Skip to content

Sosiaali- ja terveysjärjestöt Suomessa

Sote-järjestöt
JärjestötSote-järjestöt

Suomessa on noin 10 000 rekisteröityä sosiaali- ja terveysalan yhdistystä. Niistä runsaat 200 on valtakunnallisia järjestöjä, joilla on noin 300 piiriyhdistystä ja 8 000 paikallisyhdistystä. Loput noin 1500 yhdistystä ovat valtakunnallisin järjestöihin kuulumattomia toimijoita.

Sosiaali- ja terveysjärjestöissä on jäseninä 1,3 miljoonaa suomalaista. Alan järjestöissä toimii vapaaehtoisina vuodessa noin 500 000 ihmistä ja heidän panoksensa vastaa 21 000 henkilötyövuotta. Järjestöissä on palkattua henkilöstöä noin 50 000 henkilöä. Valtakunnalliset järjestöt ovat ammatillisesti toimivia, mutta paikallisyhdistyksistä neljä viidestä toimii pelkin vapaaehtoisvoimin.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat erityisiä suhteessa muihin järjestöihin. Ne ovat etenkin vaikeissa, haastavissa tai muuten erityisissä elämäntilanteissa olevien ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä osa järjestökenttää. Järjestöjen jäseninä, vapaaehtoisina sekä tuen ja palvelujen saajina on muun muassa pitkäaikaissairaita, vammaisia, mielenterveys- ja päihdekuntoutujia sekä heidän omaisiaan ja läheisiään.

Monipuolista toimintaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan päätarkoituksena on jonkin erityisryhmän, oman jäsenistön tai laajemman väestönosan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestöt tarjoavat ihmisille monipuolisesti apua, tukea, tietoa ja mahdollisuuksia osallistua itse erilaiseen toimintaan. Järjestöt organisoivat esimerkiksi vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, neuvontapalveluita, arjessa selviytymisen apua, yksinäisyyden ehkäisyä sekä virkistys- ja harrastustoimintaa.

Järjestöjen toiminta on avointa myös muille kuin jäsenille. 90 prosentilla alan yhdistyksistä ainakin osa toiminnasta on avointa kaikille.

Osalla järjestöistä on myös palveluntuotantoa. Suomessa oli vuonna 2017 yhteensä 1 029 sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavaa järjestöä.

Kenttä uudistuu jatkuvasti ihmisten tarpeiden mukaan

Avun, tuen, tiedon ja palvelujen tarpeet ja vajeet ovat synnyttäneet ja synnyttävät edelleen erilaisia järjestöjä niihin vastaamaan. Myös eri ihmisryhmien edunvalvonta ja siihen liittyvä vaikuttamistoiminta on ollut keskeinen syy monien alan järjestöjen perustamiselle.

Vanhimmat sosiaali- ja terveysjärjestöt on perustettu jo 1800-luvulla ja uusia syntyy koko ajan. Vuosina 2005–2017 Suomessa on rekisteröity yhteensä 2 200 uutta sosiaali- ja terveysyhdistystä. Vuosittain syntyy siis keskimäärin 170 ja viikoittain noin kolme uutta sosiaali- ja terveysalan yhdistystä.

Uudet yhdistykset vastaavat entistä eriytyneempiin tarpeisiin. Ne kokoavat yhä pienempiä ja spesifimpejä potilas-, vamma- ja diagnoosiryhmiä. Toisaalta kasvavalla osalla yhdistyksistä toiminta kohdentuu yhden tietyn ihmisryhmän sijaan monissa erilaisissa apua ja tukea vaativissa elämäntilanteissa eläviin ihmisiin. Uusia yhdistyksiä syntyy myös esimerkiksi yhdistämään olemassa olevien yhdistysten voimia ja rakentamaan niiden välistä yhteistyötä.

Lue lisää järjestöjen ajankohtaisesta tilanteesta Järjestöbarometri 2018:sta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

18.12.2019 16:04

Onneksi on joku – myös jouluna

Vuoden synkimpänä aikana joulu on odotettu juhla. Toisille joulu ei kuitenkaan ole ilon ja yltäkylläisyyden aika, vaan pitkiä vapaita odotetaan ahdistuneena, jopa kauhulla. Onneksi järjestöt auttavat ihmisiä joulunakin. Heitä, jotka ovat jouluna vailla ystävää; heitä, joilla ei ole varaa juhlia; heitä joilla ei ole lämmintä kotia; heitä, joiden koti ei ole jouluna turvallinen. Olemme koonneet […]

Uutinen

10.5.2019 08:00

Kyselyn tulos: yhteistyö kiinnostaa sekä sosionomiopiskelijoita että sote-järjestöjä

SOSTEsta lähetettiin helmikuun lopulla kaksi kyselyä, joita SOSTEssa työharjoittelussa ollut Laurean sosionomiopiskelija Riikka Palo oli suunnitellut yhdessä järjestöpäällikkö Riitta Kittilän ja SOSTEn tutkimusasiantuntijoiden kanssa. Kyselyt liittyivät SOSTEn ja Laurean tammikuussa alkaneeseen yhteistyöprojektiin, jonka myötä SOSTEn ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen on tarkoitus tulla tutummaksi laurealaisille. Tarkoitus on myös, että Laurean opiskelijat löytäisivät opintoihin liitettävää toimintaa sosiaali- […]

Uutinen

18.4.2019 15:07

SOSTEn podcast on #järjestöhommissa

SOSTE on aloittanut #Järjestöhommissa -podcastin tuottamisen. Podcastissa käsiteltävät aiheet liittyvät järjestöhommiin, ja erityisesti sote-järjestöihin. Käsittelyssä ovat järjestöpuolen kuumimmat ja puhuttelevimmat aiheet. Podcastin vakioäänenä on SOSTEn erityisasiantuntija Kirsi Marttinen, ja jokaisessa jaksossa on mukana vierailevia asiantuntijoita. Aloituksen kunniaksi SOSTE julkistaa kerralla ensimmäiset kaksi jaksoa: Jakso #01 -Saavutettavuuslaki järjestöhommissa Uusi saavutettavuuslaki astui voimaan 1.4. ja sitä pitää soveltaa […]

Järjestöt

Uutinen

14.8.2018 09:51 / Järjestöt

Tutkimus: Järjestöjen rahoituslähteet monipuolistuneet – EU-rahoitus kasvussa

Järjestöjen varainhankinta on monipuolistumassa, kun ulkomaisen ja EU-rahoituksen osuus sekä yritysyhteistyön merkitys kasvavat. Julkiset avustukset ovat silti tärkeä rahoituslähde suurimmalle osalle järjestöistä. Erityisesti yritysyhteistyö kiinnostaa järjestöjä, ja sen merkitys tulee lisääntymään. Järjestöt myös viestivät entistä enemmän toimintansa tuloksista. Taloustutkimus selvitti toukokuussa 2018 järjestöjen näkemyksiä toimintansa taloudellisista edellytyksistä. Tutkimus toteutettiin edellisen kerran vuosina 2016 ja 2014. […]

Uutinen

20.3.2018 15:07 / Järjestöt

SOSTE selvitti kansalaistoiminnan byrokratiaa – raportointi kuormittavinta

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on selvittänyt eri viranomaisten aiheuttamaa hallintokuormaa sosiaali- ja terveysjärjestöille. Tulosten mukaan yhdistys- ja säätiörekisteri sekä verottaja saavat lähes puhtaat paperit. Suurimmat byrokratiaongelmat liittyvät järjestöavustuksia hallinnoivan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn toimintaan. Selvitys on osa myöhemmin tänä vuonna julkaistavaa Järjestöbarometri 2018 -tutkimusta. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn osalta 65 prosenttia […]