Skip to content

Sote-uudistus: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ei saa jäädä kuntien ja tulevien sote-maakuntien heittopussiksi

24.9.2020 14.56

Sote-uudistus
Hyvinvointi ja terveysSosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistus

Sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että sosiaali- ja terveyspalveluiden painopistettä siirretään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä perustason palveluiden vahvistamiseen, muistuttaa SOSTE 24.9.2020 jättämässään sote-uudistukseen liittyvässä lausunnossaan.

Tehokkaimmin hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tapahtuu palvelujen rinnalla sekä niihin limittyen. ”Vaikuttavin osa tästä työstä tehdään asiakkaiden kohtaamisissa, jolloin asiakas saa palvelun ohella tukea ja tuuppausta omaan hyvinvointiinsa. Sote-maakuntien tulee vastata siitä, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on oleellinen osa tulevaisuuden sote-keskusten toimintaa”, muistuttaa SOSTEn varapääsihteeri Anne Knaapi.

Toinen osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä on kunnissa tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen eli hyte-työ. On erittäin tärkeää, että sote-uudistuksen myötä tätä työtä tehdään hallintokuntarajat ylittäen ja yhteistyössä alueen järjestöjen, yritysten ja seurakuntien kanssa. ”Hyte-työ ei saa jäädä ilmaan kuntien ja sote-maakuntien välille, vaan molempien on kannettava vastuunsa siitä”, jatkaa Anne Knaapi.

Sote-maakunta voi tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut itse tai hankkia ne sopimukseen perustuen muilta palvelujen tuottajilta. Tämä mahdollistaa monituottajuuden keinona vastata yksilölliseen palvelutarpeeseen ja sote-maakunnan alueellisiin erityispiirteisiin. On erittäin tärkeää, että järjestöjen panos huomioidaan kaikkia hyödyttävän monituottajuuden osaksi. SOSTE esittää lausunnossaan, että sote-maakuntien palvelustrategioissa tulee huomioida järjestöjen tuottamat palvelut ja muu järjestölähtöinen toiminta.

Pelkkä rakenteellinen muutos ei yksin muuta palvelujen laatua paremmaksi tai takaa palveluiden yhdenvertaisuutta. ”Vähintään yhtä tärkeää on palveluiden sisällöllinen kehittäminen, jonka tulee perustua laajasti kerättyyn tietoon. Raportoinnissa ja tietopohjan keräämisessä on huomioitava yksityisen- ja kolmannen sektorin resurssit ja potentiaali”, sanoo Anne Knaapi.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

10.11.2020 11:59

SOSTE: Järjestöjen mahdollisuus tuottaa palveluita on turvattava sote-uudistuksessa

Sote-uudistus SOSTE yhtyy lainsäädännön arviointineuvoston näkemykseen siitä, että pienten toimijoiden, kuten järjestöjen asemaa ja mahdollisuutta osallistua palvelujen tarjoamiseen tulisi varmistaa sote-uudistuksessa. Järjestöjen palvelutuotannon tärkeys on mainittu yleisellä tasolla esitysluonnoksessa, mutta säännöskohtaisten perustelujen hankintamenettelyä koskevassa kohdassa sitä ei ole mainittu. SOSTE on korostanut lausunnossaan, että palveluiden asiakaslähtöisyyden näkökulmasta on tärkeää, että järjestöt voivat jatkossakin toimia palveluntuottajina. Esimerkiksi […]

Uutinen

23.10.2020 07:58

SOSTE esittää lähes 3 miljardin euron hyvinvointi-investointeja EU:n elpymisrahoista

Hyvinvointitalous SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry vaatii, että EU:n elpymis- ja palautumisvälineen rahat käytetään sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Tämä edellyttää rakenteita muuttavia hyvinvointi-investointeja sekä sosiaali-, terveys-, koulutus-, energia- että elinkeinopolitiikan alueille. Suomen kansalliseen ohjelmaan kolmelle vuodelle saama rahoitus EU:n eri rahastoista on noin 3 miljardia euroa. Panostuksella tavoitellaan mahdollisimman suurta vaikuttavuutta, jolloin […]

Uutinen

22.10.2020 12:05

Eduskuntaan perustettu uusi kuntoutusta käsittelevä verkosto yhteistyössä Kuntoutusverkosto KUVEn kanssa

Sote-uudistus Eduskunnan kuntoutusverkoston perustamiskokous pidettiin 21.10. Puheenjohtajaksi valittiin Noora Koponen (vihr.) ja varapuheenjohtajaksi Matti Semi (vas.). Päivi Opari SOSTEsta toimii verkoston sihteerinä. Verkosto on avoin kaikille kansanedustajille. Kuntoutuksen merkityksen esille nostaminen ja sen aseman parantaminen vaativat eri toimijoiden yhteistyötä. SOSTEn ja Kuntoutusäätiön koordinoima Kuntoutusverkosto KUVE on tehnyt työtä kuntoutujan aseman parantamiseksi vuodesta 2015 lähtien. Tämän 90:stä […]