Skip to content

Järjestöjen sote-muutostuki – järjestöt ihmisen tukena sote-Suomessa

Sote-uudistus mullistaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Uudistuksen seurauksena sosiaali- ja terveysjärjestöjen on uudella tavalla vakiinnutettava paikkansa muuttuvassa ympäristössä, kun kuntien rinnalle syntyy sote-palveluista ja pelastustoimesta vastaavia hyvinvointialueita.

SOSTEn ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki työskentelee sen puolesta, että järjestöt varmistavat paikkansa ihmisten osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä turvallisuuden takaajina sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa. Teemme siis ihmisen sotea.

Tältä sivulta löydät työhömme liittyviä ajankohtaisia sisältöjä, tuottamiamme materiaaleja sekä pääsyn järjestöjä koskevaan tietoon eri hyvinvointialueilla. Löydät sivulta tietoa myös Järjestöjen sote-muutostuen tavoitteista, tehtävistä ja tekijöistä yhteystietoineen.

Ajankohtaista aiheesta

Uutinen

2.9.2022 08:30

Kestävän kasvun ohjelman valtionavustushaku on auki – ”Hyvinvointialueiden on tärkeää huomioida järjestöt”

Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) jakamat Suomen kestävän kasvun ohjelman valtionavustukset ovat haettavissa. Valtionavustushaku on suunnattu hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja sosiaalialan osaamiskeskuksille. ”Hyvinvointialueiden on tärkeää huomioida järjestöt kehittämiskumppaneina hankkeissa, joille ne hakevat valtionavustusta”, muistuttaa SOSTEn johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi. Haettavissa olevalla avustuksella on STM:n mukaan tarkoitus vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuutta ja kustannusvaikuttavuutta sekä edistää […]

Blogi
tutkija

30.8.2022 08:30

Järjestöt ehtivät yhä mukaan sote-palvelujen kehittämiseen

Sote-uudistus Vuosi 2022 on ollut sote-uudistuksen toimeenpanon aikaa. Palveluja kehitetään muun muassa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. Miltä kehittämistyö on vuoden mittaan näyttänyt järjestöjen näkökulmasta? SOSTEssa sote-uudistuksen toimeenpanoa on tarkasteltu sekä Järjestöbarometri 2022 -kyselyssä että Järjestöjen sote-muutostuen tilannekuvakyselyssä. Eri ajankohtina tehdyt kyselyt antavat tuntumaa palvelujen kehittämistyön vauhtiin. Alkuvuonna alkutekijöissä Järjestöbarometrin sote-uudistuksen etenemistä koskeviin kysymyksiin vastasivat alueelliset […]

Blogi
johtaja, varapääsihteeri

24.8.2022 08:00

Järjestöjen toiminnan turvaaminen on osa turvallista sote-siirtymää

Sote-uudistus Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnista hyvinvointialueille ensi vuoden alussa. H-hetkeen on enää reilut neljä kuukautta. Julkisuudessa on kannettu huolta palvelujen sujuvasta jatkumisesta vastuutahon vaihtuessa. Turvallisessa palvelujen järjestämisvastuun siirrossa on muistettava huomioida myös järjestöjen toiminta ja toimintaedellytykset. Juuri nyt olennaisin kysymys liittyy järjestöjen toimintaa turvaavien järjestöavustusten ja kumppanuussopimusten siirron valmisteluun. Asian on oltava mukana […]

Tietoa järjestöistä ja Järjestöjen sote-muutostuesta

Artikkeli

Järjestöjen sote-muutostuen tavoitteet ja tehtävät

Sote-uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus muuttaa myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaympäristöä, kun vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy vuoden 2023 alusta lähtien kunnilta hyvinvointialueille lukuun ottamatta Helsinkiä. Järjestöjen sote-muutostuki auttaa järjestöjä matkalla kohti sote-uudistuksen jälkeistä Suomea. Tavoitteitamme ovat: järjestöjen rooli ja toimijaverkostot kuntien ja hyvinvointialueiden kumppanina kansalaisten sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi […]

Artikkeli

Tietoa sote-uudistuksesta ja järjestöistä uudistuksen toimeenpanossa

Sote-uudistus Miten järjestöt ovat mukana sote-uudistuksen toimeenpanossa hyvinvointialueilla? Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta tehdään nyt hyvinvointialueilla ja Helsingissä. Tältä sivulta löydät pääsyn yleiseen tietoon sote-uudistuksesta ja palveluiden kehittämishankkeisiin. Lisäksi löydät sivulta reitin alueellisiin tietoihin siitä, mitkä järjestöt ovat mukana sote-uudistuksen toimeenpanoa edistävissä ryhmissä kullakin hyvinvointialueella. Sivulta löydät myös pääsyn hyvinvointialueiden sote-uudistusaiheisille verkkosivuille, alueelliseen tietoon Järjestöjen […]

Artikkeli

Materiaaleja järjestöille, julkisille toimijoille ja päättäjille

Sote-uudistus Järjestöjen sote-muutostuki tekee materiaaleja tukeakseen järjestöjä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toimeenpanossa. Lisäksi tuotamme ja tarjoamme tietoa sosiaali- ja terveysjärjestökentästä niin järjestöjen, julkisen sektorin toimijoiden kuin päättäjienkin käyttöön. Pääset materiaaleihimme alta löytyvien linkkien kautta. Suurin osa materiaaleista sijaitsee Innokylä-verkkopalvelussa osana Järjestöjen sote-muutostuen kokonaisuutta. Tukimateriaaleja järjestöille sote-toimeenpanoon Järjestöjen yhteistyön tiekartta kokoaa järjestöjen näkökulmasta keskeiset sote-uudistuksen […]

Järjestöjen sote-muutostuen tekijät

Järjestöjen sote-muutostuen kansallisesta koordinaatiosta vastaa SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Koordinaation muodostavat hankepäällikkö, tutkija ja viestinnän erityisasiantuntija.

Alueellisesta työstä vastaavat järjestöasiantuntijat. Heidän tehtävänään on muun muassa tukea järjestöjen osallistumista sote-uudistuksen toimeenpanoon ja hyvinvointialueiden valmisteluun alueillaan.

Muutostuessa työskentelee seitsemän järjestöasiantuntijaa, joiden taustaorganisaatioina on kuusi alueellista verkostojärjestökumppania: Artteli Kumppanuusyhdistys ry, HyTe ry, Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry ja Satakunnan yhteisöt ry.

Järjestöasiantuntijoiden työskentelyalueet kattavat kaikki Suomen 21 hyvinvointialuetta ja Helsingin.

Maakunnat ovat laajasti mukana yhteisessä kehittämisessä Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan kautta.

Mitä sote-järjestöt ovat ja mitä ne tekevät?

Kaksi kolmesta suomalaisesta pitää sosiaali- ja terveysjärjestöjen tarjoamaa tukea tärkeänä omalle hyvinvoinnilleen. Avun ja tuen lisäksi järjestöt tarjoavat mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa itselle tärkeiden asioiden puolesta. Suomessa toimii yli 11 000 sosiaali- ja terveysalan järjestöä.

Tutustu Suomen sote-järjestöihin