Yleistuesta ei saa tulla sosiaaliturva­leikkuri

Käsi, kolikoita ja 20 euron seteli.

Etusivu / Uutiset / Yleistuesta ei saa tulla sosiaaliturva­leikkuri

SOSTE näkee, että yleistuki on mahdollisuus joustavoittaa ja selkeyttää perusturvaa. Parhaassa tapauksessa se mahdollistaisi joustavammin siirtymät eri elämäntilanteiden välillä ja vähentäisi väliinputoamisia, joita syntyy, kun ihminen ei pääse elämäntilanteeseensa sopivalle etuudelle. Se voisi myös esimerkiksi vähentää katkoksia etuuden maksussa siirryttäessä sairaasta työttömäksi tai toisinpäin.

Riittävä taso ja kattavuus, ei kohtuuttomia velvoitteita ja sanktioita

Jotta yleistuki olisi tukea tarvitsevien ihmisten näkökulmasta parannus etuusjärjestelmään, on tuen tason ja kattavuuden oltava riittäviä. Toimiva yleistuki vaatii myös, että tuen sisällä eri elämäntilanteissa oleville kohdentuvat velvoitteet ja sanktiot ovat kohtuullisia, eivätkä vaadi ihmisiltä sellaisia panoksia, joihin he eivät pysty vastaamaan.

Yleistuesta saatiin väliaikatietoa, kun ministeri Sanni Grahn-Laasonen kertoi sen ensimmäisestä vaiheesta mediassa. Ensivaiheessa on tarkoitus yhdistää työmarkkinatuki ja työttömän peruspäiväraha. Tarkemmat linjaukset, kuten tuen kesto, ovat vielä tekemättä. SOSTE on huolissaan siitä, että työttömän perusturvaetuuksien yhdistäminen yleistueksi jatkaa hallituksen aiemmin tekemien ja vireillä olevien sosiaaliturvaleikkausten linjaa, ja tarkoittaa lisää leikkauksia ja kiristyksiä etuuden ehtoihin.

Tosiasiassa työkyvyttömien työttömien tilannetta parannettava

Hallitusohjelmassa luvataan yleistuen mallin kehittämisen yhteydessä kiinnittää erityistä huomiota riittävän toimeentulon ja palveluiden turvaamiseen niille, jotka ovat tosiasiallisesti työkyvyttömiä esimerkiksi sairauksien vuoksi. Tavoite tosiasiallisesti työkyvyttömien tilanteen parantamisesta on hyvä ja sen toteutumiseksi pitää tehdä konkreettisia toimia.  

Huoltovastuu ja lasten riittävä toimeentulo huomioitava

Kannamme huolta siitä, miten yleistuessa aiotaan huomioida tuen saajien huoltovastuu. Jo tehtyjen työttömyysturvan lapsikorotusten ja suojaosien poiston on todettu pohjustavan yleistukea, kun järjestelmää näin yksinkertaistetaan. Yksinkertaistaminen leikkaamalla ei järkevää. Tutkijat ovat arvioineet lapsikorotusten olevan kustannustehokas tapa vähentää lapsiköyhyyttä sosiaaliturvan avulla. Iso-Britannian kokemuksista yleistuen tyyppisen Universal Credit -mallin käyttöönotossa on otetta oppia. Siellä lapsiperheköyhyys ja asunnottomuus lisääntyivät. Näin ei saa meillä päästää tapahtumaan.

Etuutta kehitettävä johdonmukaisesti ja ennakoitavasti

Yleistuen valmistelussa parlamentaarisuudesta on pidettävä kiinni, jotta sosiaaliturvan kehittämisen suunta pysyy yli vaalikausien johdonmukaisena ja ennakoitavana. Ihmisten näkökulmasta on kestämätöntä, jos yleistuesta tulee etuus, jota lähdetään purkamaan tai jonka ehdot muuttuvat merkittävästi aina hallituspohjan vaihtuessa.

Yhden hakemisen malli käyttöön

SOSTE on jo pitkään esittänyt etuusehdotuksen käyttöönottoa. Pidämme myönteisenä, että se on yhden hakemisen mallin muodossa etenemässä, joskin alkuun koskien vain muutamaa etuutta. Mallin avulla on mahdollista vähentää ihmisten kokemaa etuusjärjestelmän monimutkaisuutta, kun järjestelmästä ei tarvitse tietää niin paljon, jotta voi saada itselle kuuluvat etuudet. Myös etuuksien alikäyttö voi vähentyä. Tämä on tärkeää, kun tiedetään, että ilman heille kuuluvia etuuksia jäävät usein kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset.

Jotta nämä tavoitteet saavutetaan, tulee etuusehdotuksen kehittämisessä pitää kirkkaana mielessä asiakkaiden näkökulma. Oleellista on, että etuuksien hakeminen helpottuu heidän näkökulmastaan. Yhden hakemisen mallin jatkokehityksessä tavoitteena tulee olla, että ihmiset saavat laajasti tiedon etuuksista, joihin he ovat oikeutettuja.

Sivutuotteena on mahdollista saada myös säästöjä, jos järjestelmää pystytään yksinkertaistamaan myös viranomaisten näkökulmasta ja esimerkiksi vähentämään ns. häiriökysyntää, jota syntyy, kun ihmiset ottavat yhteyttä useaan tahoon useaan otteeseen, kun eivät löydä tarvitsemaansa tietoa ja saa toimeentuloaan turvaavia etuuksia.

Vaalenpunainen SOSTEkirje-mainos, jossa kannustetaan tilaamaan kirje.