Sosiaalibarometri tutkii sosiaali- ja terveyspolitiikan ja -palvelujen sekä tärkeimpien muiden hyvinvointipalvelujen ajankohtaista tilaa ja ennakointeja tulevasta kehityksestä.

Tieto perustuu sosiaali- ja terveydenhuoltoa, työllisyyspalveluja ja Kelaa edustavilta asiantuntijoilta koottuun kyselyaineistoon. Vastaajat ovat eri puolilta maata. Keskeistä on ajankohtaisten teemojen ja monialaisen vastaajajoukon lisäksi vertailumahdollisuus aiempien vuosien arvioihin.

Ensimmäinen Sosiaalibarometri laadittiin vuonna 1991. Vuodesta 2016 lähtien on tehty vuorovuosin laaja ja suppeampi julkaisu. Laaja Sosiaalibarometri sisältää monialaisen vastaajajoukon ja useita teemoja, ja suppeampi erityiskatsaus kohdistuu rajattuun teemaan ja sille relevanttiin vastaajajoukkoon.

Selaa sosiaalibarometreja

UUTTA!
SOSIAALIBAROMETRI 2023
ON JULKAISTU

Tutustu Sosiaalibarometriin…

Sosiaalibarometri 2023

 • Huhtikuu 2023: Työllisyys
 • Kesäkuu 2023: Kelan palvelut ja sosiaaliturva
 • Lokakuu 2023: Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaalibarometri 2022

 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Sosiaalibarometri 2021

 • Koronakriisi ja palvelujärjestelmän joustavuus
 • Sote-uudistus ja asiakasmaksut
 • Työnhakijapalvelut ja työllisyyden kuntakokeilut
 • Toimeentulotuki ja asuminen

Sosiaalibarometri 2020

 • Koronaepidemia sosiaalisena kysymyksenä
 • Työllisyys ja toimeentulo
 • Palvelutarpeet ja niihin vastaaminen
 • Poikkeusaikojen sosiaalityö

Sosiaalibarometri 2019

 • Eriarvoisuus ja perusturvan kehittäminen
 • Perustoimeentulon nykytila
 • Suuntaviivoja sote-uudistukseen
 • Keinoja työttömyyden vähentämiseen
 • Näkemyksiä kuntoutuksen tilasta ja tulevaisuudesta

Sosiaalibarometri 2018

 • Eriarvoisuus ja toimeentuloturvan uudistaminen
 • Perustoimeentulon Kela-siirto
 • Sote-uudistuksen tavoitteiden toteutuminen epätodennäköistä

Sosiaalibarometri 2017

 • Hyvinvoinnin, sosiaaliturvaetuuksien ja palvelujen tila
 • Työllisyyspolitiikka
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistus
 • Perustoimeentulotuen siirto Kelaan

Lue tulostettavassa muodossa: PDF | Lue selailtavassa muodossa: ISSUU

Sosiaalibarometri 2016

Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta

 • Kela-siirtopäätös oikea
 • Perusturvajärjestelmää yksinkertaistettava
 • Kohtuuhintainen asuminen
 • Sote-uudistus sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • Asiakkaan valinnanvapaus

Lue tulostettavassa muodossa: PDF | Lue selailtavassa muodossa: ISSUU

Sosiaalibarometri 2015

 • Hyvinvointi edellyttää perusturvaa ja työllistymismahdollisuuksia
 • Laaja keinovalikoima käyttöön työttömyyden vähentämiseksi
 • Sote-uudistuksella palvelut yhdenvertaisesti kaikkien saataville
 • Päätösten vaikutuksia lapsiin on arvioitava systemaattisesti

Lue tulostettavassa muodossa: PDF | Lue selailtavassa muodossa: ISSUU

Sosiaalibarometri 2014

 • Säästöistä investointeihin
 • Yhteispalveluista tulevaisuuden toimintamalli
 • TE-palveluita myös vaikeasti työllistyville
 • Yhdenvertaiset etuudet asuinkunnasta riippumatta
 • Hyvinvointikertomus jokaisen kunnan välineeksi
 • Muutokset haastavat järjestöjä

Lue tulostettavassa muodossa: PDF | Lue selailtavassa muodossa: ISSUU

Sosiaalibarometri 2013

 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen uudistaminen
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttaminen
 • Vaikeimmassa työllisyystilanteessa olevien työllistäminen
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tila kunnissa
 • Sosiaalietuuksien väärinkäyttö

Lue tulostettavassa muodossa: PDF | Lue selailtavassa muodossa: ISSUU

Sosiaalibarometri 2012

 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilanne
 • Kuntauudistuksen etenemisaikataulu
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden resursointi

Lue tulostettavassa muodossa: PDF | Lue selailtavassa muodossa: ISSUU

Aiheeseen liittyviä sisältöjä

Näytä enemmän >

Asiantuntijat