Skip to content

Vägkarta som listar organisationers påverkansmöjligheter i vårdreformen är färdig

24.9.2021 10.18

På svenska
Järjestöjen sote-muutostukiHyvinvointi ja terveysJärjestöillePå svenska

Organisationernas vägkarta för samarbete som ska fungera som verktyg för ”Järjestöjen sote-muutostuki” är nu färdig. I den samlas, ur organisationernas synvinkel, centrala spetsar och påverkansmöjligheter i verkställandet av reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Vägkartan innehåller både målsättningar och åtgärder.

Läs mera: Järjestöjen yhteistyön tiekartta Innokylä-verkkopalvelussa

Många viktiga påverkansmöjligheter

Anita Hahl-Weckström, projektledare för ”Järjestöjen sote-muutostyö”, ser totalt fem för organisationerna centrala påverkansmöjligheter i det här skedet av vårdreformens verkställande.

Den första är att trygga organisationernas kommunala bidrag och partnerverksamhetens kontinuitet i samarbete med välfärdsområdena och kommunerna.

”I olika delar av Finland har man utvecklat metoder för att trygga verksamhetsförutsättningarna.” Järjestöjen sote-muutostuki” förbereder som bäst en sammanfattning baserat på dessa modeller, som organisationerna kan erbjuda välfärdsområdenas beredare som grund för att trygga organisationernas verksamhetsförutsättningar”, säger Hahl-Weckström.

En annan för organisationerna viktig helhet i verkställandet av vårdreformen, är beredningen av avtalsöverföringen i kommunerna och välfärdsområdena.

”Det är viktigt att försäkra sig om att de utrymmen som organisationerna använder står till förfogande också i fortsättningen, även om utrymmet övergår till välfärdsområdet”, konstaterar Hahl-Weckström.

Det tredje viktigaste är att påverka att organisationerna tas med i beredningen av regionernas välfärdsområdes-, service- och delaktighetsstrategier. Det försäkrar att organisationerna har en erkänd ställning som komplement till välfärdsområdenas vårdtjänster och, till exempel, som ett språkrör för olika befolkningsgrupper i områdenas beslutsfattande.

Det fjärde är att säkerställa att välfärdsområdena har en struktur genom vilken organisationerna kan vara med i kommunernas, välfärdsområdenas och andra intressenters årliga förhandlingar om främjande av hälsa och välfärd.

”Det här styrs redan av 6 och 7 paragraferna i lagen om ordnande av social- och hälsovård, i vilka man fastslår att kommuner och välfärdsområden också ska samarbeta med allmännyttiga samfund i främjande av hälsa och välfärd, och ska förhandla med dessa om det här arbetet årligen”, lyfter Hahl-Weckström fram.

Det femte är att göra det stöd, de tjänster och den förebyggande verksamhet som organisationerna erbjuder till en del av framtidens social- och hälsocentraler. Kring det här finns det redan verksamhetsmodeller i delar av Finland.

Läs mera: Hur får man organisationernas stöd och tjänster till en del av framtidens social- och hälsocentraler – I Kymmenedalen fann man lösningen till problemet på 5 minuter

Organisationernas samarbetsvägkarta sammankopplas med SHM:s social- och hälsovårdsvägkarta

Vägkartan för organisationernas samarbete baserar sig på ”Järjestöjen sote-muutostuki: s” plan. Den sammankopplar till form och innehåll med social- och hälsovårdsministeriets (SHM) vägkarta för regionalt verkställande och de sakhelheter den innehåller. Sakhelheter som ingår är administrations-, ekonomi- och stödtjänster, ledning och sakkunskap, tjänsternas organisering, kontaktytor samt ICT, det vill säga informations- och kommunikationsteknologi.

Organisationerna hör, på sätt eller annat, till dessa helheter. Vägkartan för organisationernas samarbete lever och förändras med SHM:s vägkarta för regionalt verkställande.

”Järjestöjen sote-muutostuki” hjälper organisationer på resan mot vårdreforms Finland

SOSTE Finlands social och hälsa r.f. och regionala nätverkspartners har förenat sina krafter i ”Järjestöjen sote-muutostuki”. ”Muutostuki” arbetar för att organisationernas verksamhet tas i beaktande i välfärdsområdena i beredningen av vårdreformen.

Ytterligare information ges av:

Projektledare för Järjestöjen sote-muutostuki Anita Hahl-Weckström

Muut teeman artikkelit

Uutinen

23.5.2022 09:27

SOSTE etsii hallinnon asiantuntijaa

Sote-järjestöt Etsimme hallinnon asiantuntijaa vastaamaan SOSTEn hallinnon sujuvasta arjesta yhdessä sisäisten palveluiden osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön kanssa. SOSTEn hallinnon asiantuntijana vastuullasi on järjestön johdon avustavat tehtävät sekä erilaiset järjestöhallinnon käytännön asiat. Vastaat muun muassa pääsihteerin kalenterista, johdon tapaamisten, kokousten sekä matkojen järjestelyistä, jäsenrekisterin ylläpidosta sekä hallinnon asiakirjamateriaalien kokoamisesta ja arkistoinnista. Lisäksi toimenkuvaasi kuuluu teknisenä tukena toimiminen […]

Uutinen

12.5.2022 05:59

Sosiaalibarometri: Hyvinvointia ja terveyttä edistävä työ vaarassa hyvinvointialueilla – osa ihmisistä jäämässä katveeseen

Sosiaalibaro Tuoreen Sosiaalibarometrin 2022 mukaan peräti kolmannes kuntien sote-johtajista ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattoreista näkee riskin, että joidenkin väestöryhmien hyvinvointia ja terveyttä edistävä työ heikkenee hyvinvointialueiden käynnistyessä. 2023 alussa vastuu hyvinvointia ja terveyttä edistävästä työstä jakautuu kuntien ja hyvinvointialueiden kesken. Vastaajien mukaan vastuunjako ja yhteistyön rakentuminen käytännössä ovat vielä epäselvät. Eniten vastaajat kantoivat huolta ikääntyneistä, erityisesti […]

Uutinen

12.5.2022 05:58

Socialbarometern: Arbetet som främjar välfärd och hälsa i fara i välfärdsområdena – en del människor hamnar i skuggan

Sosiaalibaro Enligt den färska Socialbarometern 2022 ser upp till en tredjedel av de kommunala social- och hälsovårdscheferna samt koordinatorerna för främjande av välfärd och hälsa, en risk för att arbete som främjar vissa befolkningsgruppers välfärd och hälsa försämras när välfärdsområdena kommer i gång.  I början av 2023 fördelas ansvaret för arbete som främjar välfärd och hälsa […]