Skip to content

SOSTE: Järjestöjen osaaminen käyttöön sote-palveluiden uudistamisessa koko Suomessa

15.6.2021 15.14

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Järjestöjen sote-muutostukiSosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistus

SOSTE on tyytyväinen, että sote-uudistus etenee viimein ja yhä aikataulussaan. Uudistus on välttämätön, jotta sosiaali- ja terveyspalvelut olisivat yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla.

Sote-järjestöissä on paljon osaamista ja asiantuntijuutta, jota on viisasta hyödyntää hyvinvointialueiden palveluiden kehittämisessä. Siksi on tärkeää, että hyvinvointialueet kuuntelevat ja kuulevat järjestöjä myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Esimerkiksi sote-keskuksissa järjestöt voivat tarjota vertaistukea ja matalan kynnyksen apua tai sote-ammattilaiset voivat ohjata ihmisiä muualle järjestöjen avun ja tuen piiriin.

Järjestöille on tärkeää, että mahdollisuus palveluiden monituottajuuteen on edelleen olemassa. Tulevaisuudessa riippuu paljon hyvinvointialueesta, miten järjestöjen osaaminen tunnistetaan ja miten sitä hyödynnetään.

“Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjille on olennaista se, että palveluihin pääsee kohtuullisessa ajassa ja että palvelut ovat laadukkaita. Palveluiden tuottamisessa on siten hyödynnettävä kaikki käytettävissä oleva osaaminen ja resurssit, jotta sote-uudistuksen tavoitteet saavutetaan”, toteaa SOSTEn johtaja Anne Knaapi.

Palveluiden hankinnoissa painotettava laatua ja vaikuttavuutta

SOSTE pitää tärkeänä, että uudet hyvinvointialueet tuntevat alueensa palveluntuottajat. Hyvinvointialueilla on oltava riittävästi hankintaosaamista ja kilpailutukset on toteutettava niin, että myös järjestöt voivat osallistua niihin. Hankintojen kilpailuttaminen ei saa olla vain säästökeino, vaan hankinnoissa tulee painottaa laatua ja pitkän tähtäimen vaikuttavuutta.

Järjestöjen osaaminen käyttöön mahdollisimman tehokkaasti

Järjestöjen palvelutuotannolle leimallista on erikoistuminen tiettyjen, usein vaativaa huolenpitoa tai erityistä osaamista edellyttävien, asiakasryhmien palveluihin.

”Toimeenpano ratkaisee, ja järjestöt ovat valmiina toivottavasti tiivistyvään yhteistyöhön. Kunnissa ja hyvinvointialueilla siirrytään nyt vapaaehtoisesta valmistelusta lakipohjaiseen toimeenpanovaiheeseen. Järjestöt on otettava mahdollisimman tiiviisti mukaan tähän toimeenpanotyöhön”, vaatii SOSTEn johtaja Anne Knaapi.

SOSTEn näkökulmasta on tärkeää, että pitkään valmisteltu sote-uudistus viimeinkin etenee. Uudistuksen toimeenpanoa on seurattava huolellisesti ja lainsäädäntöön tehtävä tarvittaessa korjauksia.

Lisätietoja

Muut teeman artikkelit

Uutinen

19.11.2021 13:43

Parlamentaarinen ryhmä purkaa monikanavarahoitusta varovasti – avainvalinnat tehdään jatkovalmistelussa

Sosiaali- ja terveyspalvelut Sote-uudistuksen keskeinen tavoite on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja rahoituksen pirstaleisuuden purkaminen, jolla turvattaisiin sote-palvelujen kustannustehokas ja yhdenvertainen järjestäminen koko maassa. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry kannattaa laaja-alaisesti monikanavarahoituksen purkamista, jotta hyvinvointialueilla on mahdollisuus järjestää toimintansa tehokkaalla tavalla. Monikanavarahoituksen purkamista valmistellut parlamentaarinen ryhmä on nyt jättänyt ytimekkään raporttinsa. Ripeästi työskennellyt ryhmä kuuli myös sidosryhmiä, […]

Uutinen

19.11.2021 10:25

Valtuustoaloitepohja: SOSTE kannustaa valtuutettuja varmistamaan järjestöjen toimintaedellytykset sote-uudistuksessa

Aluevaalit SOSTE on tehnyt kuntien valtuutettujen käyttöön valtuustoaloitepohjan, jonka avulla valtuutetut voivat vahvistaa omassa kunnassaan järjestötoiminnan mahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveysjärjestöissä tehdään arvokasta työtä, jolla on suuri merkitys apua tarvitsevien ihmisten elämään: lasten, nuorten, iäkkäiden, päihde- ja mielenterveysongelmaisten, vähemmistöjen, vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja pitkäaikaistyöttömien. Nyt on tärkeä aika varmistaa, että tähän työ ei lopu tai siihen ei tule […]

Uutinen

17.11.2021 10:00

Järjestöt: Sote-palveluiden ongelmia pitäisi ratkoa lisäämällä yhteistyötä, resursseja ja hyödyntämällä järjestöjä

Sote-uudistus Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän suurimmat ongelmat ovat pitkät jonotusajat sekä puutteet osaamisessa, resursseissa ja alueellisessa yhdenvertaisuudessa. Palvelujärjestelmän ongelmia tulisi ratkaista sote-uudistuksessa esimerkiksi lisäämällä yhteistyötä ja resursseja sekä hyödyntämällä järjestöjä. Näin katsoo iso osa SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n sosiaali- ja terveyspalvelukyselyyn vastanneista järjestöistä. Suurin osa vastaajista nimesi avovastauksissa järjestönsä edustamien ihmisten kannalta isoimmiksi ongelmiksi sosiaali- […]