Skip to content

Koulutuspoliittinen selonteko kiinnittää ansaitusti huomiota tasa-arvoon, mutta tavoitteellisuutta tarvitaan lisää

21.1.2021 15.16

Hyvinvointi ja terveys
KoulutusHyvinvointi ja terveys

SOSTE antoi tänään lausuntonsa koulutuspoliittisesta selonteosta. SOSTE pitää selonteon tavoitteita koulutustason nostosta, koulutuksellisesta tasa-arvosta sekä oppilaitosten yhteistyöstä kannatettavina, mutta edellyttää kunnianhimoisempia tavoitteita.

SOSTE katsoo, että koulutustason nostotavoitteiden tulee ulottua pidemmälle kuin vuoteen 2030. Vuonna 2040 tavoite tulisi olla, että 70% nuorista aikuisista on suorittanut korkea-asteen tutkinnon. Tavoitteena tulee myös olla, että koko ikäluokka suorittaa toisen asteen tutkinnon. Lisäksi 2021 alkaen toimeenpantavan oppivelvollisuuden pidennyksen vaikutuksia on seurattava tarkkaan ja tarvittaessa harkittava oppivelvollisuuden pidentämistä edelleen niin, että velvollisuus päättyisi pääosalla ikäluokasta toisen asteen tutkinnon suorittamiseen.

”Niin koulutustason nostossa kuin tasa-arvossa on vielä paljon tehtävää. Tämän soisi näkyvän vielä selvemmin selonteon tavoitteenasettelussa”, tiivistää SOSTEn erityisasiantuntija Aleksi Kalenius.

SOSTE kiittää yhteiskunnallisen tasa-arvon monien ulottuvuuksien näkymistä koulutuspoliittisessa selonteossa. Alueellinen ja sosioekonominen eriarvoisuus kietoutuvat toisiinsa. Etlan tekemä tutkimus kertoo, että riittävän lähellä sijaitsevan toisen asteen koulutuksen puute vaikuttaa erityisesti matalasti koulutetusta perhetaustasta tulevien koulutukseen hakeutumiseen ja tulevaan koulutustasoon. Toisen asteen alueellisen saavutettavuuden turvaamiseksi oppilaitosten tulee tehdä yhteistyötä sekä peruskoulun että aikuiskoulutuksen kanssa esimerkiksi tilojen ja henkilökunnan osalta.

Jatkuvassa oppimisessa SOSTE korostaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista. On selvitettävä laajasti eri keinoja, joilla työnantajille olisi mahdollista ja kannattavaa tukea työntekijöiden osaamista ja työkykyä koko työuran ajan. Näillä keinoin työnantajat saadaan kantamaan nykyistä suurempaa yhteiskuntavastuuta mm. osatyökykyisen ja vammaisten henkilöiden työllistymisestä.

Lue SOSTEn lausunto Koulutuspoliittisesta selonteosta.

Lisätietoja antaa SOSTEn erityisasiantuntija Aleksi Kalenius.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

19.2.2021 11:30

SOSTE ja Hengitysliitto: Kuntavaalit järjestettävä turvallisesti

Hyvinvointi ja terveys Hengitysliitto ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ovat huolissaan riskeistä, joita liittyy vaalien järjestämiseen akuutissa koronavirustilanteessa. Koronan leviämistilanne vaihtelee huomattavasti eri puolilla maata ja myös rokotuksissa on suuria alueellisia eroja. On hyvin todennäköistä, että epidemiaa ei ole pystytty rauhoittamaan koko maassa vaaleihin mennessä ja vaalien toteuttamisessa tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja. Päättäjien viesti on ollut, että vaalit […]

Uutinen

10.2.2021 09:59

Koronarokotteesta tarvitaan saavutettavaa tietoa ja avointa keskustelua

Hyvinvointi ja terveys Viestinnällä on suuri rooli kansalaisten luottamuksen ylläpitämisessä. Koronakriisi on korostanut luottamuksen merkitystä yhteiskunnalle ja sitä ylläpitäville rakenteille. Viestinnän avulla voidaan saavuttaa paljon, mutta huonosti toteutettuna se nakertaa luottamusta. SOSTEn koordinoiman Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen (POTKA) verkoston puheenjohtaja, Kuuloliiton toiminnanjohtaja Sanna Kaijanen avasi tänään Lääketeollisuuden Koronarokoteviestintä – yhdessä enemmän -etätilaisuuden. ”Koronatilanteeseen liittyvät epävarmuus ja epätietoisuus aiheuttavat huolta […]

Uutinen

10.2.2021 07:59

Hallituksen selvitettävä viipymättä kansanterveyttä vahvistavan terveysveron mahdollisuudet

Hyvinvointi ja terveys Suomessa on otettava käyttöön terveysperusteinen verotus, joka puuttuu liialliseen sokerin, suolan ja tyydyttyneen rasvan saantiin. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on tehnyt esityksen veromalliksi, jonka tavoitteena on ohjata kulutusta ja elintarvikkeiden tuotekehitystä kansanterveyden näkökulmasta parempaan suuntaan. Onnistuessaan vero vähentää elintaso- ja kansansairauksia, pienentää terveydenhoitokuluja sekä parantaa ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia. ”Verotus on yksi väline […]