Hyödynnä alla olevia infograafeja. Palaa takaisin sivulle Sosiaalibarometri 2023.

Työllisyyspalvelujen järjestämisvastuun siirtäminen paikallis- tai kuntatasolle parantaa työllistymistä: kuntakokeilut 2021: 90%, 2023: 48%, muut kunnat 2021: 51%, 2023: 65%, te-toimistot: 2021: 12%, 2023: 5%
Pohjoismaisessa työvoimapalvelumallissa eniten  haasteita tuen antamisessa työnhaussa ensikohtaamisen jälkeen sekä työnhakijan ja asiantuntijan ensimmäisen kohtaamisen järjestämisessä sekä työnhakuvelvoitteiden asettamisessa.
Järjestöjen merkitys työllisyyden hoitamisessa: 49% pitää roolia erittäin tai melko merkittävänä, 38% jonkin verran merkittävänä ja 8% ei lainkaan merkittävänä. Roolin arvellaan kasvavan 36% meilestä ja vähenevän 25% mielestä.
Arviot järjestöjen työllisyystoimien ja osaamien hyödyntämisestä: parhaat arviot saavat järjestöjen työllistymistä edistävät palvelut sekä järjestöjen työpaikat sekä vertaitoiminta ja matalan kynnyksen palvelut. Heikoimmaksi arvellaan yhteistyö palvelujen kehittämisessä sekä järjestöjen erityisasiantuntemuksessa.