Skip to content

Aluevaalit

Elinvoimaiset järjestöt luovat osallisuutta ja vahvistavat asukkaiden hyvinvointia.

Sote-uudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyy hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden vastuulla on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Nämä ovat isoja ja tärkeitä tehtäviä, joihin on valittava parhaimmat päättäjät!

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painottaminen on välttämätöntä sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ennaltaehkäiseviin palveluihin satsaaminen vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta, estää ongelmien kasautumista ja inhimillistä kärsimystä. Tällä on iso merkitys myös taloudellisten voimavarojen riittävyydelle.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on sekä kuntien että tulevien hyvinvointialueiden lakisääteinen tehtävä. Niiden on tehtävä tätä työtä laaja-alaisesti yhteistyössä kolmannen sektorin sekä asukkaidensa kanssa. SOSTE haluaa varmistaa, että sote-järjestöt otetaan tiiviisti mukaan tähän työhön.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää neljän vuoden välein valittava aluevaltuusto. Aluevaltuuston on tehtävä hyvinvointialuestrategia, jossa päätetään muun muassa palveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevista linjauksista, palvelutavoitteista sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Haluamme, että järjestöjen matalan kynnyksen tuki, apu, neuvonta ja ohjaus nivotaan tiiviisti osaksi alueen palvelukokonaisuuksia.

Tulevissa aluevaaleissa osoitetaan suunta sosiaali- ja terveyspalveluidemme tulevaisuudelle. SOSTE kannustaa kaikkia vaikuttamaan ja osallistumaan. Äänestä – jos sote-palvelut ovat sinulle tärkeitä!

På svenska

SOSTEn tavoitteet

Hyvinvointialueita ja sosiaali- ja terveysjärjestöjä yhdistää yhteinen tavoite, ihmisten hyvinvointi. Sosiaali- ja terveysalan tuhansissa järjestöissä tehdään korvaamatonta työtä suomalaisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Sote-järjestöissä on 1,3 miljoonaa jäsentä, 500 000 vapaaehtoista, 260 000 vertaistukijaa ja 50 000 ammattilaista. Sote-järjestöissä toimivien vapaaehtoisten työpanoksen on arvioitu vastaavaan jopa 21 000 henkilötyövuotta. Lisäksi palveluita tuottavissa järjestöissä on lähes 40 000 työntekijää.

Tätä osaamista, asiantuntemusta ja tukea ei ole viisasta jättää hyödyntämättä. Järjestöjen toiminta on ensiarvoisen tärkeää julkisten palveluiden rinnalla ja keskeinen osa sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamista. Ilman järjestöjä moni ihminen jäisi vaille tarvitsemaansa apua. Järjestöt ovat valmiita yhteistyöhön.

 

1. Järjestöjen toiminta osaksi hyvinvointialuestrategiaa

  • Hyvinvointialuestrategiassa on linjattava, miten järjestöjen tarjoama tuki, neuvonta ja ohjaus sekä ehkäisevä toiminta nivotaan osaksi alueen toimintaa ja palvelukokonaisuuksia.
  • Palveluita on kehitettävä asiakaslähtöisesti ja ihmisiä kuullen.
  • Hyvinvointialueilla on varmistettava pienten ja keskisuurten tuottajien mahdollisuudet tarjota palveluitaan. Tämä edellyttää, että hyvinvointialueilla linjataan hankintojen osittamisesta.
  • Palveluseteleitä ja henkilökohtaisia budjetteja on käytettävä nykyistä enemmän niin ihmisten itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi kuin pienten palveluntuottajien mahdollisuuksien parantamiseksi.

Lue lisää!


2. Järjestöjen ja alueiden yhteistyölle on luotava toimivat rakenteet

  • Hyvinvointialueen kumppanuudesta ja yhteistyörakenteesta järjestöjen kanssa on sovittava hyvinvointialuestrategiassa.
  • Hyvinvointialueille on nimettävä järjestökoordinaattori, joka vastaa järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Lue lisää!


3. Järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava

  • Hyvinvointialueen ja kuntien on sovittava sote-järjestöavustamisen jatkumisesta ilman katkoksia osana hyvinvointialuestrategiaa. Vain siten voidaan turvata järjestöjen tuki ja apu sitä tarvitseville.
  • Strategiassa on linjattava, miten hyvinvointialue rahoittaa järjestöjen toimintaa sekä tarjoaa järjestöille ja vapaaehtoisille mahdollisuuksia käyttää hyvinvointialueen tiloja toimintaansa.

Lue lisää!

Puolueiden aluevaalipaneeli


SOSTEn aluevaalipaneeli 27.10.2021: vasemmistoliiton Li Andersson, kristillisdemokraattien Sari Essayah, kokoomuksen Antti Häkkänen, keskustan Markus Lohi, perussuomalaisten Leena Meri, sosiaalidemokraattien Matias Mäkynen, vihreiden Iiris Suomela ja ruotsalaisen kansanpuolueen Henrik Wickström.

Mistä löydän sote-järjestöt tuntevia ehdokkaita?

On tärkeää, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan tuntevia ihmisiä valitaan tulevien hyvinvointialueiden päättäjiksi. SOSTE on koonnut sote-järjestöissä toimivat ehdokkaat jäsenjärjestöjen tekemien ilmoitusten kautta.

SOSTEn jäsenjärjestöjen ehdokkaita


SOSTEn aluevaalimateriaalia

Aluevaalimateriaali tulostettavassa muodossa (pdf)
Jäsenjärjestöjen yhteiset kuvat someen
Faktapaketti ehdokkaille (pdf)

Tutustu Twitterissä tunnisteella #ihmisensote, #aluevaalit ja #järjestöt.

Tutustu Suomen monipuoliseen sote-järjestökenttään


Banneri, jossa lukee Kohti hyvinvointialueita – Minä äänestän aluevaaleissa -blogisarja

Kohti hyvinvointialueita – Minä äänestän aluevaaleissa! -blogisarjassa eduskuntapuolueet kertovat oman puolueensa keskeisiä keinoja turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset sote-palvelut, miten hyvinvointia ja terveyttä parhaimmin edistetään uusilla hyvinvointialueilla ja miten hyvinvointialueiden kumppanuus voidaan toteuttaa yhdessä järjestöjen kanssa.


Järjestöt haluavat osallistua hyvinvoinnin rakentamiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon tuottavuuden vahvistamiseen. Ei yksinkertaisesti ole varaa jättää järjestöjen panosta hyödyntämättä palvelujen vaikuttavuuden ja ihmislähtöisyyden kehittäjinä.

Anne Knaapi
SOSTEn johtaja, varapääsihteeri