Skip to content

Mäkisen työryhmä: Kansalaisyhteiskunta merkittävässä roolissa koronakriisistä selviytymisessä

3.6.2020 15.03

Hyvinvointitalous
Hyvinvointi-investointiJärjestöt mukana muutoksessaKansalaisyhteiskuntaKoronavirusKoronavirus ja järjestöjen tarjoama tuki ja apuHyvinvointitalous

Emeritus arkkipiispa, SOSTEn valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkisen vetämän työryhmän raportti julkistettiin tänään 3.6. Mäkinen kertoi tiedotustilaisuudessa, että koronakriisi on tuonut näkyviin niin suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia kuin hyvinvointiyhteiskunnan murtumakohtia. Nämä murtumakohdat eivät ole syntyneet nyt, vaan niiden juuret ovat olleet jo olemassa. Koronakriisi toi ne esiin ja nyt on aika korjata ne.

Työryhmän raportissa suomalaiselle kansalaisyhteiskunnalle annetaan hyvin keskeinen rooli. Järjestöt ja muu kansalaisyhteiskunta nähdään hyvinvointipalvelujen vahvistavana tekijänä. ”Niistä on pidettävä kiinni ja niiden toimintaedellytykset on turvattava”, totesi Mäkinen tiedotustilaisuudessa.

Investointeja kestävään yhteiskuntaan

Työryhmän johtopäätöksissä hyvinvointipolitiikan seurannalle ja arvioinnille asetetaan erittäin keskeinen rooli. Työryhmän mukaan tarvitaan kansallinen malli ja kriteeristö hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen arviointiin, hyvinvointitiedon systemaattista, säännöllistä ja ajantasaista tuottamista ja myös riippumaton hyvinvointipolitiikan arviointineuvosto.

Työryhmän raportissa hyvinvointitalous nähdään Suomen hyvinvointimallin vahvuutena. Mäkinen peräänkuulutti tarvetta laaja-alaiselle asioiden arvioinnille. Kansalaisten hyvinvoinnista saatavaa tietoa on hyödynnettävä pelkkien talousanalyysien sijaan.

”Näihin tavoitteisiin on helppo yhtyä. SOSTE on jo pitkään ajanut hyvinvointitaloudellista otetta päätöksentekoon. Vain hyvinvoivat ihmiset ovat kestävän talouden edellytys”, toteaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Koronakriisistä selviäminen vie paljon yhteiskunnan niin taloudellisia, inhimillisiä kuin sosiaalisia voimavaroja. Ongelmavyyhtiin ei ole olemassa yhtä ainoaa keinoa, jolla se voidaan ratkaista. Keinoja on löydettävä yhteistyössä koko kansalaisyhteiskunnan ja sen järjestöjen kanssa. Mäkisen mukaan keskeistä on se, ”miten selviytyvät ne, joiden omat voimavarat ovat kaikista heikoimmat”.

Peruspalveluministeri Krista Kiurun mukaan raportin yksi tärkeimmistä opeista on se, miten varmistamme kaikista heikoimpien selviämisen tämän kriisiajan yli. Kiuru muistutti, että nyt on otettava opiksi edellisen ison laman seurauksista, jotka olivat monilta osin kohtuuttomia heikoimmissa asemassa oleville. Kiurun mukaan hallituksen tulevissa lisätalousarvioissa arvioidaan, miten Mäkisen työryhmän esiin nostamiin haasteisiin vastataan.

Tutustu työryhmän raporttiin

Muut teeman artikkelit

Uutinen

21.6.2022 12:30

”Avainkäsite tulevaisuuden kannalta”, toteaa sote-ministeri Sarkkinen hyvinvointitalouden tulevaisuutta ennakoivasta selvityksestä

Hyvinvointitalous Miten mitata ihmisten hyvinvointia ja ohjata siihen vaikuttavaa päätöksentekoa? Tänään julkaistussa selvityksessä Kohti hyvinvointitalouden ohjausmallia: Hyvinvointilähtöisen politiikkaohjauksen ja hallinnan näkökulmia sosiaaliturvan kehittämisessä kuvataan kansainvälisiä esimerkkejä hyödyntäen, millainen hyvinvointitalouden ohjausmalli voisi toimia Suomessa. Lue lisää: VN: Kohti hyvinvointitalouden ohjausmallia: Hyvinvointilähtöisen politiikkaohjauksen ja hallinnan näkökulmia sosiaaliturvan kehittämisessä sekä yhteiskuntapolitiikassa Selvitys vastaa suoraan kuinka hyvinvointitaloudellista ohjausta olisi mahdollista […]

Uutinen

1.4.2022 10:23

Terveysalan asiantuntijat peräänkuuluttavat veron ripeämpää edistämistä sekä vero- ja terveysasiantuntijoiden yhteistyötä veron valmistelussa

Hyvinvointi ja terveys Hallitusohjelmassa sovittu selvitys kansanterveyttä edistävästä verosta vaarassa jäädä tyhjäksi kirjaukseksi. Hallitusohjelmassa sovitun kansanterveyttä edistävän veron selvittäminen etenee hitaasti. Asia kokosi yhteen huolestuneita terveyden ja ravitsemuksen asiantuntijoita, päättäjiä sekä järjestökenttää SOSTEn järjestämään keskustelutilaisuuteen. Puheenvuoroissa nousi esiin huoli siitä, ettei laajapohjaisemman veron selvittelyä välttämättä ehditä tälläkään hallituskaudella edes käynnistää. Lisäksi korostettiin ravitsemuksen ja kansanterveyden asiantuntemuksen saamista mukaan […]

Uutinen

11.2.2022 18:12

Palkkatuen leikkaukset uhkaa heikoimpien työllistymisedellytyksiä

Työllisyys Hallitus ilmoitti tänään työllisyystoimista, joilla on tarkoitus vahvistaa valtiontaloutta vähintään 110 miljoonalla eurolla. Hallituksen tavoitteena on kasvattaa työllisiä 80 000:lla ja vahvistaa julkistaloutta sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. SOSTE näkee, että hallituksen paketti on ensisilmäyksellä työllisyysvaikutuksiltaan hyvä ja oikean suuntainen, mutta sen sisällöstä tarvitaan vielä tarkempi analyysi. Yleisesti työllisyystoiminen tekeminen on vaikeaa, mikä korostaa tarvetta […]