Skip to content

Ensimmäistä kertaa Suomen sote-järjestöistä edustaja Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan

8.6.2020 14.49

Kansalaisyhteiskunta
Euroopan unioniJärjestötJärjestöt mukana muutoksessaKansainvälinen toimintaKansalaisyhteiskuntaSosiaalisten oikeuksien pilariKansalaisyhteiskuntaSote-järjestöt

Valtioneuvosto on nimennyt Suomen ehdokkaat Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan toimikaudelle 2020–2025. Talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on neuvoa-antava elin, joka muodostuu työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä muiden eturyhmien edustajista.

SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas on ensimmäinen suomalaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen edustaja Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. ”Tämä on hieno tunnustus siitä, että Suomen nykyinen hallitus arvostaa sote-järjestöjä suomalaisen yhteiskunnan rakentajina. Sote-järjestöt saavat jäsenyyden kautta suoran ja virallisen kanavan vaikuttaa EU:n lainsäädäntöehdotuksiin”, kertoo Kiukas.

Talous- ja sosiaalikomitean tehtävinä on muun muassa varmistaa, että EU:n toimissa ja lainsäädännössä otetaan huomioon talouden ja yhteiskunnan olosuhteet, ja se pyrkii yhteistä hyvää palvelevaan konsensukseen. Komitea toimii työntekijä- ja työnantajajärjestöjen ja muiden eturyhmien vaikutuskanavana, käy niiden kanssa vuoropuhelua ja edistää näin niiden osallisuutta EU:ssa. Lisäksi komitea ajaa osallistuvan demokratian ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden asiaa.

Alkavalla kaudella tehdään merkittäviä päätöksiä

”Tuleva viisivuotiskausi on merkittävä, kun muun muassa EU-kansalaisten oikeuksia määrittelevää sosiaalisten oikeuksien pilaria ja jäsenmaiden talouspolitiikkaa seuraavaa ja koordinoivaa ohjausjaksoa (European Semester) kehitetään. Uskon myös, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja hyvinvointitalouden tematiikat määrittävät vahvasti tulevaa viisivuotiskautta”, pohtii Kiukas.

Komitea antaa lausuntoja EU-asioista EU:n neuvostolle, Euroopan komissiolle ja Euroopan parlamentille ja toimii yhdyssiteenä unionin toimielinten ja kansalaisten välillä. ”Nyt on keskeistä nostattaa avointa keskustelua järjestöjen toiveista EU:n kehityksen suunnasta. Tehokas vaikuttaminen asioihin edellyttää, että kykenemme rakentamaan laajoja verkostoja ja liittoja tavoitteiden ympärille”, jatkaa Kiukas.

Lue lisää

Lisätietoja

SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas, +358 40 592 4287

Muut teeman artikkelit

Uutinen

16.2.2021 12:29

Työryhmä esittää uutta toimintaryhmälakia sekä muutoksia yhdistyslakiin – voit lausua mietinnöstä 14.4. mennessä

Kansalaisyhteiskunta Oikeusministeriön maaliskuussa 2019 asettama Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla -työryhmä julkaisi mietintönsä 15.2. Mietintö sisältää työryhmän ehdotukset yhdistyslain muuttamiseksi. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että erityisesti tilapäisen ja pienimuotoisen kansalaistoiminnan organisoimisen helpottamiseksi säädettäisiin uudenlaisesta vaihtoehtoisesta yhteisömuodosta. Uusi yhteisömuoto olisi nimeltään toimintaryhmä, ja siitä säädettäisiin erillisessä toimintaryhmälaissa. Työryhmän keskeisimmät muutosehdotukset yhdistyslakiin koskevat sääntömääräykseen perustuvan toimitusjohtajatoimielimen sallimista, kahden tai useamman yhdistyksen […]

Uutinen

3.2.2021 09:00

SOSTEn verkostojen hyöty punnittiin

Sote-järjestöt SOSTEn verkostot kokoavat vuosittain reilut 600 sosiaali- ja terveysjärjestöjen ammattilaista yhteisten teemojen ääreen. Jäsenmäärältään laajimpia ja toimintamuodoiltaan vakiintuneimpia verkostoja ovat Kuntoutusverkosto (KUVE) ja Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto (POTKA). Verkostorakenne elää jonkin verran vuosittain. Vuonna 2020 käynnistyi uutena verkostona Terveyden edistämisen verkosto. Verkostopuntari-kyselyllä selvitettiin verkostojen tavoitteellisuutta, hyödyllisyyttä, tuloksia ja toimivuutta. Palautteen avulla kehitetään verkostojen toimintaa. Verkostopuntari-kysely […]

Uutinen

2.2.2021 14:30

Suomen järjestökentälle sataa kiitosta koronan vastaisesta taistelusta, mutta tulevaisuutta varjostaa järjestörahoituksen epävarmuuden harmaat pilvet

Kansalaisyhteiskunta Suomen järjestökentän johto kokoontui 19.1. keskustelemaan järjestöjen tulevaisuudesta ja toimintaedellytyksistä. Kattojärjestöjen Sosten, Allianssin, Kulta ry:n ja Olympiakomitean järjestämässä seminaarissa aihetta pohdittiin useammasta näkökulmasta: miten rakenteelliset muutokset, kuten sote-uudistus, Veikkauksen rahapelituottojen väheneminen sekä kuntatalouden kurjuus vaikuttavat järjestöjen toimintaan. Tilaisuudessa tuli useaan kertaan esille järjestökentän merkittävä yhteiskunnallinen rooli ja huoli sen rahoituksesta. Veikkauksen rahapelituottojen vähenemiseen on varauduttu […]