Hyödynnä alla olevia infograafeja. Palaa takaisin sivulle Sosiaalibarometri 2023.

94% mielestä Kelassa palvellaan hyvin, 85% asiakas saa palvelut. 40% mielestä päätökset ovat ymmärrettäviä, 35% lomakkeista selkeitä
Toimeentulotuen osa-alueista tulisi kehittää 45% mielestä perustoimeentulon ehtoja ja 36% toimeenpanoa
Toimeentulotuen perusosan alentaminen on 49% mielestä tehotonta, 19% tehokasta
Etuudet, joissa korotustarpeita: 60-71% omaishoidontuki, 54-63% opintotuki, 51-53% vähimmäismääräinen vahempainpäiväraha, 49-51% takuueläke
Kelan digitaaliset palvelut tavoittavat asiakasryhmät hyvin. Parhaiten opiskelijat ja lapsiperhee. Huonoiten kuntoutus, vammaistuet ja eläkeläiset.
Kelan palveluväittämät, joissa eniten ja vähiten "samaa mieltä" -vastauksia. Eniten samaa mieltä 94 % palvellaan asiakasta hyvi, 85 % asiakas saa tarvitsemansa palvelut. Vähiten samaa mieltä 40 % päätökset ovat asiakkaille ymmärrettäviä, 35 % lomakkeiden sisältö selkeä.