Skip to content

SOSTE: Järjestöjen osaaminen käyttöön sote-palveluiden uudistamisessa koko Suomessa

15.6.2021 15.14

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Järjestöjen sote-muutostukiSosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistus

SOSTE on tyytyväinen, että sote-uudistus etenee viimein ja yhä aikataulussaan. Uudistus on välttämätön, jotta sosiaali- ja terveyspalvelut olisivat yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla.

Sote-järjestöissä on paljon osaamista ja asiantuntijuutta, jota on viisasta hyödyntää hyvinvointialueiden palveluiden kehittämisessä. Siksi on tärkeää, että hyvinvointialueet kuuntelevat ja kuulevat järjestöjä myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Esimerkiksi sote-keskuksissa järjestöt voivat tarjota vertaistukea ja matalan kynnyksen apua tai sote-ammattilaiset voivat ohjata ihmisiä muualle järjestöjen avun ja tuen piiriin.

Järjestöille on tärkeää, että mahdollisuus palveluiden monituottajuuteen on edelleen olemassa. Tulevaisuudessa riippuu paljon hyvinvointialueesta, miten järjestöjen osaaminen tunnistetaan ja miten sitä hyödynnetään.

“Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjille on olennaista se, että palveluihin pääsee kohtuullisessa ajassa ja että palvelut ovat laadukkaita. Palveluiden tuottamisessa on siten hyödynnettävä kaikki käytettävissä oleva osaaminen ja resurssit, jotta sote-uudistuksen tavoitteet saavutetaan”, toteaa SOSTEn johtaja Anne Knaapi.

Palveluiden hankinnoissa painotettava laatua ja vaikuttavuutta

SOSTE pitää tärkeänä, että uudet hyvinvointialueet tuntevat alueensa palveluntuottajat. Hyvinvointialueilla on oltava riittävästi hankintaosaamista ja kilpailutukset on toteutettava niin, että myös järjestöt voivat osallistua niihin. Hankintojen kilpailuttaminen ei saa olla vain säästökeino, vaan hankinnoissa tulee painottaa laatua ja pitkän tähtäimen vaikuttavuutta.

Järjestöjen osaaminen käyttöön mahdollisimman tehokkaasti

Järjestöjen palvelutuotannolle leimallista on erikoistuminen tiettyjen, usein vaativaa huolenpitoa tai erityistä osaamista edellyttävien, asiakasryhmien palveluihin.

”Toimeenpano ratkaisee, ja järjestöt ovat valmiina toivottavasti tiivistyvään yhteistyöhön. Kunnissa ja hyvinvointialueilla siirrytään nyt vapaaehtoisesta valmistelusta lakipohjaiseen toimeenpanovaiheeseen. Järjestöt on otettava mahdollisimman tiiviisti mukaan tähän toimeenpanotyöhön”, vaatii SOSTEn johtaja Anne Knaapi.

SOSTEn näkökulmasta on tärkeää, että pitkään valmisteltu sote-uudistus viimeinkin etenee. Uudistuksen toimeenpanoa on seurattava huolellisesti ja lainsäädäntöön tehtävä tarvittaessa korjauksia.

Lisätietoja

Muut teeman artikkelit

Uutinen

1.7.2021 14:00

Hyvän yhteiskunnan rakentamiseen tarvitaan kaikkia

Kansalaisyhteiskunta SOSTEn uuden strategian ja luottamusjohdon myötä päivitimme myös kärkitavoitteemme. Niissä linjataan asioista, joita haluamme toteutuvan vielä tämän hallituskauden aikana. Kärkitavoitteiden taustalla on ajatus yhteiskunnasta, jossa jokaisella on mahdollisuus elää hyvää elämää ja jonka rakentamiseen osallistuvat kaikki. SOSTEn kärkitavoitteet liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanoon, palvelujen ja hoidon saatavuuteen, sosiaaliturvan uudistamiseen, työllisyyspolitiikkaan, sote-järjestöjen elinvoiman turvaamiseen sekä […]

Uutinen

30.6.2021 12:32

Asiakasmaksut pienenevät heinäkuussa lähes miljoonalla suomalaisella

Asiakasmaksut Kauan odotetun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ensi vaiheen uudistamistyön tulokset vihdoinkin konkretisoituvat, kun lakimuutokset astuvat voimaan heinäkuun alussa. Poikkeuksena ovat maksukattoa koskevat muutokset, jotka tulevat voimaan 1.1.2022. Saatavuutta parannetaan ja maksuja kohtuullistetaan Muutosten tavoitteena on Marinin hallitusohjelmakirjausten mukaisesti poistaa hoidon esteitä ja lisätä terveyden tasa-arvoa. Hoitoonpääsyä parannetaan Terveyspalveluihin pääsyä parannetaan lisäämällä maksuttomia palveluja. Jatkossa maksua […]

Uutinen

15.6.2021 10:00

Hur får man organisationernas stöd och tjänster till en del av framtidens social- och hälsovårdscentraler? – i Kymmenedalen fann man lösningen till problemet på fem minuter

Kansalaisyhteiskunta Hur ska en arbetstagare i framtidens social- och hälsovårdscentral kunna styra en kund som behöver hjälp till organisationers stöd och tjänster? Detta är en av de stora utmaningar som organisationer står inför i vårdreformen. I Kymmenedalen arbetar organisationer och Kymsote, samkommunen med ansvar för social- och hälsovårdstjänster i sex kommuner, just nu med att övervinna […]