Skip to content

Barndomen är här och nu, alla dagar

29.4.2020 14.00

Kansalaisyhteiskunta
Hyvinvoivat ihmisetKoronavirusKoronavirus ihmisten arjessaJärjestöilleKansalaisyhteiskuntaPå svenska

Vardagen för de flesta människor har totalt förändrats. Även barnens liv har dramatiskt förändrats. Den viktiga rutinen som grundutbildningen medfört är borta. Distansundervisningen kom fort i gång och har fungerat bra på många håll. Men tyvärr måste det sägas att under undantagstillståndet har antalet barn som mår dåligt ökat. Det är paradoxalt att hemmet inte alltid den tryggaste platsen för barnet. Även familjer som annars klarar sig bra och som har ett starkt nätverk, ser ut att ha utmaningar just nu.

Det finns också stora skillnader mellan både familjerna och skolornas distansundervisning. En del barn har fått sina behov tillfredsställda och fått tillräcklig hjälp och stöd. Andra nås inte, får inte tillräcklig undervisning och risken är stor att de far illa, både socialt och psykiskt. Om skolorna inte öppnas i maj blir avbrottet långt, i praktiken från mars till augusti. Det är en väldigt lång tid för ett barn att leva utan trygga rutiner. Jag har ofta ifrågasatt det långa finska sommarlovet, de facto Nordens längsta. Tio veckor utan rutiner, trygghet och skollunch är för lång tid en del barn. Den rådande undantagsperioden och det långa sommarlovet leder till ett avbrott på nästan ett halvt år.

Vem tar hand om barnen under sommaren?

Just nu är jag riktigt orolig över hur sommarlovet blir för barnen då de inte ens har distansundervisning. Många läger, turneringar och hobbyer är inhiberade. Ekonomiska följder med permitteringar och uppsägningar kan leda till att föräldrar är tvungna att hålla semester i maj och därmed jobba hela sommaren. Barnen kan inte vara med sina mor- och farföräldrar. Vad ska barnen göra under tio långa veckor? Vem tar hand om barnen under juni, juli och halva augusti? Var ska barnen vara under alla sommarlovets långa dagar?

Konsekvensbedömningar måste göras nu

Trots att vi lever i en kris, måste vi komma ihåg att det handlar om barnens barndom som är här och nu. Den period vi just nu genomlever kommer att lämna spår hos barn och unga. Det är för sent att börja analysera konsekvenser om ett år, utan de måste bedömas just nu. Genom konsekvensbedömningar kan vi minska eventuella trauman och skador. Därför måste man se barnets bästa i ett större perspektiv när man fattar beslut gällande fortsatta restriktioner. Barnets rättigheter måste garanteras, både fysiska, psykiska och sociala välfärd måste beaktas.

Pia Sundell

 

 

Pia Sundell
Verksamhetsledare
pia.sundell(at)bvif.fi
Barnavårdsföreningen i Finland

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi

1.7.2020 10:00

Tasapainoilua huolen ja toiveikkuuden välillä – mitä Opintokeskus Siviksessä opittiin poikkeusajan dialogeissa järjestöjen koronakeväästä?

Kansalaisyhteiskunta Päättyneen kevään aikana valtionvarainministeriö, Erätauko-säätiö ja Dialogiakatemia koordinoivat Poikkeusajan dialogit -nimistä keskustelusarjaa. Opintokeskus Sivis osallistui verkossa Erätauko-menetelmällä toteutettujen dialogien järjestämiseen. Tavoitteenamme oli kasvattaa ymmärrystä siitä, miten koronakevät vaikutti suomalaisiin järjestöihin. Kohtasimme tilaisuuksissamme yli 30 järjestöjen työntekijää tai vapaaehtoista. Monille heistä oli ymmärryksen lisäämisen lisäksi tärkeää päästä tapaamaan vertaisiaan. Monilla työpaikoilla käyttöön otetut etäkahvit ja muu […]

Blogi

26.6.2020 09:45

Funkisfamiljernas tuffa coronavardag – FDUV erbjöd virtuellt stöd

Kansalaisyhteiskunta När coronakrisen blev ett faktum och Finland gick in för undantagstillstånd, fick också vi på FDUV ställa om i vår verksamhet riktad till familjer. En stor del av familjeverksamheten ordnas inom ramen för utvecklingsprojektet Familjen i centrum. Vårt stöd till familjer riktas till familjer med barn, unga och vuxna med intellektuell eller liknande funktionsnedsättning i […]

Blogi

25.6.2020 11:00

Yhteistyö entistä tärkeämpää työttömyyden hoidossa

Sosiaalibaro Sosiaalibarometri 2020:n mukaan koronaepidemia ja sen seurauksena rajusti kasvanut työttömyys ovat haastaneet työllistymistä tukevat palvelut. Palvelujen nähtiin toimivan heikoimmin heillä, jotka niitä eniten tarvitsisivat eli heikossa työmarkkina-asemassa olevilla ihmisillä. Osatyökykyisten, pitkäaikaistyöttömien ja muiden monialaista palvelua tarvitsevien työnhakijoiden palvelutarpeisiin ei ole pystytty vastaamaan riittävällä tavalla. Pidemmän aikavälin työttömyys- ja työllisyyskehitystä on vielä vaikea ennustaa, jonkinasteinen taantuma […]