Skip to content

SOSTEn terveysveromalli

SOSTE esittää terveysperusteista veroa, joka kohdistuisi laaja-alaisesti suolaan, sokeriin ja tyydyttyneeseen rasvaan. Epäterveellinen ruokavalio lisää väestön sairastavuutta ja aiheuttaa kustannuksia sekä yksilöille itselleen että yhteiskunnalle erityisesti julkisen terveydenhuollon menojen kasvuna.

Lähes kaikki tuotteet sisältävät joko sokeria, suolaa tai kovaa rasvaa. Siksi SOSTEn terveysveromallissa veron piiriin kuuluvat käytännössä kaikki tuotteet. Kaikista elintarvikkeista ei kuitenkaan makseta veroa, vaan verovelvollisuus riippuu tuotteen ravintoainepitoisuuksista. Kasvikset, hedelmät ja vihannekset ovat verottomia niiden edistäessä veron kansanterveydellisiä tavoitteita.

Terveysveron aika on nyt

Pelkän sokerin verottaminen on kansanterveyden edistämisen näkökulmasta liian suppeaa. Sokeri ei ole ainoa – eikä edes suurin – haaste ruokavaliossamme. Sokerin rinnalla on huomioitava myös suola ja rasvan laatu. SOSTEn terveysveroselvitys osoittaa, että EU-oikeudelliset esteet terveysverotuksen tieltä ovat viime vuosina madaltuneet. Suomen on EU:n komission kanssa käytävissä keskusteluissa mahdollista viedä veroasiaa eteenpäin terveysperusteisena.

SOSTEN selvityksiä ja materiaaleja

jatkoselvitys 10.2.2021:
SOSTEn jatkoselvitys terveysperusteisesta valmisteverosta (pdf, 4 Mt)

tiivistelmä veromallista 10.2.2021:
Terveysperusteinen verotus tukee kansanterveyttä (pdf, 50 kt)

Taloustutkmuksen kysely 21.1.2021:
Miten epäterveellisestä ruuasta terveelliseen? – kyselyaineistoon perustuva tutkimus (pdf, 1 Mt)

esitysmateriaali 26.2.2020:
Terveysveron esittely (pdf, 8 Mt)

selvitys 24.2.2020:
Selvitys terveysperusteisesta valmisteverosta (pdf, 240 kt)

Terveysveron keskeiset hyödyt ja haitat listattuna, sisältö löytyy tekstistä.

Verotus on yksi väline kansanterveyden vahvistamiseksi. Hallituksen on viipymättä asetettava työryhmä selvittämään terveysperusteisen veron käyttöönottoa hallitusohjelmakirjauksensa mukaisesti.

– SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas

Jaettavaa some-materiaalia


Lisää terveyttä terveysperusteisella hinnoittelulla. Terveysvero 1. auttaa kuluttajaa valitsemaan terveellisemmän vaihtoehdon, 2. vähentää suomalaisten liiallista sokerin, suolan ja kovan rasvan saantia, 3. helpottaa ehkäisemään ylipainoa, 4. kannustaa teollisuutta kehittämään terveellisempiä elintarvikkeita ja 5. myös Maailmanpankki suosittelee sitä - terveysperusteinen vero toteutettu jo yli 40 maassa.


Tuetaan lapsia ja perheitä syömään terveellisesti. Perusteet terveysverolle lasten näkökulmasta: 1. Suomessa on 200 000 ylipainoista lasta - tuki terveellisemmille valinnoille tarpeen. 2. Hyvät ruokatottumukset opitaan jo lapsuudessa. 3. Marjat, hedelmät ja vihannekset houkuttelevimmiksi välipaloiksi. 4. Vesi on paras janojuoma, mehut ja limsat sopivat erikoishetkiin.


Terveellinen ruoka ei saa olla kiinni lompakon paksuudesta. Perusteet terveysverolle terveyden tasa-arvon näkökulmasta: 1. Hyvinvointi ja terveys jakaantuvat epätasaisesti väestön välillä. 2. Terveelliset ruokatottumukset lisäävät toimintakykyä, vähentävät sairauspoissaoloja ja ennenaikaista eläköitymistä. 3. Helpottamalla terveellisiä valintoja kavennetaan myös terveyseroja.

Ajankohtaista terveysverosta

Uutinen

1.4.2022 10:23

Terveysalan asiantuntijat peräänkuuluttavat veron ripeämpää edistämistä sekä vero- ja terveysasiantuntijoiden yhteistyötä veron valmistelussa

Hyvinvointi ja terveys Hallitusohjelmassa sovittu selvitys kansanterveyttä edistävästä verosta vaarassa jäädä tyhjäksi kirjaukseksi. Hallitusohjelmassa sovitun kansanterveyttä edistävän veron selvittäminen etenee hitaasti. Asia kokosi yhteen huolestuneita terveyden ja ravitsemuksen asiantuntijoita, päättäjiä sekä järjestökenttää SOSTEn järjestämään keskustelutilaisuuteen. Puheenvuoroissa nousi esiin huoli siitä, ettei laajapohjaisemman veron selvittelyä välttämättä ehditä tälläkään hallituskaudella edes käynnistää. Lisäksi korostettiin ravitsemuksen ja kansanterveyden asiantuntemuksen saamista mukaan […]

Uutinen

7.2.2022 14:41

SOSTE: Hyvinvointitalous talouspoliittisen päätöksenteon ytimeen

Hyvinvointitalous Eduskunnan kevätistuntokauden alkajaisiksi SOSTE muistuttaa päättäjiä priorisoimaan talouspoliittisessa päätöksenteossa kansalaisten hyvinvoinnin. Hyvinvointitalous varmistaa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän tulevaisuuden Suomelle ja Euroopalle. Lue lisää: SOSTE: Hyvinvointitalous Investoinnit sosiaali- ja terveyspalveluihin lisäävät väestömme hyvinvointia ja terveyttä. Samalla ne ennaltaehkäisevät kustannuksia, jotka rappeuttavat julkista taloutta. Esimerkiksi ennaltaehkäisemällä sairauksia ja syrjäytymistä lisäämme ihmisten työ- ja toimintakykyä ja sitä kautta […]

Uutinen

28.9.2021 14:41

Nyt tarvitaan investointeja terveyteen, työ- ja toimintakykyyn sekä työllisyyteen

Kansalaisyhteiskunta Eduskunnassa käynnistyi tiistaina 28.9. lähetekeskustelu vuoden 2022 talousarviosta. SOSTE muistuttaa, että kestävä tulevaisuus syntyy hyvinvointi-investoinneilla terveyteen, työ- ja toimintakykyyn sekä työllisyyteen. Vahva ja autonominen kansalaisyhteiskunta on keskeisessä roolissa ihmisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäjänä. Ilmastonmuutoksen seuraukset uhkaavat niin ympäristöä kuin ihmisiä ja siksi tarvitsemme määrätietoista ja kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Hiilineutraalin siirtymän pitää kuitenkin olla sosiaalisesti oikeudenmukainen […]