Skip to content

Riittävä perusturva kuuluu kaikille

6.3.2019 13.17

Perusturva
PerusturvaToimeentulo

Perusturvan riittävyyden arviointiraportti julkaistiin 5.3.2019. Neljän vuoden välein tehtävä raportti osoittaa, että vuodesta 2015 vuoteen 2019 erityisesti työttömän perusturvan taso on heikentynyt. Tämä on seurausta indeksileikkauksista ja aktiivimallista johtuvien etuuksien alentamisesta. Toimeentulotuen rooli työttömän perusturvan paikkaajana on kasvanut huomattavastimonissa esimerkkitapauksissa vuodesta 2015 – jopa yli sata euroa kuussa.

”Raportti osoittaa, että ensisijaisten etuuksien leikkaukset vievät järjestelmää väärään suuntaan sysäämällä ihmisiä väliaikaiseksi ja viimesijaiseksi turvaksi tarkoitetun toimeentulotuen piiriin”, toteaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas ja jatkaa:

”Toimeentulotuki on vahvasti tarveharkintainen etuus, joka vaatii ihmisiltä jatkuvaa asiointia etuusbyrokratian kanssa ja on etuuksista kaikkein vähiten kannustava.”

Perusturva ei mahdollista kohtuullista minimikulutusta

Raportissa todetaan, että työttömän, kotihoidon tuen, vähimmäismääräisen sairaus- tai vanhempainpäivärahan saajan tulotasot eivät riitä kattamaan viitebudjettien mukaista kohtuullista minimikulutusta. Opiskelijan sosiaaliturva kattaa kohtuullisen minimikulutuksen vain opintolainan kanssa.

”Se tarkoittaa sitä, että monen ihmisen on tultava toimeen vähemmällä, kuin viitebudjettien laatimiseen osallistuneet kansalaiset, asiantuntijat ja tutkijat ajattelevat olevan mahdollista”, toteaa erityisasiantuntija Anna Järvinen SOSTEsta.

Kun perusturva ei mahdollista kohtuullista minimikulutusta, ihmiset joutuvat karsimaan välttämättömistä hyödykkeistä ja palveluista. Monet joutuvat arjessa tinkimään esimerkiksi ruuasta, lääkkeistä ja hoidoista. Etuuksien matala taso lisää myös velkaantumisriskiä, koska minimitasolla oleva turva ei mahdollista varautumista äkillisiin ja välttämättömiin menoihin.

Perusturvaetuuksien varassa on yhä enemmän ihmisiä. Edellisestä vuosien 2013–2017 arvioinnista määrä on noussut 40 000:lla 510 000 henkeen.

Tulevalla hallituskaudella on korotettava perusturvaa

SOSTE sekä sosiaali- ja terveysjärjestöt pitävät perusturvan riittämätöntä tasoa sosiaaliturvajärjestelmän keskeisenä heikkoutena. Uuden hallituksen täytyy aloittaa perusturvan uudistaminen nostamalla sen tasoa välittömästi. Perusturvaetuuksiin vuoden 2015 jälkeen tehdyt indeksileikkaukset ja -jäädytykset tulee kompensoida täysimääräisesti. Esimerkiksi työttömän peruspäivärahaan tämä tarkoittaisi noin 29 euron korotusta kuukaudessa.

Oleellista riittävän perusturvan tason turvaamisessa on, että perusturvaetuuksiin tehdään jatkossa vuosittain indeksikorotukset. Näin niiden ostovoima ei heikkene. Kaikki etuudet tulee sitoa indeksiin.

”Kun indeksileikkurin jäljet on siivottu, perusturvan tasoa nostetaan johdonmukaisesti asteittain niin, että etuudet saavuttavat pidemmällä tähtäimellä kohtuullisen minimin viitebudjettien tason”, vaatii Kiukas.

 

Lisätiedot

Pääsihteeri Vertti Kiukas, p. 040 592 4287

Erityisasiantuntija Anna Järvinen, p. 050 586 5677

 

Muut teeman artikkelit

Uutinen

25.2.2019 18:06

Sosiaaliturvan uudistamiseen löytymässä toimivat askelmerkit

SOSTE kannattaa TOIMI-hankkeen esittämiä askelmerkkejä sosiaaliturvan uudistamiseksi. Perusturvan taso pitää kuitenkin korjata välittömästi. Suomen sosiaaliturvajärjestelmän uudistamista on valmisteltu parlamentaarisesti ja laaja-alaisesti noin vuoden ajan TOIMI-hankkeessa, joka julkaisi työnsä tuloksia tänään. Hankkeen seurantaryhmä, jossa myös sosiaali- ja terveysalan järjestöt olivat edustettuina, löysi yhteisen näkemyksen sekä sosiaaliturvan uudistamisen tarpeesta että viidestä peruspilarista, joille sosiaaliturvan tulisi tulevaisuudessa rakentua. […]

Uutinen

8.2.2019 11:48

Ensimmäiset tutkimustulokset perustulokokeilusta kannustavat kehittämään joustavaa perusturvaa

Suomessa toteutettiin perustulokokeilu vuosina 2017–2018. Ensimmäiset, alustavat arviointitutkimuksen tulokset julkaistiin tänään. Alustavat tutkimustulokset antavat lisää perusteita nostaa SOSTEn ja sosiaali- ja terveysalan järjestöjen joustavan perusturvan periaatteet perusturvan kehittämisen ohjenuoraksi. Perustulokokeilun ensimmäisenä vuonna perustulon saaminen näytti vaikuttavan positiivisesti ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Sen sijaan työllisyysvaikutuksia puoleen tai toiseen ei havaittu. Kelan tutkimusryhmä muistuttaa, että pitkälle meneviä johtopäätöksiä […]

Uutinen

5.2.2019 11:42

Sosiaalibarometri 2019 -kyselyt liikkeellä

Samaan aikaan, kun eduskunnassa väännetään sote-uudistuksen lakipaketeista, arvioivat uudistusta sote-johtajat ja sosiaalityöntekijät ympäri maan. Sosiaalibarometri 2019 -kyselyssä punnitaan myös seuraavaa isoa uudistusta, toimeentuloturvaa, perusturvan ja toimeentulotuen näkökulmasta. Mitä mieltä vastaajat ovat etuuksien korottamisesta? Tulisiko etuuksissa käytettäviä käsitteitä, kuten ikärajat ja tulot, yhdenmukaistaa? Näitä teemoja arvioivat myös barometrin muut vastaajat: TE-toimistojen ja Kelan toimistojen esimiehet sekä […]