SOSTEn tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tietoa sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja ihmisten näkökulmasta. Tietoa tuotetaan SOSTEn ja sen jäsenyhteisöjen vaikuttamisen, kehittämisen ja asiantuntijatyön tueksi. 

SOSTEn tutkimus laatii Järjestöbarometria ja Sosiaalibarometria. Ne ovat toistuvia, laajoihin kyselyihin perustuvia tutkimuksia, jotka käsittelevät useita ajankohtaisia teemoja. Julkaisut ja niistä laaditut infografiikat ovat verkossa kiinnostuneiden käytössä.  

Järjestöjä koskeviin tiedontarpeisiin vastataan myös tilasto- ja rekisteriaineistokoonneilla. Näitä ovat esimerkiksi selvitykset järjestöjen sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatuspalveluista ja tarkastelut sote-järjestöjen määrästä ja alueellisesta jakautumisesta. 

Tiedon tarpeita täydentävät tietyiltä sisältöalueilta yhdessä yhteistyökumppanien kanssa tehtävät tutkimukset. Tällaisia ovat muun muassa terveysveron kannatusta ja tuetun työllistämisen edellytyksiä yritysten kannalta käsittelevät selvitykset. 

Toiminnan ajankohtaisia kehittämistarpeita palvelevat pienimuotoiset teemakyselyt erityisesti jäsenistölle ja SOSTEn verkostoille. Näiden tuloksia käsitellään lähinnä blogeissa sekä verkosto- ja muissa työkokouksissa yhdessä jäsenistön ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Ajankohtaista tutkimuksesta

Näytä enemmän >