Järjestöt ihmisen tukena sote-Suomessa

Sote-uudistus mullistaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Uudistuksen seurauksena sosiaali- ja terveysjärjestöjen on uudella tavalla vakiinnutettava paikkansa muuttuvassa ympäristössä, kun kuntien rinnalle syntyy sote-palveluista ja pelastustoimesta vastaavia hyvinvointialueita.

SOSTEn ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki työskentelee sen puolesta, että järjestöt varmistavat paikkansa ihmisten osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä turvallisuuden takaajina sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa. Teemme siis ihmisen sotea.

Tältä sivulta löydät työhömme liittyviä ajankohtaisia sisältöjä, tuottamiamme materiaaleja sekä pääsyn järjestöjä koskevaan tietoon eri hyvinvointialueilla. Löydät sivulta tietoa myös Järjestöjen sote-muutostuen tavoitteista, tehtävistä ja tekijöistä yhteystietoineen.

Ajankohtaista aiheesta

Näytä enemmän >

Tietoa järjestöistä ja Järjestöjen sote-muutostuesta

Järjestöjen sote-muutostuen tekijät

Järjestöjen sote-muutostuen kansallisesta koordinaatiosta vastaa SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Koordinaation muodostavat hankepäällikkö, tutkija ja viestinnän erityisasiantuntija.

Alueellisesta työstä vastaavat järjestöasiantuntijat. Heidän tehtävänään on muun muassa tukea järjestöjen osallistumista sote-uudistuksen toimeenpanoon ja hyvinvointialueiden valmisteluun alueillaan.

Muutostuessa työskentelee seitsemän järjestöasiantuntijaa, joiden taustaorganisaatioina on kuusi alueellista verkostojärjestökumppania: Artteli Kumppanuusyhdistys ry, HyTe ry, Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry ja Satakunnan yhteisöt ry.

Järjestöasiantuntijoiden työskentelyalueet kattavat kaikki Suomen 21 hyvinvointialuetta ja Helsingin.

Maakunnat ovat laajasti mukana yhteisessä kehittämisessä Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan kautta.

Anita Hahl-Weckström hankepäällikkö Järjestöjen sote-muutostuki +358 44 770 0491
Janne Haikari tutkija Järjestöjen sote-muutostuki +358 50 376 4573
Sirkku Aalto viestinnän erityisasiantuntija Järjestöjen sote-muutostuki +358 40 121 6546
Anne Knaapi johtaja, varapääsihteeri johtaminen, maakunta- ja sote-uudistus +358 40 194 2518
Kirsi Ala-Jaakkola järjestöasiantuntija Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi 044 989 5937
Helena Haaja järjestöasiantuntija Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Päijät-Häme 050 567 3610
Ilari Karhumalja järjestöasiantuntija Helsinki, Itä-Uusimaa sekä Vantaa ja Kerava 050 552 2778
Milla Kajanne järjestöasiantuntija Helsinki, Keski-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa +358 50 3729 162
Laura Meriluoto järjestöasiantuntija Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala 050 330 0286
Johanna Saarivaara järjestöasiantuntija Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa +358 40 580 3765
Niina Salo järjestöasiantuntija Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme ja Pirkanmaa 045 277 4607

Mitä sote-järjestöt ovat ja mitä ne tekevät?

Kaksi kolmesta suomalaisesta pitää sosiaali- ja terveysjärjestöjen tarjoamaa tukea tärkeänä omalle hyvinvoinnilleen. Avun ja tuen lisäksi järjestöt tarjoavat mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa itselle tärkeiden asioiden puolesta. Suomessa toimii yli 11 000 sosiaali- ja terveysalan järjestöä.

Keskustele tunnisteella #ihmisensote

SOSTEn erityisasiantuntijat Järjestöjen sote-muutostuen tukena