Palveluiden siirtyessä etäämmäksi kasvaa huoli potilasturvallisuudesta, hoidon saavutettavuudesta ja yhdenvertaisuudesta

SOSTElausunto.

Etusivu / Lausunnot / Palveluiden siirtyessä etäämmäksi kasvaa huoli potilasturvallisuudesta, hoidon saavutettavuudesta ja yhdenvertaisuudesta

SOSTEn on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (sairaalat). Samassa yhteydessä pyydettiin kommentteja myös erillisestä sosiaalipäivystystä koskevasta muistiosta.

SOSTE kiinnittää huomiota lausunnossaan muun muassa palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Huolta herättää palveluiden siirtyminen etäämmäksi, myös potilasturvallisuuden, hoidon saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Uudistuksessa on hyvää muun muassa päihteiden vieroitushoidon lisääminen kiireelliseksi hoidoksi. Myös saattohoito tulisi lisätä kiireelliseksi hoidoksi – kuten STM:n työryhmä ehdotti jo vuonna 2021. Hyvä uudistus on kevyttä anestesiaa ja/tai puudutusta vaativan päiväkirurgian mahdollistaminen myös muissa yksiköissä kuin keskussairaaloissa.

SOSTEn ei ota lausunnossaan kantaa yksittäisten sairaaloiden muutoksiin. SOSTE kiinnittää kuitenkin huomiota Kymenlaakson hyvinvointialueella Kouvolan Ratamokeskukseen (yhteispäivystykseen), joka palvelee myös psykiatrisen erikoissairaanhoidon sairaalaa Kuusankoskella. Tätä pitäisi vielä harkita potilasturvallisuuden näkökulmasta. Psykiatriset potilaat tarvitsevat myös päivystyspalveluita sekä somaattisten akuuttitilanteiden tutkimusta ja hoitoa.

SOSTE myös esittää lausunnossaan, että sosiaali- ja terveysalan järjestöt tulee ottaa mukaan sosiaalihuoltolain uudistamistyöhön. Siten varmistetaan, että kaikkien, myös heikoimmassa asemassa olevien ihmisten, ääni kuuluu.