Skip to content

Järjestöjen sote-muutostuki – organisationerna som människans stöd i vårdreformens Finland

Suomeksi

Vårdreformen revolutionerar finländarnas social- och hälsovård. Som en följd av reformen måste social- och hälsovårdsorganisationerna på ett nytt sätt säkra sin plats i en föränderlig omgivning.

SOSTEs och de regionala samarbetspartnernas projekt ”Järjestöjen sote-muutostuki” arbetar för att organisationerna säkrar sin plats som stöttepelare för människors delaktighet, hälsa och välfärd samt trygghet i Finland efter vårdreformen. Vi gör alltså människans vårdreform, #ihmisensote.

Projektets material och verksamhetsmodeller hittas på Innokylä. SOSTE ansvarar för projektets nationella koordinering. De regionala områdena är omfattande med i den gemensamma utvecklingen genom ”Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta”.

Aktuellt

Blogi
hankepäällikkö

19.10.2021 09:02

En hektisk höst för Järjestöjen sote-muutostuki – det kommande välfärdsområdesvalet innebär arbete för hela organisationsfältet

Aluevaalit Hösten är redan långt hunnen och nu framskrider vårdreformen i de nya välfärdsområdena i olika delar av landet. Projektet ”Järjestöjen sote-muutostuki”, som bildats av SOSTE och regionala organisationspartners syntes under sommaren, efter att vårdreformens lagpaket godkänts, i insändarspalterna i olika regionala tidningar. Arbetet med att säkra organisationernas roll i Finland efter vårdreformen har fortsatt aktivt […]

Blogi
hankepäällikkö

19.10.2021 09:00

Järjestöjen sote-muutostuella vilkas syksy – tulevissa aluevaaleissa riittää työsarkaa koko järjestökentälle

Aluevaalit Syksy on ehtinyt pitkälle, ja sote-uudistus etenee nyt uusilla hyvinvointialueilla eri puolilla maata. SOSTEn ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki näkyi kesällä heti sote-lakipaketin hyväksymisen jälkeen mielipidekirjoituksin useissa maakuntalehdissä. Työ järjestöjen roolin varmistamiseksi sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa on jatkunut kiivaana myös sen jälkeen. Elokuun lopulla järjestimme liki 400 osallistujalle webinaarin hyvinvointialueiden valmistelun käynnistymisestä. Lue lisää: Sote-uudistusta […]

Blogi

14.10.2021 10:00

Järjestöt kaipaavat kohdennettua sote-tietoa, malliesimerkkejä ja oikea-aikaista osallistumista

Sote-uudistus Järjestöjen sote-muutostuen Hyvinvointialueet tulevat – miten valtakunnalliset järjestöt löytävät paikkansa sote-Suomessa? -webinaarissa pureuduttiin siihen, miten valtakunnallisten sote-järjestöjen osaaminen saadaan mukaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen sote-Suomessa. Webinaarissa oli noin 400 osallistujaa, joten se oli myös oiva tilaisuus kerätä tietoa laajalta joukolta. Puheenvuorossamme pyysimme osallistujilta palautetta sitä, mitä järjestötoimijat toivovat Järjestöjen […]

Mera information om vårdorganisationerna?

Social- och hälsovårdsorganisationerna gör livsviktigt arbete för finländarnas välfärd. Deras verksamhet når de allra mest sårbara grupperna och deras närstående. SOSTE Finlands social och hälsa r.f. är en nationell takorganisation, som samlar över 230 social- och hälsovårdsorganisationer samt flera tiotals andra samarbetsaktörer.

Läs mera om vårdorganisationerna och SOSTEs arbete på webbsidorna