Skip to content

SOSTE kokosi taustaryhmät tukemaan edustajiensa työskentelyä sosiaaliturvakomiteassa

15.5.2020 10.00

Perusturva
PerusturvaToimeentulo

Sosiaaliturvaa uudistavan parlamentaarisen komitean työ on käynnistynyt keväällä 2020. Sen toimikausi kestää vuoden 2027 maalikuuhun saakka. SOSTEa edustaa komiteassa pysyvänä asiantuntijana SOSTEn hallituksen jäsen, toimitusjohtaja Eija Koivuranta sekä asumisen jaostossa erityisasiantuntija Anna Järvinen.

SOSTEn hallitus asetti kokouksessaan 12.5. taustaryhmät tukemaan komiteaedustajiensa työtä. Ryhmien edustajien kautta saadaan koottua laajasti näkemyksiä ja tietoa järjestökentältä komiteatyöskentelyn tueksi.

Komiteapaikan taustaryhmä

 • Taustaryhmän puheenjohtaja: Viveca Hagmark, johtaja, Folkhälsans Förbund rf
 • Edustaja komiteassa: Eija Koivuranta, toimitusjohtaja, Väestöliitto
 • Sihteeri: Anna Järvinen, erityisasiantuntija, SOSTE
 • Jäsen: Hanna Heinonen, toiminnanjohtaja, Lastensuojelun Keskusliitto
 • Jäsen: Sari Kokko, puheenjohtaja, Vammaisfoorumi
 • Jäsen: Riikka Mettälä, sosiaalityön asiantuntija, Mielenterveyden keskusliitto ry
 • Jäsen: Katri Nokela, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Hengitysliitto ry
 • Jäsen: Laura Tuominen-Lociz, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Suomen Diabetesliitto ry
 • Jäsen: Leena Valkonen, viestinnän asiantuntija, Työttömien keskusjärjestö

Asumisen jaoston taustaryhmä

 • Taustaryhmän puheenjohtaja: Pauliina Lampinen, toiminnanjohtaja, Vamlas
 • Sihteeri ja edustaja jaostossa: Anna Järvinen, erityisasiantuntija, SOSTE
 • Jäsen: Päivi Huuskonen, kehitysjohtaja, Aspa-säätiö
 • Jäsen: Esa Iivonen, johtava asiantuntija, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 • Jäsen: Marjatta Kaurala, kriminaaliasiamies, Kriminaalihuollon tukisäätiö
 • Jäsen: Sara Mäkäräinen, erityisasiantuntija, Monimuotoiset perheet -verkosto
 • Jäsen: Ville Savilampi, toiminnanjohtaja, Nuorisoasuntoliitto ry
 • Jäsen: Sari Timonen, kehittämispäällikkö, Y-Säätiö
 • Jäsen: Anne Viita,  toiminnanjohtaja, Vuokralaiset ry
 • Jäsen: Irene Vuorisalo, vanhusasiamies, EETU ry

Lisätietoja antaa SOSTEn erityisasiantuntija Anna Järvinen.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

20.5.2020 16:03

Komission suosituksissa Suomelle piilee hyvinvointi-investointien laiminlyönnin vaara

Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona 20.5. eurooppalaisen ohjausjakson maakohtaiset suositukset Suomelle. Luonnollisesti tänä vuonna suosituksia määrittelee koronaepidemia ja siihen vastaamiseksi tarvittavat talous- ja yhteiskuntapoliittiset toimet. Komissio toivoo Suomen tekevän kaikkensa, jotta koronakriisistä noustaan mahdollisimman vähin vaurioin. Euroopan vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen laittaminen hetkellisesti hyllylle tukee Suomea näissä ponnisteluissa. Komission suosittelema finanssipoliittinen linja on hyvin samantyyppinen kuin […]

Uutinen

5.5.2020 13:00

Julkisen talouden suunnitelmassa tulee huomioida koronavirusepidemian vaikutukset heikoimmassa asemassa oleviin

Valtioneuvosto antoi 16.4. selonteon Suomen julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021 – 2024. Selonteossa luonnollisesti korostuvat vallitsevan koronavirusepidemian hallintaan liittyvät lyhyen aikavälin toimenpiteet. SOSTEn keskeiset huomiot julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021 – 2024 SOSTE pitää hallituksen kevään 2020 aikana päättämien koronaepidemiaan vastaamiseen liittyvien talouspoliittisten toimien kokonaisuutta pääasiassa hyvänä, mutta toivoo jatkossa tarkempaa finanssipolitiikan kohdentamista. Yhteiskunnassa heikoimmassa […]

Uutinen

24.4.2020 10:00

Ei toisteta vanhoja virheitä – nyt tarvitaan joustavia velkajärjestelymuotoja

Koronakriisi on vaikeuttanut monien ihmien toimeentuloa. SOSTEn tekemässä jäsenkyselyssä järjestöt arvioivat toimeentulon niukkenemisen lisäävän muun muassa vuokrarästejä ja ylipäätään velkaantumista, kun vaikeista taloudellisista tilanteista selviytyäkseen ihmiset turvautuvat esimerkiksi pikavippeihin. Viestintäpäällikkö Minna Mattila Takuusäätiöstä kertoo, että heillä koronakriisi ei vielä näy lisääntyneinä asiakasmäärinä. Hän kuitenkin arvioi, että syksyä kohti mentäessä ihmisten taloudelliset ongelmat syvenevät ja avunpyynnöt […]