Skip to content

Näkökulmia järjestöjen digitaalisiin palveluihin -verkkojulkaisun esipuhe

Kansalaisyhteiskunta
JärjestöilleKansalaisyhteiskunta


Riitta Kittilä, SOSTE, järjestöpäällikkö


Digitaaliset ratkaisut kuuluvat sosiaali- ja terveysjärjestöjen työn arkeen oli sitten kyse taloushallinnosta, henkilöstöhallinnosta, viestinnästä, edunvalvonnasta, palveluista, vertais- ja vapaaehtoistoiminnasta tai varainhankinnasta. Melkein huomaamatta lista päivittäin käytettävistä erilaisista digitaalisista sovelluksista ja niiden salasanoista on pidentynyt ja digitaalisten ratkaisujen käyttötavat ovat laajentuneet ja monipuolistuneet.

Näkökulmia järjestöjen digitaalisiin palveluihin -verkkojulkaisu kurkistaa nimensä mukaisesti hiukan eri näkökulmista ja eri kohderyhmien kautta siihen, mitä digitalisaatio tällä hetkellä tarkoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen ydintoiminnassa. Julkaisussa avataan myös näkökulmia siihen, miten digitaalisista palveluista tehdään turvallisia, saavutettavia ja tuloksellisia ja millaisia uusia mahdollisuuksia tekoälyyn perustuvat sovellukset voivat avata.

Julkaisu ei voisi olla ajankohtaisempi eikä julkaisuun kirjoittaneiden asiantuntijoiden aikataulu kiireisempi. Iso kiitos siis kaikille mukana oleville kirjoittajille ajastanne ja ajatuksistanne! Nyt jos koskaan on aika puhua digitalisaalisista palveluista.

Kun koronakevät 2020 eristi järjestötyöläiset koteihin, huomasimme digitalisaation todellisen voiman. Siellä missä on kännykkä, läppäri ja nettiyhteys on toimisto. Toimistoon ei tarvita omaa työhuonetta tai edes omaa työpöytää. Sen sijaan tarvitaan virtuaaliset kokoustilat, dokumentit ja keskustelualustat, joiden avulla työtä tehdään vaihtuvien pöytien äärestä.  Järjestöjen työ ei pysähtynyt koronaan, vaan jatkui vilkkaana digitaalisissa kanavissa ja digitaalisten välineiden avulla.

Järjestöjen pieni koronaihme oli mahdollinen, koska valmiudet digitaaliseen toimintaan olivat olemassa. Järjestöbarometri 2018 vastaajista 75% ilmoitti tuottavansa verkkovälitteistä henkilökohtaista neuvontaa ja tukipalveluita ja 63% sähköisiä vertaistukiryhmiä, esimerkiksi chat- tai keskustelupalstamuotoista vertaistoimintaa.  Moni vastaaja tarjosi myös mobiilisovelluksia (28%) tai suunnitteli niiden kehittämistä (21%).

Kun tieto ja tietotekniikka yhdistyvät, prosessit helpottuvat, tehostuvat ja uudistuvat, mutta pysyvätkö järjestöt mukana kehityksessä? Osaamista ja resursseja tarvitaan laitteiden, sovellusten ja käyttöjärjestelmien hankintaan sekä järjestöjen omien digitaalisten alustojen kehittämiseen. Järjestöt tarvitsevat kasvavassa määrin digitaalisen järjestötoiminnan osaamista ja mahdollisuutta hyödyntää uusimpia digitaalisia ratkaisuja.

Järjestöjen digitaalinen tulevaisuus huolestuttaa. Erilaisten digitaalisten ratkaisujen tarve vain kasvaa entisestään. Järjestöjen on kyettävä digiloikkaan siinä missä muidenkin yhteiskunnan toimijoiden.  Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että Sosiaali- ja – ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) jakamat avustukset ovat pienenemässä, kun rahapelien tuotot pienenevät. Järjestöt joutuvatkin varmasti hakemaan monissa kohden kustannussäästöjä tulevina vuosina. Myös digitaalisten palveluiden osalta on syytä miettiä, missä asioissa järjestöt voisivat keskittää tai jakaa osaamista ja resursseja digitaalisten palveluiden tuottamisessa. On myös syytä pohtia, voisiko järjestöjen digiloikkaan löytyä tukea laajemmasta yritysyhteistyöstä tai muista yhteistyökumppanuuksista.

 


©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, elokuu 2020
Tämä artikkeli on osa SOSTEn verkkojulkaisua Näkökulmia järjestöjen digitaalisiin palveluihin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

22.6.2022 08:00

SOSTEn kymmenvuotisjuhlissa välittyi ilo ja jälleennäkemisen riemu

Kansalaisyhteiskunta SOSTE juhlisti kymmenvuotista taivaltaan iloisissa, mutta samalla myös arvokkaissa tunnelmissa Helsingin Musiikkitalolla. Paikalle oli kokoontunut parisen sataa järjestöjen ja keskeisten sidosryhmien edustajaa ja päättäjää sekä SOSTEn omaa väkeä. Päällimmäisenä tunnelmana välittyi ihmisten ilo ja riemu kohdata toisensa pitkien koronavuosien jälkeen. Juhlissa kuultiin erilaisia tervehdyksiä ja puheenvuoroja jazztrio TRIn musisoinnin lomassa sekä ennen kaikkea vaihdettiin kuulumisia. […]

Uutinen

21.6.2022 15:36

Valtionavustuslain muuttaminen valmisteilla: kasvaako järjestöjen hallinnollinen taakka?

Kansalaisyhteiskunta Lain muutosehdotukset liittyvät hallitusohjelman tavoitteeseen vauhdittaa harmaan talouden vastaisia toimia.  SOSTEn mielestä harmaan talouden vastaiset toimet ovat erittäin tärkeitä, mutta lakiesitysluonnoksessa on ongelmia yleishyödyllisen yhdistystoiminnan kannalta. On epäselvää, miksi harmaan talouden torjuntaa koskevaa sääntelyä ollaan ulottamassa yleishyödylliseen yhdistystoimintaan, joka ei ole luonteeltaan taloudellista. Yleishyödylliset yhdistykset eivät saa tuottaa voittoa tai muuta välitöntä taloudellista etua siihen osallisille, […]

Uutinen

15.6.2022 08:30

SOSTEn hallitus: Kustannustason nousu uhkaa järjestöjen apua ja tukea – toiminta-avustuksiin tarvitaan indeksikorotus

Avustusjärjestelmä Yleinen kustannustason nousu uhkaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa. Järjestöjen kustannuksista 4/5 muodostuu työsuhteissa olevien ihmisten palkoista. Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat jo tehostamassa esimerkiksi kiinteistöjen käyttöä ja hallintoa, mutta näistä syntyvät säästöt eivät riitä. Työehtosopimusten perusteella nousevien palkkojen ja esimerkiksi palveluiden ja matkakulujen kallistuessa ensi vuodelle suunniteltu valtionavustusten taso ei riitä nykyisen laajuiseen järjestötoimintaan. Järjestöjen tarjoaman […]