SOSTEkirje

Keskiviikkoisin ilmestyvä SOSTEkirje kertoo lyhyesti ajankohtaiset asiat SOSTEsta ja sen jäsenjärjestöistä. Esillä ovat myös järjestöjä koskettavat asiat niiden toimintaympäristössä. Kirje sisältää muun muassa tietoa kannanotoista, tapahtumista, koulutuksista ja julkaisuista. Se kertoo myös avoinna olevista järjestötyöpaikoista.

Aineistoa SOSTEkirjettä varten voi lähettää osoitteeseen sostekirje@soste.fi. Lähetä valmis aineisto – napakka teksti kuvan kera – viimeistään kirjeen ilmestymistä edeltävänä perjantaina. Mitä aiemmin, sitä parempi. Kun aineisto on lähetetty ajoissa, julkaisua on mahdollista tarvittaessa siirtää eteenpäin. Sillä valitettavasti runsaan tarjonnan vuoksi kaikki materiaali ei aina mahdu seuraavaan kirjeeseen. Tutustu aiempiin SOSTEkirjeisiin.

Tuula Kolari viestinnän erityisasiantuntija

SOSTEkouluttaa

Kirjeestä löydät ajankohtaista tietoa SOSTEn koulutuksista ja tapahtumista, kuten suurtapahtumat, järjestökoulutukset, politiikan kulmapöydät, teemaseminaarit ja etätapahtumat. Kirjeessä kerrotaan myös SOSTEn verkkoluennoista. Koulutukset ja tapahtumat on tarkoitettu paitsi sosiaali- ja terveysjärjestöille ja SOSTEn jäsenille myös julkisen sektorin ja yksityisen alan ammattilaisille, kehittäjille, päättäjille ja vaikuttajille.

Tutustu aiemmin lähetettyihin koulutuskirjeisiin

Lisätietoja saat osoitteesta koulutus@soste.fi tai anni.autti@soste.fi 

Anni Autti erityisasiantuntija

Kuntakirje

SOSTEn kuntakirje ilmestyy noin neljännesvuosittain ja on suunnattu kunnallisille ja maakunnallisille päättäjille, vaikuttajille sekä kaikille kunta-järjestöyhteistyöstä kiinnostuneille.

Ulla Kiuru yhteiskuntasuhdepäällikkö

Hyvinvointialueen järjestökirje

SOSTEn hyvinvointialueen järjestökirje kokoaa kerran kuukaudessa olennaiset sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja aluevaltuutettujen yhteistyöhön liittyvät asiat.

Ulla Kiuru yhteiskuntasuhdepäällikkö

SOSTEs svenskspråkiga infobrev

2 gånger i månaden sänder SOSTE ut ett svenskspråkigt infobrev till sina svensk- och tvåspråkiga medlemsorganisationer. I infobrevet kan du läsa nyheter, information om evenemang och aktualiteter inom SOSTE och samhället. Meddela till maria.helsing-johansson@soste.fi om du vill börja beställa på det svenskspråkiga infobrevet.