SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka on jo 10 vuoden ajan koonnut yhteen yli 250 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita yhteistyöjäsentahoja. Katso SOSTEn jäsenedut.

SOSTE on yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa rohkea vaikuttaja ja asiantuntija, joka rakentaa sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa. Katso millaista joukkoa SOSTE edustaa.

Tutustu myös SOSTEn kansainväliseen työhön.

SOSTEn visio Yhdessä tehty hyvä elämä kaikille konkretisoituu hyvinvointitaloudessa.

SOSTEn strategia, toimintasuunnitelma ja kärkitavoitteet

SOSTEn organisaatio

SOSTEn pääsihteerinä toimii Vertti Kiukas ja puheenjohtajana Väestöliiton Eija Koivuranta. Tutustu SOSTEn luottamushallintoon ja henkilökuntaan. SOSTEn liittokokous pidetään kolmen vuoden välein ja valtuuston kokouksia pidetään kahdesti vuodessa. Tutustu kokousten pöytäkirjoihin.

SOSTEn edustukset

Katso SOSTEn edustukset eri organisaatioissa.

SOSTEn säännöt

SOSTEn säännöissä 2024 (SOSTES stadgar 2024 på svenska) määritellään järjestön perusasiat; toiminnan tarkoitus ja jäsenet sekä kuvataan SOSTEn päätöksentekoprosessia. Yhdistymissopimuksessa kuvataan perustajajärjestöjen yhdistyminen uudeksi sosiaali- ja terveysalan järjestöksi SOSTEksi ja määritellään toiminnan suuntaviivoja. Katso myös SOSTEn hallinto- ja taloussääntö.

SOSTE palvelee

SOSTEn varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset sosiaali- ja terveysalalla toimivat yhdistykset ja säätiöt.

SOSTE myöntää ansiomerkkejä pitkäaikaisesta ja merkittävästä toiminnasta sosiaali- ja terveysalalla tai siihen läheisesti liittyvissä tehtävissä. Tutustu kaikkiin SOSTEn jäsenpalveluihin.

SOSTEn talous ja rahoitus

Katso SOSTEn talousarvio 2024 ja tilinpäätös 2022. SOSTE saa rahoitusta veikkausvoittovaroista. Katso myönnetyt avustukset STEAn Avustustietokannasta.