Skip to content

SOSTEn jäsenpalvelut

SOSTE kokoaa yhteen noin 230 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä rakentamaan yhdessä ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa. 

SOSTEn jäseninä on moninainen kirjo toimijoita, jotka edustavat vielä moninaisempaa joukkoa ihmisiä ja elämäntilanteita. Tehtävänämme on yhdessä varmistaa, että näiden ihmisten ääni kuuluu, kun heitä ja heidän elämäänsä koskevia päätöksiä tehdään. SOSTEn jäsenenä tuet tätä työtä. 

SOSTEn jäsenpalveluilla edistetään järjestöjen elinvoimaa, vahvistetaan hyvää hallintoa ja kasvatetaan vaikuttavuutta.

Liity jäseneksi

SOSTEssa olet mukana vaikuttamassa

SOSTE on vahva vaikuttaja sote-järjestöille tärkeissä asioissa:

  • sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisessä
  • sote-politiikkaan myötävaikuttavissa muissa politiikka-alueissa
  • järjestötoiminnan tulevaisuuteen ja toimintaedellytyksiin liittyvissä kysymyksissä

SOSTE kokoaa sote-järjestöt kannanmuodostukseen ja lainsäädäntötyön valmisteluun:

  • sote-politiikan sekä kansalaisyhteiskunnan lainsäädäntötyön muutokset
  • edustukset, työryhmät ja -pajat
  • lainsäädäntövaikuttamisen kanavat
  • kotimaiset ja kansainväliset verkostot

Juridinen neuvonta ja yhteishankinnat

Julkisissa hankinnoissa jäsenjärjestöjen tukena toimivat SOSTEn lakimiehet. Lisäksi järjestöjen käyttöön suunnitellut hankintaohjeet ja oppaat sekä valmiit lomakepohjat auttavat järjestöjä tekemään julkisia hankintoja taloudellisesti ja oikein. SOSTEn järjestölakimies koordinoi myös jäsenistön yhteishankintoja. 

Hyvän hallinnon avulla minimoidaan väärinkäytösten ja virheiden riskit, varmistetaan laadukas ja tuloksellinen toiminta, sekä vahvistetaan luottamusta ja arvostusta järjestötoimintaa kohtaan. SOSTEn lakimiehet ohjaavat ja neuvovat mahdollisuuksien mukaan jäsenjärjestöjä yksittäisissä juridiikkaan, sopimuksiin ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Neuvontatyön lisäksi lakimiehemme ovat käytössä myös puhujina erilaisissa tilaisuuksissa.

lakimies Kirsi Väätämöinen lakimies Patrik Metsätähti

Koulutukset ja tapahtumat

SOSTE järjestää koulutuksia ja tapahtumia sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimijoille ja sidosryhmille niin järjestöissä kuin julkisella ja yksityisellä sektorilla. 

Tilaisuudet tarjoavat päättäjille, johtajille, asiantuntijoille, kehittäjille ja vaikuttajille kohtaamisen paikkoja ja verkostoitumisareenoita, tietoa ja oppimismahdollisuuksia sekä tukea kehittämistoimintaan. 

Suurtapahtumat MS SOSTE –koulutusristeily ja SOSTEtalk! järjestetään vuorovuosina. Suurtapahtumilla on laaja valikoima koulutusta, työpajoja ja innostavia puheenvuoroja.

Koulutustilojen vuokraus 

Toimitiloissamme on kolme erilaista neuvottelutilaa, jotka soveltuvat kokous- ja koulutuskäyttöön, verkostojen kohtaamispaikaksi tai ryhmätapaamisiin. Tarjoamme tiloja edullisesti jäsenyhteisöjemme ja järjestöjen käyttöön. 

Tutustu tiloihin ja jätä tiedustelu

Pyrimme vastaamaan kolmen arkipäivän kuluessa.

Julkaisut ja tiedontuotanto 

SOSTEn tutkimustiimi tuottaa ajankohtais- ja ennakointitietoa SOSTEn ja jäsenyhteisöjen vaikuttamisen ja kehittämisen tueksi. Pienimuotoiset erillisselvitykset täydentävät laajempia selvityksiä. Katso SOSTEn julkaisut.

Järjestöbarometri kerää ja julkaisee ajankohtaista tietoa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnasta, toimintaedellytyksistä, toimintaympäristöstä ja niiden muutoksista. Barometri perustuu valtakunnallisten järjestöjen johdolle sekä paikallisyhdistyksille julkaisuvuoden alussa tehtyihin kyselyihin sekä keskeisiin tilasto- ja rekisteriaineistoihin.

Sosiaalibarometri SOSTE tutkii sosiaali- ja terveyspolitiikan sekä -palveluiden ja tärkeimpien hyvinvointipalveluiden tilaa ja ennakoi niiden muutoksia ihmisten hyvinvoinnin ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen näkökulmasta. Sosiaalibarometristä selviää, mitä palveluista vastaavat johtajat kuntien sosiaali- ja terveystoimessa sekä paikallistason Kelan ja TE-palveluissa ajattelevat oman toimialansa ja ihmisten hyvinvoinnin kehityksestä.

Verkostot

SOSTE kokoaa yhteen sosiaali- ja terveysjärjestöjen tietyistä tehtäväkokonaisuuksista vastaavia henkilöitä ja eri teemoista kiinnostuneita järjestötoimijoita. Verkostot tarjoavat aiheeseen liittyvää ajankohtaista tietoa ja keskustelua sekä kanavan yhteistyölle ja vaikuttamiselle.
Tutustu ja liity mukaan

Uutiskirjeet 

SOSTEn uutiskirjeet kokoavat teemansa ajankohtaiset asiat kätevästi suoraan sähköpostiisi. SOSTEn suosituin ja tiheimmin ilmestyvä uutiskirje on SOSTEkirje, joka kertoo SOSTEa ja sote-alan järjestöjä koskettavat asiat viikottain tiiviissä muodossa. 

SOSTEkirjeen lisäksi ilmestyvät SOSTEn koulutuksista ja tapahtumista kertova SOSTE kouluttaa, noin neljännesvuosittain toimitetttava kunnallisille ja maakunnallisille päättäjille suunnattu Kuntakirje sekä Järjestöt mukana muutoksessa –hankkeen LUOTSIkirje.
Tilaa uutiskirje

Järjestöhallinnon tuki, koulutukset ja sparraukset 

SOSTE tukee järjestöjä toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa, hyvässä hallinnossa, strategiaprosessien käynnistämisessä ja johtamisessa. Tuen muotoja ovat mm perinteiset koulutukset, sparraukset, työpajat, ryhmätyöskentely ja erilaisten ryhmäprosessien fasilitointi.

järjestöpäällikkö Riitta Kittilä erityisasiantuntija Kiril Häyrinen

Majoitus- ja matka- ja kokouspalveluiden alennukset

Soste on neuvotellut jäsenhinnan alla oleviin yrityksiin:

järjestöpäällikkö Riitta Kittilä erityisasiantuntija Jussi Perämäki

SOSTE palkitsee

SOSTE myöntää SOSTE-palkinnon ja ansiomerkkejä pitkäaikaisesta ja merkittävästä toiminnasta sosiaali- ja terveysalalla tai siihen läheisesti liittyvissä tehtävissä.