Arbetsvälmående byggs upp tillsammans 


Etusivu / Blogi / Arbetsvälmående byggs upp tillsammans 

Förbundens anställda går gärna till jobbet. Det här framkommer i kartläggningen av hur anställda inom finlandssvenska förbund och centralorganisationer mår på jobbet. Hösten 2018 har en omfattande kartläggning utförts av Psykosociala förbundet och Svenska studieförbundet.

Anställda inom de finlandssvenska förbunden upplever att det arbete de gör är samhälleligt viktigt och intressant. Även upplevelsen av att nå personliga målsättningar i sitt arbete ökar på personliga motivationsfaktorer. Kartläggningen visar att förbundsanställda finner arbetet meningsfullt och engagerande, trots belastningar på grund av tidspress och högre redovisningskrav.

Yttre belöningar som lön förmåner, karriärutveckling och prestige kan vara drivkraften i arbetet. I kartläggningen framkommer dock tydligt att respondenterna drivs något mer av en inre motivation än en yttre belöning. Avanceringsmöjligheterna är begränsade, 28 procent anser att det finns avanceringsmöjligheter på sin arbetsplats.

En av utmaningarna som framkommer i kartläggningen är gränsdragningen mellan arbete och fritid. 74 procent av respondenterna tänker ofta på arbetsrelaterade frågor hemma och 40 procent uppger att hemmalivet blir lidande på grund av arbetet. Över hälften läser arbetsrelaterade mejl på sin fritid minst några gånger i veckan. Den vanligaste orsaken är att man vill hålla sig ajour om vad som är på gång, men 20 procent svarar att det förväntas av dem.

Rapporten  Förbundsbarometern 2018 – Arbetsglädje i förbundsvärlden avslutas med förslag och rekommendationer till hur förbundsanställdas arbetsrelaterade välmående kunde främjas.

Må bra i och av jobbet!