Skip to content

SOSTEn terveysveromalli

SOSTE esittää terveysperusteista veroa, joka kohdistuisi laaja-alaisesti suolaan, sokeriin ja tyydyttyneeseen rasvaan. Epäterveellinen ruokavalio lisää väestön sairastavuutta ja aiheuttaa kustannuksia sekä yksilöille itselleen että yhteiskunnalle erityisesti julkisen terveydenhuollon menojen kasvuna.

Lähes kaikki tuotteet sisältävät joko sokeria, suolaa tai kovaa rasvaa. Siksi SOSTEn terveysveromallissa veron piiriin kuuluvat käytännössä kaikki tuotteet. Kaikista elintarvikkeista ei kuitenkaan makseta veroa, vaan verovelvollisuus riippuu tuotteen ravintoainepitoisuuksista. Kasvikset, hedelmät ja vihannekset ovat verottomia niiden edistäessä veron kansanterveydellisiä tavoitteita.

Terveysveron aika on nyt

Pelkän sokerin verottaminen on kansanterveyden edistämisen näkökulmasta liian suppeaa. Sokeri ei ole ainoa – eikä edes suurin – haaste ruokavaliossamme. Sokerin rinnalla on huomioitava myös suola ja rasvan laatu. SOSTEn terveysveroselvitys osoittaa, että EU-oikeudelliset esteet terveysverotuksen tieltä ovat viime vuosina madaltuneet. Suomen on EU:n komission kanssa käytävissä keskusteluissa mahdollista viedä veroasiaa eteenpäin terveysperusteisena.

SOSTEN selvityksiä ja materiaaleja

jatkoselvitys 10.2.2021:
SOSTEn jatkoselvitys terveysperusteisesta valmisteverosta (pdf, 4 Mt)

tiivistelmä veromallista 10.2.2021:
Terveysperusteinen verotus tukee kansanterveyttä (pdf, 50 kt)

Taloustutkmuksen kysely 21.1.2021:
Miten epäterveellisestä ruuasta terveelliseen? – kyselyaineistoon perustuva tutkimus (pdf, 1 Mt)

esitysmateriaali 26.2.2020:
Terveysveron esittely (pdf, 8 Mt)

selvitys 24.2.2020:
Selvitys terveysperusteisesta valmisteverosta (pdf, 240 kt)

Terveysveron keskeiset hyödyt ja haitat listattuna, sisältö löytyy tekstistä.

Verotus on yksi väline kansanterveyden vahvistamiseksi. Hallituksen on viipymättä asetettava työryhmä selvittämään terveysperusteisen veron käyttöönottoa hallitusohjelmakirjauksensa mukaisesti.

– SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas

Jaettavaa some-materiaalia


Lisää terveyttä terveysperusteisella hinnoittelulla. Terveysvero 1. auttaa kuluttajaa valitsemaan terveellisemmän vaihtoehdon, 2. vähentää suomalaisten liiallista sokerin, suolan ja kovan rasvan saantia, 3. helpottaa ehkäisemään ylipainoa, 4. kannustaa teollisuutta kehittämään terveellisempiä elintarvikkeita ja 5. myös Maailmanpankki suosittelee sitä - terveysperusteinen vero toteutettu jo yli 40 maassa.


Tuetaan lapsia ja perheitä syömään terveellisesti. Perusteet terveysverolle lasten näkökulmasta: 1. Suomessa on 200 000 ylipainoista lasta - tuki terveellisemmille valinnoille tarpeen. 2. Hyvät ruokatottumukset opitaan jo lapsuudessa. 3. Marjat, hedelmät ja vihannekset houkuttelevimmiksi välipaloiksi. 4. Vesi on paras janojuoma, mehut ja limsat sopivat erikoishetkiin.


Terveellinen ruoka ei saa olla kiinni lompakon paksuudesta. Perusteet terveysverolle terveyden tasa-arvon näkökulmasta: 1. Hyvinvointi ja terveys jakaantuvat epätasaisesti väestön välillä. 2. Terveelliset ruokatottumukset lisäävät toimintakykyä, vähentävät sairauspoissaoloja ja ennenaikaista eläköitymistä. 3. Helpottamalla terveellisiä valintoja kavennetaan myös terveyseroja.

Ajankohtaista terveysverosta

Uutinen

14.9.2021 15:00

Terveysvero eteni askeleen verran budjettiriihessä – uudistus ei kuitenkin saa jäädä puolitiehen

Hyvinvointi ja terveys SOSTE ja sote-järjestöt ovat jo useamman vuoden ajaneet laaja-alaisen terveysveron käyttöönottoa Suomessa. Vero iskisi tuotteisiin, joissa on liikaa sokeria, suolaa tai kovaa rasvaa. Epäterveellinen ruokavalio lisää väestön sairastavuutta ja aiheuttaa kustannuksia sekä yksilöille että yhteiskunnalle erityisesti terveydenhuollon menojen kasvuna. Tämä on kaikkien tiedossa ja tähän on puututtava ripeästi. Kuluttajien lisäksi terveysverolla olisi vaikutusta teollisuuteen. Oikein […]

Uutinen

13.9.2021 15:48

Hoitotakuu etenee, askelmerkit ja rahoitus vielä osittain epäselvät

Toimeentulo Hallitusohjelmaan sisältyvä hoitotakuun edistäminen jäi pitkäksi aikaa koronan jalkoihin. Samalla hoito- ja hoivavelka paisui. Tilannetta on ryhdytty korjaamaan muun muassa EU:n elpymispaketin varoilla, joista on korvamerkitty hoitotakuuseen ja hoitovelkaan kehyskaudella yhteensä 400 miljoonaa euroa. Budjettiriihessä jonojen purku ja hoitoon pääsyn nopeuttaminen nähtiin tärkeinä ratkaistavina asioina ja niihin kohdennettiin lisärahoitusta ensi vuodelle 125 miljoonaa euroa.  Elokuussa […]

Uutinen

9.9.2021 16:50

SOSTE: Budjettiriihestä odotettiin enemmän investointeja osaamiseen ja työllisyyden vahvistamiseen – myös terveysperusteisen verotuksen kehittäminen jäämässä torsoksi

Toimeentulo Hallitus kävi neuvottelut vuoden 2022 valtion talousarviosta suotuisissa talousnäkymissä.  SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n mukaan hallitus ei käyttänyt talouspolitiikan liikkumavaraa parhaalla mahdollisella tavalla. Nyt olisi pitänyt investoida tarvelähtöisiin työllisyyspalveluihin ja osaamisen vahvistamiseen paljon voimakkaammin, kuin mihin hallitus oli valmis. Myös terveysperusteisen verotuksen eteneminen on jäämässä vähäiseksi. Hallituksen panostukset työllisyyteen ja osaamiseen eivät ole tarpeeksi kunnianhimoisia Työmarkkinoiden polarisaatio on […]