Annika Saarikko: Lähipalvelut ratkaisevat sote-uudistuksen onnistumisen

Kuvassa hymyilee Annika Saarikko, vieressä lukee Kohti hyvinvointialueita, minä äänestän aluevaaleissa, eduskuntapuolueiden blogisarja.

Etusivu / Blogi / Annika Saarikko: Lähipalvelut ratkaisevat sote-uudistuksen onnistumisen

Keskusta puolustaa aluevaaleissa lähipalveluita. Olemme arvojemme mukaisesti paikallisten yhteisöjen ja ihmisläheisyyden puolustajia – keskittämistä vastaan.

Lähipalveluissa on kyse myös koko sote-uudistuksen tavoitteiden onnistumisesta. Julkisten palveluiden saavutettavuus ratkaisee sen, onnistutaanko terveys- ja hyvinvointieroja kaventamaan ja yhdenvertaisuutta lisäämään. Keskittäminen ja palveluiden etäännyttäminen tarkoittavat eriarvoisuuden kasvua laajassa maassa.

Peruspalveluita ja erilaisia ehkäiseviä palveluita on vahvistettava. Nykymallilla voimavarat ovat valuneet erikoissairaanhoitoon sekä lasten sijaishuoltoon. Lähipalvelut tuovat sopivan tuen oikeaan aikaan ihmisen tarpeisiin. Kyse on sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalveluista, joita on tarjolla kotikunnan alueella, omassa koulussa, kotisohvalla etänä tai liikkuvana sekä kotiin tulevana palveluna.

Joka kunnan alueelle vähintään yksi sote-palveluiden toimipiste

Keskustan tavoite aluevaaleissa on varmistaa jokaisen kunnan alueelle vähintään yksi sosiaali- ja terveyspalveluiden toimipiste. Sote-toimipisteellä tarkoitan fyysistä paikkaa, joka on samalla ovi hyvinvointialueen monipuolisiin palveluihin. Ovia palveluihin on toki myös verkossa, puhelimella ja liikkuvissa palveluissa. Mutta sote-toimipisteessä ihminen kohdataan silloin kun se on tarpeen.

Sote-toimipisteeseen kuuluu palveluohjausta, palvelutarpeen arviointia, tukea digipalveluiden käyttöön, lääkäripalveluita, neuvolaa, terveydenhoitajan ja sosiaalitoimen palveluita siten kuin paikkakunnalle on tarvetta. Isommalla paikkakunnalla on tietysti erilaiset palvelutarpeet kuin pienellä. Osa palveluista voi olla tarjolla osaviikkoisesti, toiset jatkuvasti. Läheisyys on myös kokemusta siitä, että palvelut ovat saatavilla.

Jos hyvinvointialueella ei ole ”tuntosarvea” jokaisen kunnan alueella, se ottaa ison riskin. Kunta on monien muiden palveluiden ja yhteisöllisyyden risteyskohta. Hyvinvointialueella on oltava yhteydet järjestöihin, seurakuntiin, varhaiskasvatukseen, kouluun ja kansalaisopistoon. Yhteistyössä syntyy myös uutta, juuri sen alueen tarpeisiin vastaavaa tukea. Sote-toimipiste voi olla myös verkostojen solmukohta.

Hyvinvointia ja terveyttä edistettävä yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa

Hyvinvointialueiden on yhdessä monien paikallisten toimijoiden kanssa edistettävä hyvinvointia ja terveyttä. Mitä vähemmän on yksinäisyyttä, kiusaamista tai syrjään jäämistä, sitä vähemmän on myös tarpeita mielenterveyden palveluille. Mitä paremmin erilaisten sairauksien jälkeen kuntoutus toimii, sitä paremmin sujuu arki kotikunnassa.

Kaikki puolueet eivät ole lähipalveluiden merkityksestä samaa mieltä. Muut puolueet eivät ole sitoutuneet tavoitteeseen sote-toimipisteestä jokaisen kunnan alueella. Keskusta on sitoutunut. Se tarkoittaa, että jokaisen Keskustan ehdokkaan ja tulevan aluevaltuutetun vastuulla on varmistaa lähipalvelut koko hyvinvointialueella, ei vain omassa kotikunnassaan.

Aluevaalit ovat linjavaalit lähipalveluiden puolesta. Keskusta on paikallisuuden, yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja terveyden tasa-arvon sekä palveluiden saavutettavuuden puolesta koko maassa.

Annika Saarikko
valtiovarainministeri, Keskustan puheenjohtaja
annika.saarikko(at)eduskunta.fi


Kohti hyvinvointialueita – Minä äänestän aluevaaleissa! -blogisarja
Tammikuun aluevaaleissa päätetään sosiaali- ja terveyspalvelujen suunta tulevilla hyvinvointialueilla. Kohti hyvinvointialueita – Minä äänestän aluevaaleissa! -blogisarjassa eduskuntapuolueet kertovat oman puolueensa keskeisiä keinoja turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset sote-palvelut, miten hyvinvointia ja terveyttä parhaimmin edistetään uusilla hyvinvointialueilla ja miten hyvinvointialueiden kumppanuus voidaan toteuttaa yhdessä järjestöjen kanssa. SOSTE on pyytänyt puolueiden puheenjohtajia kirjoittamaan blogisarjaamme. Kirjoitusten ilmestymisjärjestys on arvottu, ja teksteissä esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa SOSTEn kantoja. Löydät kaikki sarjan bloggaukset Vallan käytäviltä -tunnisteella.