Blondi tuli taloon

Rintakuvassa hymyilee Kati Myllymäki, vieressä lukee hänen nimensä ja sana SOSTEblogi.

Ensimmäinen kuukausi SOSTEn asiantuntijalääkärinä on takana. Vauhtia on piisannut, mutta vaaralliset tilanteet ovat olleet onneksi Suomen rajojen ulkopuolella.

Olen koulutukseltani yleislääketieteen erikoislääkäri, ja aiemmissa töissä olen toiminut kliinisessä työssä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Ukrainan sota on palauttanut vahvasti mieleeni palvelun Sotainvalidien Veljesliiton Kyyhkylän kuntoutussairaalassa. Sote-uudistuksen kanssa olen paininut kaikilla tuotantokausilla niin kunnan, kuntayhtymän kuin sosiaali-ja terveysministeriön töissä ja viimeksi Suomen Lääkäriliiton toiminnanjohtajana.

Mitäpä lääkäri SOSTEssa tekee?

SOSTEn strategiassa (pdf) on kaksi minulle erityisen tärkeää asiaa: sote-uudistus sekä hyvinvointi ja terveys. Koulutukseni ja työkokemukseni pohjalta arvelen voivani tuoda lisäarvoa SOSTEn ja SOSTElaisten järjestöjen vaikuttamistyöhön. Tarkoitus on tavata jäsenjärjestöjen edustajia ja rakentaa aktiivista vuoropuhelua jäsenjärjestöjen huippuasiantuntijoiden kanssa.

Edustan SOSTEa myös tuoreessa STM:n Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanossa. Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategialla 2022–2026 edistetään osallisuutta, turvallisuutta vahvistavia toimia ja turvallisuuskulttuurin johtamista Suomessa. Oma roolini on alaryhmässä, jonka tehtävänä on lisätä erityisesti asiakkaiden ja potilaiden osallistumista omaan hoitoonsa, palveluiden kehittämiseen ja arviointiin. Tässä kehittämistyössä SOSTElaisilla on paljon annettavaa.

Ollaan yhteyksissä.
Terveellistä ja valoisaa kevättä kaikille!