Anna-Maja Henriksson: Aluevaaleissa on kyse hyvinvoinnista

Rintakuvassa hymyilee Anna-Maja Henriksson, vieressä lukee Kohti hyvinvointialueita, minä äänestän aluevaaleissa, eduskuntapuolueiden blogisarja.

Etusivu / Blogi / Anna-Maja Henriksson: Aluevaaleissa on kyse hyvinvoinnista

Tammikuun 23. päivä on historiallinen päivä. Silloin pääsemme ensimmäistä kertaa äänestämään aluevaaleissa. Aluevaaleissa on kyse todella tärkeästä asiasta, nimittäin hyvinvoinnista. Kaikki lähtee hyvinvoinnista, ja hyvinvoinnin vaaliminen ja sen kehittäminen on hyvin arvokasta. Ihmisen on oltava hoitopalveluissa keskiössä.

Aluevaaleissa valituilla valtuutetuilla on keskeinen asema, kun rakennamme uusia hyvinvointialueita. Nämä valtuutetut tulevat nimittäin päättämään esimerkiksi siitä, missä terveyskeskukset sijaitsevat, miten palvelut järjestetään ja miten voidaan turvata kielelliset palvelut. Kyse on siis siitä, minkälaiset palvelut sinä ja minä saamme tulevaisuudessa. Jokainen meistä tarvitsee jossain vaiheessa elämää palveluita, jotka tukevat hyvinvointiamme, aluevaaleissa on kyse näistä meille hyvin läheisistä palveluista.

Arjen turvallisuutta on vaalittava

Kaikilla on oikeus hyvään hoitoon ja hoivaan riippumatta elämäntilanteesta tai siitä missä asuu. Kun olet sairas, sinun on päästävä lääkäriin. Kun soitat hätänumeroon 112, sinun on saatava apua riippumatta siitä, puhutko suomea vai ruotsia. Pelastustoimi, sopimuspalokunnat ja VPK-toiminnan harjoittajat ovat myös tärkeä osa arjen turvallisuutta. Kun vanhenet, on tärkeätä, että sinun on hyvä ja turvallista asua joko kodissa tai palvelukodissa.

RKP ajaa myös omalääkäri- ja omasairaanhoitajajärjestelmän käyttöönottoa ikäihmisille. Arkkiatri Arvo Ylpön luoma lastenneuvolatoiminta on oiva esimerkki ennaltaehkäisevästä kansanterveystyöstä. Kun perheet kohtaavat huolia tai ongelmia, heille on tarjottava kokonaisvaltaista apua. Kun sinulla on mielenterveysongelmia, sinun on nopeasti saatava ammattiapua myös perusterveydenhuollossa. RKP:lle on keskeistä, että seitsemän päivän hoitotakuu toteutuu ja että se toteutuu myös mielenterveyspalveluissa. Lapset ja nuoret tarvitsevat toimivaa oppilas- ja opiskelijahuoltoa koulun arjessa.

RKP:n mielestä kyse on arjen turvallisuudesta ja siitä, että sote-uudistuksen tulee mahdollistaa parempia palveluita. Meidän tulee rohkeasti uudistaa palveluiden muotoa ja sisältöä siinä, missä se toimii ja on tarkoituksenmukaista. Mobiilit palvelut ja digipalvelut voivat monesti parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Kunhan pidetään mielessä, että kaikille digitaalisten palveluiden käyttö ei onnistu. Tärkeä osa arjen turvallisuutta on siis palveluiden läheisyys. Uskon, että palveluseteleiden laajempi käyttö ja yhteistyö kolmannen ja yksityisen sektorin kanssa myös mahdollistaa tiettyjen lähipalveluiden kehittämisen. On myös viisasta turvata kolmannen sektorin toimintaedellytykset, koska ilman järjestöjen ja säätiöiden monipuolista työtä emme tulisi toimeen. Tämä pätee jo tänään esimerkiksi vanhustenhuollossa ja lastensuojelussa.

Koulutetun henkilöstön saatavuus on kohtalon kysymys terveyspalveluiden turvaamisessa

RKP on johdonmukaisesti painottanut, että koulutetun henkilöstön saatavuus on keskeisempiä tulevaisuuden kysymyksiä. Ilman käsipareja hoidossa ja hoivatehtävissä emme pysty ylläpitämään hyvinvointiamme tulevaisuudessa. Vastausta tähän haasteeseen ei löydy yksittäisestä toimenpiteestä, vaan tarvitsemme laajan kirjon toimenpiteitä. Tarvitaan riittävä määrä koulutuspaikkoja, meidän tulee taata hyvinvointi ja viihtyvyys työelämässä, tarvitaan kilpailukykyisiä palkkoja, työperäistä maahanmuuttoa on edistettävä ja ulkomaisten tutkintojen tunnistamista täytyy joustavoittaa. Lista on pitkä ja vastuu näistä kysymyksistä jakaantuu eri tahojen välillä. Jotkut toimenpiteet voidaan ratkaista hyvinvointialueilla ja jotkut vaativat kansallisia ratkaisuja. Tärkeintä on, että tunnistetaan oma vastuu ja toimitaan määrätietoisesti ja kokonaisvaltaisesti ongelmien ratkaisemiseksi.

Katson, että on tärkeää kiinnittää huomiota ehkäisevän terveydenhuollon ja kuntoutuksen merkitykseen. Palveluja on oltava saatavilla, ja niiden on oltava tarkoituksenmukaisia. Ehkäisevän terveydenhuollon tukipalveluja ja kuntoutusta tarvitaan vähentämään kärsimystä sekä edistämään sosiaalista ja fyysistä toimintakykyä. Lisäksi ne ovat taloudellisesti tarkoituksenmukaisia terveydenhuollon kustannusten vähentämiseksi.

Äänestäminen on arvokas oikeus

Demokratian peruspilareihin kuuluu oikeus äänestää. Valtiovallan on huolehdittava tämän oikeuden toteutumisesta. Terveysturvalliset seikat ovat laajasti nousseet keskusteluissa esiin viime päivinä. Moni on huolestunut siitä, miten voidaan äänestää terveysturvallisesti. Haluaisin kiinnittää huomiota muutamaan ratkaisevaan seikkaan. Ensinnäkin rokotekattavuus on hyvällä tasolla, reilusti yli 80 prosenttia suomalaisista on saanut kaksi annosta. THL on myös todennut, että äänestäminen kuuluu matalan riskin tapahtumiin. On myös tärkeätä tiedostaa, että lääkärin määräämässä eristyksessä ja karanteenissa oleville järjestetään mahdollisuus äänestää ulkona vaalipäivänä. Noin 30 kuntaa on myös ilmoittanut mahdollisuudesta äänestää ulkona ennakkoäänestyksen aikana.

Olemme monta kerta nähneet, miten jopa vain yksi ääni voi ratkaista sen, miten vaaleissa käy – näissäkin vaaleissa juuri sinun äänesi voi siis olla ratkaisevassa asemassa.

Vaalikaamme demokratiaa ja käykäämme äänestämässä aluevaaleissa! Kyse on hyvinvoinnista, sinun, minun ja meidän sote-palveluista sekä arjen turvallisuudesta.

Anna-Maja Henriksson
oikeusministeri, RKP:n puheenjohtaja
anna-maja.henriksson(at)eduskunta.fi


Kohti hyvinvointialueita – Minä äänestän aluevaaleissa! -blogisarja
Tammikuun aluevaaleissa päätetään sosiaali- ja terveyspalvelujen suunta tulevilla hyvinvointialueilla. Kohti hyvinvointialueita – Minä äänestän aluevaaleissa! -blogisarjassa eduskuntapuolueet kertovat oman puolueensa keskeisiä keinoja turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset sote-palvelut, miten hyvinvointia ja terveyttä parhaimmin edistetään uusilla hyvinvointialueilla ja miten hyvinvointialueiden kumppanuus voidaan toteuttaa yhdessä järjestöjen kanssa. SOSTE on pyytänyt puolueiden puheenjohtajia kirjoittamaan blogisarjaamme. Kirjoitusten ilmestymisjärjestys on arvottu, ja teksteissä esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa SOSTEn kantoja. Löydät kaikki sarjan bloggaukset Vallan käytäviltä -tunnisteella.