Skip to content

Sote-järjestöt: Perusturvan uudistamista ei ole varaa tyriä – uudistus käyntiin heti, mutta vaiheittain

28.1.2019 8.00

Perusturva
SosiaaliturvaPerusturvaToimeentulo

Perusturva tarvitsee remonttia, joka on tehtävä vaiheittain ja huolellisesti. Tulevaisuuden joustavan perusturvan keskiössä on ihminen, johon luotetaan ja jota tuetaan sanktioimisen sijaan.  

SOSTE ja sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat muotoilleet periaatteet perusturvan kehittämiseksi. Suomessa tarvitaan perusturvan remonttia, mutta kertarysäyksellä tehtävän mylläyksen sijaan uudistus on tehtävä vaiheittain. Perusturva takaa ihmisten toimeentulon ja luo perustan hyvinvoinnille ja toimintakyvylle. Huolimaton, liian suoraviivainen lähestymistapa vie uudistuksen väärille urille, jolloin seuraukset voivat olla inhimillisesti vakavia.  

– Kenenkään elämä ei saa vaikeutua siksi, että uudistuksen kiihkossa edetään hätiköiden. Esimerkiksi sote-uudistuksesta voidaan oppia, että monimutkaisten järjestelmien uudistamisessa tulisi edetä vaiheittain, mutta määrätietoisesti pitkän aikavälin visioon nojaten. Yhden hallituksen kaudella tämä työ ei ehdi maaliin, sanoo SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas. 

Uudistus tulee kuitenkin aloittaa heti, koska perusturvassa on selkeitä epäkohtia. Suurin ongelma on perusturvan aivan liian matala taso sekä järjestelmän byrokraattisuus. Sote-järjestöt ymmärtävät jäsentensä kautta ihmisten monimutkaisia elämäntilanteita.  

– Elämä ei aina mene suunnitelmien mukaan. Opiskelut keskeytyvät sairastumiseen, avioliitot päättyvät eroon, lapsen sairaus uuvuttaa vanhemmat. Perusturvan tulee joustaa niin, että ihminen saa vaikeassa tilanteessa tukea ja ihmisten tipahtaminen järjestelmän eri etuuksien väliin loppuu, sanoo SOSTEn erityisasiantuntija Anna Järvinen. 

Tavoitteena joustava perusturva, joka huomioi ihmisen 

Järjestöjen joustava perusturva nostaa ja yhtenäistää etuuksien tasoa. Lisäksi järjestelmää selkeytetään ihmisen näkökulmasta. Perusturvan uudistus valmistellaan huolellisesti parlamentaarisesti asiantuntijoita kuullen. Uusittu järjestelmä toimii 2030-luvulla. 

– Perusturvassa on kyse arvovalinnoista. Me haluamme nostaa esiin eettiset periaatteet ja vision tulevaisuudesta, jota kohti perusturvaa tulee kehittää, Kiukas sanoo. 

Uudistuksessa täytyy vahvistaa ihmisen oikeutta sosiaali- ja terveyspalveluihin, kuntoutukseen, koulutukseen ja työllistymistä tukeviin palveluihin. Kehitys kohti entistä sanktioivampaa perusturvajärjestelmää on ollut virhe. 

– Tulevaisuudessa keskiöön täytyy nostaa luottamus, ihmisen toimintakyvyn tukeminen ja aktiivisen kansalaisuuden mahdollistaminen, sanoo Järvinen ja jatkaa: 

–  Lisäämällä etuusjärjestelmän kykyä huomioida ihmisten erilaiset tilanteet ja parantamalla sen ja palvelujärjestelmän yhteispeliä, ihmiset saavat tulevaisuudessa tarvitsemaansa tukea oikeaan aikaan.

Lataa ja lue julkaisu (PDF) Lue lisää

Lisätietoja:

Vertti Kiukas, pääsihteeri

Anna Järvinen, erityisasiantuntija

Jussi Ahokas, pääekonomisti

 

Muut teeman artikkelit

Uutinen

18.6.2019 15:29

Hallitusohjelman työryhmien puheenjohtajat avasivat hallitusohjelman sotu- ja sote-linjauksia

Iso salillinen sote-järjestöjen aktiiveja kokoontuivat SOSTEn tiloihin keskustelemaan Rinteen hallitusohjelman kahden ison reformin kirjauksista: sotu- ja sote-uudistuksesta. Keskustelua pohjustivat hallitusohjelmaneuvotteluissa mukana olleet kansanedustajat Anna Kontula (vas.) ja Anu Vehviläinen (kesk.). Kontula oli jäsenenä sosiaaliturvaa käsittelevässä alaryhmässä, Vehviläinen puolestaan veti sote-alaryhmää. He kumpikin ovat myös tuoreita valiokuntien puheenjohtajia. Kontula korosti puheenvuorossaan hallitusohjelman vahvoja kirjauksia sosiaaliturvaan liittyvän […]

Artikkeli

Miten hallitusohjelma vastaa joustavan perusturvan periaatteisiin

SOSTE julkaisi alkuvuonna Joustava perusturva -julkaisun, joka kokoaa yhteen sosiaali- ja terveysjärjestöjen tärkeinä pitämiä periaatteita perusturvan uudistamiseksi. Hallitusohjelmassa on kirjauksia useista julkaisussa esiin nostetuista tavoitteista. Järjestöjen tavoite: perusturvan uudistaminen aloitetaan välittömästi ja se tehdään vaiheittain Hallitus käynnistää sosiaaliturvauudistuksen. Kannatettavaa on, että se tehdään tutkimusperusteisesti parlamentaarisessa komiteassa ja siinä luvataan hyödyntää laaja-alaisesti eri alojen asiantuntemusta.  Olemme […]

Uutinen

6.6.2019 08:26

Komission suositukset Suomelle eivät huomioi kasvanutta köyhyys- tai syrjäytymisriskiä

Euroopan komissio julkaisi eilen 5.6. eurooppalaisen ohjausjakson maakohtaiset suositukset Suomelle. Köyhyyden vähentämistä ei niissä huomioitu. Sen sijaan suositukset keskittyvät valtion menojen pitämiseen kohtuullisina suhteessa bruttokansantuotteeseen, sote-palvelujen kustannustehokkuuteen ja saavutettavuuteen, työllistymisen kannustimiin, investointeihin tutkimukseen ja innovaatioihin, siirtymiseen hiilineutraaleihin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin sekä kotitalouksien velkaantumisen seuraamiseen. ”Maakohtaisissa suosituksissa painottuu menokuri ja työllistymisen kannustimet. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin hyväksymisen […]