Järjestötiedolla toiminta näkyväksi – nyt on oikea aika järjestöjen toiminnan ja palvelujen kuvaamiselle

Anita Hahl-Weckström on kirjoittanut SOSTEblogin.

Etusivu / Blogi / Järjestötiedolla toiminta näkyväksi – nyt on oikea aika järjestöjen toiminnan ja palvelujen kuvaamiselle

Suomessa on vielä todella paljon sosiaali- ja terveysjärjestöjä, joiden toimintaa ja palveluja koskevia tietoja ei ole valtakunnallisessa Suomi.fi-palvelutietovarannossa tai Lähellä.fi-verkkopalvelussa.

On erittäin tärkeää, että järjestöjen tiedot löytyvät rakenteisesti jommastakummasta edellä mainitusta järjestelmästä, koska vain silloin järjestötietoa voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluohjauksessa sekä kuntien hyvinvointia ja terveyttä edistävässä toiminnassa. Myös asukkaat löytävät järjestöjen tuen ja avun kyseisistä palveluista.

Käytännössä asia toimii niin, että järjestön toiminnasta ja palveluista tehdään palvelukuvaus joko valtakunnalliseen Suomi.fi-palvelutietovarantoon tai Lähellä.fi-verkkopalveluun. Lähellä.fi-verkkopalvelusta on integraatio palvelutietovarantoon. Vain tätä kautta tiedot ovat käytettävissä Suomi.fi-palvelussa ja sen myötä esimerkiksi Sähköisessä perhekeskuksessa ja hyvinvointialueille rakentuvissa alueellisissa HYTE-palvelutarjottimissa.

Järjestön on aivan ensimmäiseksi tehtävä päätös siitä, kumpaan järjestelmään järjestön toimintaa ja palveluja koskevat tiedot kuvataan, koska järjestön Y-tunnus voi olla vain toisessa järjestelmässä. Järjestö voi käyttää molempia, mutta eri tarkoitukseen: jos palvelukuvaukset ovat Suomi.fi-palvelutietovarannossa, niin Lähellä.fi-palvelussa voi julkaista tapahtumia.

Suomessa on paljon sosiaali- ja terveysjärjestöjä, jotka eivät ole vielä vieneet toimintatietojaan Suomi.fi-palvelutietovarantoon tai Lähellä.fi-verkkopalveluun. Vinkkejä omalle järjestölle sopivasta ratkaisusta kannattaa kysyä kollegoilta ja muista järjestöistä.

Neuvoa ja tukea antavat myös Digi- ja väestötietoviraston (DVV) VTJ-ylläpidon sidosryhmäyhteistyön asiantuntijat (sähköposti: hyte.ptv@dvv.fi) sekä Lähellä.fi-verkosto, joka koostuu alueellisista toimijoista ympäri Suomea. DVV:n tuki kohdistuu nimenomaan palvelutietovarannon käyttöönottoon.

Järjestötiedon kuvaaminen kuuluu valtakunnallisten liittojen ja säätiöiden sekä hyvinvointialueilla ja kunnissa toimivien pienempien yhdistysten päätäntävaltaan. SOSTEn tehtävänä on tuoda esille järjestötiedon merkitystä sekä kannustaa järjestöjä palvelukuvausten tekoon.