Skip to content

Vapaaehtoistoiminta

Järjestöoppaan vapaaehtoistoiminta -osio luo näkymän järjestöjen toteuttaman vapaaehtoistoiminnan kirjoon, laajuuteen ja organisointitapoihin sekä antaa vinkkejä sujuvasta ja vaikuttavasta vapaaehtoistoiminnasta.

Artikkelit

Artikkeli

Vapaaehtoistoiminta ja koordinointi

Järjestöopas Vapaaehtoistoiminta on yksinkertaisimmillaan auttamista, avustamista ja läsnä olemista. Yksinkertaisista lähtökohdista huolimatta toiminnan taustalla on paljon huomioitavaa; tavoitteita, tehtäviä, verkostoja, organisaatioita, sääntöjä, lakeja, vakiintuneita tapoja – ja tietysti monenlaisia ihmisiä omaten erilaiset taustat, tavat ja tunteet. Näiden yhteen sovittaminen ja koordinointi on tärkeä vapaaehtoistoiminnan osa-alue. Vapaaehtoistoiminnan sisältö ja määritelmä vaihteleekin sen mukaan, minkälaista toimintaa organisaatio järjestää. […]

Artikkeli

Vapaaehtoistoiminnan arvo

Järjestöopas Vapaaehtoisuus on globaali ja ajaton ilmiö. Osalla ihmisiä on ollut aina halu tehdä jotakin toisten ihmisten tai oman yhteisön hyväksi. Vapaa-ehtoistoiminta on määritelmältään palkatonta ja perustuu vapaaseen tahtoon ja valintaan. Pohjoismaissa vapaaehtoisuus on liittynyt tasa-arvoiseen ja vapaaseen ihmiskäsitykseen sekä demokraattiseen yhteiskunta-ajatteluun ja yhdistyselämään. Vapaaehtoistoiminnan mittaamaton arvo Useat tutkimukset osoittavat, että vapaaehtoisuus lisää sekä vapaaehtoistoiminnan kohteen […]

Artikkeli

Nuoret mukaan vapaaehtoistoimintaan

Järjestöopas Haluaisitko enemmän nuoria mukaan organisaatiosi vapaaehtoistoimintaan? Hienoa! Nuoret saavat vapaaehtoistoiminnasta hyvinvointia ja osallisuutta, parempia opiskelu- ja työelämävalmiuksia sekä osaamista, verkostoja ja osallisuutta. Organisaatiosi saa nuorista motivoituneita tekijöitä, jotka antavat uutta näkökulmaa organisaatiosi toimintaan. Mikä motivoi nuoria mukaan vapaaehtoistoimintaan? Jokaisella nuorella on omat syynsä hakeutua vapaaehtoistoimintaan. Monia nuoria motivoi hyvin pitkälle samat asiat kuin aikuisiakin: halu […]