Skip to content

Terveysvero eteni askeleen verran budjettiriihessä – uudistus ei kuitenkin saa jäädä puolitiehen

14.9.2021 15.00

Hyvinvointi ja terveys
TerveysveroHyvinvointi ja terveys

SOSTE ja sote-järjestöt ovat jo useamman vuoden ajaneet laaja-alaisen terveysveron käyttöönottoa Suomessa. Vero iskisi tuotteisiin, joissa on liikaa sokeria, suolaa tai kovaa rasvaa. Epäterveellinen ruokavalio lisää väestön sairastavuutta ja aiheuttaa kustannuksia sekä yksilöille että yhteiskunnalle erityisesti terveydenhuollon menojen kasvuna. Tämä on kaikkien tiedossa ja tähän on puututtava ripeästi.

Kuluttajien lisäksi terveysverolla olisi vaikutusta teollisuuteen. Oikein porrastettu ainesosaperusteinen vero ohjaisi yrityksiä kehittämään ja tarjoamaan parempia elintarvikkeita ja pienempiä annoskokoja, joissa veron vaikutus hintaan on alhaisempi. Ruokaympäristömme tukisi siten terveellisempiä valintoja.

Toivon kipinä asian etenemisestä syttyi ensimmäisen kerran, kun terveysvero mainittiin nykyisen hallituksen ohjelmassa. Kirjauksen mukaan hallitusohjelmassa luvataan selvittää mahdollisuus ottaa käyttöön kansanterveyttä edistävä vero, joka kohdistuisi esimerkiksi sokeriin.

Asia konkretisoitui ensimmäisen kerran nyt syksyn budjettiriihessä, kun terveysveron valmistelu jopa nostettiin budjettiriihen tuloksia ruotivan tiedotustilaisuuden dioihin. Riihitiedotteen mukaan hallitus päätti ensivaiheessa muokata virvoitusjuomaveroa terveysperusteiseen suuntaan siten, että muutokset tulevat voimaan vuonna 2023. Samaisen kirjauksen mukaan ”toisessa vaiheessa valmistellaan veromalli, jolla terveysperusteisen veron veropohjaa laajennetaan terveysperusteisesti myös muihin tuoteryhmiin”. Mitä siis tulee tapahtumaan ja mitä on odotettavissa?

Mitä hyvää

  • Budjettiriihikirjauksen mukaan käynnistetään valmistelu, joka tähtää terveysperusteisen veron käyttöönottoon. Tavoite on erinomainen ja vastaa SOSTEn ja sote-järjestöjen tahtotilaa. Viestimme kuultiin.

Mitä huonoa tai epäselvää

  • Ensi vaiheessa luvataan muokata virvoitusjuomaveroa. Tämä on askel oikeaan suuntaan, mutta vielä kaukana siitä tavoitteesta, että Suomessa otettaisiin käyttöön laaja-alainen vero, joka kohdistuisi sokeriin, suolaan ja kovaan rasvaan.
  • Aikataulu ”kakkosvaiheen” valmistelulle jätettiin vielä auki. Valmistellaanko virvoitusjuomaveron muokkausta ja tätä kakkosvaiheen veromallia samanaikaisesti vai aloitetaanko kakkosvaihe vasta muokatun virvoitusjuomaveron käyttöönoton jälkeen?
  • Perustetaanko virvoitusjuomaveron muokkausta varten terveysveroa selvittävä työryhmä vai toteutetaanko valmistelu valtiovarainministeriön virkatyönä?

Mitä pitäisi tehdä?

  • Aivan ensiksi on perustettava laaja-alainen työryhmä, joka pohtii terveysveroa monelta kantilta. Mukaan on otettava ravitsemuksen ja kansanterveyden asiantuntijoita. Valmistelutyö on käynnistettävä välittömästi.
  • Sekä virvoitusjuomaveron muokkausta että kakkosvaiheen veromallia on ryhdyttävä valmistelemaan rinnan ja samanaikaisesti. Näin myös laajempi terveysveromalli ehtisi valmistua tämän hallituskauden aikana. Jos kakkosvaihe käynnistyy vasta virvoitusjuomaveron käyttöönoton jälkeen, asia ei ehdi valmistua tämän hallituksen aikana.
  • Verovalmistelun tavoitteena on oltava laaja-alainen terveysvero, pelkkä virvoitusjuomaveron muokkaus ei riitä, vaikka askel oikeaan suuntaan onkin. Laaja-alaisella terveysverolla pystytään parhaiten vaikuttamaan ihmisten kulutuskäyttäytymiseen ja toisaalta teollisuuden reseptiikkaan ja sitä kautta kansanterveyteen. Ei ole mitään syytä, etteikö hallitus voisi saman tien käynnistää laajempaa tarkastelua, sillä budjettiriihen kirjaus antaa tähän täyden selkänojan.

Lue lisää: SOSTEn terveysveromalli

Muut teeman artikkelit

Uutinen

24.9.2021 10:18

Vägkarta som listar organisationers påverkansmöjligheter i vårdreformen är färdig

På svenska Organisationernas vägkarta för samarbete som ska fungera som verktyg för ”Järjestöjen sote-muutostuki” är nu färdig. I den samlas, ur organisationernas synvinkel, centrala spetsar och påverkansmöjligheter i verkställandet av reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Vägkartan innehåller både målsättningar och åtgärder. Läs mera: Järjestöjen yhteistyön tiekartta Innokylä-verkkopalvelussa Många viktiga påverkansmöjligheter Anita Hahl-Weckström, projektledare för ”Järjestöjen […]

Uutinen

21.9.2021 10:30

Järjestöjen sote-uudistuksen vaikuttamisen paikat listaava tiekartta valmistui

Järjestöille Järjestöjen sote-muutostuen työkaluna toimiva järjestöjen yhteistyön tiekartta on valmistunut. Se kokoaa järjestöjen näkökulmasta keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon kärjet ja vaikuttamisen paikat. Tiekartta sisältää sekä tavoitteita että toimenpiteitä. Lue lisää: Järjestöjen yhteistyön tiekartta Innokylä-verkkopalvelussa Useita tärkeitä vaikuttamisen paikkoja Järjestöjen kannalta keskeisimpiä vaikuttamisen paikkoja on tässä vaiheessa sote-uudistuksen toimeenpanoa kaiken kaikkiaan viisi, katsoo […]

Uutinen

16.9.2021 14:44

Riihen panostukset työllisyyteen ja osaamiseen turhan vaatimattomia

Hyvinvointi ja terveys Hallitus teki budjettiriihessä perustellun ja oikeudenmukaisen ratkaisun olla tekemättä uusia sosiaaliturvaleikkauksia työllisyyden parantamisen nimissä. Sosiaaliturvan taso on jo nyt liian matala ja sen leikkaus heikentäisi entisestään sosiaaliturvan varaan joutuneiden hyvinvointia. Sosiaaliturvan laskemisen kestävä vaihtoehto on tuottavuuden nosto ja siksi päätökset tuottavuuden nostamisesta osaamiseen ja hyvinvointiin panostamalla olisivat saaneet olla rohkeampia. Hallituksen pöydällä korostuivat, osin suhdannetilanteen […]