Skip to content

Sotu-uudistus: Ansiotulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittamista sujuvoitettava

3.11.2020 9.00

Perusturva
Hyvinvoivat ihmisetSosiaaliturvaSotu-uudistusPerusturvaSosiaali- ja terveyspalvelutToimeentuloTyöllisyys

Sosiaaliturvakomitean työ on edennyt: Ensin selviteltiin sosiaaliturvan monimutkaisuutta, nyt arvioidaan ansiotulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen toimivuutta. Komitean alajaostot valmistelevat teemasta materiaalia komitealle.

SOSTE vastasi teemasta asumisen jaostolle ja kokosi vastauksensa pohjaksi jäsenjärjestöjemme näkemyksiä. Kiitos kaikille kommenttejaan toimittaneille! Lue kooste vastauksista:
SOSTE 2020 -kannanotto: Sosiaaliturvakomitea – Ansiotulojen ja etuuksien yhteensovittaminen (pdf)

Ihmisten on vaikea arvioida keikkatulojen vaikutuksia etuuksiinsa

Ansiotulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen on vaikeaselkoista, ja ihmiset eivät aina tiedä, miten tulot vaikuttavat etuuksiin. Eri etuudet käyttäytyvät eri tavoin suhteessa ansiotuloihin. Moni pienituloinen saa useampaa etuutta yhtä aikaa, ja siksi pienten työtulojen vaikutusta etuuksiin on vaikea ennakoida.

Eri etuuksissa on eri suojaosuudet tai ansaintarajat, ja esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeen saajalla raja riippuu siitä, millä perusteella etuus on myönnetty. Muun muassa eläkkeensaajan asumistukeen vaikuttavat pienetkin palkkatulot, mutta työkyvyttömyyseläkkeessä on selkeä tuloraja, jonka alapuolella vaikutusta asumistukeen ei ole. Myös se vaihtelee, miten eri etuuksia saa takautuvasti: osa etuuksista voidaan myöntää takautuvasti, mutta kriteerit vaihtelevat. Myös omaisuutta ja varallisuutta tarkastellaan eri tavoin eri etuuksissa.

Ansiotulon ja etuuksien yhteensovittaminen onnistuu helpoiten, kun kyseessä on säännöllinen kuukausitulo tai selkeästi niin pieni ansiotulo, ettei se vaikuta valtaosaan etuuksista. Järjestelmä on raskas henkilöille, joilla on jatkuvasti vaihtelevat ansiotulot.

Järjestelmän ennakoimattomuus ja maksatuskatkokset vaikeuttavat elämän suunnittelua ja talouden hallintaa

Järjestelmän monimutkaisuus ja ennakoimattomuus aiheuttavat epävarmuutta toimeentulosta. Sen vuoksi ihmiset eivät aina uskalla ottaa vastaan lyhytaikaisia töitä, vaikka käteen jäävä tulo lopulta voisi olla taloudellisesti kannattavaa. Jos lyhyet työpätkät aiheuttavat jatkuvaa paperien pyöritystä, mahdollisia takaisinperintöjä ja jatkuvaa epävarmuutta siitä, milloin seuraavan kerran rahaa ilmestyy tilille, lyhytaikaisen työn vastaanottamista joutuu harkitsemaan.

Etuuksien takaisinperinnät ovat hankalasti asiakkaiden ymmärrettävissä ja ennakoitavissa. Esimerkiksi asumistuen kohdalla työkeikkojen vastaanottaminen aiheuttaa huolta siitä, että tuen tarkistaminen johtaa takaisinperintöihin tilanteessa, jossa saatu palkka on käytetty jo aikaa sitten. Asumistuen tarkistaminen kestää usein liian pitkään.

Tavoiteltava reaaliaikaisempaa järjestelmää ilman maksukatkoja

Tulojen ja etuuksien parempi yhteensovittaminen vaatisi muun muassa etuuksien määräytymisperusteiden selkeyttämistä ja yhtenäistämistä, tukien määrittelyä reaaliaikaisemmin ja maksatuskatkosten välttämistä.
Etuuksien ja tulojen yhteensovittamisen olisi oltava ihmiselle helposti ymmärrettävää niin, että hän pystyy ennakoimaan käteen jäävien tulojen määrän. Tavoiteltavaa on, että työnteon lisääminen vähentää etuuksia asteittain niin, että työn tekeminen on mahdollisimman kannattavaa.

Tervetuloa mukaan webinaariin

Sosiaaliturvauudistuksen ajankohtaisesta tilanteesta kuullaan webinaarissa
Sosiaaliturvauudistus on käynnistynyt – missä nyt mennään? 12.11. kello 13–14.30. Ilmoittaudu mukaan!

Kommentit

  1. Johanna Artola sanoo:

    Keskustelin kaupunginosayhdistyksen toimijan kanssa, joka kertoi tarjonneensa usealle heidän toiminnassaan olevalle työpaikkaa TE – tuella. Kukaan ei halua ottaa sitä vastaan. Korvaus on 1300e/kk. ei kovin iso, mutta sen verran iso että silloin menettää mm. asumistuen. Ihmiset olivat laskeneet jäävänsä tukien loppumisen vuoksi miinukselle, jos ottavat työtä vastaan. Ovat mieluummin työttöminä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

25.2.2021 10:00

Soten rahoitusmalli palkitsee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä kuntia että hyvinvointialueita – tulevaisuudessa ne molemmat voivat tukea järjestöjä 

Sote-uudistus Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on vakiintunut rooli nykyisten kuntien kumppanina kansalaisten sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.  Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueille olisi kuitenkin merkittävä muutos. Siksi järjestöjen on hyvä tietää, mitä lainsäädöllisiä muutoksia uudistus tuo hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Järjestöt otettava aiempaa tiiviimmin mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen Hallituksen esityksessä laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen olisi sekä kuntien että hyvinvointialueiden lakisääteinen tehtävä. […]

Blogi
erityisasiantuntija

15.2.2021 09:00

Palveluja ja etuuksia yhteensovittamalla järjestelmästä saadaan selkeä, tehokas ja asiakasystävällinen

Perusturva Sosiaaliturvauudistusta valmistelevan sosiaaliturvakomitean työ on edennyt komitean määrittelemän neljännen ja viimeisen ongelmakokonaisuuden käsittelyyn: Komitean kokouksessa 22.3. keskustellaan palvelujen ja etuuksien yhteensovituksesta. Yhteensovittaminen voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että neuvolakäynnin yhteydessä annetaan myös etuusneuvontaa, ei vain jaeta esitettä vanhempainpäivärahan hakemisesta. Komitean alajaostot valmistelevat materiaalia komitean työn tueksi. SOSTE vastasi asumisen jaostolle tammikuussa palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisen haasteista. […]

Blogi
specialsakkunnig

4.2.2021 13:00

Nu behövs det nordiska samarbetet mer än någonsin – tredje sektorn måste involveras i diskussionen och beslutsfattandet!

Kansalaisyhteiskunta 2021 är speciellt år gällande det nordiska samarbetet ur Finlands perspektiv. Finland är under detta år ordförande för Nordiska ministerrådet och dessutom firar rådet 50 år. Slogan för Finlands ordförandeskapsprogram är Norden, tillsammans. Tredje sektorn i Finland och övriga Norden har nu möjligheter att lyfta fram nyttan med den nordiska välfärdsstaten och hur viktigt civilsamhällets […]