Skip to content

SOSTE kokosi taustaryhmät tukemaan edustajiensa työskentelyä sosiaaliturvakomiteassa

15.5.2020 10.00

Perusturva
PerusturvaToimeentulo

Sosiaaliturvaa uudistavan parlamentaarisen komitean työ on käynnistynyt keväällä 2020. Sen toimikausi kestää vuoden 2027 maalikuuhun saakka. SOSTEa edustaa komiteassa pysyvänä asiantuntijana SOSTEn hallituksen jäsen, toimitusjohtaja Eija Koivuranta sekä asumisen jaostossa erityisasiantuntija Anna Järvinen.

SOSTEn hallitus asetti kokouksessaan 12.5. taustaryhmät tukemaan komiteaedustajiensa työtä. Ryhmien edustajien kautta saadaan koottua laajasti näkemyksiä ja tietoa järjestökentältä komiteatyöskentelyn tueksi.

Komiteapaikan taustaryhmä

 • Taustaryhmän puheenjohtaja: Viveca Hagmark, johtaja, Folkhälsans Förbund rf
 • Edustaja komiteassa: Eija Koivuranta, toimitusjohtaja, Väestöliitto
 • Sihteeri: Anna Järvinen, erityisasiantuntija, SOSTE
 • Jäsen: Hanna Heinonen, toiminnanjohtaja, Lastensuojelun Keskusliitto
 • Jäsen: Sari Kokko, puheenjohtaja, Vammaisfoorumi
 • Jäsen: Riikka Mettälä, sosiaalityön asiantuntija, Mielenterveyden keskusliitto ry
 • Jäsen: Katri Nokela, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Hengitysliitto ry
 • Jäsen: Laura Tuominen-Lociz, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Suomen Diabetesliitto ry
 • Jäsen: Leena Valkonen, viestinnän asiantuntija, Työttömien keskusjärjestö

Asumisen jaoston taustaryhmä

 • Taustaryhmän puheenjohtaja: Pauliina Lampinen, toiminnanjohtaja, Vamlas
 • Sihteeri ja edustaja jaostossa: Anna Järvinen, erityisasiantuntija, SOSTE
 • Jäsen: Päivi Huuskonen, kehitysjohtaja, Aspa-säätiö
 • Jäsen: Esa Iivonen, johtava asiantuntija, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 • Jäsen: Marjatta Kaurala, kriminaaliasiamies, Kriminaalihuollon tukisäätiö
 • Jäsen: Sara Mäkäräinen, erityisasiantuntija, Monimuotoiset perheet -verkosto
 • Jäsen: Ville Savilampi, toiminnanjohtaja, Nuorisoasuntoliitto ry
 • Jäsen: Sari Timonen, kehittämispäällikkö, Y-Säätiö
 • Jäsen: Anne Viita,  toiminnanjohtaja, Vuokralaiset ry
 • Jäsen: Irene Vuorisalo, vanhusasiamies, EETU ry

Lisätietoja antaa SOSTEn erityisasiantuntija Anna Järvinen.

Muut teeman artikkelit

Artikkeli

Riittävän toimeentulon turvaaminen kaikille on hyvinvointi-investointi tulevaisuuteen

Toimeentulo Artikkelisarjasta Koronan jälkeen 30.6.2020 Anna Järvinen erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Koronakriisi vaati nopeasti sosiaaliturvan kattavuuden laajentamista Kun koronapandemia tavoitti Suomen maaliskuussa, seurasi terveyskriisiä nopeasti monien ihmisten kohdalla myös toimeentulon kriisi. Koronarajoitusten astuttua voimaan ja ihmisten eristäytyessä koteihinsa, monelta yksinyrittäjältä ja freelancerilta loppuivat työt kuin seinään. Näiden ryhmien sosiaaliturva on heikompi kuin palkansaajilla. […]

Uutinen

25.6.2020 07:58

Ennakkotieto Sosiaalibarometri 2020: Korona heikensi vaikeasti työllistyvien palveluja

Työllisyys Pitkäaikaistyöttömillä, osatyökykyisillä ja iäkkäillä työttömillä työnhakijoilla oli Sosiaalibarometri 2020 tuoreiden tulosten mukaan eniten vaikeuksia saada tarvitsemaansa työ- ja elinkeinotoimiston (TE) palvelua koronaepidemian aikana. Kyselyssä TE-toimistojen johdosta 47 prosenttia arvioi, että pitkäaikaistyöttömien palvelutarpeisiin vastattiin huonosti tai melko huonosti. Uusien lomautettujen kohdalla näin arvioi vain seitsemän prosenttia vastanneista. ”Lomautusten räjähdysmäisen kasvun myötä TE-palvelun resurssit kohdistettiin uusien työnhakijoiden […]

Uutinen

11.6.2020 14:16

SOSTE kannattaa oppivelvollisuuden pidentämistä

Hyvinvointitalous SOSTE antoi tänään lausuntonsa oppivelvollisuuden pidentämisestä toisen asteen koulutukseen. SOSTE kannattaa oppivelvollisuuden pidentämistä ja toisen asteen maksuttomuutta sekä pitää niitä keskeisen tärkeänä investointina taloudelliseen kasvuun ja inhimilliseen hyvinvointiin. Uudistuksen tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa ikäluokasta suorittaisi toisen asteen tutkinnon, mutta oppivelvollisuutta ehdotetaan pidennettävän vain 18 ikävuoteen saakka. SOSTE kehottaa harkitsemaan pidennystä siten, että oppivelvollisuus […]