Skip to content

Järjestöjen sote-muutostuki – järjestöt ihmisen tukena sote-Suomessa

Sote-uudistus mullistaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Uudistuksen seurauksena sosiaali- ja terveysjärjestöjen on uudella tavalla vakiinnutettava paikkansa muuttuvassa ympäristössä, kun kuntien rinnalle syntyy sote-palveluista ja pelastustoimesta vastaavia hyvinvointialueita.

SOSTEn ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki työskentelee sen puolesta, että järjestöt varmistavat paikkansa ihmisten osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä turvallisuuden takaajina sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa. Teemme siis ihmisen sotea.

Tältä sivulta löydät työhömme liittyviä ajankohtaisia sisältöjä, tuottamiamme materiaaleja sekä pääsyn järjestöjä koskevaan tietoon eri hyvinvointialueilla. Löydät sivulta tietoa myös Järjestöjen sote-muutostuen tavoitteista, tehtävistä ja tekijöistä yhteystietoineen.

Ajankohtaista aiheesta

Uutinen

21.12.2021 08:00

Aluevaalit ovat sote-järjestöille erittäin tärkeät – Järjestöjen sote-muutostuki on mukana järjestämässä aluevaalipaneeleita eri puolilla Suomea

Aluevaalit Suomen kaikkien aikojen ensimmäiset aluevaalit pidetään tammikuussa. SOSTEn ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki on mukana järjestämässä aluevaalipaneeleita eri puolilla maata osana aluevaalityötään. Aluevaalipaneeleita pidetään useilla hyvinvointialueilla, ja niiden toteutuksessa on mukana myös muita järjestökumppaneita. Paneelit pidetään aikavälillä 10.–15.1.2022. Hyvinvointialuekohtaisen paneeliaikataulun ja lähteitä tarkempiin tietoihin paneeleista löydät uutisen lopussa olevasta listasta. Koronatilanne voi vaikuttaa paneeleiden […]

Blogi
hankepäällikkö

20.12.2021 09:05

Slutet av året för ”Järjestöjen sote-muutostuki” färgas av frågor om verksamhetsförutsättningar, början av året tillsammans mot välfärdsområdesvalet

Sote-uudistus Organisationernas verksamhetsförutsättningar, välfärdsområdesvalet och samarbete med olika intressentgrupper. Dessa är de teman som har präglat slutet av året för ”Järjestöjen sote-muutostuki”. I november inledde projektet de regionala diskussionerna med beredningsorganen i välfärdsområdena. Målsättningen för den regionala turnén är att stärka organisationernas dialog mellan den nationella och regionala nivån. På grund av coronaläget har en del […]

Blogi
hankepäällikkö

20.12.2021 09:00

Järjestöjen sote-muutostuen loppuvuotta värittivät kysymykset toimintaedellytyksistä, alkuvuonna kohti aluevaaleja

Sote-uudistus Järjestöjen toimintaedellytykset, aluevaalit ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Nämä ovat olleet Järjestöjen sote-muutostuen loppuvuotta värittäneitä teemoja. Marraskuussa muutostuki aloitti aluekohtaiset keskustelut hyvinvointialueiden yhdyspinta- ja hankevalmistelijoiden kanssa. Pienimuotoisen aluekiertueen tavoitteena on vahvistaa vuoropuhelua kansallisen ja alueellisen tason välillä. Koronatilanteen takia osa keskusteluista on jouduttu siirtämään, mutta ne pystytään toivottavasti käymään alkuvuonna 2022. Sote-uudistuksen toimeenpano luo edetessään […]

Tietoa järjestöistä ja Järjestöjen sote-muutostuesta

Artikkeli

Järjestöjen sote-muutostuen tavoitteet ja tehtävät

Sote-uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus muuttaa myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaympäristöä, kun vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy vuoden 2023 alusta lähtien kunnilta hyvinvointialueille lukuun ottamatta Helsinkiä. Järjestöjen sote-muutostuki auttaa järjestöjä matkalla kohti sote-uudistuksen jälkeistä Suomea. Tavoitteitamme ovat: järjestöjen rooli ja toimijaverkostot kuntien ja hyvinvointialueiden kumppanina kansalaisten sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi […]

Artikkeli

Tietoa sote-uudistuksesta ja järjestöistä uudistuksen toimeenpanossa

Sote-uudistus Miten järjestöt ovat mukana sote-uudistuksen toimeenpanossa hyvinvointialueilla? Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta tehdään nyt hyvinvointialueilla ja Helsingissä. Tältä sivulta löydät pääsyn yleiseen tietoon sote-uudistuksesta ja palveluiden kehittämishankkeisiin. Lisäksi löydät sivulta reitin alueellisiin tietoihin siitä, mitkä järjestöt ovat mukana sote-uudistuksen toimeenpanoa edistävissä ryhmissä kullakin hyvinvointialueella. Sivulta löydät myös pääsyn eri hyvinvointialueiden sote-uudistusaiheisille verkkosivuille, alueelliseen tietoon […]

Artikkeli

Materiaaleja järjestöille, julkisille toimijoille ja päättäjille

Sote-uudistus Järjestöjen sote-muutostuki tekee materiaaleja tukeakseen järjestöjä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanossa. Lisäksi tuotamme tietoa sote-järjestökentästä niin järjestöjen, julkisten toimijoiden kuin päättäjienkin käyttöön. Pääset materiaaleihimme alta löytyvien linkkien kautta. Suurin osa materiaaleista sijaitsee Innokylä-verkkopalvelussa osana Järjestöjen sote-muutostuen kokonaisuutta. Tukimateriaaleja järjestöille sote-toimeenpanoon Järjestöjen yhteistyön tiekartta kokoaa järjestöjen näkökulmasta keskeiset sote-uudistuksen toimeenpanon kärjet ja vaikuttamisen paikat. […]

Järjestöjen sote-muutostuen tekijät

Järjestöjen sote-muutostuen kansallisesta koordinaatiosta vastaa SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Koordinaation muodostavat hankepäällikkö, tutkija ja viestinnän erityisasiantuntija.

Alueellisesta työstä vastaavat järjestöasiantuntijat. Heidän tehtävänään on muun muassa tukea järjestöjen osallistumista sote-uudistuksen toimeenpanoon ja hyvinvointialueiden valmisteluun alueillaan.

Muutostuessa työskentelee seitsemän järjestöasiantuntijaa, joiden taustaorganisaatioina on kuusi alueellista verkostojärjestökumppania: Artteli Kumppanuusyhdistys ry, HyTe ry, Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry ja Satakunnan yhteisöt ry.

Järjestöasiantuntijoiden työskentelyalueet kattavat kaikki Suomen 21 hyvinvointialuetta ja Helsingin.

Maakunnat ovat laajasti mukana yhteisessä kehittämisessä Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan kautta.

Mitä sote-järjestöt ovat ja mitä ne tekevät?

Kaksi kolmesta suomalaisesta pitää sosiaali- ja terveysjärjestöjen tarjoamaa tukea tärkeänä omalle hyvinvoinnilleen. Avun ja tuen lisäksi järjestöt tarjoavat mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa itselle tärkeiden asioiden puolesta. Suomessa toimii yli 11 000 sosiaali- ja terveysalan järjestöä.

Tutustu Suomen sote-järjestöihin