Skip to content

Funkisfamiljernas tuffa coronavardag – FDUV erbjöd virtuellt stöd

26.6.2020 9.45

Kansalaisyhteiskunta
Hyvinvoivat ihmisetKoronavirusKoronavirus ja järjestöjen tarjoama tuki ja apuOnneksi on jokuJärjestöilleKansalaisyhteiskuntaPå svenska

När coronakrisen blev ett faktum och Finland gick in för undantagstillstånd, fick också vi på FDUV ställa om i vår verksamhet riktad till familjer. En stor del av familjeverksamheten ordnas inom ramen för utvecklingsprojektet Familjen i centrum.

Vårt stöd till familjer riktas till familjer med barn, unga och vuxna med intellektuell eller liknande funktionsnedsättning i olika livsskeden. En viktig del av vårt stöd är att erbjuda familjerna framförallt kamratstöd – en plattform att samlas på för att kunna dela med sig av sina erfarenheter, tankar och oro kring ett ofta utmanande vardagspussel.

Vid coronakrisens början omkullkastades vardagen för många familjer med barn med särskilda behov och plötsligt stod man inför nya frågor och dilemman. Samtalen från familjerna ökade markant och det märktes att ovissheten kring hur långvarig den nya situationen kommer att bli, medförde extra stress och påfrestningar. Frågeställningarna kretsade kring distansundervisningen, avlastningen som faller bort, oro för det egna jobbet och hur man ska klara av att ha alla barnen hemma 24/7. Sammanfattningsvis märkte vi att det fanns ett stort behov av att få prata av sig. Eftersom vi inte kunde erbjuda familjerna stöd genom fysiska träffar fick vi tänka om.

Nätcaféer för anhöriga

Vårt svar blev att samla föräldrar till barn med en funktionsnedsättning i hela Svenskfinland till ett nätcafé för anhöriga, där de hade möjlighet att ventilera sina tankar kring den annorlunda vardag. Vi inledde i slutet av mars med detta alternativa stöd och har nu hunnit ha totalt nio träffar. Dessutom har FDUV:s förening Steg för Steg haft ett välbesökt nätcafé för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Föräldrarna har uttryckt uppskattning över nätcaféträffarna och det faktum att de fått ta del av tips och råd kring hur andra har tänkt och pusslat ihop sin vardag. Vid diskussionerna har det också kommit fram en del frågor som berör stöd och service. Dessa kunde vi på FDUV utreda och försöka hjälpa föräldrarna vidare med.

Det som tidigt kom fram under träffarna var också hur olika lösningar det fanns inom olika regioner och kommuner gällande skolgången och även kring hurdant alternativt stöd det fanns att få för familjerna under denna speciella tid.

Fokus på styrkor – vi klarar det!

De individuella lösningarna som familjerna kom fram till blev också uppmärksammade vid nätträffarna. Under samtalens gång växte även fram en fin gemenskap inom gruppen. Tänk att detta också är möjligt genom virtuella lösningar! Som gruppledare försökte vi också stärka föräldrarna i deras känsla av att de kan hantera sin vardag, även med coronakrisen överhängandes.

Vi tog fasta på deras styrkor och flera föräldrar uttryckte att de också själva kunde se att de har en del egenskaper som faktiskt har hjälpt dem igenom många utmanande situationer. Som förälder till ett barn med funktionsnedsättning har man i många fall blivit van att kunna ställa om: Det blev inte som planerat och man får snabbt tänka om och ta i bruk plan B.

I gruppen kom det också fram ett behov av lättläst material för samtal med barn med särskilda behov i olika åldrar kring coronakrisen. Föräldrarna delade också med sig av situationer där de har upplevt att de fått utomstående hjälp och stöd. Dessa goda lösningar och många andra som vi fått veta om på FDUV har samlats på vår hemsida under www.fduv.fi/tipstillfamiljer.

Oro inför sommaren

Föräldrarnas oro inför sommaren blev allt mer påtaglig när vi kom in i maj. När beskedet om att skolor och dagis öppnar upp igen var det flera som uttryckte lättnad. Skolgången innebar att föräldrarna hinner lite pusta ut innan sommarlovet börjar, om det var möjligt för barnet att återgå till skolan. Tröttheten hos många föräldrar gjorde sig också mera påmind. När nu sommaren inleds, öppnas en del verksamhet riktad till barn med funktionsnedsättning upp, men denna är i många fall begränsad.

Att ha ett barn med funktionsnedsättning ställer hela familjen i en annan position i samhället. Dessa familjers behov av utomstående stöd minskar inte under sommarmånaderna utan blir i många fall större. Speciellt efter en tid med social isolering och minimering av stödtjänster, är det ännu viktigare att uppmärksamma familjernas behov av stöd genom individuella lösningar.
Vi på FDUV hoppas därför att det ska finnas utrymme för detta i bedömningen av servicebehovet och att framförallt familjerna kan känna att de inte är ensamma om att pussla ihop sin vardag, under en period när vi alla kan behöva lite extra omsorg och glädjeämnen.

 

Camilla Forsell

 

Camilla Forsell
Koordinator för familjearbete i Österbotten, projektledare inom Familjen i centrum
camilla.forsell(at)fduv.fi
FDUV

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi

30.9.2020 10:00

Auttajien taakka kasvoi – koronakevään vaikutukset ruoka-apuun

Kansalaisyhteiskunta Ruoka-apuun turvautuvien määrä kasvoi merkittävästi keväällä 2020 koronakriisin ja sen seurannaisvaikutusten myötä. Ruoka-avun tarjoajat vastasivat lisääntyneeseen hätään muuttamalla toimintatapoja ja tiivistämällä järjestöjen, seurakuntien ja kuntatoimijoiden yhteistyötä. Selvitimme ruoka-aputoimijoiden kokemuksia koronakeväästä Ruoka-apu.fi-sivustolle tuotetussa ja 30.9. julkaistussa Koronakriisin vaikutukset ruoka-apuun 2020 (pdf) -selvityksessä tarkastelimme ruoka-aputoimijoiden havaintoja koronakeväältä, eli maalis-kesäkuun ajalta. Tarkastelimme ruoka-aputoimijoiden selviytymiskeinoja koronakeväänä, asiakasmäärien kehitystä, lahjoitetun […]

Blogi

21.9.2020 09:00

Turvaverkko vai hämähäkinseitti

Perusturva Kohtaan työssäni paljon nuoria ja perheitä, joiden elämäntilanteet ovat vaikeita. Nyt sosiaaliturvaa uudistettaessa olen havahtunut miettimään hyvinvointivaltion turvaverkkoa. Sen tavoite on ollut ottaa koppia ja mahdollistaa uudelleen ylös ponnahtaminen, mutta se näyttääkin enemmän hämähäkinseitiltä, johon pudottuaan jää kiinni ja jumiin. Pahimmassa tapauksessa omat mahdollisuudet kapenevat tai väärä valinta heittää kokonaan järjestelmän ulkopuolelle. Asiointivastuu on siirretty […]

Blogi

16.9.2020 09:00

Kuka saa hyötyä rahapelirahoista?

Avustusjärjestelmä Olemme lukeneet viime aikoina sosiaalisesta mediasta, kuinka teemme järjestötyötämme ”Veikkaus-verirahoilla” ja kuinka toimintamme on ”rahapeliriippuvaista”. Veikkaus-varojen jakaminen tieteen, taiteen, nuorisotyön, urheilun, liikunnan, hevosurheilun ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen tukemiseen on punainen vaate osalle keskustelijoista. Jotkut järjestöt ja henkilöt ovat joutuneet maalittamisen kohteeksi tuotuaan esiin suomalaisen yksinoikeusjärjestelmän hyviä ja toimivia puolia myös järjestöjen rahoitusmallin suhteen. Osalle kärjekkäistä […]