Skip to content

Järjestöjen sote-muutostuki – järjestöt ihmisen tukena sote-Suomessa

Sote-uudistus mullistaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Uudistuksen seurauksena sosiaali- ja terveysjärjestöjen on uudella tavalla vakiinnutettava paikkansa muuttuvassa ympäristössä, kun kuntien rinnalle syntyy sote-palveluista ja pelastustoimesta vastaavia hyvinvointialueita.

SOSTEn ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki työskentelee sen puolesta, että järjestöt varmistavat paikkansa ihmisten osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä turvallisuuden takaajina sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa. Teemme siis ihmisen sotea.

Tältä sivulta löydät työhömme liittyviä ajankohtaisia sisältöjä, tuottamiamme materiaaleja sekä pääsyn järjestöjä koskevaan tietoon eri hyvinvointialueilla. Löydät sivulta tietoa myös Järjestöjen sote-muutostuen tavoitteista, tehtävistä ja tekijöistä yhteystietoineen.

Ajankohtaista aiheesta

Blogi
hankepäällikkö

15.6.2022 08:00

Järjestöillä riittää vaikuttamisen paikkoja hyvinvointialueilla – toimintaedellytykset, strategiat, palvelupolut sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Sote-uudistus Hyvinvointialueiden valmistelussa alkoi maaliskuussa uusi vaihe, kun alueiden ylintä poliittista valtaa käyttävät aluevaltuustot aloittivat toimintansa. Tärkeäksi vaikuttamisen teemaksi nousi järjestöjen rooli hyvinvointialueiden pitkän aikavälin toimintaa määrittelevissä hyvinvointialuestrategioissa. Järjestöjen strategiavaikuttamisen tueksi Järjestöjen sote-muutostuki tuotti aivoriihen aineiston pohjalta materiaalia, jonka avulla järjestöt eri hyvinvointialueilla ovat voineet pohtia, miten ne kiinnittäisivät toimintaansa hyvinvointialueensa strategiaan. Strategiatyö jatkuu osalla hyvinvointialueista […]

Blogi
hankepäällikkö

15.6.2022 07:59

Organisationerna har mycket att påverka i välfärdsområdena – verksamhetsförutsättningar, strategier, servicestigar och främjande av välfärd och hälsa

Sote-uudistus I mars inleddes en ny fas i beredningen av välfärdsområdena, då välfärdsområdesfullmäktigena med högsta politiska makt i områdena inledde sin verksamhet. Ett viktigt tema att påverka blev organisationernas roll i välfärdsområdenas strategier, vilka definierar välfärdsområdenas långsiktiga verksamhet. Till stöd för organisationernas strategipåverkan producerade projektet ”Järjestöjen sote-muutostuki” material, baserat på brainstormingdata, med vars hjälp organisationerna inom […]

Tietoa järjestöistä ja Järjestöjen sote-muutostuesta

Artikkeli

Järjestöjen sote-muutostuen tavoitteet ja tehtävät

Sote-uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus muuttaa myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaympäristöä, kun vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy vuoden 2023 alusta lähtien kunnilta hyvinvointialueille lukuun ottamatta Helsinkiä. Järjestöjen sote-muutostuki auttaa järjestöjä matkalla kohti sote-uudistuksen jälkeistä Suomea. Tavoitteitamme ovat: järjestöjen rooli ja toimijaverkostot kuntien ja hyvinvointialueiden kumppanina kansalaisten sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi […]

Artikkeli

Tietoa sote-uudistuksesta ja järjestöistä uudistuksen toimeenpanossa

Sote-uudistus Miten järjestöt ovat mukana sote-uudistuksen toimeenpanossa hyvinvointialueilla? Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta tehdään nyt hyvinvointialueilla ja Helsingissä. Tältä sivulta löydät pääsyn yleiseen tietoon sote-uudistuksesta ja palveluiden kehittämishankkeisiin. Lisäksi löydät sivulta reitin alueellisiin tietoihin siitä, mitkä järjestöt ovat mukana sote-uudistuksen toimeenpanoa edistävissä ryhmissä kullakin hyvinvointialueella. Sivulta löydät myös pääsyn hyvinvointialueiden sote-uudistusaiheisille verkkosivuille, alueelliseen tietoon Järjestöjen […]

Artikkeli

Materiaaleja järjestöille, julkisille toimijoille ja päättäjille

Sote-uudistus Järjestöjen sote-muutostuki tekee materiaaleja tukeakseen järjestöjä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toimeenpanossa. Lisäksi tuotamme ja tarjoamme tietoa sosiaali- ja terveysjärjestökentästä niin järjestöjen, julkisen sektorin toimijoiden kuin päättäjienkin käyttöön. Pääset materiaaleihimme alta löytyvien linkkien kautta. Suurin osa materiaaleista sijaitsee Innokylä-verkkopalvelussa osana Järjestöjen sote-muutostuen kokonaisuutta. Tukimateriaaleja järjestöille sote-toimeenpanoon Järjestöjen yhteistyön tiekartta kokoaa järjestöjen näkökulmasta keskeiset sote-uudistuksen […]

Järjestöjen sote-muutostuen tekijät

Järjestöjen sote-muutostuen kansallisesta koordinaatiosta vastaa SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Koordinaation muodostavat hankepäällikkö, tutkija ja viestinnän erityisasiantuntija.

Alueellisesta työstä vastaavat järjestöasiantuntijat. Heidän tehtävänään on muun muassa tukea järjestöjen osallistumista sote-uudistuksen toimeenpanoon ja hyvinvointialueiden valmisteluun alueillaan.

Muutostuessa työskentelee seitsemän järjestöasiantuntijaa, joiden taustaorganisaatioina on kuusi alueellista verkostojärjestökumppania: Artteli Kumppanuusyhdistys ry, HyTe ry, Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry ja Satakunnan yhteisöt ry.

Järjestöasiantuntijoiden työskentelyalueet kattavat kaikki Suomen 21 hyvinvointialuetta ja Helsingin.

Maakunnat ovat laajasti mukana yhteisessä kehittämisessä Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan kautta.

Mitä sote-järjestöt ovat ja mitä ne tekevät?

Kaksi kolmesta suomalaisesta pitää sosiaali- ja terveysjärjestöjen tarjoamaa tukea tärkeänä omalle hyvinvoinnilleen. Avun ja tuen lisäksi järjestöt tarjoavat mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa itselle tärkeiden asioiden puolesta. Suomessa toimii yli 11 000 sosiaali- ja terveysalan järjestöä.

Tutustu Suomen sote-järjestöihin