Skip to content

Järjestöjen sote-muutostuki – organisationerna som människans stöd i vårdreformens Finland

Suomeksi

Vårdreformen revolutionerar finländarnas social- och hälsovård. Som en följd av reformen måste social- och hälsovårdsorganisationerna på ett nytt sätt säkra sin plats i en föränderlig omgivning.

SOSTEs och de regionala samarbetspartnernas projekt ”Järjestöjen sote-muutostuki” arbetar för att organisationerna säkrar sin plats som stöttepelare för människors delaktighet, hälsa och välfärd samt trygghet i Finland efter vårdreformen. Vi gör alltså människans vårdreform, #ihmisensote.

Projektets material och verksamhetsmodeller hittas på Innokylä. SOSTE ansvarar för projektets nationella koordinering. De regionala områdena är omfattande med i den gemensamma utvecklingen genom ”Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta”.

Uutinen

21.12.2021 08:00

Aluevaalit ovat sote-järjestöille erittäin tärkeät – Järjestöjen sote-muutostuki on mukana järjestämässä aluevaalipaneeleita eri puolilla Suomea

Aluevaalit Suomen kaikkien aikojen ensimmäiset aluevaalit pidetään tammikuussa. SOSTEn ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki on mukana järjestämässä aluevaalipaneeleita eri puolilla maata osana aluevaalityötään. Aluevaalipaneeleita pidetään useilla hyvinvointialueilla, ja niiden toteutuksessa on mukana myös muita järjestökumppaneita. Paneelit pidetään aikavälillä 10.–15.1.2022. Hyvinvointialuekohtaisen paneeliaikataulun ja lähteitä tarkempiin tietoihin paneeleista löydät uutisen lopussa olevasta listasta. Koronatilanne voi vaikuttaa paneeleiden […]

Blogi
hankepäällikkö

20.12.2021 09:05

Slutet av året för ”Järjestöjen sote-muutostuki” färgas av frågor om verksamhetsförutsättningar, början av året tillsammans mot välfärdsområdesvalet

Sote-uudistus Organisationernas verksamhetsförutsättningar, välfärdsområdesvalet och samarbete med olika intressentgrupper. Dessa är de teman som har präglat slutet av året för ”Järjestöjen sote-muutostuki”. I november inledde projektet de regionala diskussionerna med beredningsorganen i välfärdsområdena. Målsättningen för den regionala turnén är att stärka organisationernas dialog mellan den nationella och regionala nivån. På grund av coronaläget har en del […]

Blogi
hankepäällikkö

20.12.2021 09:00

Järjestöjen sote-muutostuen loppuvuotta värittivät kysymykset toimintaedellytyksistä, alkuvuonna kohti aluevaaleja

Sote-uudistus Järjestöjen toimintaedellytykset, aluevaalit ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Nämä ovat olleet Järjestöjen sote-muutostuen loppuvuotta värittäneitä teemoja. Marraskuussa muutostuki aloitti aluekohtaiset keskustelut hyvinvointialueiden yhdyspinta- ja hankevalmistelijoiden kanssa. Pienimuotoisen aluekiertueen tavoitteena on vahvistaa vuoropuhelua kansallisen ja alueellisen tason välillä. Koronatilanteen takia osa keskusteluista on jouduttu siirtämään, mutta ne pystytään toivottavasti käymään alkuvuonna 2022. Sote-uudistuksen toimeenpano luo edetessään […]

Uutinen

9.12.2021 09:00

Sekä hyvinvointialueiden että kuntien on tuettava järjestöjä sote-uudistuksen toteuduttua – katso malleja siihen, miten järjestöjä voidaan avustaa jatkossa

Sote-uudistus Miten järjestöjen kunta-avustusten ja niiden käyttämien tilojen käy sote-uudistuksessa? Tämä kysymys on askarruttanut sosiaali- ja terveysjärjestöjä sote-uudistuksen edetessä. Kunnat ovat perinteisesti tukeneet sote-järjestöjä esimerkiksi rahallisin toiminta-avustuksin tai tarjoamalla tiloja järjestöjen toiminnalle. Sote-uudistus on herättänyt kysymyksiä tukemisen jatkosta, sillä uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimen tehtävät sekä monet kunnan omistamat tilat siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. ”Sosiaali- ja […]

Uutinen

2.12.2021 09:00

Miten järjestöt ovat mukana sote-uudistuksessa hyvinvointialueilla? – tiedot järjestöistä uudistuksen toimeenpanossa löytyvät nyt yhdestä paikasta

Sote-uudistus Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan sivuilta löytyy nyt uutta tietoa hyvinvointialueittain. Järjestöjen sote-muutostuki on koonnut sivustolle katsauksen kunkin hyvinvointialueen tilanteesta: mitä hyvinvointialueen valmisteluun sekä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman eri hankkeiden sisältötyöhön liittyviä ryhmiä on olemassa ja mitä järjestöjä on mukana yhteisessä työssä. Lue lisää: Järjestöt sote-toimeenpanossa Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan verkkosivuilla Sivuston tietoja päivitetään, kun tietoa tulee […]

Blogi
erityisasiantuntija

29.11.2021 09:00

Arvostava ja kiireetön kohtaaminen ei ole itsestäänselvyys sote-palveluissa – näin palveluiden ihmislähtöisyyttä voitaisiin parantaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut Useimmilla meistä on omakohtaisia kokemuksia siitä, millainen on hyvä ja vastaavasti huono palvelukokemus. Tällainen kokemus voi olla esimerkiksi vaikkapa lääkärikäynniltä. Hyväksi kokemukseksi mielletään käynti, joka järjestyy nopeasti, kun tarvetta sille on. Hyvällä lääkärikäynnillä minulla on tunne, että minut kohdataan yksilöllisesti ja arvostaen. Saan tarvitsemani avun tai minut ohjataan tarvittaessa hoitopolulla eteenpäin. Voin luottaa, että minua […]

Blogi
johtaja, varapääsihteeri

18.11.2021 08:00

Kysely nosti esiin järjestöjen huolen alueellisista hyvinvointieroista – sote-uudistuksen pitää muuttaa toimintatapoja, jotta erot voivat kaventua

Sote-uudistus Sote-uudistuksen tarpeellisuuden pääperustelut ovat pysyneet samantapaisina kaikissa läpikäydyissä uudistusyrityksissä. Hyvinvointieroja halutaan kaventaa samaan aikaan kun palvelutarpeet lisääntyvät väestön vanhetessa ja heikkenevä huoltosuhde aiheuttaa huolta kustannuskasvusta ja henkilöstön saatavuudesta. SOSTEn sote-palveluja koskevan kyselyn mukaan järjestövastaajat odottavat, että tämänkertainen sote-uudistus kasvattaisi sote-alan osaamista, toisi helpotusta resurssipulaan ja lisäisi palvelujen saannin alueellista yhdenmukaisuutta. Puutteiden korjaamiseksi ja haasteiden ratkaisemiseksi […]

Uutinen

17.11.2021 10:00

Järjestöt: Sote-palveluiden ongelmia pitäisi ratkoa lisäämällä yhteistyötä, resursseja ja hyödyntämällä järjestöjä

Sote-uudistus Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän suurimmat ongelmat ovat pitkät jonotusajat sekä puutteet osaamisessa, resursseissa ja alueellisessa yhdenvertaisuudessa. Palvelujärjestelmän ongelmia tulisi ratkaista sote-uudistuksessa esimerkiksi lisäämällä yhteistyötä ja resursseja sekä hyödyntämällä järjestöjä. Näin katsoo iso osa SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n sosiaali- ja terveyspalvelukyselyyn vastanneista järjestöistä. Suurin osa vastaajista nimesi avovastauksissa järjestönsä edustamien ihmisten kannalta isoimmiksi ongelmiksi sosiaali- […]

Mera information om vårdorganisationerna?

Social- och hälsovårdsorganisationerna gör livsviktigt arbete för finländarnas välfärd. Deras verksamhet når de allra mest sårbara grupperna och deras närstående. SOSTE Finlands social och hälsa r.f. är en nationell takorganisation, som samlar över 230 social- och hälsovårdsorganisationer samt flera tiotals andra samarbetsaktörer.

Läs mera om vårdorganisationerna och SOSTEs arbete på webbsidorna