Skip to content

Erilaisen oppijan etäelämä korona-ajassa

4.5.2020 9.00

Kansalaisyhteiskunta
Hyvinvoivat ihmisetKoronavirusKoronavirus ja järjestöjen tarjoama tuki ja apuOnneksi on jokuJärjestöilleKansalaisyhteiskunta

Voimavarat ovat olleet koetuksella erityisesti perheissä, joissa tukea tarvitsevat oppimisvaikeuksien vuoksi sekä etäopiskelevat lapset että etätöissä olevat vanhemmat. Olemme Erilaisten oppijoiden liitossa tarjonneet muun muassa neuvontapuhelimen ja nettineuvojan palveluita.

Erilaisten oppijoiden liitto reagoi koronan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen kuten suurin osa järjestöistä; alkuhämmennyksen jälkeen pandemia jäädytti kaikki lähitapahtumat ja -koulutukset ja muokkasi niistä ennätyslyhyessä ajassa etätapahtumia tai siirsi ne odottamaan parempia aikoja. Samalla työn tekeminen vei meidät kaikki koteihimme.

Edelleen jatkoimme perustehtävämme toteuttamista eli tuotamme kohderyhmillemme koulutuksia, tapahtumia, tietoa, vertaistukea ja neuvontaa. Ja olimme valmiina räätälöimään niitä poikkeusolojen tarpeisiin.

Nyt, kun aikaa on kulunut useita viikkoja, voimme jo tässä vaiheessa koota yhteen, mitä vaikutuksia poikkeustilanteella on ollut toimintaamme tähän mennessä.

Oppimisvaikeuksia on 10–20 prosentilla väestöstä

Kohderyhmämme ovat henkilöitä, joilla on jokin oppimisvaikeus. Ja heitä on paljon. Oppimisvaikeuksia on 10 –20 % väestöstä, ja ne ovat usein perinnöllisiä ja pysyviä. Myös jokin vamma tai muu sairaus voi aiheuttaa pysyviä tai väliaikaisia haasteita oppia. Oppimisvaikeudet voivat liittyä lukemiseen, kirjoittamiseen, matematiikkaan tai hahmottamiseen. Ne eivät ole toisiaan poissulkevia ja voivat esiintyä myös yhdessä tai erikseen.

Oppimisvaikeuksilla ei ole mitään tekemistä älykkyyden kanssa tai kyvylle oppia, opiskella ja saavuttaa tavoitteensa, mutta oppimisen tavat ovat erilaiset ja niihin tarvitaan tukea – mitä aikaisemmin sen parempi.

Korona-ajassa toinen kohderyhmämme ovat olleet opettajat

Toinen keskeinen kohderyhmämme ovat ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään erilaisia oppijoita. Koronan aikana heitä ovat erityisesti opetusalan ammattilaiset.

Näiden kahden kohderyhmän erityistarpeisiin meillä oli hyvät valmiudet reagoida, kun kodeissa avattiin aamuisin ulko-oven sijaan läppäri tai muu laite, ja etätyö, etäopetus tai etäkotiopiskelu saattoi alkaa.

Webinaareja etätyöstä, etäkotiopiskelusta ja etäopetuksesta

Erilaisten oppijoiden liiton Oppimisen apuvälinekeskuksen ja Oppimisen olohuoneen asiantuntijoilla on kokemusta etätyöskentelystä jo aiemmin ja digiosaaminen hanskassa. Pystyimme nostamaan webinaarit, kyselyt ja livet ideoista teoiksi muutaman päivän tai viikon suunnittelun jälkeen.

Olemme webinaareissa tarjonneet erilaisille oppijoille – usein koko perheelle – ja opetusalan ammattilaisille tietoa ja oppia muun muassa siitä, miten etätyö, etäkotiopiskelu ja etäopetus voidaan parhaiten järjestää, jos taustalla on jokin oppimisvaikeus.

Kysyntää on ollut. Webinaareissamme on ollut parhaimmillaan 70 osallistujaa. Se on enemmän kuin ennen koronaa, ja siihen on syynsä. Tieto ja tiedon haku on mennyt verkkoon, samoin osallistuminen ja yhteisöllisyys sekä tarve kohdata ja tavata. Olemme onneksi pystyneet osaltamme vastaamaan näihin tarpeisiin. Webinaarit löytyvät toistaiseksi myös tallennettuina nettisivuiltamme.

Vertaistukea, puhelinneuvontaa ja korona-kyselyjä

Vertaistukea tarvitaan, ja sitä olemme tuottaneet uudella tavalla Erilaisten oppijoiden liiton Facebook Vertaislive-lähetyksinä, joita on juontanut asennemuijanakin tunnettu Jenni Janakka. Vastaanotto on ollut hyvin positiivista, ja sarja jatkuu kerran viikossa. Some on muutenkin ollut kanava, jossa olemme sekä jakaneet sisältöjämme että osallistuneet keskusteluihin siitä, miltä tämä ajanjakso tuntuu, kun elämässä vaikuttaa oppimisvaikeus.

Lisäksi olemme tarjonneet neuvontapuhelimen ja nettineuvojan palveluja ja koonneet nettisivuillemme vinkkejä etäopintoihin ja etätyöhön liittyen.

Odotamme innolla tuloksia täysi-ikäisille opiskelijoille suunnatusta kyselystämme. Keräämme heidän kokemuksiansa etäopiskelusta koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Julkaisemme tulokset toukokuun aikana.

Olemme poikkeustilanteessa ottaneet kantaa myös HS Mielipide-kirjoituksella Suunnitelmallisuus ja kannustus auttavat erilaista oppijaa etäkoulussakin, joka julkaistiin 27.3.2020. Sekä yhdessä Datero ry:n kanssa HS Mielipide 29.4.2020 Oppimisen iloa ei tarvitse menettää lukivaikeuden takia.

Meillä, Erilaisten oppijoiden liitossa, oppimisvaikeus nähdään haasteena, mutta myös positiivisena mahdollisuutena oppia, osata ja saavuttaa mitä vain – oloissa kuin oloissa.

Korona on ironista kyllä, nostanut Erilaisten oppijoiden liiton työtä esiin yhä enemmän. Aiomme pitää koronan aikana syntyneestä punaisesta langasta kiinni. Tavoitteemme on, että poikkeusolojen aikana esiin nousseet tarpeet ja hyvät käytännöt vakiintuvat meille – ei vain pahan päivän varalle, vaan päivän kuin päivän.

Erilaisten oppijoiden liiton tuki korona-aikana

  • Neuvontapuhelin ja nettineuvoja. Puhelinneuvonta 050 5777 299 ma ja ke kello 12–14 oppimisvaikeuksiin ja miten tukea erilaista oppijaa etäkoulussa tai etäopinnoissa. Oppimisvaikeuksia omaaville aikuisille tukea, miten ottaa haltuun itselle hankala etätyön väline.
  • Tallennetut webinaarit. Oppimisen apuvälinekeskuksen asiantuntijoiden webinaareja oppimisen apuvälineistä ja tuesta.
  • Vinkkejä EOL:stä ja muilta. Linkkejä erilaisista oppimisen apuvälineistä, sovelluksista, videoista, peleistä ja muista toiminnoista.
  • Kysely opiskelijoille kartoittaa kokemuksia etäopiskelusta poikkeusajassa ja tarkoitettu täysi-ikäisille opiskelijoille, erityisesti heille, joilla on haasteita opiskelussa tai oppimisvaikeuksia. Kysely on avoinna 4.5. saakka.
  • Kerro meille -kysely kerää kokemuksia, miten poikkeustilanne on vaikuttanut niiden elämään, joissa oma tai lapsen oppimisvaikeus on vaikeuttanut arkea, opiskelua tai työtä.

 

Anita Wendelin. Kuvaaja Anna Autio.

 

Anita Wendelin
Viestintäpäällikkö
anita.wendelin(at)eoliitto.fi
Erilaisten oppijoiden liitto ry

Kuva Anna Autio

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

22.6.2022 08:00

SuomiAreena: Erilainen Mingle 12.7. nostaa esiin ihmisten kokemuksia köyhyydestä

Toimeentulo Heinäkuun puolessavälissä Pori täyttyy jälleen yhteiskunnallisesta keskustelusta SuomiAreenalla. Kevään ja kesän aikana turvallisuuskeskustelu on ollut vilkasta. Yhteiskunnan eheys on sisäisen turvallisuuden tae, ja siksi on tärkeä nostaa esiin myös ne äänet, jotka eivät yhteiskunnassa kuulu. Millaista on olla köyhä 2020-luvun Suomessa? Jo kuudennen kerran järjestettävä Erilainen Mingle tuo yhteen joukon erilaisia ihmisiä heidän omien kokemustensa […]

Blogi

7.6.2022 16:00

Kriisitilanteissa järjestöjen rooli haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten auttamisessa on merkittävä

Sote-järjestöt Elämme maailmantilanteessa, jossa varautuminen, kokonaisturvallisuus ja henkinen kriisinkestävyys ovat sanoja, jotka toistuvat päättäjien puheissa. Järjestöjen erityisosaamiselle on viranomaisten työn rinnalla tarvetta, kun varaudumme onnettomuuksiin ja kriiseihin. Verkostojen ja kumppanuuksien rakentaminen sekä ylläpitäminen ovat avainasemassa kriiseihin varautuessa. Mitä paremmin eri tahot tuntevat toisensa, sitä paremmassa valmiudessa olemme. Ihmiset voivat olla haavoittuvassa asemassa monesta eri syystä Haavoittuvassa […]

Blogi
erityisasiantuntija

28.4.2022 12:00

Palkkatuen uudistus huolestuttaa – kerro meille näkemyksesi!

Hyvinvointi ja terveys Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on valmistellut lakiesityksen, jolla muutetaan palkkatukijärjestelmää. Palkkatuen kokonaisuudistus on tarpeellinen: byrokratian yksinkertaistamista, järjestelmän ennakoitavuutta ja maksatusprosessin nopeuttamista on kaivattu. Hyvistä tavoitteista huolimatta lakiluonnoksen kokonaisvaikutus järjestöjen ja heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien kannalta näyttää huonolta. Muutokset järjestöjen 100 % tukeen eivät ole hyväksyttäviä Uudistuksella tullaan leikkaamaan järjestöjen mahdollisuuksia työllistää 100 % palkkatuella. Leikkaus koskisi […]