Skip to content

“Elämmekö nykyisin pidempään – vai kuolemmeko pidempään?”

22.5.2019 9.00

Hyvinvointi ja terveys
Hyvinvointi ja terveysVerkostotHyvinvointi ja terveysJärjestöille

Kymmenisen vuotta sitten istuin eräässä seminaarissa kuuntelemassa asiantuntija-alustuksia väestöennusteista ja palvelurakenteista, kun joku esitti sen – kysymyksen, jota olen pohtinut siitä lähtien. ”Elämmekö me nykyisin pidempään, vai kuolemmeko me pidempään?”

Tuohon vuosia sitten esitettyyn kysymykseen kiteytyy kovin paljon tässäkin ajassa kiinni olevaa, oleellista ja tärkeää. Minkälaista on hyvä elämä? Tulemmeko kuulluiksi? Saammeko apua, kun sitä tarvitsemme?

Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus varmistettava

Elinajanodotteemme on pidentynyt kansanterveyden kohenemisen vanavedessä. Tällä hetkellä noin viidesosa väestöstämme on yli 65-vuotiaita, ja heidän osuutensa kasvaa tasaisesti. Edessämme on yhä enenevässä määrin sekä toimintakykyisiä että erilaisten toiminnanvajausten leimaamia elinvuosia. Tähän on varauduttava varmistamalla ikääntyessä tarvitsemiemme palvelujen saatavuus ja saavutettavuus.

Keinoja tukea ikääntyneitä

Palvelujen ohella on monia muitakin keinoja, joilla yhteiskunta ja lähiyhteisöt voivat tukea ikääntyneiden hyvinvointia, elämänlaatua ja arkipärjäämistä. Esimerkiksi panostamalla elinympäristöjen esteettömyyteen ja turvallisuuteen voidaan tehokkaasti ehkäistä kaatumisia ja muita ikääntyneille sattuvia tapaturmia.

Naapuriapu, kuljetuspalvelut ja ystävätoiminta ovat niin ikään tärkeitä sekä osallisuuden toteutumisen että yksinäisyyden torjumisen kannalta.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt järjestävät kaikkea tätä ja paljon muuta. Suomessa järjestöjen merkitys ikäväestön palveluntarjoajina ja edunvalvojina onkin kiistaton. Väestöennusteita katsellessa voi todeta, että tälle työlle on tarvetta jatkossakin – ehkä enemmän kuin koskaan ennen.

VAHVA-verkoston kokous 14.6.

SOSTE koordinoi vanhustyön ja ikääntyvien parissa työskentelevien järjestöjen yhteisen VAHVA-verkoston toimintaa. Toiminta on maksutonta ja kaikille avointa. Seuraava verkostokokous järjestetään 14.6. Mikäli järjestösi haluaa mukaan, ota yhteyttä verkoston koordinaattoriin tuuli.lahti(at)soste.fi.

Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvointi ja terveys -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

14.6.2019 12:30

Kansanterveys kiittää hallitusohjelmaa

Kesäkuun alussa toimikautensa aloittaneen hallituksen ohjelma sisältää ilahduttavan monia kansanterveyttä tukevia kirjauksia. Niitä ovat esimerkiksi lupaus lisätä matalan kynnyksen elintapaohjausta ja ennaltaehkäiseviä toimia sekä vähentää antibioottien liikakäyttöä. Todellisina hyvinvointi-investointeina voidaan nähdä niin ikään hallitusohjelmaan asetetut tavoitteet rokotus- ja seulontaohjelmien laajentamisesta. Edellä mainitut toimenpiteet ovat myös kustannusvaikuttavia, koska ne tuottavat terveyshyötyjä ja säästävät terveydenhuollon kustannuksia. Väestön terveyttä […]

Blogi

31.5.2019 08:30

Mars matkalle! Terveyttä työpaikoille

Nuohooja kiipeilee ja työskentelee hankalissa asennoissa. Parturi-kampaajan hartiat ja selkä rasittuvat pitkän päivän aikana. Toimistotyötä tekevälle istuminen käy voimille, matkatyötä tekevä väsyy pitkistä päivistä ja aikaeroista. Ammattikuljettajan kroppaa haastaa istuminen ja tärinä, asiakaspalvelussa odotetaan iloisuutta, ja vuorotyötä tekevän uni häiriintyy helposti. Esimerkeistä voi helposti todeta, miten eri tavoin eri työt ja ammatit vaikuttavat terveyteen ja […]

Blogi

17.5.2019 08:30

Ökande psykiskt illamående kräver en kursändring

År 2018 orsakade störningar i den psykiska hälsan och beteendet för första gången flest sjukpenningdagar av alla sjukdomskategorier. Det året betalades sjukpenning på grund av psykiska orsaker i totalt över 4,6 miljoner dagar (pdf). Det innebär en ökning på nästan 7 procent jämfört med 2017. Efter en längre nedåtgående trend ökade också sjukpensioneringarna igen år 2018. […]