Skip to content

Mäkisen työryhmä: Kansalaisyhteiskunta merkittävässä roolissa koronakriisistä selviytymisessä

3.6.2020 15.03

Hyvinvointitalous
Hyvinvointi-investointiJärjestöt mukana muutoksessaKansalaisyhteiskuntaKoronavirusKoronavirus ja järjestöjen tarjoama tuki ja apuHyvinvointitalous

Emeritus arkkipiispa, SOSTEn valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkisen vetämän työryhmän raportti julkistettiin tänään 3.6. Mäkinen kertoi tiedotustilaisuudessa, että koronakriisi on tuonut näkyviin niin suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia kuin hyvinvointiyhteiskunnan murtumakohtia. Nämä murtumakohdat eivät ole syntyneet nyt, vaan niiden juuret ovat olleet jo olemassa. Koronakriisi toi ne esiin ja nyt on aika korjata ne.

Työryhmän raportissa suomalaiselle kansalaisyhteiskunnalle annetaan hyvin keskeinen rooli. Järjestöt ja muu kansalaisyhteiskunta nähdään hyvinvointipalvelujen vahvistavana tekijänä. ”Niistä on pidettävä kiinni ja niiden toimintaedellytykset on turvattava”, totesi Mäkinen tiedotustilaisuudessa.

Investointeja kestävään yhteiskuntaan

Työryhmän johtopäätöksissä hyvinvointipolitiikan seurannalle ja arvioinnille asetetaan erittäin keskeinen rooli. Työryhmän mukaan tarvitaan kansallinen malli ja kriteeristö hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen arviointiin, hyvinvointitiedon systemaattista, säännöllistä ja ajantasaista tuottamista ja myös riippumaton hyvinvointipolitiikan arviointineuvosto.

Työryhmän raportissa hyvinvointitalous nähdään Suomen hyvinvointimallin vahvuutena. Mäkinen peräänkuulutti tarvetta laaja-alaiselle asioiden arvioinnille. Kansalaisten hyvinvoinnista saatavaa tietoa on hyödynnettävä pelkkien talousanalyysien sijaan.

”Näihin tavoitteisiin on helppo yhtyä. SOSTE on jo pitkään ajanut hyvinvointitaloudellista otetta päätöksentekoon. Vain hyvinvoivat ihmiset ovat kestävän talouden edellytys”, toteaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Koronakriisistä selviäminen vie paljon yhteiskunnan niin taloudellisia, inhimillisiä kuin sosiaalisia voimavaroja. Ongelmavyyhtiin ei ole olemassa yhtä ainoaa keinoa, jolla se voidaan ratkaista. Keinoja on löydettävä yhteistyössä koko kansalaisyhteiskunnan ja sen järjestöjen kanssa. Mäkisen mukaan keskeistä on se, ”miten selviytyvät ne, joiden omat voimavarat ovat kaikista heikoimmat”.

Peruspalveluministeri Krista Kiurun mukaan raportin yksi tärkeimmistä opeista on se, miten varmistamme kaikista heikoimpien selviämisen tämän kriisiajan yli. Kiuru muistutti, että nyt on otettava opiksi edellisen ison laman seurauksista, jotka olivat monilta osin kohtuuttomia heikoimmissa asemassa oleville. Kiurun mukaan hallituksen tulevissa lisätalousarvioissa arvioidaan, miten Mäkisen työryhmän esiin nostamiin haasteisiin vastataan.

Tutustu työryhmän raporttiin

Muut teeman artikkelit

Uutinen

25.8.2021 09:13

Budjettiriihi 2021: Kestävä tulevaisuus syntyy hyvinvointi-investoinneilla

Hyvinvointitalous Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat merkittävä voimavara hyvinvoinnin edistäjinä ja ihmisoikeuksien puolustajina. Järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava pitkäkestoisella ratkaisulla, joka varmistaa vahvan järjestöautonomian ja turvaa järjestöjen tarjoaman avun ja tuen jatkon. Työllisyyttä parannetaan tuottavuutta nostamalla, ei leikkaamalla sosiaaliturvaa. Työn tuottavuutta lisätään vahvistamalla ihmisten terveyttä, työkykyä ja osaamista. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn verotuksesta työllisyydelle ja kasvulle […]

Uutinen

11.6.2021 10:30

Työllisyystoimet ovat suurelta osin leikkauksia

Työllisyys Suomalainen yhteiskuntapoliittinen keskustelu on jo vuosia pyörinyt julkisen talouden kestävyysvajeen ympärillä. Asia on säilynyt ajankohtaisena, koska laajaa kansalaisten tukea tai poliittista yhteisymmärrystä ei ole löytynyt niin lisäresursseja tuovista veronkorotuksista kuin menoja vähentävistä leikkauksistakaan. Houkuttelevaksi ratkaisuksi ongelmaan ovat nousseet rakenneuudistukset, joiden avulla leikkauksia tai veronkorotuksia ei tarvittaisikaan. Rinteen ja Marinin hallitusten aikana pyrkimys vahvistaa julkisen talouden […]

Uutinen

14.4.2021 10:59

Vuoden 2021 SOSTE-palkinto kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposelle

Hyvinvointitalous Vuoden 2021 SOSTE-palkinto on myönnetty kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposelle. Vuosittain SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n jakaman SOSTE-palkinnon myöntävä raati toivoi tällä kertaa ehdotuksia ainoastaan henkilöistä, koska aiempina vuosina hyvistä henkilöehdokkaista huolimatta palkinto on jaettu organisaatiolle. Hyvinvointitalouden edistäjänä Merja Mäkisalo-Ropposen valintaa palkinnonsaajaksi puolsi, että hän on viime vuosina edistänyt hyvinvointitaloutta monella tasolla ja monesta eri näkökulmasta. ”Viime […]