusasiantuntijuutta.

Sovatek-säätiö on psykososiaalisen kuntoutuksen asiantuntija- ja yhteistoimintaorganisaatio joka keskittyy päihde- ja mielenterveyshaittojen ehkäisyyn ja hoitoon sekä työllistymisen edistämiseen.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

SoveLin toiminnan tavoitteena on, että pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuudet terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan, soveltavaan liikuntaan sekä aktiiviseen elämäntapaan paranevat.

Suoja-Pirtti ry tuottaa ja kehittää kuntouttavia asumispalveluja päihdeongelmaisille henkilöille.

Nuorisoalan järjestöt

Yhdistys tukee opiskelijoita heitä koskevissa oikeudellisissa kysymyksissä, järjestää paikallista koulutusta sekä toimii valtakunnallisena ammattiin opiskelevien edunvalvojana ja asiantuntijana.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Suomen änkytysyhdistys ry edistää änkyttäjien keskinäistä yhteydenpitoa, helpottamaa änkyttävien ihmisten elämää ja toimii heidän edunvalvojanaan. Yhdistys tukee änkyttävien henkilöiden perhettä ja omaisia sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.

Suomen Apteekkariliitto kehittää ammatillisesti ja eettisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkiliikkeen harjoittamista tukevia palveluita.

Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

Edistämme tupakkatuotteiden käytön loppumista sekä päihteettömyyttä ja parannamme siten väestön terveyttä ja hyvinvointia.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Tavoite on taata vammaisille yhdenvertainen kohtelu ja vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Diabetesliitto on diabetesyhdistysten muodostama kansalaisjärjestö, joka antaa suoraa tukea diabeetikoille ja läheisille diabeteksen kanssa elämisessä ja edistää diabeetikoiden elämänlaatua.

Liiton tarkoituksena on fysioterapeuttien ammatillinen ja taloudellinen edunvalvonta sekä fysioterapian aseman edistäminen.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry- Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf on valtakunnallinen potilasjärjestö, joka toimii gynekologiseen syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä valtakunnallisena edunvalvontajärjestönä.

Hammaslääkäriliitto tekee työtä koko ammattikunnan ja suunterveyden hyväksi. Valvoo jäsentensä etuja työmarkkinoilla, vaikuttaa suun terveydenhuollon asioihin ja edistää väestön suunterveyttä.

Lapsi- ja perhetyön järjestöt

Icehearts ry perustettiin vuonna 1996. Icehearts on sosiaalinen urheiluseura, jonka tarkoituksena oli ennaltaehkäistä syrjäytymistä joukkueurheilun avulla. Yhdistys on valtakunnallinen järjestö, jotta mahdollisimman moni lapsi saisi mahdollisuuden harrastaa, tuntea olevansa osa yhteisöä ja kasvaa täyteen potentiaaliinsa.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Kinestetiikkayhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää kinestetiikan käyttöä ja tunnettavuutta sosiaali- ja terveydenhuollon alalla ja täten edistää asiakkaiden, työntekijöiden ja palveluntuottajien hyvinvointia.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Suomen Kipu ry on valtakunnallinen, vuodesta 1992 toiminut voittoa tavoittelematon kipupotilaiden, heidän läheistensä, hoitohenkilökunnan sekä kipuasioista kiinnostuneiden etu- ja yhteistyöjärjestö.

Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

Suomen Klubitalot ry tukee suomalaisten mielenterveyskuntoutujien Klubitalojen toimintaa ja edistää mielenterveyskuntoutujien sosiaalista asemaa yhteiskunnassa.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Yhdistys perustettiin vuonna 1993 nimellä Kuulokoirayhdistys ry, ja ensimmäiset kuulokoirat valmistuivat vuonna 1998. Kuulokoirat saivat virallisen hyötykoiran statuksen vuonna 2007, jonka jälkeen niillä on ollut lain suoma oikeus kulkea käyttäjänsä mukana kaikkialla.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Suomen Kuurosokeat ry valvoo kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten oikeuksia, tuottaa heille palveluita, toimii kuurosokeusalan asiantuntijana ja järjestää yhteistä toimintaa.

Suomen Kylät ry on kylä- ja kaupunginosatoimintaa, Leader-työtä ja muuta paikallista kehittämistä edistävien järjestöjen kaksikielinen valtakunnallinen yhdistys.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Suomen Lääkäriliitto on vuonna 1910 perustettu ammattijärjestö, johon kuuluu valtaosa Suomessa toimivista lääkäreistä.

Suomen Lastenhoitoalan Liitto SLaL ry on koulutettujen lastenhoitoalan ammattilaisten ja alan opiskelijoiden yhteinen järjestö. Teemme parempaa arkea lastenhoidon ammattilaisille.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto edistää ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuorten kulttuurikeskusten sekä muiden lastenkulttuurin toteuttajien toimintaedellytyksiä sekä lastenkulttuuritoiminnan yleistä kehitystä ja tunnetuksi tekemistä.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja edistää lihavuusleikattujen ja lihavuusleikkausta tarvitsevien etuja.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Suomen Luustoliitto on kansanterveys- ja potilasjärjestö, joka yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa edistää kansalaisten luustoterveyttä ja hyvinvointia.

Monialajärjestöt

Suomen Merimieskirkko ry:n sääntöjen mukaan toiminnan tarkoituksena on yhteistyössä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa ja sen tunnustuksen mukaisesti tehdä kristillistä, sosiaalista, kulttuurillista ja diakonista työtä merenkulkijoiden, ulkomailla olevien ja olleiden suomalaisten parissa ja toteuttaa kansainvälistä kristillistä työtä Suomen satamissa.

Pelastusalan vapaaehtoisjärjestöt

Suomen Meripelastusseura on valtakunnallinen vapaaehtoisten meri- ja järvipelastusyhdistysten keskusjärjestö. Pelastamme ja avustamme merihätään joutuneita ihmisiä merialueilla ja sisävesillä.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Suomen Migreeniyhdistys on valtakunnallinen potilas- ja edunvalvontajärjestö, joka tarjoaa tietoa ja tukea migreeniä sekä vaikeita ja harvinaisia päänsärkysairauksia sairastaville, heidän omaisilleen sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

Suomen Moniääniset ry on ääniä kuulevien oma yhdistys. Tarkoituksenamme on edistää ääniä kuulevien ihmisten hyvinvointia heitä tukemalla, yhdistämällä ja aktivoimalla. Toimimme yhteistyöjärjestönä äänien kuulemiseen liittyvissä asioissa ja edistämme ääniin liittyvän tiedon ja tutkimuksen tuntemusta.

Lapsi- ja perhetyön järjestöt

Suomen Monikkoperheet ry on vuonna 1995 perustettu järjestö, joka toimii alueellisten monikkoperheyhdistysten valtakunnallisena kattojärjestönä. Monikkoperheellä tarkoitetaan perhettä, johon on syntynyt useampi kuin yksi lapsi kerrallaan eli kaksoset, kolmoset tai neloset. Järjestön kotipaikka on Jyväskylä.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Suomen muistiasiantuntijat ry toimii eri alojen ammattilaisia yhdistävänä vapaaehtois- ja asiantuntijajärjestönä. Tavoitteenamme on edistää muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvointia ja elämänlaatua.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Suomen musiikkiterapiayhdistys on perustettu 1973 edistämään suomalaisen musiikkiterapian asemaa ja lisäämään tietoa alasta.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Yhdistyksen tarkoituksena on nivelongelmaisten ihmisten sosiaaliturvan, hoidon, kuntoutuksen, muiden palveluiden ja elinolojen edistäminen ja kehittäminen sekä tiedon jakaminen näistä aiheista.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Tavoitteena on luoda ja pitää NNKY kaikille naisille avoimena tulevaisuuteen katsovana vaikutusvaltaisena ja oikeudenmukaisena toimijana, joka edistää sosiaalista, taloudellista ja ympäristön hyvinvointia.

Suomen nuorisokeskukset edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia tukemalla ja ohjaamalla heidän kasvuaan ja tarjoamalla luonnonläheisen, monipuolisen, toiminnallisen ja turvallisen ympäristön sekä myönteisen ilmapiirin elämykselliseen yhdessäoloon ja osallisuuteen.

Nuorisoalan järjestöt

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK on valtakunnallisesti vaikuttava opiskelijajärjestö, joka koostuu 23:sta eri opiskelijakunnasta. SAMOKin tavoite on tehdä edunvalvontaa ammattikorkeakouluopiskelijoille.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Pakolaisapu pyrkii edistämään maahanmuuttajien kotoutumista ja osallistumista suomalaiseen arkeen ratkomalla naapurustossa syntyneitä ristiriitatilanteita ja auttamalla maahanmuuttajia käsittelemään omaan elämään liittyviä kysymyksiä vertaisryhmissä.

Pelastusalan vapaaehtoisjärjestöt

SPEK edistää yhteistyössä jäsentensä kanssa ihmisten ja yhteisöjen turvallisuutta sekä turvallisuusalan vapaaehtoisten toimintaedellytyksiä.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Suomen Polioliitto ry pyrkii varmistamaan poliovammaisille terveydenhuollossa asiantuntevan hoidon, kuntoutuksen, kehittämään sosiaaliturvaan liittyviä asioita, lisäämään polio- ja polionmyöhäisoire-yhtymätietoutta sekä tukemaan poliovammaisten mahdollisuutta osallistua aktiiviseen järjestötoimintaan kaikilla tavoin.

Suomen Psykologinen Instituutti tarjoaa laadukasta ja helposti hyödynnettävää tietoa yritysten avainhenkilöille. Koulutuksemme pohjana on pitkä kokemus soveltavan psykologian keinoista yritysten arjen helpottamisessa.

Monialajärjestöt

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Suomen Reumaliitto on tietoa, vertaistukea ja toimintaa tarjoava valtakunnallinen yhteisö kymmenille tuhansille reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville.

Suomen Röntgenhoitajaliitto ry – Finlands Röntgenskötarförbund rf. on röntgenhoitajatutkinnon suorittaneita tai vastaavan radiografisen alan koulutuksen saaneita henkilöitä yhdistävä järjestö, jonka tarkoituksena on röntgenhoitajan ammatin kehittäminen ja pyrkimyksenä lisätä röntgenhoitajien ammattitietoa ja -taitoa.

Sairaanhoitajaliitto on sairaanhoitajien oma järjestö, joka tekee sairaanhoitajan työn arvoa näkyväksi. Tehtävämme on kehittää hoitotyötä, antaa ammatillista tukea ja edistää sairaanhoitajien asemaa asiantuntijoina.

Monialajärjestöt

Setlementtiliiton perustehtävä on edistää setlementtiarvojen mukaista toimintaa, tukea paikallisia setlementtejä asiantuntijapalveluilla sekä koordinoida valtakunnallisia hankkeita.

Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliiton tarkoitus on sosiaalipsykiatrisen kuntoutustyön tunnetuksi tekeminen, kehittäminen, tiedottamisen edistäminen ja jäsenten edunvalvonta.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Sydänliittoon kuuluu noin 75 tuhatta henkilöjäsentä, 16 sydänpiiriä, 226 sydänyhdistystä sekä kolme valtakunnallisesti toimivaa jäsenjärjestöä. Elinvoimainen sydänyhteisö edistää sydänterveyttä, näkyy, kuuluu ja vaikuttaa.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Yhdistyksen tavoitteena on turvata syöpäpotilaille sekä heidän läheisilleen paras mahdollinen tuki hoidon ja kuntoutumisen aikana sekä vähentää syöpäsairauksista aiheutuvia haittoja yhteiskunnassa.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Suomen Syöpäyhdistys on yksi Suomen suurimmista potilas- ja kansanterveysjärjestöistä sekä valtakunnallinen asiantuntijajärjestö.

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf, on ainoa ammattijärjestö, jonka keskeisimpänä tavoitteena on edistää terveydenhoitajien ja audionomien koulutuksellista ja ammatillista kehittymistä ja edunvalvontaa.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Suomen Tourette- ja OCD-yhdistys toimii Tourettea ja OCD:ta sairastavien henkilöiden, heidän perheidensä ja muiden asiasta kiinnostuneiden yhdyssiteenä.

Suomen Työterveyshoitajaliitto on perustettu vuonna 1948 ja sen ydintehtävänä on toimia keskeisten verkostojen avulla työterveyshoitajien edunvalvojana, edistäen työterveyshoitajien asemaa, koulutusta, osaamista ja työoloja.

SUH:n missio on uimataidon ja muun vesiturvallisuuden edistäminen niin, että jokainen suomalainen osaa uida ja pelastaa veden varaan joutuneen, eikä kukaan huku uimataidon puutteen johdosta.

Lapsi- ja perhetyön järjestöt

Suplin päämääränä on tarjota tukea, neuvontaa ja koulutusta uusperhetematiikkaan liittyvissä asioissa.

Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

Valkonauhatyön tavoitteena on vahvistaa yhteiskunnallista tasa-arvoa, tukea ihmisiä erilaisissa ongelmatilanteissa ja kutsua toimintaan päihteettömyyden puolesta.

Lapsi- ja perhetyön järjestöt

Suomen Vanhempainliitto on varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten yhteydessä toimivien vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö. Liitto tukee vanhemmuutta ja sen arvostusta. Toimimme yhdessä lasten hyväksi, jokaisen ja kaikkien.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö (SVK) on valtakunnallinen kattojärjestö, joka edustaa ja valvoo Suomessa asuvien venäjänkielisten etuja ja toimii kattojärjestönä venäjänkielisille sosiaali- ja terveysjärjestöille.

Nuorisoalan järjestöt

SYL:n keskeisimmät tavoitteet ovat opiskelijoiden sosiaalisen aseman ja opiskelumahdollisuuksien parantaminen.

Nuorisoalan järjestöt

Suomen YMCA on osa maailman suurinta nuorisojärjestöä, joka tukee nuorten hyvinvointia ja vahvistaa rauhan edellytyksiä ympäri maailmaa. YMCA tavoittaa 65 miljoonaa ihmistä yli 120 maassa ja 11 000 paikallisyhteisössä. Kansainvälinen järjestö on luotettava toimija, jolla on vakaa asema eri maiden kansalaisyhteiskunnissa.

Omaisjärjestöt

Surunauha ry on valtakunnallinen vertaistukijärjestö, joka tukee läheisensä itsemurhan kautta menettäneitä ja lisää avoimuutta puhua itsemurhista.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Förbundets syfte är att utgöra en förbindelse mellan svenska lokalföreningar för hörselskadade i Finland och arbeta för de svenskspråkiga hörselskadades intressen.

Ikääntyneiden järjestöt

Svenska pensionärsförbundet styr med full fart in i framtiden. Det vindfyllda seglet i förbundets nya märke symboliserar den framtidstro vi äldre kan och vill stå för.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Svenska semesterförbundet i Finland r.f är en serviceorganisation vars målsättning är att erbjuda den svenskspråkiga befolkningen semestertjänster på sitt modersmål med medel från Penningautomatföreningen (RAY).

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Sylva tukee syöpää sairastavia lapsia ja nuoria sekä heidän läheisiään.

Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

Liiton tarkoituksena on edistää edusta­mien­sa ryhmien hyvin­vointia vai­kuttamalla syömishäiriöiden tunnet­tuu­teen sekä hoidon ja kuntou­tuksen ke­hit­ty­miseen. Tavoitteena on tuoda syö­mis­häi­riöt esiin marginaalista.

T
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Taiteen Sulattamo ry on valtakunnallinen taide- ja mielenterveysjärjestö, jonka tehtävänä on tuottaa mielenterveyttä tukevaa ja mielen hyvinvointia edistävää taidetoimintaa mielenterveystoipujille ja muille erityisryhmille. Taiteen Sulattamo on perustettu keväällä 2013.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Säätiön tarkoituksena on tukea kansalaisten velkaongelmien ehkäisyä ja niiden ratkaisemiseen tähtääviä toimintoja. Säätiö tukee erityisesti taloudellisesti haavoittuvassa elämäntilanteessa olevien henkilöiden, kuten laitoksissa olleiden tai sairaudesta tai muusta syystä taloudelliseen ahdinkoon joutuneiden, itsenäistä selviytymistä.

Teemme yhdessä Suomen parasta ja houkuttelevinta, pohjoismaista suurkaupunkia. Meillä on näköaloja tulevaisuuteen, uuden sukupolven toimivaan, kauniiseen ja kansainväliseen kulttuurikaupunkiin.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Tärkeimpiä toiminta-alueita ovat lainvalmistelutyön seuranta ja siihen vaikuttaminen, vammaisten edunvalvontaa tukeva tiedottaminen, koulutus, valmennus ja opastus, paikallisyhdistysten toiminnan tukeminen sekä vertaistuki-, lomailu- ja virkistysmahdollisuuksien tarjoaminen vammaisille.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

TATU ry:n toiminnan keskeisenä lähtökohtana on tukea eri tavoin tapaturmaisesti vammautuneita ja pitkäaikaissairaita lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Terve Paino ry:n päätarkoituksena on vaikuttaa terveempään ruokaympäristöön lakien ja säädösten avulla. Yhdistys perustettiin joulukuussa 2019.

Terveyskeskushammaslääkäriyhdistys (TKHLY) ry toimii kaikkien terveyden edistämisestä ja suun terveydenhoidosta kiinnostuneiden hammaslääkäreiden yhdyssiteenä.

Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

Toimiva ry on riippuvuustyön hankekiihdyttämö, jonka missiona on edistää riippuvuuksista kärsivien sekä heidän läheistensä hyvinvointia.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Tukenasi ry on kumppanuuksien ja yhteiskehittämisen edelläkävijä, joka toiminnan ja kehittämistyön lähtökohtana on tiivis ja nopeasti tuloksia aikaan saava yhteistyö eri toimijoiden kanssa sujuvasti yli sektorirajojen.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry toimii jäsenyhteisöjensä valtakunnallisena yhteistyöelimenä, joka luo edellytyksiä tuki- ja liikuntaelinten (tule) terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi sekä tule-sairauksien ja niistä aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Yhdistyksen tarkoituksena on perustamisestaan lähtien ollut rintasyövän varhaistoteamisen edistäminen, jossa rintojen omatarkkailulla on tärkeä rooli.

Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

Tunne ry on vuonna 2018 Helsingissä perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Tarkoituksenamme on edistää maailmaa, jossa kenenkään ei tarvitse olla yksin ilmastonmuutokseen liittyvien tunteiden ja ajatusten kanssa.

Ikääntyneiden järjestöt

Suvanto ry:n toiminnan tarkoituksena on ikääntyneiden henkilöiden luottamuksellisissa suhteissa tapahtuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan ehkäiseminen. Yhdistys palvelee sekä tiedottaa.

Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

Työterapisen yhdistyksen tarkoituksena on tuottaa asumispalveluja erityisryhmille ja tukea päihteettömyyttä ja edistää mielenterveyttä.

Työllisyyden edistäminen ja työttömien järjestöt

Tatsi eli Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry on työttömien edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Järjestämme tukitoimintaa ja koulutusta työttömille ja työttömille nuorille. Julkaisemme työttömille suunnattua TATSI-lehteä.

Työllisyyden edistäminen ja työttömien järjestöt

Työttömien Keskusjärjestö ry on työttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien edunvalvontajärjestö. Työttömien Keskusjärjestö ry:n tavoite on työttömyyden vähentäminen ja poistaminen Suomesta, työttömien toimeentulon parantaminen, henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottaminen sekä yhdenvertainen kansalaisuus.

U
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

UKK-instituutin tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä vähentämällä liikkumattomuutta, liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia sekä lisäämällä terveysliikuntaa.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Uniliiton tarkoituksena on toimia potilasjärjestöjä yhteen liittävänä keskusjärjestönä. Se ajaa ja valvoo nukkumiseen liittyvistä häiriöistä kärsivien henkilöiden etua sekä pyrkii edistämään jäsentensä ja heidän läheistensä elämänlaatua.

Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

År 1990 grundades USM r.f. som stödförening till den finlandssvenska missbrukarvården.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Uudenmaan perinteikkään sosiaaliturvayhdistyksen haasteena on aikaansaada sosiaalipoliittista keskustelua yhteiskunnan eri toimijoitten ja kaikkien aiheesta kiinnostuneiden välille. Toiminnan ytimenä on viimeisten vuosien ajan ollut järjestöjen ja julkisen sektorin välisen vuoropuhelun mahdollistaminen erityisesti alueellisella tasolla.

Tehtävänämme on edistää vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden yhteiskunnassa selviytymistä tuottamalla monipuolisia ja laadukkaita asumis-, työ- ja päivätoimintapalveluja sekä työllistymistä tukevia palveluja.

V
Monialajärjestöt

Väestöliitto on valtakunnallinen hyvinvointialan järjestö ja ihmisoikeustoimija. Se on ihmissuhdetaitojen kehittäjä, kumppanuusverkostojen risteysasema sekä luova vaikuttaja.

Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

Vva ry toimii kolmannella sektorilla asunnottomien edunvalvojana vaikuttaen yksilötasolla kunkin asunnottoman tilanteeseen sekä yhteiskunnallisella tasolla lainsäädäntöön.

Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

Vak ry toimii riippuvuusongelmaisten hyväksi vahvistaen yhteistä hyvinvointia ja tarjoamalla päihderiippuvaisille turvallisen ja elämänmuutosta edistävän kuntoutusyhteisön.

Työllisyyden edistäminen ja työttömien järjestöt

Valo-Valmennusyhdistys työskentelee osaamisen, työllisyyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Vamlas nostaa vammaisten lasten ja heidän perheidensä ääntä esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä lisää tietoa heidän asemastaan ja oikeuksistaan. Vamlas tekee myös yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, jotta vammaisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen tarkoitetut palvelut olisivat paremmin saavutettavissa ja paremmin kohdennettuja.

Ikääntyneiden järjestöt

Edistämme hyvää ikäpolitiikkaa, moniäänistä kansalaisyhteiskuntaa ja tasapuolisia palveluja. Toimimme yleishyödyllisenä järjestönä yhteistyössä jäsenyhteisöjen palveluja. Toimimme yleishyödyllisenä järjestönä yhteistyössä jäsenyhteisöjen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Ikääntyneiden järjestöt

Sääntöjensä mukaisesti Vanhustyön keskusliiton tarkoituksena on valtakunnallisena keskusjärjestönä edistää vanhusten ja ikääntyvien hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Toimintansa keskusliitto perustaa tälle aatteelliselle lähtökohdalle, joka näkyy eri tavoin myös kaikkien keskusliiton jäsenyhteisöjen toiminnassa.

Vakavarainen Vantaa on kansainvälinen kestävän kasvun keskus, jossa kaupunkia ja palvelujen laatua kehitetään yhdessä asukkaiden kanssa. Vantaa on asukkaille turvallinen kotikaupunki, yrityksille Suomen paras kumppani ja työntekijöille maan parhaiten johdettu kaupunki.

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry on lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työtä tekevien järjestöjen alueellinen asiantuntija- ja yhteistyöjärjestö.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry on Varsinais-Suomen maakunnan alueella toimivien vammais- ja pitkäaikaissairausyhdistysten yhteisjärjestö.

Sairaus- ja vammaisjärjestöt

Yhdistävä yhteistyön rakentaja ja verkostojen kokoaja, kehittävä edelläkävijä, luovasti rohkea tiedon ja käytännön asiantunteva soveltaja.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Liiton tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää jäseniensä osaamista ja toimii hyvää vuokratapaa edistävänä neuvontajärjestönä ja toimia asunto-oloja ja asumiskulttuuria koskevissa asioissa jäsentensä edunvalvojana.

Y
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Y-Säätiö-konserni tarjoaa vuokra-asuntoja yli 50 kaupungissa tai kunnassa ihmisille, joiden on vaikea löytää asuntoa. Niitä hankitaan lisää ostamalla yksittäisiä huoneistoja asunto-osakeyhtiöistä ja rakennuttamalla vuokrataloja eri puolille Suomea.

Mielenterveys- päihde- ja riippuvuusjärjestöt

YAD:n tarkoituksena on toimia poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomana valtakunnallisena ehkäisevän huumetyön järjestönä, jossa yhdistyy vapaaehtois- ja ammattilaistyö. Yhdistyksen tavoitteena on ehkäistä huumausaineiden käyttöä sekä vähentää niistä ja muista päihteistä aiheutuvia haittoja.

Lapsi- ja perhetyön järjestöt

Liitto on lastensuojelujärjestö, jonka tarkoituksena on parantaa yhden vanhemman perheiden sosiaalista, taloudellista ja oikeudellista asemaa. Päämääränä on se, että yhden vanhemman perheiden lapset voisivat elää taloudellisesti turvatuissa oloissa tyydyttävää, monipuolista elämää joutumatta kohtaamaan syyllistämistä, epätasa-arvoa tai loukkaavaa kohtelua.

Tavoitteena on ihmisten omien ja yhteisön yhteisten voimavarojen vahvistaminen ja kehittäminen.

Lapsi- ja perhetyön järjestöt

Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

Yksinasuva kokee perhekeskeisessä yhteiskunnassa usein jäävänsä yksin haasteineen. Yksinasuvat ry valvoo yksinasuvien etua.

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt

YTHS:n tehtävä on tarjota yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluita perustutkintoa suorittaville yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. Säätiö toimii aktiivisesti myös opiskelijoiden terveyden edistämiseksi.

Ikääntyneiden järjestöt

Säätiö perustettiin vuonna 1996 tarkoituksenaan edistää vanhusten, vammaisten, lasten ja muiden päivittäisissä toiminnoissaan apua tarvitsevien hyvinvointia ja laadukasta elämää.