Skip to content

Ensimmäistä kertaa Suomen sote-järjestöistä edustaja Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan

8.6.2020 14.49

Kansalaisyhteiskunta
Euroopan unioniJärjestötJärjestöt mukana muutoksessaKansainvälinen toimintaKansalaisyhteiskuntaSosiaalisten oikeuksien pilariKansalaisyhteiskuntaSote-järjestöt

Valtioneuvosto on nimennyt Suomen ehdokkaat Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan toimikaudelle 2020–2025. Talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on neuvoa-antava elin, joka muodostuu työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä muiden eturyhmien edustajista.

SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas on ensimmäinen suomalaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen edustaja Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. ”Tämä on hieno tunnustus siitä, että Suomen nykyinen hallitus arvostaa sote-järjestöjä suomalaisen yhteiskunnan rakentajina. Sote-järjestöt saavat jäsenyyden kautta suoran ja virallisen kanavan vaikuttaa EU:n lainsäädäntöehdotuksiin”, kertoo Kiukas.

Talous- ja sosiaalikomitean tehtävinä on muun muassa varmistaa, että EU:n toimissa ja lainsäädännössä otetaan huomioon talouden ja yhteiskunnan olosuhteet, ja se pyrkii yhteistä hyvää palvelevaan konsensukseen. Komitea toimii työntekijä- ja työnantajajärjestöjen ja muiden eturyhmien vaikutuskanavana, käy niiden kanssa vuoropuhelua ja edistää näin niiden osallisuutta EU:ssa. Lisäksi komitea ajaa osallistuvan demokratian ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden asiaa.

Alkavalla kaudella tehdään merkittäviä päätöksiä

”Tuleva viisivuotiskausi on merkittävä, kun muun muassa EU-kansalaisten oikeuksia määrittelevää sosiaalisten oikeuksien pilaria ja jäsenmaiden talouspolitiikkaa seuraavaa ja koordinoivaa ohjausjaksoa (European Semester) kehitetään. Uskon myös, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja hyvinvointitalouden tematiikat määrittävät vahvasti tulevaa viisivuotiskautta”, pohtii Kiukas.

Komitea antaa lausuntoja EU-asioista EU:n neuvostolle, Euroopan komissiolle ja Euroopan parlamentille ja toimii yhdyssiteenä unionin toimielinten ja kansalaisten välillä. ”Nyt on keskeistä nostattaa avointa keskustelua järjestöjen toiveista EU:n kehityksen suunnasta. Tehokas vaikuttaminen asioihin edellyttää, että kykenemme rakentamaan laajoja verkostoja ja liittoja tavoitteiden ympärille”, jatkaa Kiukas.

Lue lisää

Lisätietoja

SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas, +358 40 592 4287

Muut teeman artikkelit

Uutinen

3.7.2020 07:58

Sosiaalibarometri 2020: Korona vahvisti kolmannen sektorin roolia viranomaistoiminnan kumppanina

Sosiaalibaro Tuore Sosiaalibarometri 2020 osoittaa, että muun muassa seurakuntien, järjestöjen ja kansalaisten omalla aktiivisuudella oli tärkeä rooli kevään koronaponnisteluissa. Viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyö toimi Sosiaalibarometrin mukaan erinomaisesti. Vastauksissa korostettiin erityisesti kolmannen sektorin toimijoiden nopeutta, ketteryyttä ja aitoa auttamisen halua. Kuntien sosiaali- ja terveysjohtajista peräti 64 prosenttia kertoi, että korona-aikana käynnistettiin uusia toimintamuotoja kolmannen sektorin toimijoiden […]

Uutinen

3.7.2020 07:54

Socialbarometern 2020: Corona förstärkte den tredje sektorns roll som myndighetsverksamhetens partner

Sosiaalibaro Den färska Socialbarometern 2020 visar att bland annat församlingarnas, organisationernas och medborgarnas egen verksamhet har haft en viktig roll i vårens coronakamp. Myndigheters och andra aktörers samarbete fungerade utmärkt enligt Socialbarometern. I svaren betonades särskilt den tredje sektorns aktörers snabbhet, smidighet och genuina vilja att hjälpa. Av kommunernas social- och hälsochefer uppgav upp till 64 […]

Artikkeli

Ilmastokriisi ei katoa: sosiaali- ja terveysalan rooli reilussa ja kestävässä jälleenrakennuksessa

Kansalaisyhteiskunta Artikkelisarjasta Koronan jälkeen 26.6.2020 Ansku Holstila erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry   Ilmastonmuutoksen uhka ei ole koronapandemian myötä kadonnut, ja ilmastokysymykset ovat pysyneet esillä niin korona-ajan yhteiskunnallisessa keskustelussa kuin SOSTEn skenaariotyössäkin. Poikkeusolot ovat vähentäneet päästöjä väliaikaisesti, mutta olennaista ilmastokriisin torjumisessa on, miten jatketaan tästä eteenpäin. Haasteena on nopeiden ratkaisujen samanaikainen tarve sekä koronakriisin […]