Skip to content

Terveysvero eteni askeleen verran budjettiriihessä – uudistus ei kuitenkin saa jäädä puolitiehen

14.9.2021 15.00

Hyvinvointi ja terveys
TerveysveroHyvinvointi ja terveys

SOSTE ja sote-järjestöt ovat jo useamman vuoden ajaneet laaja-alaisen terveysveron käyttöönottoa Suomessa. Vero iskisi tuotteisiin, joissa on liikaa sokeria, suolaa tai kovaa rasvaa. Epäterveellinen ruokavalio lisää väestön sairastavuutta ja aiheuttaa kustannuksia sekä yksilöille että yhteiskunnalle erityisesti terveydenhuollon menojen kasvuna. Tämä on kaikkien tiedossa ja tähän on puututtava ripeästi.

Kuluttajien lisäksi terveysverolla olisi vaikutusta teollisuuteen. Oikein porrastettu ainesosaperusteinen vero ohjaisi yrityksiä kehittämään ja tarjoamaan parempia elintarvikkeita ja pienempiä annoskokoja, joissa veron vaikutus hintaan on alhaisempi. Ruokaympäristömme tukisi siten terveellisempiä valintoja.

Toivon kipinä asian etenemisestä syttyi ensimmäisen kerran, kun terveysvero mainittiin nykyisen hallituksen ohjelmassa. Kirjauksen mukaan hallitusohjelmassa luvataan selvittää mahdollisuus ottaa käyttöön kansanterveyttä edistävä vero, joka kohdistuisi esimerkiksi sokeriin.

Asia konkretisoitui ensimmäisen kerran nyt syksyn budjettiriihessä, kun terveysveron valmistelu jopa nostettiin budjettiriihen tuloksia ruotivan tiedotustilaisuuden dioihin. Riihitiedotteen mukaan hallitus päätti ensivaiheessa muokata virvoitusjuomaveroa terveysperusteiseen suuntaan siten, että muutokset tulevat voimaan vuonna 2023. Samaisen kirjauksen mukaan ”toisessa vaiheessa valmistellaan veromalli, jolla terveysperusteisen veron veropohjaa laajennetaan terveysperusteisesti myös muihin tuoteryhmiin”. Mitä siis tulee tapahtumaan ja mitä on odotettavissa?

Mitä hyvää

  • Budjettiriihikirjauksen mukaan käynnistetään valmistelu, joka tähtää terveysperusteisen veron käyttöönottoon. Tavoite on erinomainen ja vastaa SOSTEn ja sote-järjestöjen tahtotilaa. Viestimme kuultiin.

Mitä huonoa tai epäselvää

  • Ensi vaiheessa luvataan muokata virvoitusjuomaveroa. Tämä on askel oikeaan suuntaan, mutta vielä kaukana siitä tavoitteesta, että Suomessa otettaisiin käyttöön laaja-alainen vero, joka kohdistuisi sokeriin, suolaan ja kovaan rasvaan.
  • Aikataulu ”kakkosvaiheen” valmistelulle jätettiin vielä auki. Valmistellaanko virvoitusjuomaveron muokkausta ja tätä kakkosvaiheen veromallia samanaikaisesti vai aloitetaanko kakkosvaihe vasta muokatun virvoitusjuomaveron käyttöönoton jälkeen?
  • Perustetaanko virvoitusjuomaveron muokkausta varten terveysveroa selvittävä työryhmä vai toteutetaanko valmistelu valtiovarainministeriön virkatyönä?

Mitä pitäisi tehdä?

  • Aivan ensiksi on perustettava laaja-alainen työryhmä, joka pohtii terveysveroa monelta kantilta. Mukaan on otettava ravitsemuksen ja kansanterveyden asiantuntijoita. Valmistelutyö on käynnistettävä välittömästi.
  • Sekä virvoitusjuomaveron muokkausta että kakkosvaiheen veromallia on ryhdyttävä valmistelemaan rinnan ja samanaikaisesti. Näin myös laajempi terveysveromalli ehtisi valmistua tämän hallituskauden aikana. Jos kakkosvaihe käynnistyy vasta virvoitusjuomaveron käyttöönoton jälkeen, asia ei ehdi valmistua tämän hallituksen aikana.
  • Verovalmistelun tavoitteena on oltava laaja-alainen terveysvero, pelkkä virvoitusjuomaveron muokkaus ei riitä, vaikka askel oikeaan suuntaan onkin. Laaja-alaisella terveysverolla pystytään parhaiten vaikuttamaan ihmisten kulutuskäyttäytymiseen ja toisaalta teollisuuden reseptiikkaan ja sitä kautta kansanterveyteen. Ei ole mitään syytä, etteikö hallitus voisi saman tien käynnistää laajempaa tarkastelua, sillä budjettiriihen kirjaus antaa tähän täyden selkänojan.

Lue lisää: SOSTEn terveysveromalli

Muut teeman artikkelit

Uutinen

13.1.2022 13:00

Huhtikuussa julkaistava Sosiaalibarometri 2022 erityiskatsaus käsittelee hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kunnissa ja hyvinvointialueilla

Hyvinvointi ja terveys SOSTE selvittää tammikuussa kyselyllä, millainen on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) tila kunnissa vuoden 2022 alussa. Samalla kartoitetaan ennakointeja siitä, mitä hyvinvointialueiden käynnistyminen tuo tähän työhön. Järjestöjä ovat huolestuttaneet seuraukset, kun HYTE-työ pilkkoutuu kuntien ja hyvinvointialueiden kesken. Kyselyssä tiedustellaankin, miten järjestöt ovat mukana kuntien HYTE-työssä, ja mitä tässä vaiheessa on näköpiirissä järjestöjen HYTE-työlle vuodesta 2023 […]

Uutinen

14.12.2021 12:10

Järjestöiltä tukea ja apua myös joulun ja uuden vuoden aikaan

Hyvinvointi ja terveys Järjestöt ovat monille ihmisille turvasatama joulun pyhinä. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt tarjoavat keskustelu- ja kriisiapua, kohtaamispaikkoja, ruoka-apua, turvaa tarvitseville ja suojaa asunnottomille. ”Ongelmat eivät jouluna haihdu mihinkään vaan voivat entisestäänkin kärjistyä. Yksinäisyys ja ahdistus, turvattomuuden tunne, väkivallan pelko, asunnottomuus, nälkä ja monet muut elämän ongelmat lisääntyvät ja syvenevät joulun pyhinä”, sanoo edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti SOSTE […]

Uutinen

24.11.2021 10:51

Hyvinvointi-investointeja tarvitaan: Nuorten tilanne ja mielenterveys huolettavat eniten

Hyvinvointitalous SOSTE seuraa jatkuvasti suomalaisten hyvinvoinnin kehitystä kuvaavia indikaattoreita. Tavoitteena on ymmärtää, miten hyvinvointi ja hyvinvoinnin edellytykset Suomessa kehittyvät. Ennen kaikkea tavoitteena on hahmottaa sitä, millaisia hyvinvointia tukevia panostuksia ja millaista toimintaa tarvitaan juuri nyt mahdollisiin hyvinvointivajeisiin vastaamiseksi. Eli toisin sanoen: millaisille hyvinvointi-investoinneille on tarvetta. Kuluvalla hallituskaudella SOSTE on seurannut erityisesti sellaisia indikaattoreita, jotka kuvaavat nuorempien […]