SOSTEn koulutuksissa, tapahtumissa ja koulutuskeskuksessa noudatetaan yhdenvertaisen ja turvallisemman tilan periaatteita. Näillä periaatteilla ja toimintatavoilla kaikki me voimme omalla toiminnallamme rakentaa yhdenvertaista, kunnioittavaa, luottamuksellista ja avoimesti keskustelevaa ilmapiiriä. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi SOSTEn tilaisuuksissa ilman pelkoa syrjinnästä, häirinnästä tai ahdistelusta.

Noudatathan tilaisuuksissamme seuraavia periaatteita ja kannathan oman vastuusi turvallisemman tilan luomisesta.

Huomaavaisuus

 • ole avoin, älä tee oletuksia
 • kohtaa uudet aiheet ja henkilö ennakkoluulottomasti, ole hyväntahtoinen
 • ota jokainen vastaantuleva asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä

Kunnioitus

 • anna jokaiselle tilaa olla oma itsensä, ja osallistua omalla tavallaan – kaikki eivät halua olla yhtä paljon esillä
 • kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja muista tapahtumien osallistujien moninaisuus
 • kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta äläkä tee oletuksia

Kannustavuus

 • ota vastuuta myös muiden osallistujien kokemuksesta
 • kuuntele, ja kannusta, aktivoi ja auta

Puuttuminen

 • mikäli todistat yhdenvertaisen ja turvallisemman tilan periaatteiden rikkomista, sinulla on oikeus puuttua tilanteeseen
 • voit ilmoittaa asiasta tapahtuman järjestäjälle, tai mikäli tapahtumalla on erikseen valittu häirintäyhdyshenkilö, voit ilmoittaa hänelle
 • häirintään tai ahdisteluun syyllistynyt henkilö voidaan tarvittaessa poistaa välittömästi tapahtumapaikalta

Häirintälomake

Häirintä on ihmisarvoa loukkaavaa käyttäytymistä, joka perustuu henkilön ominaisuuksiin. Häirintää voi olla rasitinen tai muu johonkin ryhmään kohdistettu vihapuhe sekä epäasiallinen tai syrjivä kohtelu. Seksuaalinen häirintä on sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta.

Oheisella lomakkella voit kertoa kohtaamastasi ja todistamastasi häirinnästä tai epäasiallisesta käytöksestä.

Opimme yhdessä jatkuvasti ja voimme aina korjata toimintaamme!