Skip to content

Sotu-uudistus: Ansiotulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittamista sujuvoitettava

3.11.2020 9.00

Sosiaaliturvauudistus
Hyvinvoivat ihmisetSosiaaliturvaSotu-uudistusSosiaali- ja terveyspalvelutSosiaaliturvauudistusToimeentuloTyöllisyys

Sosiaaliturvakomitean työ on edennyt: Ensin selviteltiin sosiaaliturvan monimutkaisuutta, nyt arvioidaan ansiotulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen toimivuutta. Komitean alajaostot valmistelevat teemasta materiaalia komitealle.

SOSTE vastasi teemasta asumisen jaostolle ja kokosi vastauksensa pohjaksi jäsenjärjestöjemme näkemyksiä. Kiitos kaikille kommenttejaan toimittaneille! Lue kooste vastauksista:
SOSTE 2020 -kannanotto: Sosiaaliturvakomitea – Ansiotulojen ja etuuksien yhteensovittaminen (pdf)

Ihmisten on vaikea arvioida keikkatulojen vaikutuksia etuuksiinsa

Ansiotulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen on vaikeaselkoista, ja ihmiset eivät aina tiedä, miten tulot vaikuttavat etuuksiin. Eri etuudet käyttäytyvät eri tavoin suhteessa ansiotuloihin. Moni pienituloinen saa useampaa etuutta yhtä aikaa, ja siksi pienten työtulojen vaikutusta etuuksiin on vaikea ennakoida.

Eri etuuksissa on eri suojaosuudet tai ansaintarajat, ja esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeen saajalla raja riippuu siitä, millä perusteella etuus on myönnetty. Muun muassa eläkkeensaajan asumistukeen vaikuttavat pienetkin palkkatulot, mutta työkyvyttömyyseläkkeessä on selkeä tuloraja, jonka alapuolella vaikutusta asumistukeen ei ole. Myös se vaihtelee, miten eri etuuksia saa takautuvasti: osa etuuksista voidaan myöntää takautuvasti, mutta kriteerit vaihtelevat. Myös omaisuutta ja varallisuutta tarkastellaan eri tavoin eri etuuksissa.

Ansiotulon ja etuuksien yhteensovittaminen onnistuu helpoiten, kun kyseessä on säännöllinen kuukausitulo tai selkeästi niin pieni ansiotulo, ettei se vaikuta valtaosaan etuuksista. Järjestelmä on raskas henkilöille, joilla on jatkuvasti vaihtelevat ansiotulot.

Järjestelmän ennakoimattomuus ja maksatuskatkokset vaikeuttavat elämän suunnittelua ja talouden hallintaa

Järjestelmän monimutkaisuus ja ennakoimattomuus aiheuttavat epävarmuutta toimeentulosta. Sen vuoksi ihmiset eivät aina uskalla ottaa vastaan lyhytaikaisia töitä, vaikka käteen jäävä tulo lopulta voisi olla taloudellisesti kannattavaa. Jos lyhyet työpätkät aiheuttavat jatkuvaa paperien pyöritystä, mahdollisia takaisinperintöjä ja jatkuvaa epävarmuutta siitä, milloin seuraavan kerran rahaa ilmestyy tilille, lyhytaikaisen työn vastaanottamista joutuu harkitsemaan.

Etuuksien takaisinperinnät ovat hankalasti asiakkaiden ymmärrettävissä ja ennakoitavissa. Esimerkiksi asumistuen kohdalla työkeikkojen vastaanottaminen aiheuttaa huolta siitä, että tuen tarkistaminen johtaa takaisinperintöihin tilanteessa, jossa saatu palkka on käytetty jo aikaa sitten. Asumistuen tarkistaminen kestää usein liian pitkään.

Tavoiteltava reaaliaikaisempaa järjestelmää ilman maksukatkoja

Tulojen ja etuuksien parempi yhteensovittaminen vaatisi muun muassa etuuksien määräytymisperusteiden selkeyttämistä ja yhtenäistämistä, tukien määrittelyä reaaliaikaisemmin ja maksatuskatkosten välttämistä.
Etuuksien ja tulojen yhteensovittamisen olisi oltava ihmiselle helposti ymmärrettävää niin, että hän pystyy ennakoimaan käteen jäävien tulojen määrän. Tavoiteltavaa on, että työnteon lisääminen vähentää etuuksia asteittain niin, että työn tekeminen on mahdollisimman kannattavaa.

Tervetuloa mukaan webinaariin

Sosiaaliturvauudistuksen ajankohtaisesta tilanteesta kuullaan webinaarissa
Sosiaaliturvauudistus on käynnistynyt – missä nyt mennään? 12.11. kello 13–14.30. Ilmoittaudu mukaan!

Kommentit

  1. Johanna Artola sanoo:

    Keskustelin kaupunginosayhdistyksen toimijan kanssa, joka kertoi tarjonneensa usealle heidän toiminnassaan olevalle työpaikkaa TE – tuella. Kukaan ei halua ottaa sitä vastaan. Korvaus on 1300e/kk. ei kovin iso, mutta sen verran iso että silloin menettää mm. asumistuen. Ihmiset olivat laskeneet jäävänsä tukien loppumisen vuoksi miinukselle, jos ottavat työtä vastaan. Ovat mieluummin työttöminä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

22.6.2022 08:00

SuomiAreena: Erilainen Mingle 12.7. nostaa esiin ihmisten kokemuksia köyhyydestä

Toimeentulo Heinäkuun puolessavälissä Pori täyttyy jälleen yhteiskunnallisesta keskustelusta SuomiAreenalla. Kevään ja kesän aikana turvallisuuskeskustelu on ollut vilkasta. Yhteiskunnan eheys on sisäisen turvallisuuden tae, ja siksi on tärkeä nostaa esiin myös ne äänet, jotka eivät yhteiskunnassa kuulu. Millaista on olla köyhä 2020-luvun Suomessa? Jo kuudennen kerran järjestettävä Erilainen Mingle tuo yhteen joukon erilaisia ihmisiä heidän omien kokemustensa […]

Blogi

7.6.2022 16:00

Kriisitilanteissa järjestöjen rooli haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten auttamisessa on merkittävä

Sote-järjestöt Elämme maailmantilanteessa, jossa varautuminen, kokonaisturvallisuus ja henkinen kriisinkestävyys ovat sanoja, jotka toistuvat päättäjien puheissa. Järjestöjen erityisosaamiselle on viranomaisten työn rinnalla tarvetta, kun varaudumme onnettomuuksiin ja kriiseihin. Verkostojen ja kumppanuuksien rakentaminen sekä ylläpitäminen ovat avainasemassa kriiseihin varautuessa. Mitä paremmin eri tahot tuntevat toisensa, sitä paremmassa valmiudessa olemme. Ihmiset voivat olla haavoittuvassa asemassa monesta eri syystä Haavoittuvassa […]

Blogi
erityisasiantuntija

28.4.2022 12:00

Palkkatuen uudistus huolestuttaa – kerro meille näkemyksesi!

Hyvinvointi ja terveys Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on valmistellut lakiesityksen, jolla muutetaan palkkatukijärjestelmää. Palkkatuen kokonaisuudistus on tarpeellinen: byrokratian yksinkertaistamista, järjestelmän ennakoitavuutta ja maksatusprosessin nopeuttamista on kaivattu. Hyvistä tavoitteista huolimatta lakiluonnoksen kokonaisvaikutus järjestöjen ja heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien kannalta näyttää huonolta. Muutokset järjestöjen 100 % tukeen eivät ole hyväksyttäviä Uudistuksella tullaan leikkaamaan järjestöjen mahdollisuuksia työllistää 100 % palkkatuella. Leikkaus koskisi […]