Skip to content

Sotu-uudistus: Ansiotulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittamista sujuvoitettava

3.11.2020 9.00

Sosiaaliturvauudistus
Hyvinvoivat ihmisetSosiaaliturvaSotu-uudistusSosiaali- ja terveyspalvelutSosiaaliturvauudistusToimeentuloTyöllisyys

Sosiaaliturvakomitean työ on edennyt: Ensin selviteltiin sosiaaliturvan monimutkaisuutta, nyt arvioidaan ansiotulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen toimivuutta. Komitean alajaostot valmistelevat teemasta materiaalia komitealle.

SOSTE vastasi teemasta asumisen jaostolle ja kokosi vastauksensa pohjaksi jäsenjärjestöjemme näkemyksiä. Kiitos kaikille kommenttejaan toimittaneille! Lue kooste vastauksista:
SOSTE 2020 -kannanotto: Sosiaaliturvakomitea – Ansiotulojen ja etuuksien yhteensovittaminen (pdf)

Ihmisten on vaikea arvioida keikkatulojen vaikutuksia etuuksiinsa

Ansiotulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen on vaikeaselkoista, ja ihmiset eivät aina tiedä, miten tulot vaikuttavat etuuksiin. Eri etuudet käyttäytyvät eri tavoin suhteessa ansiotuloihin. Moni pienituloinen saa useampaa etuutta yhtä aikaa, ja siksi pienten työtulojen vaikutusta etuuksiin on vaikea ennakoida.

Eri etuuksissa on eri suojaosuudet tai ansaintarajat, ja esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeen saajalla raja riippuu siitä, millä perusteella etuus on myönnetty. Muun muassa eläkkeensaajan asumistukeen vaikuttavat pienetkin palkkatulot, mutta työkyvyttömyyseläkkeessä on selkeä tuloraja, jonka alapuolella vaikutusta asumistukeen ei ole. Myös se vaihtelee, miten eri etuuksia saa takautuvasti: osa etuuksista voidaan myöntää takautuvasti, mutta kriteerit vaihtelevat. Myös omaisuutta ja varallisuutta tarkastellaan eri tavoin eri etuuksissa.

Ansiotulon ja etuuksien yhteensovittaminen onnistuu helpoiten, kun kyseessä on säännöllinen kuukausitulo tai selkeästi niin pieni ansiotulo, ettei se vaikuta valtaosaan etuuksista. Järjestelmä on raskas henkilöille, joilla on jatkuvasti vaihtelevat ansiotulot.

Järjestelmän ennakoimattomuus ja maksatuskatkokset vaikeuttavat elämän suunnittelua ja talouden hallintaa

Järjestelmän monimutkaisuus ja ennakoimattomuus aiheuttavat epävarmuutta toimeentulosta. Sen vuoksi ihmiset eivät aina uskalla ottaa vastaan lyhytaikaisia töitä, vaikka käteen jäävä tulo lopulta voisi olla taloudellisesti kannattavaa. Jos lyhyet työpätkät aiheuttavat jatkuvaa paperien pyöritystä, mahdollisia takaisinperintöjä ja jatkuvaa epävarmuutta siitä, milloin seuraavan kerran rahaa ilmestyy tilille, lyhytaikaisen työn vastaanottamista joutuu harkitsemaan.

Etuuksien takaisinperinnät ovat hankalasti asiakkaiden ymmärrettävissä ja ennakoitavissa. Esimerkiksi asumistuen kohdalla työkeikkojen vastaanottaminen aiheuttaa huolta siitä, että tuen tarkistaminen johtaa takaisinperintöihin tilanteessa, jossa saatu palkka on käytetty jo aikaa sitten. Asumistuen tarkistaminen kestää usein liian pitkään.

Tavoiteltava reaaliaikaisempaa järjestelmää ilman maksukatkoja

Tulojen ja etuuksien parempi yhteensovittaminen vaatisi muun muassa etuuksien määräytymisperusteiden selkeyttämistä ja yhtenäistämistä, tukien määrittelyä reaaliaikaisemmin ja maksatuskatkosten välttämistä.
Etuuksien ja tulojen yhteensovittamisen olisi oltava ihmiselle helposti ymmärrettävää niin, että hän pystyy ennakoimaan käteen jäävien tulojen määrän. Tavoiteltavaa on, että työnteon lisääminen vähentää etuuksia asteittain niin, että työn tekeminen on mahdollisimman kannattavaa.

Tervetuloa mukaan webinaariin

Sosiaaliturvauudistuksen ajankohtaisesta tilanteesta kuullaan webinaarissa
Sosiaaliturvauudistus on käynnistynyt – missä nyt mennään? 12.11. kello 13–14.30. Ilmoittaudu mukaan!

Kommentit

  1. Johanna Artola sanoo:

    Keskustelin kaupunginosayhdistyksen toimijan kanssa, joka kertoi tarjonneensa usealle heidän toiminnassaan olevalle työpaikkaa TE – tuella. Kukaan ei halua ottaa sitä vastaan. Korvaus on 1300e/kk. ei kovin iso, mutta sen verran iso että silloin menettää mm. asumistuen. Ihmiset olivat laskeneet jäävänsä tukien loppumisen vuoksi miinukselle, jos ottavat työtä vastaan. Ovat mieluummin työttöminä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

30.8.2021 13:00

Toimeentulotukilakia uudistetaan – kerro meille näkemyksesi!

Sosiaaliturvauudistus Sosiaaliturvaa uudistetaan pitkäjänteisellä komiteatyöllä, mutta toimeentulotuen ilmiselviin epäkohtiin halutaan puuttua jo nopeammin. Sosiaali- ja terveysministeriön toimeentulotukityöryhmän mietintö julkaistiin 10.8.2021. Siinä ryhmä ehdottaa muutoksia lakiin, tekee ehdotuksia sen toimeenpanoon ja tuen hakemiseen liittyen sekä nostaa esiin jatkoselvittelyä vaativia kysymyksiä. Keskeisenä tavoitteena kerrotaan, että haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden tuen tarpeisiin vastataan nykyistä paremmin. Lue lisää:  Työryhmä esittää […]

Blogi
johtaja, varapääsihteeri

27.8.2021 09:30

Työtaakka hyvinvointialueiden pystyttämisessä on valtava – nyt kysytään malttia ja kykyä tarjota järjestön osaamista oikeaan paikkaan

Sote-uudistus Hyvinvointialueiden rakentaminen on alkanut, ja elokuun loppuun mennessä kaikille alueille on saatu nimettyä väliaikaiset valmistelutoimielimet (Vate). Ne koostuvat alueen viranhaltijoista ja toimikausi kestää maaliskuulle 2022 asti, kunnes aluevaltuustojen nimeämät aluehallitukset aloittavat työnsä. Vaten työ on hallinnollista. Työsarkana on hoitaa lähinnä tulevien hyvinvointialueiden työnantajana ja palvelujen järjestäjänä toimimiseen tarvittavia valmistelutehtäviä. Hallinnollisen työn määrä hirvittää. Noin 173 […]

Blogi
erityisasiantuntija

19.8.2021 10:30

Sote-uudistus myllää järjestöjen yhteistyökuvioita – nyt tarvitaan aktiivisuutta ja ratkaisuehdotuksia

Sote-uudistus Eduskunta on hyväksynyt sote-uudistuksen lainsäädännön, ja lain toimeenpanon valmistelu tulevilla hyvinvointialueilla on aloitettu tai alkamaisillaan. SOSTE on pitänyt sote-uudistukseen liittyvässä vaikuttamistyössään esillä järjestöjen toimintaedellytyksiin liittyviä teemoja, joita ovat muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen panostaminen sekä järjestöjen ja tulevien hyvinvointialueiden yhteistyön varmistaminen. Sosiaali- ja terveysvaliokunta korosti kesäkuun lopulla sote-lainsäädäntöä koskevassa mietinnössään järjestöjen merkitystä hyvinvoinnin ja […]