Skip to content

Sote-alan ilmastotoimissa tarvitaan kannustimia ja ohjausta

30.6.2020 12.00

Hyvinvointi ja terveys
ilmastonmuutosHyvinvointi ja terveys

Asennoituminen ilmastonmuutokseen on muuttunut selvästi sosiaali– ja terveysjärjestöissä. Vuonna 2016 SOSTEn julkaisemassa Järjestöbarometrissa peräti 60 prosenttia järjestöistä vastasi, ettei usko ilmastonmuutoksen vaikuttavan juurikaan järjestön toimintaan. Vuonna 2020 jo lähes 70 prosenttia järjestöistä kertoi, että heillä on toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 

SOSTE nosti vuonna 2019 esiin sosiaali- ja terveysalan roolia ilmastonmuutoksessa ja myönsi SOSTE-palkinnon nuorten ilmastolakkoliikkeelle. Järjestöjen aktivoitumisesta huolimatta sote-alalla 

kaivataan lisää tietoa ilmastonmuutoksen suorista ja epäsuorista vaikutuksista, kertoo SOSTEn ilmastomuutoksen ja kestävän kehityksen erityisasiantuntija Ansku Holstila. 

MDIn ja Tietotakomon SOSTElle laatimassa kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan ilmastonmuutoksen suoria ja epäsuoria vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin sekä sosiaali- ja terveysalan ja järjestöjen roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa ja varautumisessa.

Ilmastonmuutoksen tiedostamisesta toimintaan

Ilmastonmuutoksen vaikutuksista hyvinvointiin on paljon tietoa. Muutos tulee vaikuttamaan ruokaturvaan, veden saatavuuteen, tartuntatautien leviämiseen ja altistaa yhteiskunnat konflikteille. Suomessa näkyviä seurauksia hyvinvoinnille ovat muun muassa helteiden aiheuttamat terveyshaitat, vesivälitteiset epidemiat, hyönteisten ja punkkien levittämät sairaudet, mielenterveyden ongelmat, ilmastoahdistus sekä toimeentuloon turvattomuuteen liittyvät sosiaaliset vaikutukset. Ilmastonmuutos voi myös kasvattaa eriarvoisuutta sillä taloudellisesti ja sosiaalisesti heikommassa asemassa olevilla huonommat mahdollisuudet varautua ilmastonmuutoksen seurauksiin, esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden aiheuttamiin tuhoihin. 

Ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista huolimatta sote-alan toimet ovat raportin mukaan jäljessä verrattuna muihin sektoreihin ja kansainvälisiin esimerkkeihin. Sote-alalla tarvitaan ilmastonmuutoksen hillinnässä ja seurauksiin varautumisessa niin valtionhallinnon, kuntien ja maakuntien kuin eri sektorien välisiä kannustimiaohjausta ja yhteistyön kehittämistä, sanoo Holstila. 

Raportissa avataan sote-järjestöjen monia mahdollisia rooleja ilmastotoimijoina: kansalaisten aktivoijina, edunvalvojina viestijöinä, varautujina ja tiedon tuottajina. Viime huhtikuussa järjestetyssä Järjestöt ilmastonmuutoksessa -työpajassa järjestöjen edustajat ja raporttiin haastatellut asiantuntijat toivoivat lisää ilmastotoiminnan hyvien käytäntöjen jakamista. Näihin toiveisiin voi löytää vastauksia muun muassa kesän jälkeen alkavasta vierasblogien sarjasta, jossa SOSTEn eri jäsenjärjestöt kertovat inspiroivasta ilmastotoiminnastaan”, kertoo Holstila 

Tutustu Ilmastonmuutos ja sosiaali- ja terveyssektori -raporttiin.

Lisätietoja antaa SOSTEn ilmastomuutoksen ja kestävän kehityksen erityisasiantuntija Ansku Holstila

Muut teeman artikkelit

Uutinen

28.6.2022 09:00

YK:n erityisraportoija vaatii hallituksia vähentämään etuuksien alikäyttöä

Hyvinvointi ja terveys YK:n äärimmäisen köyhyyden ja ihmisoikeuksin erityisraportoija Olivier De Schutter julkaisi 24.6.2022 raporttinsa sosiaaliturvaetuuksien alikäytöstä. Hän esitteli raportin tuloksia 27.6. YK:n ihmisoikeuskomitean istunnossa. Lue lisää: United Nations Human Rights: Millions failing to access social protection entitlements: UN expert Raportti perustuu asiantuntijoiden, valtion virastojen ja kansalaisyhteiskunnan edustajien vastauksiin kyselyyn. Vastauksia saatiin 36 maasta. Suomi on yksi kyselyyn […]

Uutinen

21.6.2022 09:30

SOSTE vie sote-järjestöjen näkemyksiä biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoa valmistelevaan työryhmään

Hyvinvointi ja terveys SOSTE on mukana sosiaali- ja terveysministeriön uudessa työryhmässä, joka valmistelee biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa apteekeissa. Työryhmän tehtävänä on selvittää, millä edellytyksillä biologisten lääkkeiden vaihtoa niitä vastaaviin mutta edullisempiin valmisteisiin apteekeissa voidaan toteuttaa. Työryhmän tavoitteena on myös jakaa tietoa aihetta koskien ja selvittää, miten päästään sekä lääkkeen käyttäjän että yhteiskunnan kannalta turvalliseen ja kustannustehokkaaseen tapaan toteuttaa biologisten […]

Uutinen

15.6.2022 14:00

Selkeää ja monikielistä opastusta lääkkeiden turvalliseen käyttöön ja hankintaan

Sosiaali- ja terveyspalvelut Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -oppaaseen on koottu keskeiset ohjeet lääkkeiden turvalliseen käyttöön. Oppaasta on laadittu tiivistelmät usealla eri kielellä. Ne ovat saatavilla sekä sähköisinä että painokelpoisina tiedostoina Fimean verkkosivuilta. Lue lisää: Kansalaisen lääketieto: Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon Opas on suunnattu Suomessa asuville lääkkeiden käyttäjille ja sisältää tietoa lääkkeiden turvallisesta käytöstä, lääkekorvauksista ja apteekissa asioinnista sekä lääkkeiden hankinnasta. […]