Skip to content

SOSTE esittää uuden järjestötoiminnan avustuskeskuksen perustamista

8.11.2021 7.00

Avustusjärjestelmä
AvustusjärjestelmäKansalaisyhteiskunta

Uutista päivitetty 9.11.2021 klo 14.24 lisäämällä linkki artikkeliin Järjestötoiminnan avustuskeskus.

SOSTE esittää, että järjestöjen perusrahoitus siirretään uuteen järjestötoiminnan avustuskeskukseen, joka perustaisiin joko osaksi oikeusministeriötä tai valtioneuvoston kansliaa.

Laaja-alaiseen valtionavustuskeskukseen siirtyisi nykyisen Veikkaus Oy:n voittovaroja saavien järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan yleisavustusten valmistelu, jakaminen ja seuranta. Tulevaisuudessa avustuskeskuksen toiminnan piirissä olisivat liikunta-, nuoriso-, tiede-, taide-, sosiaali- ja terveysalan yhdistykset ja säätiöt.

”Uskomme, että järjestötoiminnan yhteinen avustuskeskus tehostaisi valtionavustustoiminnan hallinnointia nykyisestä sekä yhdenmukaistaisi avustuskäytäntöjä”, kertoo SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Järjestöjen perusrahoituksen siirtyminen uuteen parlamentaarisesti johdettuun avustuskeskukseen mahdollistaa kansalaisyhteiskunnan vakaan, ennakoitavan ja autonomisen kehittymisen. Yhteisen avustuskeskuksen kautta on myös mahdollista koota yhteen rahoitetun toiminnan tietopohjaa ja näkyvyyttä.

”Viime vuosina eri puolilta maailmaa, myös Euroopasta, on saatu huolestuttavia esimerkkejä, miten kansalaisyhteiskuntaa on ajettu eri tavoin ahtaalle tai toimintaa on jopa kielletty. Laaja-alainen avustuskeskus vahvistaisi suomalaisen kansalaisyhteiskunnan pitkäjänteistä kehittymistä ja antaisi turvaa mahdollisten taloudellisten suhdannevaihteluiden tai poliittisten virtauksien varalle”, muistuttaa SOSTEn hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta.

”Ihmisten arjen tuntemisesta nouseva järjestöjen auttamistyö tarvitsee hallituskausien yli jatkuvaa turvaa. Laaja-alainen auttamiskeskus mahdollistaa nykyistä paremmin hallinnollisten rajapintojen yli tapahtuvaa järjestöjen auttamistoimintaa”, jatkaa Eija Koivuranta.

SOSTEn esityksessä järjestöjen hanke- ja projektirahoitus säilyy eri ministeriöillä, jolloin ministeriöillä on muun muassa mahdollisuus reagoida nopeasti ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin tilanteisiin. Näin toimittiin esimerkiksi, kun STM myönsi ylimääräisen avustuksen järjestöille koronan haittojen torjuntaan.

Järjestörahoituksen tulevaisuutta linjataan Rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen rahoitusmalli -hankkeessa, jonka parlamentaarisessa seurantaryhmässä SOSTEn edustajana on Eija Koivuranta.

Lue lisää: PDF-esitys: Järjestötoiminnan avustuskeskus, julkaistu 4.11.2021, päivitetty 8.11.2021

Lue lisää: SOSTEn artikkeli, jossa toimintamallia kuvataan: Järjestötoiminnan avustuskeskus, julkaistu 9.11.2021

Lisätietoja antavat SOSTEn hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta ja pääsihteeri Vertti Kiukas.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

22.6.2022 08:00

SOSTEn kymmenvuotisjuhlissa välittyi ilo ja jälleennäkemisen riemu

Kansalaisyhteiskunta SOSTE juhlisti kymmenvuotista taivaltaan iloisissa, mutta samalla myös arvokkaissa tunnelmissa Helsingin Musiikkitalolla. Paikalle oli kokoontunut parisen sataa järjestöjen ja keskeisten sidosryhmien edustajaa ja päättäjää sekä SOSTEn omaa väkeä. Päällimmäisenä tunnelmana välittyi ihmisten ilo ja riemu kohdata toisensa pitkien koronavuosien jälkeen. Juhlissa kuultiin erilaisia tervehdyksiä ja puheenvuoroja jazztrio TRIn musisoinnin lomassa sekä ennen kaikkea vaihdettiin kuulumisia. […]

Uutinen

21.6.2022 15:36

Valtionavustuslain muuttaminen valmisteilla: kasvaako järjestöjen hallinnollinen taakka?

Kansalaisyhteiskunta Lain muutosehdotukset liittyvät hallitusohjelman tavoitteeseen vauhdittaa harmaan talouden vastaisia toimia.  SOSTEn mielestä harmaan talouden vastaiset toimet ovat erittäin tärkeitä, mutta lakiesitysluonnoksessa on ongelmia yleishyödyllisen yhdistystoiminnan kannalta. On epäselvää, miksi harmaan talouden torjuntaa koskevaa sääntelyä ollaan ulottamassa yleishyödylliseen yhdistystoimintaan, joka ei ole luonteeltaan taloudellista. Yleishyödylliset yhdistykset eivät saa tuottaa voittoa tai muuta välitöntä taloudellista etua siihen osallisille, […]

Uutinen

15.6.2022 08:30

SOSTEn hallitus: Kustannustason nousu uhkaa järjestöjen apua ja tukea – toiminta-avustuksiin tarvitaan indeksikorotus

Avustusjärjestelmä Yleinen kustannustason nousu uhkaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa. Järjestöjen kustannuksista 4/5 muodostuu työsuhteissa olevien ihmisten palkoista. Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat jo tehostamassa esimerkiksi kiinteistöjen käyttöä ja hallintoa, mutta näistä syntyvät säästöt eivät riitä. Työehtosopimusten perusteella nousevien palkkojen ja esimerkiksi palveluiden ja matkakulujen kallistuessa ensi vuodelle suunniteltu valtionavustusten taso ei riitä nykyisen laajuiseen järjestötoimintaan. Järjestöjen tarjoaman […]