Asiakkaiden osallisuus on ainutlaatuista


Etusivu / Artikkelit / Asiakkaiden osallisuus on ainutlaatuista

Se, mitä palveluista jää plussalle, palautuu toimintaan

Kainuun syrjäseutuja kiertänyt maallikkosaarnaaja Annikki Raatikainen auttoi 1950- ja 60-luvuilla suuria köyhiä lapsiperheitä vapaaehtoisvoimin. Tukijoukkoineen hän perusti 1969 lastenkotiyhdistyksen Ouluun. Nyt Auta Lasta -yhdistys tuottaa sijaishuolto- ja varhaiskasvatuspalveluita. Lastensuojelussa on 14 asiakaspaikkaa, päivähoidossa 52.

Yhdistys ei ole yhtiöittänyt palvelutuotantoaan. Päätös perustuu arvoihimme ja yhtiöittäminen saattaisi myös lisätä byrokratiaa.

Palvelutuotanto on riskialtista. Oulun kaupunki osti 80-luvulla kaikki asiakaspaikat. Nyt osallistumme sijaishuollon kilpailutuksiin. Niitä on 3–5 vuoden välein. Olemme tähän asti niissä pärjänneet, tosin perhetyö lähes loppui kilpailutukseen.

”Tarvitsemme lisää liiketoimintaosaamista. Valppaana pitää olla, kuulostella, mihin maailma on menossa ja reagoida nopeasti”, Pertti Kukkonen sanoo.

Haluamme edelleen tuottaa laatua. Kilpailutus johtaa helposti laadun polkemiseen: kun hintaa ajetaan alas, se on jostain poissa. Aatteellisuudelle on yhä vähemmän tilaa.

Meillä ei ole painetta tehdä kovaa tulosta. Se, mitä palveluista jää plussalle, palautuu toimintaan. Tiedämme, keitä pystymme tukemaan, emmekä ota kaikkia asiakkaiksemme vain myydäksemme palveluita.

Yhdistyksenä meillä on paikkamme myös ilman palvelutuotantoa, mutta sen alasajo pienentäisi noin 50 työntekijän henkilökuntaamme yli puolella. Varhaiskasvatuksessa yksityiset päiväkodit ovat toivottuja eikä päiväkotitoimintamme ole uhattuna.

Miten pieni järjestö asioi maakunnan kanssa isojen toimijoiden joukossa?

Se jännittää, mitä maakunnat tuovat tullessaan. Miten pieni järjestö asioi maakunnan kanssa isojen monikansallisten toimijoiden joukossa? Entisessä Oulun läänissä oli noin 70 sijaishuollon yksityistä toimijaa. Nyt niitä on ainakin pari kymmentä vähemmän ketjujen yritysostojen vuoksi.

STEAlta yhdistys saa hankerahoitusta. Hankkeet linkittyvät sijaishuollon kehittämiseen. Palvelutuotannossa nähdään, mitä sijaishuollossa pitäisi kehittää.

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus on meillä ainutlaatuista. Suuria lapsiperheitä auttava Lapsirikas-hanke on pitkälti samanlaista toimintaa, josta yhdistys lähti liikkeelle. Tukea kehitetään perheiden kanssa. Veturointi-toiminnassa aiemmin sijaishuollossa olleet kehittävät vertaistukea ja mentorointia nyt sijaishuollossa asuville lapsille ja sieltä omilleen muuttaville nuorille.

Pertti Kukkonen
toiminnanjohtaja, Auta Lasta ry

[button class=”c-btn–blue-transparent” text=”Järjestöbarometri 2018″ url=”https://www.soste.fi/jarjestobarometri-2018/#” ]