Skip to content

Sote-alan ilmastotoimissa tarvitaan kannustimia ja ohjausta

30.6.2020 12.00

Hyvinvointi ja terveys
ilmastonmuutosHyvinvointi ja terveys

Asennoituminen ilmastonmuutokseen on muuttunut selvästi sosiaali– ja terveysjärjestöissä. Vuonna 2016 SOSTEn julkaisemassa Järjestöbarometrissa peräti 60 prosenttia järjestöistä vastasi, ettei usko ilmastonmuutoksen vaikuttavan juurikaan järjestön toimintaan. Vuonna 2020 jo lähes 70 prosenttia järjestöistä kertoi, että heillä on toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 

SOSTE nosti vuonna 2019 esiin sosiaali- ja terveysalan roolia ilmastonmuutoksessa ja myönsi SOSTE-palkinnon nuorten ilmastolakkoliikkeelle. Järjestöjen aktivoitumisesta huolimatta sote-alalla 

kaivataan lisää tietoa ilmastonmuutoksen suorista ja epäsuorista vaikutuksista, kertoo SOSTEn ilmastomuutoksen ja kestävän kehityksen erityisasiantuntija Ansku Holstila. 

MDIn ja Tietotakomon SOSTElle laatimassa kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan ilmastonmuutoksen suoria ja epäsuoria vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin sekä sosiaali- ja terveysalan ja järjestöjen roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa ja varautumisessa.

Ilmastonmuutoksen tiedostamisesta toimintaan

Ilmastonmuutoksen vaikutuksista hyvinvointiin on paljon tietoa. Muutos tulee vaikuttamaan ruokaturvaan, veden saatavuuteen, tartuntatautien leviämiseen ja altistaa yhteiskunnat konflikteille. Suomessa näkyviä seurauksia hyvinvoinnille ovat muun muassa helteiden aiheuttamat terveyshaitat, vesivälitteiset epidemiat, hyönteisten ja punkkien levittämät sairaudet, mielenterveyden ongelmat, ilmastoahdistus sekä toimeentuloon turvattomuuteen liittyvät sosiaaliset vaikutukset. Ilmastonmuutos voi myös kasvattaa eriarvoisuutta sillä taloudellisesti ja sosiaalisesti heikommassa asemassa olevilla huonommat mahdollisuudet varautua ilmastonmuutoksen seurauksiin, esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden aiheuttamiin tuhoihin. 

Ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista huolimatta sote-alan toimet ovat raportin mukaan jäljessä verrattuna muihin sektoreihin ja kansainvälisiin esimerkkeihin. Sote-alalla tarvitaan ilmastonmuutoksen hillinnässä ja seurauksiin varautumisessa niin valtionhallinnon, kuntien ja maakuntien kuin eri sektorien välisiä kannustimiaohjausta ja yhteistyön kehittämistä, sanoo Holstila. 

Raportissa avataan sote-järjestöjen monia mahdollisia rooleja ilmastotoimijoina: kansalaisten aktivoijina, edunvalvojina viestijöinä, varautujina ja tiedon tuottajina. Viime huhtikuussa järjestetyssä Järjestöt ilmastonmuutoksessa -työpajassa järjestöjen edustajat ja raporttiin haastatellut asiantuntijat toivoivat lisää ilmastotoiminnan hyvien käytäntöjen jakamista. Näihin toiveisiin voi löytää vastauksia muun muassa kesän jälkeen alkavasta vierasblogien sarjasta, jossa SOSTEn eri jäsenjärjestöt kertovat inspiroivasta ilmastotoiminnastaan”, kertoo Holstila 

Tutustu Ilmastonmuutos ja sosiaali- ja terveyssektori -raporttiin.

Lisätietoja antaa SOSTEn ilmastomuutoksen ja kestävän kehityksen erityisasiantuntija Ansku Holstila

Muut teeman artikkelit

Artikkeli

Ilmastokriisi ei katoa: sosiaali- ja terveysalan rooli reilussa ja kestävässä jälleenrakennuksessa

Artikkelisarjasta Koronan jälkeen 26.6.2020 Ansku Holstila erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry   Ilmastonmuutoksen uhka ei ole koronapandemian myötä kadonnut, ja ilmastokysymykset ovat pysyneet esillä niin korona-ajan yhteiskunnallisessa keskustelussa kuin SOSTEn skenaariotyössäkin. Poikkeusolot ovat vähentäneet päästöjä väliaikaisesti, mutta olennaista ilmastokriisin torjumisessa on, miten jatketaan tästä eteenpäin. Haasteena on nopeiden ratkaisujen samanaikainen tarve sekä koronakriisin […]

Uutinen

16.6.2020 09:48

Järjestöt tarvitsevat tarkempia ohjeita – Ikäihmisten ja riskiryhmiin kuuluvien lähitoiminta pysyy kiinni

SOSTE selvitti kesäkuun alussa, miten lähitoimintojen hallittu avaaminen on onnistunut järjestöissä 1.6. muutettujen koronarajoitusten jälkeen. Pääsääntöisesti vastaajat olivat erittäin tyytyväisiä viranomaisten ohjeistuksiin. Peräti 71 prosenttia vastasi, että viranomaisten ohjeistukset olivat riittäviä. SOSTEssa ollaan kuitenkin hyvin huolestuneista ikäihmisten ja riskiryhmiin kuuluvien lähitoiminnan tulevaisuudesta. Suurin osa näistä lähitoiminnoista pysyy edelleen kiinni. Kiinni pysyvät myös toimintamuodot, joissa vapaaehtoisina […]

Uutinen

12.5.2020 07:50

Ärkebiskop emeritus Kari Mäkinens arbetsgrupp för att hindra ökad ojämlikhet i återuppbyggnaden efter coronakrisen

Social- och hälsovårdsministeriet samt Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med hög profil som ska förbereda återuppbyggnaden av samhället, hävandet av restriktionerna som införts på grund av coronaepidemin, samt stärkandet av välmående och jämlikhet. Som arbetsgruppens ordförande fungerar SOSTEs fullmäktiges ordförande, ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen. Läs mer: ministeriernas beslut om tillsättandet av arbetsgruppen (pdf) […]