Skip to content

Järjestöjen sote-muutostuki – organisationerna som människans stöd i vårdreformens Finland

Social- och hälsovårdsreformen skakar om finländarnas social- och hälsovård. Som följd av reformen måste social- och hälsovårdsorganisationerna på ett nytt sätt stabilisera sin plats i en föränderlig omgivning, när välfärdsområdena, som ansvarar för social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet, föds vid sidan av kommunerna.

SOSTE:s och de regionala organisationspartnernas utformade projekt ”Järjestöjen sote-muutostuki” arbetar för att organisationerna säkrar sin plats som garant för människors delaktighet, hälsa och välfärd samt trygghet i Finland efter social- och hälsovårdsreformen. Vi gör alltså människans vårdreform, #ihmisensote.

På denna sida hittar du aktuellt innehåll rörande vårt arbete, det material som vi producerar samt tillgång till information rörande organisationerna i de olika välfärdsområdena. På sidan hittar du också information om ”Järjestöjen sote-muutostuki”:s målsättningar, uppgifter och tjänstemännens kontaktuppgifter.

Aktuellt

Blogi
hankepäällikkö

15.6.2022 08:00

Järjestöillä riittää vaikuttamisen paikkoja hyvinvointialueilla – toimintaedellytykset, strategiat, palvelupolut sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Sote-uudistus Hyvinvointialueiden valmistelussa alkoi maaliskuussa uusi vaihe, kun alueiden ylintä poliittista valtaa käyttävät aluevaltuustot aloittivat toimintansa. Tärkeäksi vaikuttamisen teemaksi nousi järjestöjen rooli hyvinvointialueiden pitkän aikavälin toimintaa määrittelevissä hyvinvointialuestrategioissa. Järjestöjen strategiavaikuttamisen tueksi Järjestöjen sote-muutostuki tuotti aivoriihen aineiston pohjalta materiaalia, jonka avulla järjestöt eri hyvinvointialueilla ovat voineet pohtia, miten ne kiinnittäisivät toimintaansa hyvinvointialueensa strategiaan. Strategiatyö jatkuu osalla hyvinvointialueista […]

Blogi
hankepäällikkö

15.6.2022 07:59

Organisationerna har mycket att påverka i välfärdsområdena – verksamhetsförutsättningar, strategier, servicestigar och främjande av välfärd och hälsa

Sote-uudistus I mars inleddes en ny fas i beredningen av välfärdsområdena, då välfärdsområdesfullmäktigena med högsta politiska makt i områdena inledde sin verksamhet. Ett viktigt tema att påverka blev organisationernas roll i välfärdsområdenas strategier, vilka definierar välfärdsområdenas långsiktiga verksamhet. Till stöd för organisationernas strategipåverkan producerade projektet ”Järjestöjen sote-muutostuki” material, baserat på brainstormingdata, med vars hjälp organisationerna inom […]

Information om organisationerna och ”Järjestöjen sote-muutostuki”

Artikkeli

Järjestöjen sote-muutostuki:s målsättningar och uppgifter

Sosiaali- ja terveyspalvelut Social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets reform förnyar också social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhetsomgivning, när ansvaret för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet flyttas från början av 2023 från kommunerna till välfärdsområdena, frånsett Helsingfors. ”Järjestöjen sote-muutostuki” hjälper organisationerna på väg mot Finland efter vårdreformen. Våra målsättningar är: Att organisationernas roll som kommunernas och välfärdsområdenas partner i […]

Artikkeli

Information om vårdreformen och organisationerna i reformens verkställighet

Sosiaali- ja terveyspalvelut Hur är organisationerna med i vårdreformens verkställighet i välfärdsområdena? Social- och hälsovårdens och räddningsväsendets reform görs nu i välfärdsområdena och i Helsingfors. På denna sida hittar du allmän information om vårdreformen och tjänsternas utvecklingsprojekt. Dessutom hittar du på sidan regional information kring vilka organisationer som är med i vårdreformens beredningsgrupper i varje välfärdsområde. På sidan […]

Artikkeli

Material till organisationer, offentliga aktörer och beslutsfattare

Sosiaali- ja terveyspalvelut ”Järjestöjen sote-muutostuki” gör material för att stöda organisationerna i verkställandet av social- och hälsovårdens och räddningsväsendets reform. Dessutom producerar vi information om social- och hälsovårdsorganisationsfältet till användning för organisationer, offentliga aktörer och beslutsfattare. Du kommer till vårt material via länkarna här nere. Största delen av materialet finns på webbtjänsten Innokylä som en del av helheten […]

Järjestöjen sote-muutostuki:s tjänstemän

SOSTE Finlands social och hälsa r.f. ansvarar för ”Järjestöjen sote-muutostuki”: s nationella koordinering. Koordineringen består av en projektchef, en forskare och en specialsakkunnig inom kommunikation.

Organisationssakkunniga ansvarar för det regionala arbetet. Deras uppgift är bland annat att stöda organisationernas deltagande i vårdreformens verkställande och i beredningen av välfärdsområdena.

Inom projektet jobbar sju organisationssakkunniga, vars bakgrundsorganisationer är sex olika regionala organisationspartners: Artteli Kumppanuusyhdistys ry, HyTe ry, Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry och Satakunnan yhteisöt ry.

De organisationssakkunnigas arbetsområden täcker alla Finlands 21 välfärdsområden och Helsingfors.

Landskapen är brett med i den gemensamma utvecklingen genom Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta.

Mera information om vårdorganisationerna?

Social- och hälsovårdsorganisationerna gör livsviktigt arbete för finländarnas välfärd. Deras verksamhet når de allra mest sårbara grupperna och deras närstående. SOSTE Finlands social och hälsa r.f. är en nationell takorganisation, som samlar över 230 social- och hälsovårdsorganisationer samt flera tiotals andra samarbetsaktörer.

Läs mera om vårdorganisationerna och SOSTEs arbete på webbsidorna