Miten saada järjestöt mukaan sote-palveluihin? – toiminta­malli­koosteet tarjoavat ratkaisuja järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyöhön

Kuva, jossa pinkillä teksti Toimintamalleja järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyöhön sekä kolme kuvaa, jotka esittävät yhteistyötä, ideoita ja työkaluja sekä alla mustalla teksti Järjestöjen sote-muutostuki

Etusivu / Uutiset / Miten saada järjestöt mukaan sote-palveluihin? – toiminta­malli­koosteet tarjoavat ratkaisuja järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyöhön

Miten järjestöt ja hyvinvointialueet voivat käytännössä tehdä yhteistyötä? Entä miten järjestöt voivat rikastuttaa hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyspalveluja ja miten tietoa järjestöistä voidaan saada osaksi potilas- ja asiakasohjausta?

Esimerkiksi tällaisiin pulmiin tarvitaan ratkaisuja, kun hyvinvointialueista tulee järjestöjen uusia kumppaneita ja sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään. SOSTEn ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki on koonnut eri puolilta Suomea esimerkkejä toimintamalleista järjestöjen ja julkisen sektorin kehittämistyön tueksi.

Toimintamallikoosteita on seitsemän kappaletta. Koosteet nostavat esiin jo olemassa olevia tapoja kehittää ja järjestää julkisen sektorin ja järjestöjen yhteistyötä sekä rakenteiden tasolla että käytännön palveluissa. Erilaisia toimintamalleja on niin paljon, että koosteet sisältävät vain osan mahdollisista tarjolla olevista toimintamalleista.

Toimintamalleja yhteistyön rakenteisiin, yhteistyökäytäntöihin ja uudistuviin sote-palveluihin

Toimintamallikoosteet sisältävät tapoja siihen, miten julkisen sektorin ja järjestöjen yhteistyötä voi järjestää rakenteiden tasolla. Tässä auttavat esimerkiksi järjestöneuvottelukuntien kaltaiset järjestöjä kokoavat yhteistyöelimet, joiden kautta hyvinvointialue voi asioida alueensa järjestöjen kanssa keskitetymmin sen sijaan, että alue asioisi erikseen jokaisen järjestön kanssa.

Lue lisää: Järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä voi edistää monenlaisilla yhteistyörakenteilla (pdf) (innokyla.fi)

Toimintamallikoosteista löytyy myös apua siihen, miten sekä hyvinvointialueet että kunnat voivat huolehtia paikallisen järjestötoiminnan elinvoimasta.

Lue lisää: Miten parantaa järjestötoiminnan edellytyksiä kunnissa ja hyvinvointialueella? (pdf) (innokyla.fi)

Toimintamallikoosteet tarjoavat esimerkkejä myös siitä, miten julkinen sektori ja järjestöt voivat käytännössä tehdä yhteistyötä ja jakaa tietoa. Tätä ne voivat tehdä esimerkiksi työpajoissa, messuilla tai muissa yhteisissä tapahtumissa.

Lue lisää: Miten tuoda järjestöt ja julkinen sektori yhteen tekemään yhteistyötä? (pdf) (innokyla.fi)
Lue lisää: Miten jäsentää järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä? (pdf) (innokyla.fi)

Toimintamallikoosteet tarjoavat myös palvelujen kehittämiseen liittyviä toimintamalleja. Miten tietoa järjestöistä ja niiden toiminnasta saadaan osaksi sosiaali- ja terveyspalvelujen potilas- ja asiakasohjausta? Entä millaisia tuen muotoja järjestöillä on ja miten näitä voisi hyödyntää hyvinvointialueella?

Lue lisää: Miten saada järjestöt ja järjestötieto osaksi potilas- ja asiakasohjausta? (pdf) (innokyla.fi)
Lue lisää: Järjestöportaalit auttavat löytämään hyvinvointialueella toimivat järjestöt (pdf) (innokyla.fi)
Lue lisää: Millaisia tuen toimintamalleja järjestöt tarjoavat? (pdf) (innokyla.fi)

Kerro Järjestöjen sote-muutostuelle hyvästä toimintamallista!

Koosteiden toimintamallit on valinnut Järjestöjen sote-muutostuen tiimi järjestöasiantuntijoiden alueellisen asiantuntemuksen pohjalta. Toimintamallit on valittu sillä perusteella, että ne ovat sovellettavissa sote-uudistuksen toimeenpanossa sekä palvelevat julkisen sektorin ja järjestöjen yhteistyötä tai palveluohjausta. Lisäksi valinnassa on painotettu sitä, että toimintamalli on kuvattu Innokylään tai muuhun tietoportaaliin, josta siitä saa lisätietoa.

Jos huomaat, että koonneista puuttuu jokin hyvä toimintamalli, voit kertoa siitä Järjestöjen sote-muutostuelle ottamalla yhteyttä Järjestöjen sote-muutostuen tiimin jäseniin. Yhteystietomme löydät Järjestöjen sote-muutostuen verkkosivulta!

Sirkku Aalto viestinnän erityisasiantuntija