Annetaan lapsille ja nuorille turvallinen ja onnistunut kesäloma


Etusivu / Blogi / Annetaan lapsille ja nuorille turvallinen ja onnistunut kesäloma

Nakkilan lukiolaiset osallistuivat eduskunnan oikeusasiamiehen järjestämään kilpailuun, joka järjestettiin Suomi100 juhlavuoden kunniaksi.

Kilpailussa yh1-kurssilaiset ehdottivat uuden lasten ja nuorten perusoikeuden.

140 § Lapsen ja nuoren oikeus päihteettömään kasvuympäristöön

Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee päihteettömän kasvuympäristön. Se luo turvallisuutta ja ennalta ehkäisee erilaisia ongelmia lapsen ja nuoren elämässä.

Perusoikeuden valvonta: Normaalin lainsäädännön valvonnan puitteissa ja lapsiasiavaltuutettu.

Vaikka kyseistä kohtaa ei vielä löydy lapsen perusoikeuksien joukosta, lapsilla ja nuorilla on oikeus turvalliseen ja terveelliseen kasvuympäristöön, josta me aikuiset olemme vastuussa.

Lasten turvallinen ja terveellinen kasvuympäristö tulee turvata kaikilla käytettävissä olevilla toimilla, kuten lainsäädännöllä, järjestyssäännöillä, viestinnällä ja tukitoimiin, kuten oppilashuoltoon satsaamalla. Esimerkiksi tupakkalain tarkoitus on suojella lapsia ja nuoria tupakkatuotteiden, myös nuuskan ja sähkösavukkeiden, terveysvaaroilta ja nikotiiniriippuvuudelta.

Tänä vuonna voimaan tulleen uuden alkoholilain valmistelun yhteydessä ei tehty riittävää lapsiasianarviointia. Alkoholin myynnin vapauttaminen saattaa olla iso riski lasten terveydelle ja turvallisuudelle niin kasvuympäristössä kuin myöhemmän omakohtaisen käytön myötä.

Näiden syiden vuoksi on tärkeä huolehtia, että päihderiippuvuuksiin on monipuolisesti tarjolla hoitoa. Ensiapu- ja terveyskeskustyössä on oltava riittävä valmius kysyä päihteiden käytöstä sekä tunnistaa ja hoitaa päihdeongelmia. Päihdeongelmista kärsiviä aikuisia ei saa jättää yksin vaikeuksien ja päihdesairauksien kanssa, vaan heitä tulee auttaa asiantuntevasti ja kattavasti, jotta myös heidän lähellään eläviä lapsia suojeltaisiin päihteiden aiheuttamilta haitoilta. Ensisijaista on varhainen puuttuminen ja kattava riskien tunnistus, jolloin työterveyslääkärit sekä työterveys- ja ensihoitajat ovat avainasemassa ammattimaisen avun tarjoamisessa.

Kukaan ei päätä ryhtyä ongelmakäyttäjäksi tai riippuvaiseksi

Lasten ja nuorten suojelemisessa päihdehaitoilta on tärkeä huomioida, ettei kukaan päätä ryhtyä ongelmakäyttäjäksi tai riippuvaiseksi, vaan nuori voi ajautua tilanteeseen kokeilujen kautta.  Osa nuorista ajautuu päihderiippuvaiseksi jo muutamien käyttökertojen tuloksena. Lisäksi runsas kertakäyttö altistaa onnettomuuksille, väkivallalle ja pysyville vaurioille.

Vanhemmilla ja muilla lapsen elämään kuuluvilla aikuisilla on suuri mahdollisuus vaikuttaa lapsen ja nuoren elämään. Luottamukselliset suhteet läheisiin ja läheisten vastuullinen suhtautuminen päihteiden käyttöön suojelevat lasta ja nuorta päihteiden käytöltä.

Lapset oppivat asenteita meiltä aikuisilta. Siksi meidän on hyvä kysyä itseltämme, millaisen aseman annamme päihteille puheissamme ja käytöksessämme. Palkitsenko itseäni viinilasillisella tai taukotupakalla? Kerronko lasten kuullen, että tarvitsen nyt hermosavut tai rohkaisuryypyn? Olenko sitä mieltä, että oikeat juhlat vaativat alkoholitarjoilun? Kilpailenko siitä, että saan olla juhlissa se, jonka ei tarvitse pysyä selvänä ja ajaa paluumatkaa? Lasten ei tulisi ahdistua päihteistä eikä raittiudestakaan, vaan saada ennen kaikkea keskusteluun ja avoimeen vuorovaikutukseen perustuva kasvuympäristö.

Vanhempien kielteinen asenne tupakkatuotteiden käyttöä kohtaan suojaa lasta tupakoinnin aloittamiselta

Asenne ratkaisee myös silloin, kun vanhempi itse käyttää esimerkiksi tupakkatuotteita. Tutkimukset osoittavat, että vanhempien kielteinen asenne tupakkatuotteiden käyttöä kohtaan suojaa lasta tupakoinnin aloittamiselta, vaikka vanhempi itse käyttäisikin. Tärkeintä on kertoa lapselle, että on tupakointia vastaan, eikä hyväksy sitä.

Lasten oivaltavia ja kohti käyviä kysymyksiä päihteistä ei tule väistää, vaikka aihe saattaisikin tuntua hankalalta. Tärkeintä on olla rehellinen ja aito aikuinen, joka ei aina tiedä vastauksia, mutta joka kuitenkin kantaa vastuun niin omasta kuin alaikäisten lastensakin käytöksestä.

Lapset oppivat paljon esimerkin voimalla. Kaikki aikuiset, erityisesti vanhemmat ja isovanhemmat, ovat esimerkkejä lapsille ja nuorille. Olemme malleja myös toisten lapsille, kuten harrastuksissa valmentajana, ohjaajana tai urheilukentän laidalla.

Samassa yhteydessä on tärkeä huomioida myös lasten terveys kokonaisuudessaan. Siihen liittyvät olennaisesti myös ylipaino- ja suunterveyskysymykset.

Koulujen aherrus päättyy taas pian ja alkaa hyvin ansaittu kesäloma. Kannetaan vastuu lapsista ja nuorista tarjoamalla heille turvallinen ja onnistunut loma!

Taina Kangas
terveyden edistämisen asiantuntija, Syöpäjärjestöt

Marko Kailasmaa
toiminnanjohtaja, Raittiuden Ystävät ry

Tämä blogi on osa Lasten terveysfoorumin viiden blogin sarjaa, joka käsittelee lasten oikeutta terveellisiin elintapoihin.