Skip to content

SOSTE: Budjettiriihestä odotettiin enemmän investointeja osaamiseen ja työllisyyden vahvistamiseen – myös terveysperusteisen verotuksen kehittäminen jäämässä torsoksi

9.9.2021 16.50

Toimeentulo
Hallitusohjelma ja budjettiTerveysveroToimeentuloTyöllisyys

Hallitus kävi neuvottelut vuoden 2022 valtion talousarviosta suotuisissa talousnäkymissä.  SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n mukaan hallitus ei käyttänyt talouspolitiikan liikkumavaraa parhaalla mahdollisella tavalla. Nyt olisi pitänyt investoida tarvelähtöisiin työllisyyspalveluihin ja osaamisen vahvistamiseen paljon voimakkaammin, kuin mihin hallitus oli valmis. Myös terveysperusteisen verotuksen eteneminen on jäämässä vähäiseksi.

Hallituksen panostukset työllisyyteen ja osaamiseen eivät ole tarpeeksi kunnianhimoisia

Työmarkkinoiden polarisaatio on tällä hetkellä suuri haaste. Pitkäaikaistyöttömyys on noussut suhdanteen paranemisesta huolimatta. Osaavan työvoiman riittävyys on myös muodostumassa aidoksi ongelmaksi. Hallitus teki suomalaisessa keskusteluilmapiirissä vaikean, mutta hyvin perustellun ja oikeudenmukaisen ratkaisun olla tekemättä uusia sosiaaliturvaleikkauksia työllisyyden parantamisen nimissä. Sen sijaan päätökset tuottavuuden nostamisesta osaamiseen ja hyvinvointiin panostamalla olisivat saaneet olla rohkeampia. 

”Työmarkkinoiden polarisaation torjunnassa kohdennetut tarvelähtöiset toimet ovat kaikki kaikessa. Heikommassa työmarkkina-asemassa olevien tukeminen oikeanlaisilla ja oikea-aikaisilla palveluilla on edelleen keskeistä.”, muistuttaa SOSTEn pääekonomisti Jussi Ahokas. 

Hallitus on lisäämässä työvoimapalveluiden resursseja ja panostaa osatyökykyisten työllistämiseen, mutta edelleenkään tarvelähtöistä tukea ei tule olemaan tarjolla kaikille sitkeästi työttöminä oleville. Myös nopeavaikutteiset toimet työvoiman saatavuuden parantamiseksi jäivät hallituksen esityksessä vähäisiksi.  

Varsinaisia uusia panostuksia inhimilliseen pääomaan ei tehty. Nopeammin osaamistasoon vaikuttavia panostuksia koulutustarjonnan laajentamiseksi ei nähty, vaikka Suomi on jäämässä hallituksen asettamasta koulutustasotavoitteesta. Kiireellisen sote-alan koulutuksen lisäämisen sijaan rajoituttiin asiaa koskevan ohjelman käynnistämiseen. 

Terveysperusteinen verotus edistyy vain vähän

SOSTE on tyytyväinen, että sote-järjestöjen pitkään ajamaa terveysveroa aletaan valmistella vaiheittain. Tämä on merkittävä periaatepäätös kansanterveyden edistämiseksi. Harmillista kuitenkin on se, että ensi vaiheessa se tarkoittaisi pelkän virvoitusjuomaveron muuttamista terveysperusteiseen suuntaan. 

Lue lisää: SOSTEn terveysveromalli

“Vasta toisessa vaiheessa on tarkoitus valmistella veromallia, jolla olisi laajempi veropohja ja jossa veropohjaa laajennettaisiin muihin tuoteryhmiin. Virvoitusjuomaveron muuttaminen terveysperusteisempaan suuntaan tehdään vasta vuonna 2023 ja terveysveron laajennuksen valmistelun ajankohta jätettiin kokonaan avoimeksi”, harmittelee SOSTEn yhteiskuntasuhdepäällikkö Ulla Kiuru.

Oikein kohdennettu ja porrastettu vero, joka iskee sokeriin, suolaan ja kovaan rasvaan, olisi todellinen terveysteko. “Epäterveellinen ruokavalio lisää väestön sairastavuutta ja aiheuttaa kustannuksia sekä yksilöille että yhteiskunnalle erityisesti julkisen terveydenhuollon menojen kasvuna. Tähän haasteeseen pitää tarttua ripeämmin”, Kiuru jatkaa.

Ilmastopaketti vahvistaa vihreää kasvua ja tulevaisuuden hyvinvointia

SOSTE on tyytyväinen panostuksista vihreään kasvuun, joilla paitsi edistetään hiilineutraalia yhteiskuntaa, myös mahdollistetaan hyvinvointia tulevaisuudessa.  

Päätökset sisältävät kannusteita konkreettisiin ilmastotekoihin, kuten sähköautojen hankintaan ja energiaremontteihin, joita myös SOSTE nosti esille omissa tavoitteissaan.

Lue lisää: SOSTE: Ilmastonmuutos

”SOSTE pitää erityisen tärkeänä, että hallitus tulee myös seuraamaan ja arvioimaan ilmastotoimien vaikuttavuutta, mikä on keskeinen osa uskottavaa ilmastopolitiikkaa,” SOSTEn ilmastopolitiikan ja kestävän kehityksen erityisasiantuntija Simo Rissanen korostaa. 

Lisätiedot

Muut teeman artikkelit

Uutinen

24.9.2021 10:50

Toimeentulotukea uudistettava palvelemaan paremmin heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä – vielä ehdit jättää lausunnon!

Toimeentulo Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimeentulotukityöryhmä ehdottaa muutoksia toimeentulotukeen. SOSTE lausui tänään työryhmän kehittämisehdotuksista. STM:n työryhmän mietintöön voi jättää lausunnon 30.9. asti. Lausuntokierroksen jälkeen toimeentulotukilain uudistamista jatketaan virkatyönä. SOSTE suosittelee, että mahdollisimman moni jäsenjärjestömmekin lausuu tästä tärkeästä asiasta. SOSTEn lausuntoa voi siinä vapaasti hyödyntää. Lue lisää SOSTEn lausunto: Toimeentulotukilain uudistamista valmistelleen työryhmän mietintö Ihmisille selkeä järjestelmä […]

Uutinen

16.9.2021 14:44

Riihen panostukset työllisyyteen ja osaamiseen turhan vaatimattomia

Hyvinvointi ja terveys Hallitus teki budjettiriihessä perustellun ja oikeudenmukaisen ratkaisun olla tekemättä uusia sosiaaliturvaleikkauksia työllisyyden parantamisen nimissä. Sosiaaliturvan taso on jo nyt liian matala ja sen leikkaus heikentäisi entisestään sosiaaliturvan varaan joutuneiden hyvinvointia. Sosiaaliturvan laskemisen kestävä vaihtoehto on tuottavuuden nosto ja siksi päätökset tuottavuuden nostamisesta osaamiseen ja hyvinvointiin panostamalla olisivat saaneet olla rohkeampia. Hallituksen pöydällä korostuivat, osin suhdannetilanteen […]

Uutinen

14.9.2021 08:59

SOSTE ehdottaa osauudistuksia sosiaaliturvaan

Sosiaaliturvauudistus Sosiaaliturvauudistusta valmistelee parlamentaarinen komitea, jonka toimikausi on 2020–2027. Komitea keskittyy tällä hetkellä linjaamaan sosiaaliturvauudistuksen suuntaviivoja. Sillä on myös mandaatti ehdottaa sosiaaliturvan nopeampia osauudistuksia. Kokouksessaan 6.9. komitea linjasi useita tällaisia nopeampia osauudistuksia. SOSTE kannattaa komitean jatkovalmisteluun siirtämien uudistusten edistämistä sekä esittää lisäksi useampia jäsenistönsä näkökulmasta tärkeitä uudistuksia, joissa olisi edettävä viipymättä. Sosiaaliturvakomitean jatkovalmisteluun siirtämät osauudistukset: Etuuksien […]