Kysely: Hyvinvointialueiden ja kuntien järjestöavustus­käytännöissä riittää vielä työtä

Yksi Järjestöjen sote-muutostuen Järjestöavustukset kunnissa 2023 -kyselyn tuloksista tiivistettynä kuvaksi. Kyselyn vastaajista 41 prosenttia oli eri mieltä väittämästä Hyvinvointialueen ja kunnan työnjaosta avustamisessa on luotu hyvä yhteisymmärrys. Kyselyn vastaajista 44 prosenttia oli samaa mieltä väittämästä Hyvinvointialueen ja kunnan työnjaosta avustamisessa on luotu hyvä yhteisymmärrys. Lisäksi alla Järjestöjen sote-muutostuen nimi mustalla tekstillä pinkki polkutunnus.

Etusivu / Uutiset / Kysely: Hyvinvointialueiden ja kuntien järjestöavustus­käytännöissä riittää vielä työtä

Hyvinvointialueiden ja kuntien työnjako järjestöjen avustamisessa on monin paikoin vielä epäselvä, ilmenee Järjestöjen sote-muutostuen alkuvuonna tekemästä Järjestöavustukset kunnissa 2023 -kyselystä.

Kyselyyn vastanneista kunnista 41 prosenttia oli eri mieltä tai hieman eri mieltä siitä, että työnjaosta avustamisessa on luotu hyvinvointialueen ja kuntien kesken hyvä yhteisymmärrys. Kyselyyn vastanneista kunnista 49 prosenttia oli myös eri mieltä tai hieman eri mieltä siitä, että kunnan ja hyvinvointialueen avustukset muodostavat kokonaisuuden, jossa järjestöt jakautuvat luontevasti joko kunnan tai hyvinvointialueen avustusten piiriin.

”Avustamiseen liittyvää työnjakoa koskevat kyselytulokset osoittavat, että avustuskäytäntöjen hiomisessa riittää vielä työtä. Hyvää on kuitenkin se, että kyselyn perusteella järjestöyhteistyötä kehitetään eri puolilla maata nyt aktiivisesti”, sanoo Järjestöjen sote-muutostuen tutkija Janne Haikari SOSTEsta.

Helmi-maaliskuussa tehtyyn kyselyyn tuli vastauksia 115 kunnasta ja kaikilta hyvinvointialueilta. Kyselyyn vastasi kunnista esimerkiksi hyvinvointikoordinaattoreita, järjestöyhdyshenkilöitä ja hyvinvointisuunnittelijoita.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiset tavoitteet korostuvat kunnissa

Kunnat ovat pitkään tukeneet alueensa järjestöjä erilaisilla avustuksilla ja tarjoamalla tiloja niiden käyttöön edullisesti tai maksutta. Hyvinvointialueiden syntyminen mullistaa avustamista, koska merkittävä osa kuntien avustamasta järjestötoiminnasta on liittynyt hyvinvointialueiden vastuulle siirtyneisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

”Kunnat kytkevät järjestöavustukset jatkossa entistäkin selvemmin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisiin tavoitteisiin. Parhaimmillaan se selkiyttää avustusperiaatteita ja lujittaa järjestöyhteistyötä pidemmällä tähtäimellä”, Janne Haikari sanoo.

Kyselyn laatimiseen ja levittämiseen osallistui hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijoita Kuntaliitosta sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.