Skip to content

Hallituksen esitys Pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista herättää kysymyksiä – nyt on aika vaikuttaa

15.6.2021 13.00

Työllisyys
Hyvinvoivat ihmisetJärjestöilleToimeentuloTyöllisyys

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on valmistellut lakiesityksen, jossa säädetään työnhakijan palveluista sekä muutetaan työttömyysturvan ehtoja. Kyseessä on merkittävä muutos työnhakijoiden palveluihin.

Pohjana hallituksen uudessa mallissa on Sipilän hallituksen esitys aktiivimalli kakkosesta, jonka järjestöt systemaattisesti tyrmäsivät.

Aktiivimalli kakkoseen verrattuna uudessa esityksessä on lisätty määrälliseen työnhakuvelvoitteeseen paljon poikkeuksia, esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien työnhakuvelvoitteisiin. Poikkeuksista huolimatta lakiluonnoksessa on useita heikossa työmarkkina-asemassa olevien kannalta kysymyksiä herättäviä linjauksia.

Paljon hyvää, mutta myös paljon kysymyksiä

Uudessa esityksessä on nopean arviomme mukaan paljon hyvää:

  • Työttömän työnhakijan alkuhaastattelu järjestettäisiin viiden arkipäivän kuluessa työnhakijaksi ilmoittautumista. Nykyisin määräaika on kaksi viikkoa.
  • Työttömät työnhakijat tavattaisiin nykyistä säännöllisemmin: kahden viikon välein kolmen kuukauden ajan, ja sen jälkeen joka kolmas kuukausi. Nykyisin työnhakija tavataan alkuhaastattelun jälkeen kolmen kuukauden välein. Lisäksi tiiviimpi kuukauden kestävä tapaamisjakso toistuu tarvittaessa aina puolen vuoden välein.
  • Hallitus aikoo lisätä työ- ja elinkeinotoimistojen työntekijöiden määrää 1 200 henkilöllä. SOSTE on jo pitkään tuonut esiin, että TE-toimistoissa on liian vähän henkilökuntaa tarpeeseen nähden. Koronan myötä tämä on korostunut. Henkilöstön lisäys on siis tarpeen.

Esitettyjen muutosten arvioidaan tehostavan työnhakijoiden ohjaamista heidän palvelutarpeensa mukaisiin palveluihin. Kysymys kuuluu, kuinka yksilöllinen tällainen kaavamainen palvelumalli on?

Tiheämpi asiakkaiden tapaaminen ja ohjaus todennäköisesti johtaa siihen, että ihmisiä hakeutuu enemmän palveluihin. Esitys ei huomioi lainkaan palveluiden kysynnän kasvua ja tarvittavia lisäresursseja. Kuinka tarvelähtöiset palvelut tullaan turvaamaan?

Osatyökykyisten asema kaipaa selvennystä

Palvelumallin lisäksi työttömille työnhakijoille luodaan määrällinen työnhakuvelvoite. Lähtökohtaisesti työnhakijalta edellytettäisiin neljän työmahdollisuuden hakemista kuukauden kestävän tarkastelujakson aikana.

Työpaikkoja ei tarvitse hakea näin paljon, mikäli tietyt edellytykset täyttyvät. Työnhakuvelvoitetta ei esimerkiksi ole pitkäaikaistyöttömillä, joilla on monialaisen palvelun tarve ja joiden ei katsota voivan kyseisellä hetkellä työllistyä avoimille työmarkkinoille.

Kysymyksiä herättää osatyökykyisten asema. Osatyökykyinen henkilö, joka on työssä ja jolle on löytynyt oikea työnkyvyn ja työtuntimäärien tasapaino, joutunee silti hakemaan kokoaikaista työtä. Tähänkin toivomme SOSTEssa vielä joustavuutta ja selkeyttämistä.

Nyt on mahdollisuus vaikuttaa tuleviin linjauksiin

Hallituksen esitys muuttaa myös työnhakuun ja työvoimapalveluihin liittyvien laiminlyöntien seuraamuksia selvästi nykyistä lievempään suuntaan. Työnhakijan laiminlyönteihin luodaan uusi, porrastettu seuraamusmalli. Nämä ovat oikeansuuntaisia muutoksia.

Kokonaisuudessaan esitetyt muutokset voivat kuitenkin johtaa siihen, että työttömyysturvaseuraamuksia asetettaisiin nykyistä enemmän ja nykyistä useammalle työnhakijalle. Työttömän voi olla hankalaa ymmärtää tätä uutta velvoiteviidakkoa. Huolena on, että seuraamukset kohdistuvat eniten heikossa työmarkkina-asemassa oleviin.

Jotta tulevaisuuden työvoimapalvelut huomioivat työnhakijoiden yksilölliset tarpeet, on tärkeää nostaa esiin esityksen vaikutuksia järjestöjen kohderyhmiin. Kommentteja hallituksen esitykseen voi antaa lausuntopalvelu.fi:n kautta 15.8.2021 saakka.

Lähetä kommentteja SOSTEn lausuntoa varten ennen kesälomia

SOSTE antaa myös oman lausuntonsa esityksestä. Otamme mielellämme vastaan esimerkkejä vaikutuksista eri kohderyhmiin sekä mahdollisia ratkaisuehdotuksia. Toivomme kommentteja SOSTEn lausuntoa varten 28.6. mennessä osoitteeseen paivi.kiiskinen@soste.fi. Yhdessä voimme vaikuttaa siihen, että esityksestä tulee parempi.

Lisätiedot: erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen.

Lue lisää TEMin sivuilta: Työnhakijalle lisää yksilöllistä tukea – esitysluonnos pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista lausuntokierrokselle

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

22.6.2022 08:00

SuomiAreena: Erilainen Mingle 12.7. nostaa esiin ihmisten kokemuksia köyhyydestä

Toimeentulo Heinäkuun puolessavälissä Pori täyttyy jälleen yhteiskunnallisesta keskustelusta SuomiAreenalla. Kevään ja kesän aikana turvallisuuskeskustelu on ollut vilkasta. Yhteiskunnan eheys on sisäisen turvallisuuden tae, ja siksi on tärkeä nostaa esiin myös ne äänet, jotka eivät yhteiskunnassa kuulu. Millaista on olla köyhä 2020-luvun Suomessa? Jo kuudennen kerran järjestettävä Erilainen Mingle tuo yhteen joukon erilaisia ihmisiä heidän omien kokemustensa […]

Blogi

7.6.2022 16:00

Kriisitilanteissa järjestöjen rooli haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten auttamisessa on merkittävä

Sote-järjestöt Elämme maailmantilanteessa, jossa varautuminen, kokonaisturvallisuus ja henkinen kriisinkestävyys ovat sanoja, jotka toistuvat päättäjien puheissa. Järjestöjen erityisosaamiselle on viranomaisten työn rinnalla tarvetta, kun varaudumme onnettomuuksiin ja kriiseihin. Verkostojen ja kumppanuuksien rakentaminen sekä ylläpitäminen ovat avainasemassa kriiseihin varautuessa. Mitä paremmin eri tahot tuntevat toisensa, sitä paremmassa valmiudessa olemme. Ihmiset voivat olla haavoittuvassa asemassa monesta eri syystä Haavoittuvassa […]

Blogi
erityisasiantuntija

28.4.2022 12:00

Palkkatuen uudistus huolestuttaa – kerro meille näkemyksesi!

Hyvinvointi ja terveys Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on valmistellut lakiesityksen, jolla muutetaan palkkatukijärjestelmää. Palkkatuen kokonaisuudistus on tarpeellinen: byrokratian yksinkertaistamista, järjestelmän ennakoitavuutta ja maksatusprosessin nopeuttamista on kaivattu. Hyvistä tavoitteista huolimatta lakiluonnoksen kokonaisvaikutus järjestöjen ja heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien kannalta näyttää huonolta. Muutokset järjestöjen 100 % tukeen eivät ole hyväksyttäviä Uudistuksella tullaan leikkaamaan järjestöjen mahdollisuuksia työllistää 100 % palkkatuella. Leikkaus koskisi […]