Skip to content

Sosiaali- ja terveysjärjestöt Suomessa

Sote-järjestöt
JärjestötSote-järjestöt

Suomessa on noin 10 000 rekisteröityä sosiaali- ja terveysalan yhdistystä. Niistä runsaat 200 on valtakunnallisia järjestöjä, joilla on noin 300 piiriyhdistystä ja 8 000 paikallisyhdistystä. Loput noin 1500 yhdistystä ovat valtakunnallisin järjestöihin kuulumattomia toimijoita.

Sosiaali- ja terveysjärjestöissä on jäseninä 1,3 miljoonaa suomalaista. Alan järjestöissä toimii vapaaehtoisina vuodessa noin 500 000 ihmistä ja heidän panoksensa vastaa 21 000 henkilötyövuotta. Järjestöissä on palkattua henkilöstöä noin 50 000 henkilöä. Valtakunnalliset järjestöt ovat ammatillisesti toimivia, mutta paikallisyhdistyksistä neljä viidestä toimii pelkin vapaaehtoisvoimin.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat erityisiä suhteessa muihin järjestöihin. Ne ovat etenkin vaikeissa, haastavissa tai muuten erityisissä elämäntilanteissa olevien ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä osa järjestökenttää. Järjestöjen jäseninä, vapaaehtoisina sekä tuen ja palvelujen saajina on muun muassa pitkäaikaissairaita, vammaisia, mielenterveys- ja päihdekuntoutujia sekä heidän omaisiaan ja läheisiään.

Monipuolista toimintaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan päätarkoituksena on jonkin erityisryhmän, oman jäsenistön tai laajemman väestönosan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestöt tarjoavat ihmisille monipuolisesti apua, tukea, tietoa ja mahdollisuuksia osallistua itse erilaiseen toimintaan. Järjestöt organisoivat esimerkiksi vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, neuvontapalveluita, arjessa selviytymisen apua, yksinäisyyden ehkäisyä sekä virkistys- ja harrastustoimintaa.

Järjestöjen toiminta on avointa myös muille kuin jäsenille. 90 prosentilla alan yhdistyksistä ainakin osa toiminnasta on avointa kaikille.

Osalla järjestöistä on myös palveluntuotantoa. Suomessa oli vuonna 2017 yhteensä 1 029 sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavaa järjestöä.

Kenttä uudistuu jatkuvasti ihmisten tarpeiden mukaan

Avun, tuen, tiedon ja palvelujen tarpeet ja vajeet ovat synnyttäneet ja synnyttävät edelleen erilaisia järjestöjä niihin vastaamaan. Myös eri ihmisryhmien edunvalvonta ja siihen liittyvä vaikuttamistoiminta on ollut keskeinen syy monien alan järjestöjen perustamiselle.

Vanhimmat sosiaali- ja terveysjärjestöt on perustettu jo 1800-luvulla ja uusia syntyy koko ajan. Vuosina 2005–2017 Suomessa on rekisteröity yhteensä 2 200 uutta sosiaali- ja terveysyhdistystä. Vuosittain syntyy siis keskimäärin 170 ja viikoittain noin kolme uutta sosiaali- ja terveysalan yhdistystä.

Uudet yhdistykset vastaavat entistä eriytyneempiin tarpeisiin. Ne kokoavat yhä pienempiä ja spesifimpejä potilas-, vamma- ja diagnoosiryhmiä. Toisaalta kasvavalla osalla yhdistyksistä toiminta kohdentuu yhden tietyn ihmisryhmän sijaan monissa erilaisissa apua ja tukea vaativissa elämäntilanteissa eläviin ihmisiin. Uusia yhdistyksiä syntyy myös esimerkiksi yhdistämään olemassa olevien yhdistysten voimia ja rakentamaan niiden välistä yhteistyötä.

Lue lisää järjestöjen ajankohtaisesta tilanteesta Järjestöbarometri 2018:sta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

3.4.2020 09:00

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen lomautusnäkymät yli viisinkertaistuneet alkuvuodesta – Jo 41 prosenttia järjestöistä on sulkenut toimipisteitään

Koronaepidemia on muuttanut sosiaali- ja terveysjärjestöjen tilannetta suuresti. Vielä tammi-helmikuussa vain kuusi prosenttia järjestöistä ennakoi kuluvalle vuodelle lomautuksia. Nyt määrä on jo yli viisinkertainen. SOSTEn jäsenjärjestöilleen tekemä kysely osoittaa, että valtakunnallisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä lomautukset ovat jo käynnistyneet. Jatkossa lomautuksiin arvioi päätyvänsä vielä useampi järjestö. Jo nyt 41 prosenttia järjestöistä on sulkenut toimintapisteitään, palvelujaan keskeyttänyt […]

Uutinen

30.3.2020 15:13

STM, STEA ja SOSTE vetoavat järjestöihin: Järjestökentän apua tarvitaan, jotta kukaan ei jää yksin

Sosiaali- ja terveysalan järjestöissä työskentelevät ja järjestöjen luottamushenkilöt ja vapaaehtoistoimijat – kiitos, että olette mukana auttajien ketjussa! Koko Suomi elää nyt poikkeuksellisissa olosuhteissa koronavirusepidemian vuoksi. Tilanne on vaikea, mutta ei ylitsepääsemätön. Me selviämme tästä. Sosiaali- ja terveysalan järjestömme tunnetaan osaamisestaan ja ketteryydestään auttaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Järjestöt, niiden aktiivit ja vapaaehtoiset, toimivat lähellä […]

Artikkeli

Järjestöt vastaavat ketterästi koronavirusepidemian haasteisiin

Järjestöt ovat ketteriä toimijoita. Uusien toimintatapojen ja palvelumuotojen kehittäminen on osa järjestöjen perusarkea ja poikkeusoloissa sen arvo korostuu. Miten järjestöt tarjoavat tukea, toimintaa tai palveluja myös nyt koronavirusepidemian aikana, kun ihmisiä ei voi kohdata fyysisesti? SOSTE kokoaa jo hyviksi havaittuja toimintatapoja ja uusia oivalluksia siitä, miten järjestötyötä voi tehdä koronavirusepidemian kaltaisissa poikkeusoloissa. Bloggauksia julkaistaan epidemian […]

Järjestöt

Uutinen

14.8.2018 09:51 / Järjestöt

Tutkimus: Järjestöjen rahoituslähteet monipuolistuneet – EU-rahoitus kasvussa

Järjestöjen varainhankinta on monipuolistumassa, kun ulkomaisen ja EU-rahoituksen osuus sekä yritysyhteistyön merkitys kasvavat. Julkiset avustukset ovat silti tärkeä rahoituslähde suurimmalle osalle järjestöistä. Erityisesti yritysyhteistyö kiinnostaa järjestöjä, ja sen merkitys tulee lisääntymään. Järjestöt myös viestivät entistä enemmän toimintansa tuloksista. Taloustutkimus selvitti toukokuussa 2018 järjestöjen näkemyksiä toimintansa taloudellisista edellytyksistä. Tutkimus toteutettiin edellisen kerran vuosina 2016 ja 2014. […]

Uutinen

20.3.2018 15:07 / Järjestöt

SOSTE selvitti kansalaistoiminnan byrokratiaa – raportointi kuormittavinta

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on selvittänyt eri viranomaisten aiheuttamaa hallintokuormaa sosiaali- ja terveysjärjestöille. Tulosten mukaan yhdistys- ja säätiörekisteri sekä verottaja saavat lähes puhtaat paperit. Suurimmat byrokratiaongelmat liittyvät järjestöavustuksia hallinnoivan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn toimintaan. Selvitys on osa myöhemmin tänä vuonna julkaistavaa Järjestöbarometri 2018 -tutkimusta. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn osalta 65 prosenttia […]