“Elämmekö nykyisin pidempään – vai kuolemmeko pidempään?”


Etusivu / Blogi / “Elämmekö nykyisin pidempään – vai kuolemmeko pidempään?”

Kymmenisen vuotta sitten istuin eräässä seminaarissa kuuntelemassa asiantuntija-alustuksia väestöennusteista ja palvelurakenteista, kun joku esitti sen – kysymyksen, jota olen pohtinut siitä lähtien. ”Elämmekö me nykyisin pidempään, vai kuolemmeko me pidempään?”

Tuohon vuosia sitten esitettyyn kysymykseen kiteytyy kovin paljon tässäkin ajassa kiinni olevaa, oleellista ja tärkeää. Minkälaista on hyvä elämä? Tulemmeko kuulluiksi? Saammeko apua, kun sitä tarvitsemme?

Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus varmistettava

Elinajanodotteemme on pidentynyt kansanterveyden kohenemisen vanavedessä. Tällä hetkellä noin viidesosa väestöstämme on yli 65-vuotiaita, ja heidän osuutensa kasvaa tasaisesti. Edessämme on yhä enenevässä määrin sekä toimintakykyisiä että erilaisten toiminnanvajausten leimaamia elinvuosia. Tähän on varauduttava varmistamalla ikääntyessä tarvitsemiemme palvelujen saatavuus ja saavutettavuus.

Keinoja tukea ikääntyneitä

Palvelujen ohella on monia muitakin keinoja, joilla yhteiskunta ja lähiyhteisöt voivat tukea ikääntyneiden hyvinvointia, elämänlaatua ja arkipärjäämistä. Esimerkiksi panostamalla elinympäristöjen esteettömyyteen ja turvallisuuteen voidaan tehokkaasti ehkäistä kaatumisia ja muita ikääntyneille sattuvia tapaturmia.

Naapuriapu, kuljetuspalvelut ja ystävätoiminta ovat niin ikään tärkeitä sekä osallisuuden toteutumisen että yksinäisyyden torjumisen kannalta.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt järjestävät kaikkea tätä ja paljon muuta. Suomessa järjestöjen merkitys ikäväestön palveluntarjoajina ja edunvalvojina onkin kiistaton. Väestöennusteita katsellessa voi todeta, että tälle työlle on tarvetta jatkossakin – ehkä enemmän kuin koskaan ennen.

VAHVA-verkoston kokous 14.6.

SOSTE koordinoi vanhustyön ja ikääntyvien parissa työskentelevien järjestöjen yhteisen VAHVA-verkoston toimintaa. Toiminta on maksutonta ja kaikille avointa. Seuraava verkostokokous järjestetään 14.6. Mikäli järjestösi haluaa mukaan, ota yhteyttä verkoston koordinaattoriin tuuli.lahti(at)soste.fi.

Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan!