Hallituskauden saldo: Kriisit vaikeuttivat pienituloisten toimeentuloa

SOSTEblogin kirjoittajakuvassa Anna Järvinen.

Etusivu / Blogi / Hallituskauden saldo: Kriisit vaikeuttivat pienituloisten toimeentuloa

Pääministeri Antti Rinteen ja sittemmin pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa luvataan puuttua määrätietoisesti köyhyys- ja syrjäytymisriskissä olevien ihmisten tilanteisiin. Erityisesti halutaan vähentää eläkeläisten ja lapsiperheiden köyhyyttä. Erikseen mainitaan yksinhuoltajien ja monilapsisten perheiden toimeentulon parantaminen.

Mitä hallituskaudelta jäi käteen?

Plussat

Miinukset

Hallitusohjelmaan kirjatut perusturvan korotukset tehtiin

Hallituskauden alussa vähimmäismääräisiin sairaus- ja vanhempainpäivärahoihin, erityishoitorahaan, kuntoutusrahaan sekä työttömyyspäivärahoihin tehtiin pieni korotus. Korotukset olivat oikean suuntaisia toimia, mutta ne eivät kuitenkaan korjanneet kaikilta osin edes edellisellä hallituskaudella tehtyjä heikennyksiä.

Lapsilisän yksinhuoltajakorotusta korotettiin siten, että siitä hyötyivät myös toimeentulotuen varassa olevat perheet. Neljännen ja viidennen lapsen lapsilisiä korotettiin. Elatustukea nostettiin ja opintorahan huoltajakorotusta korotettiin. Kansan- ja takuueläkeitä korotettiin. Aktiivimalli kumottiin.

Edellisellä hallituskaudella etuuksiin jätettiin tekemättä indeksikorotukset. Nyt indeksikorotukset tehtiin kansaneläkeindeksin ja kuluttajahintaindeksin mukaisina vuoden 2020 alusta alkaen. Opintoraha sidottiin indeksiin.

Uusia tukimuotoja ja väliaikaisia korotuksia vastauksena kriiseihin

Hallitusohjelmassa luvattiinarvioida jokaisen budjettiriihen yhteydessä mahdollisuuksia tehdä uusia panostuksia köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Pitkäjänteisen köyhyyden vähentämisen sijaan vastaan tulleet kriisit pakottivat arvioimaan akuutisti lisätukien tarvetta.

Koronakriisin keskellä jouduttiin luomaan nopeasti uusia etuuksia tukemaan ihmisten toimeentuloa. Esimerkiksi työttömyysturvaan tehtiin määräaikaisia helpotuksia, yrittäjille myönnettiin väliaikainen oikeus työmarkkinatukeen tavallista kevyemmin ehdoin ja perustoimeentulotuen saajille maksettiin ylimääräistä tukea. Selvityksissä on todettu sosiaaliturvan suojanneen kotitalouksia melko hyvin koronaepidemian taloudellisilta vaikutuksilta.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, energiakriisi ja elinkustannusten nopea nousu taas on pakottanut etsimään keinoja tukea kasvaneiden elinkustannusten ja sähkölaskujen kanssa kamppailevia ihmisiä. Erilaisten sähkötukien lisäksi erityisesti lapsiperheiden etuuksiin on tehty määräaikaisia korotuksia. Etuuksiin tehtiin myös ylimääräinen indeksikorotus elokuussa 2022.

Osan sähkötuista on arvioitu kohdentuvan huonosti kaikkein pienituloisimmille. Myös esimerkiksi ylimääräinen lapsilisä maksettiin kaikille perheille. Leuto ja tuulinen talvi ja sähkön hinnan maltillinen kehitys ovat helpottaneet tilannetta, ja tuet eivät ole joutuneet tiukimpaan testiin.

Sosiaaliturvakomiteassa ei päästy konkreettisiin toimenpiteisiin

Hallitusohjelman mukaisesti käynnistettiin sosiaaliturvauudistus. Sosiaaliturvakomitean välimietintö valmistui alkuvuonna 2023. Monet sosiaaliturvaa koskevat hallitusohjelman kirjaukset ovat olleet komiteassa selvittelyssä, mutta konkreettisiin toimenpiteisiin ei päästy. Välimietinnön ehdotukset koskevat lähinnä erilaisten selvitysten käynnistämistä.

Esimerkiksi vuorovanhemmuusperheiden asemaa asumistuessa ei parannettu. Luvatusti on selvitetty syitä toimeentulotukiriippuvuuteen, myös erityisesti nuorilla. Asia jäi kuitenkin ratkottavaksi tulevaisuudessa. Hallitusohjelmassa myös luvattiin yhtenäistää etuuksien käsitteistöä ja maksuajanjaksoja. Näitä on sosiaaliturvakomiteassa selvitetty, mutta päätöksiin asti ei päästy.

Hallitusohjelmassa luvattiin myös ratkaista ns. tosiasiassa työkyvyttömien työttömien tilanne niin, että ihmisille löytyisi aina tarpeenmukainen etuus. Etuuksien sitomista toimintakykyyn diagnoosin sijasta luvattiin selvittää. Tosiasiassa työkyvyttömien asemaa on selvitetty sosiaaliturvakomiteassa, mutta toimenpiteet jätettiin seuraavalle hallituskaudelle ehdotetulle kolmikantaiselle työryhmälle.

Hallitusohjelmassa luvattiin myös toteuttaa toimeentulotuen kokonaisuudistus. Joitakin muutoksia astuikin voimaan vuoden 2023 alusta, mutta varsinaiseksi kokonaisuudistukseksi niitä ei voi kutsua. Hallitusohjelmassa luvattua toimeentulotuen suojaosajärjestelmän selkiyttämistä ja työnteon esteiden helpottamista ei uudistuksiin sisältynyt.

Mitä seuraavalla hallituskaudella pitää tehdä?