SOSTEn jäsenpalveluilla edistetään järjestöjen elinvoimaa, vahvistetaan hyvää hallintoa ja kasvatetaan vaikuttavuutta.

SOSTEn varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset sosiaali- ja terveysalalla toimivat yhdistykset ja säätiöt. Valtakunnallisuus tarkoittaa sitä, että toiminta on kaikkien Suomessa asuvien saavutettavissa, eikä sitä ole rajattu jollekin tietylle alueelle. Valtakunnallisuutta harkittaessa otetaan huomioon esimerkiksi kielelliset ja kulttuuriset vähemmistöt. Varsinaisten jäsenien tulee ensisijaisesti edistää jonkun väestöryhmän terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia.

Yhteistyöjäseniksi voivat liittyä muut sosiaali- ja terveysalan toimijat, esimerkiksi hyvinvointialueet, kunnat, alueelliset ja paikalliset sote-järjestöt tai sosiaali- ja terveysalaa lähellä olevia yhdistykset. Jäsenyyden ehtona julkisoikeudellinen tai yleishyödyllinen asema.

Varsinaisia jäseniä ja yhteistyöjäseniä koskevat samat jäsenpalvelut ja -edut. SOSTEn hallinnossa ovat edustettuina sekä varsinaiset jäsenet että varajäsenet. SOSTEn liittokokouksessa äänioikeus on kuitenkin vain varsinaisilla jäsenillä. Seuraava yhdistyksen kokous pidetään maaliskuussa 2024. Lisätietoa päätöksentekoprosessista: SOSTEn säännöt.

SOSTEn hallitus päättää valittavista jäsenistä.

Jäsenmaksut

SOSTEn jäsenmaksut on porrastettu jäsenten liikevaihdon mukaan. Yhteistyöjäsenille ja varsinaisille jäsenille on erilaiset jäsenmaksutaulukot.

Varsinainen jäsen

*LiikevaihtoJäsenmaksu
alle 100 000 €
100 000 – 1 miljoona €
1 – 3 miljoonaa €
3 – 5 miljoonaa €
5 – 10 miljoonaa €
yli 10 miljoonaa €
100 €
500 €
750 €
1200 €
1500 €
2000 €

Yhteistyöjäsen

*LiikevaihtoJäsenmaksu
Alle  1 miljoonaa €
1 – 5 miljoonaa €
Yli 5 miljoonaa €
500 €
1500 €
2000 €

*Liikevaihto kuvaa toiminnan volyymia ja tässä yhteydessä sillä tarkoitetaan yhdistyksen taloudellista kokoa. Yhdistysmaailmassa puhutaan usein kokonaistuotot ja/tai kokonaiskulut. Käytännössä kysytään kaikkia niitä tuottoja (avustukset mukaan lukien), joilla toimintaa rahoitetaan.

Jäsenhakemus

Jäsenhakemuksen voi lähettää viereisellä sähköisellä lomakkeella.

Jäsenhakemuksen voi myös myös tulostaa ja postittaa osoitteeseen:

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Hallitus
Yliopistonkatu 5
00100 Helsinki