Hallituksen esitys Pohjois­maisesta työvoima­palvelu­mallista herättää kysymyksiä – nyt on aika vaikuttaa

Rintakuvassa hymyilee Päivi Kiiskinen, vieressä lukee hänen nimensä ja sana SOSTEblogi.

Etusivu / Blogi / Hallituksen esitys Pohjois­maisesta työvoima­palvelu­mallista herättää kysymyksiä – nyt on aika vaikuttaa

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on valmistellut lakiesityksen, jossa säädetään työnhakijan palveluista sekä muutetaan työttömyysturvan ehtoja. Kyseessä on merkittävä muutos työnhakijoiden palveluihin.

Pohjana hallituksen uudessa mallissa on Sipilän hallituksen esitys aktiivimalli kakkosesta, jonka järjestöt systemaattisesti tyrmäsivät.

Aktiivimalli kakkoseen verrattuna uudessa esityksessä on lisätty määrälliseen työnhakuvelvoitteeseen paljon poikkeuksia, esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien työnhakuvelvoitteisiin. Poikkeuksista huolimatta lakiluonnoksessa on useita heikossa työmarkkina-asemassa olevien kannalta kysymyksiä herättäviä linjauksia.

Paljon hyvää, mutta myös paljon kysymyksiä

Uudessa esityksessä on nopean arviomme mukaan paljon hyvää:

Esitettyjen muutosten arvioidaan tehostavan työnhakijoiden ohjaamista heidän palvelutarpeensa mukaisiin palveluihin. Kysymys kuuluu, kuinka yksilöllinen tällainen kaavamainen palvelumalli on?

Tiheämpi asiakkaiden tapaaminen ja ohjaus todennäköisesti johtaa siihen, että ihmisiä hakeutuu enemmän palveluihin. Esitys ei huomioi lainkaan palveluiden kysynnän kasvua ja tarvittavia lisäresursseja. Kuinka tarvelähtöiset palvelut tullaan turvaamaan?

Osatyökykyisten asema kaipaa selvennystä

Palvelumallin lisäksi työttömille työnhakijoille luodaan määrällinen työnhakuvelvoite. Lähtökohtaisesti työnhakijalta edellytettäisiin neljän työmahdollisuuden hakemista kuukauden kestävän tarkastelujakson aikana.

Työpaikkoja ei tarvitse hakea näin paljon, mikäli tietyt edellytykset täyttyvät. Työnhakuvelvoitetta ei esimerkiksi ole pitkäaikaistyöttömillä, joilla on monialaisen palvelun tarve ja joiden ei katsota voivan kyseisellä hetkellä työllistyä avoimille työmarkkinoille.

Kysymyksiä herättää osatyökykyisten asema. Osatyökykyinen henkilö, joka on työssä ja jolle on löytynyt oikea työnkyvyn ja työtuntimäärien tasapaino, joutunee silti hakemaan kokoaikaista työtä. Tähänkin toivomme SOSTEssa vielä joustavuutta ja selkeyttämistä.

Nyt on mahdollisuus vaikuttaa tuleviin linjauksiin

Hallituksen esitys muuttaa myös työnhakuun ja työvoimapalveluihin liittyvien laiminlyöntien seuraamuksia selvästi nykyistä lievempään suuntaan. Työnhakijan laiminlyönteihin luodaan uusi, porrastettu seuraamusmalli. Nämä ovat oikeansuuntaisia muutoksia.

Kokonaisuudessaan esitetyt muutokset voivat kuitenkin johtaa siihen, että työttömyysturvaseuraamuksia asetettaisiin nykyistä enemmän ja nykyistä useammalle työnhakijalle. Työttömän voi olla hankalaa ymmärtää tätä uutta velvoiteviidakkoa. Huolena on, että seuraamukset kohdistuvat eniten heikossa työmarkkina-asemassa oleviin.

Jotta tulevaisuuden työvoimapalvelut huomioivat työnhakijoiden yksilölliset tarpeet, on tärkeää nostaa esiin esityksen vaikutuksia järjestöjen kohderyhmiin. Kommentteja hallituksen esitykseen voi antaa lausuntopalvelu.fi:n kautta 15.8.2021 saakka.

Lähetä kommentteja SOSTEn lausuntoa varten ennen kesälomia

SOSTE antaa myös oman lausuntonsa esityksestä. Otamme mielellämme vastaan esimerkkejä vaikutuksista eri kohderyhmiin sekä mahdollisia ratkaisuehdotuksia. Toivomme kommentteja SOSTEn lausuntoa varten 28.6. mennessä osoitteeseen paivi.kiiskinen@soste.fi. Yhdessä voimme vaikuttaa siihen, että esityksestä tulee parempi.

Lisätiedot: erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen.

Lue lisää TEMin sivuilta: Työnhakijalle lisää yksilöllistä tukea – esitysluonnos pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista lausuntokierrokselle