Skip to content

Kehysriihen työllisyyslinjauksissa yllättävän paljon hyvää, jotain epäselvää ja jonkin verran tehtävää

30.4.2021 13.47

Kansalaisyhteiskunta
Hallitusohjelma ja budjettiHyvinvointi ja terveysJärjestötKoulutusOsatyökykyisetTyöllisyysKansalaisyhteiskunta

SOSTE näkee hallituksen kehysriihipäätösten työllisyyslinjaukset pääosin onnistuneina. Korkeampaa työllisyyttä ei haeta työttömien asemaa heikentämällä, vaan investoimalla työkykyyn, osaamiseen sekä osatyökykyisten työllisyyden parantamiseen muun muassa palkkatuettua työtä lisäämällä.

”Valitut toimet ovat hyvinvointitalousajattelun mukaisia, ja niissä työllisyyden nostoon pyritään ihmisiä tukemalla, ei rankaisemalla. Hallitus on tunnistanut ne vaikeasti työllistyvät, joita tukemalla yhä useampi voi siirtyä pysyvästi työllisiksi ja antamaan panoksensa yhteiskunnan rakentamiseen”, SOSTEn pääekonomisti Jussi Ahokas toteaa.

Työllisyyttä vahvistetaan investoinneilla työkykyyn ja tuottavuuteen – myös osatyökykyiset yritetään saada paremmin mukaan työelämään. “Se mikä puuttuu, ovat lisäpanostukset koulutukseen. Ne olisivat tarpeen tuottavuuden ja työllisyyden parantamiseksi”, jatkaa Ahokas.

SOSTE listasi hallituksen kehysriihipäätöksen keskeiset työllisyyteen vaikuttavat toimenpiteet

Mitä hyvää?

 • Työllisyyden hoidossa ei turvauduta sosiaaliturvan leikkauksiin. Tästä on syytä pitää kiinni vastaisuudessakin.
 • Koulutuksesta ei leikata – korkea työllisyys edellyttää korkeaa osaamista.
 • Työkykyohjelman laajentaminen tukee korkeaa työllisyyttä. Jatkossa ohjelman kohderyhmiä tulisi laajentaa.
 • Työkyvyttömyyden ja sairaseläkkeiden ennaltaehkäisyyn panostaminen.
 • Palkkatuetun työn lisäämiseen suunnatut panostukset.
 • Yhteiskunnallisten yritysten tukeminen perustettavan asiantuntijayksikön kautta.
 • Julkisiin hankintoihin liitettävä osatyökykyisten ja muihin vaikeammassa asemassa olevien työttömien työllistämisehto.

Mitä epäselvää?

 • Työllisyyspalvelujen järjestämisvastuun siirto kuntiin on vaikutuksiltaan epäselvä. Kuntien kannustimilla ratkaiseva vaikutus.
 • Välittäjä Oy vaikutus riippuu siitä, miten vaikuttaa muiden palvelujen rahoitukseen sekä olemassa olevien välityömarkkinoiden toimintaedellytyksiin. Sosiaalipoliittisesta näkökulmasta toimessa on paljon hyvää.

Mitä tehtävä?

 • Panostukset työllisyyteen koulutustasoa nostamalla ovat yhä välttämättömiä.
 • Opiskelijoiden maahanmuuton lisääminen vaatii myös koulutustarjonnan laajentamista, jotta se tukisi työllisyyttä.

Lisätietoja Jussi Ahokas, Aleksi Kalenius ja Päivi Kiiskinen.

Lue lisää: Järjestöjen rahoituksen turvaaminen tärkeämpää kuin koskaan – koronakriisin jälkihoito ei onnistu ilman järjestöjä

Muut teeman artikkelit

Uutinen

4.5.2021 10:12

Kyselytutkimus: Järjestöt ovat halukkaita lisäämään yritysyhteistyötä

Sote-järjestöt Eri alojen järjestöt haluaisivat tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä yritysten kanssa. Järjestöt uskovat sisällöllisen yhteistyön kasvuun yritysten kanssa tulevina vuosina. Toiveena on myös, että yritykset hyödyntäisivät laajemmin järjestöjen osaamista ja asiantuntijuutta. Neljäsosa vastaajista suunnittelee yritysyhteistyön vahvistamista ja 28 prosenttia kertoo panostavansa tuote- ja palvelumyyntiin sekä tapahtumiin. Tiedot selviävät Taloustutkimuksen maalis-huhtikuussa 2021 toteuttamasta tutkimuksesta, johon vastasi 120 […]

Uutinen

29.4.2021 21:42

SOSTE: Järjestöjen rahoituksen turvaaminen tärkeämpää kuin koskaan – koronakriisin jälkihoito ei onnistu ilman järjestöjä

Kansalaisyhteiskunta Hallitus päätti tänään kehysriihessään järjestörahoituksen tulevaisuudesta seuraavalle kahdelle vuodelle. Veikkauksen tuottojen on arvioitu laskevan ensi vuonna noin 300 miljoonaa euroa, mikä vaikuttaa merkittävästi sote-järjestöjen, tieteen, taiteen, kulttuurin, nuorison ja liikunnan toimintaedellytyksiin. SOSTE pitää tärkeänä, että hallitus teki riihessä päätöksen kompensoida tätä pudotusta kehysvaikutteisista budjettivaroista vuoden 2022 osalta 200 miljoonalla ja vuoden 2023 osalta 175 miljoonalla […]

Uutinen

28.4.2021 14:15

Parempaa terveyttä ja yhteistyötä Euroopan terveysunionialoitteilla

Kansalaisyhteiskunta Komission tavoitteena on rakentaa vahvaa Euroopan terveysunionia, joka parantaa EU-maiden yhteistyötä ja valmiuksia terveysasioissa sekä helpottaa tulevien terveysuhkien torjumista. Terveysunioniin liittyviä aloitteita ja ehdotuksia käsitellään parhaillaan EU:n toimielimissä sekä jäsenmaissa. Eri aloitteet ovat saaneet lähtökohtaisesti positiivisen vastaanoton. Valtioneuvosto on kannassaan nostanut esiin erityisesti mahdolliset päällekkäisyydet perustettavien virastojen tehtävissä, jäsenvaltioiden ja unionin virastojen tehtävien ja vastuujakojen […]