Hallitus­kauden saldo: terveys­perusteisen veron kehittely jäi laihaksi

SOSTEblogin kirjoittajan Ulla Kiurun kuva.

Etusivu / Blogi / Hallitus­kauden saldo: terveys­perusteisen veron kehittely jäi laihaksi

Pääministeri Antti Rinteen ja sittemmin pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa oli lupaavat kirjaukset terveysperusteisen veron valmistelusta. Hallitusohjelmassa luvattiin selvittää mahdollisuus ottaa käyttöön kansanterveyttä edistävä vero, joka kohdistuisi esimerkiksi sokeriin. 

Kirjausta täsmennettiin syksyn 2021 budjettiriihessä, jolloin hallitus sopi terveysveron valmistelusta vaiheittain. Riihikirjauksen mukaan ensivaiheessa virvoitusjuomaveroa oli tarkoitus muokata terveysperusteiseen suuntaan siten, että muutokset tulisivat voimaan vuonna 2023. Samaisen kirjauksen mukaan toisessa vaiheessa oli tarkoitus valmistella veromalli, jolla terveysperusteisen veron veropohjaa laajennetaan terveysperusteisesti myös muihin tuoteryhmiin. 

Mitä hallituskaudelta jäi käteen?

Plussat

Miinukset

Miksi terveysperusteinen valmistevero tarvitaan? 

Tällä hetkellä suomalaiset saavat ruokavaliostaan liikaa sokeria, mutta myös suolaa ja kovaa rasvaa. Epäterveellinen ruokavalio vaikuttaa sekä kansanterveyteen että sairauksien hoidon kautta sote-kustannuksiin ja kansantalouteen.  

Tutkimusten mukaan esimerkiksi tyypin 2 diabetesta sairastavien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2017 olivat peräti 2,5 miljardia euroa. Tämän päälle tulevat vielä tuottavuuskustannukset (sairauspoissaolot, ennenaikaiset eläköitymiset ja kuolemat), jotka ovat vuoden 2017 kustannustutkimuksen mukaan vielä sairaanhoidon kustannuksia suuremmat. 

Kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa ravitsemuksella on keskeinen rooli. SOSTE ja sote-järjestöt ovat jo vuosia ajaneet terveysperusteisen valmisteveron käyttöönottoa, jolla voitaisiin tukea ihmisten terveellisiä valintoja.  

Kuluttajahintojen kautta vero kannustaisi valitsemaan ruokakoriin terveellisemmän vaihtoehdon ja toisaalta elintarviketeollisuutta valmistamaan terveellisempiä elintarvikkeita valmisteveron välttämiseksi.  

Terveysperusteinen vero typistyi virvoitusjuomaveron muokkaukseksi 

Hallitusohjelmakirjaus antoi selkänojan kunnianhimoiseen veroselvitykseen. Lopputuloksena virvoitusjuomaveroa muokattiin hieman terveyttä edistävämpään suuntaan. 

Esitys lisää virvoitusjuomaveron portaikkojen määrää juoman sokeripitoisuuden perusteella, mutta vero ei ole aidosti terveysperusteinen. Portaikkoja on turhan monta ja niiden välinen ero hienojakoinen. On epätodennäköistä, että tämä uusi malli kannustaa teollisuutta valmistamaan selkeästi vähemmän sokeria sisältäviä juomia. 

Syy lässähtäneeseen esitykseen on puhtaasti raha: verotuottojen pelättiin putoavan liikaa, jos kulutus siirtyisi vähemmän verotettaviin ja samalla vähemmän sokeria sisältäviin juomiin. Aika nurinkurista siihen nähden, että virvoitusjuomaverosta alun perin haluttiin terveysperusteinen. 

Lukuisista yrityksistä huolimatta hallitus ei suostunut selvittämään yhtä aikaa sekä virvoitusjuomaveron muokkausta että laajempaa terveysperusteista verotusta, eikä kakkosvaihetta siten koskaan ehditty tällä hallituskaudella käynnistää. 

Ensi hallituskaudella on painettava kaasua ja edettävä kohti laaja-alaista verotusta

Pelkkä virvoitusjuomaveron muokkaus ei riitä kansanterveyden edistämiseksi, vaan seuraavan hallituksen on heti ryhdyttävä toimiin. Virvoitusjuomaveroon liittyvässä mietinnössään valtiovarainvaliokunta piti tärkeänä, että jatkossa veroa tarkastellaan laajemmin ottamalla myös muut terveysnäkökohdat huomioon. Lisäksi tulisi arvioida mahdollisuutta laajempaan, myös muihin tuoteryhmiin kohdistuvaan terveysperusteiseen veroon. 

Mietinnössään valiokunta esitti lausumaehdotuksen, jossa edellytetään, että hallitus jatkaa laajemman terveysperusteisen veron valmistelua, joka ottaisi laajemmin huomioon tuotteiden terveysvaikutukset. Eduskunta hyväksyi lain mietinnön mukaisena.  

Tämä vahva kirjaus sitoo seuraavaa hallitusta ja terveysperusteisesta verosta onkin saatava selkeät askelmerkit seuraavaan hallitusohjelmaan. 

Mitä pitäisi tehdä? 

Aivan ensimmäiseksi uuden hallituksen on nimettävä verotusta valmisteleva työryhmä, jossa on edustettuina veroasiantuntijoiden lisäksi kansanterveyden ja ravitsemuksen asiantuntijoita. Erilaisia veromalleja on laadittu työn pohjaksi, eli tyhjästä ei tarvitse aloittaa. Apuna voi käyttää esimerkiksi SOSTEn, Sydänliiton ja Diabetesliiton veromallia (pdf).

Lisäksi on päätettävä selkeästä aikataulusta, jolloin laaja-alainen terveysperusteinen vero astuisi voimaan. Ensi vaiheessa vero voisi koskea paljon sokeria sisältäviä tuotteita. 

Oikein mitoitettu ja kohdennettu terveysperusteinen valmisteverotus tuottaisi mittavia terveyshyötyjä ja vähentäisi sote-kustannuksia. Terveempien elinvuosien lisäksi bonuksena valtio saisi merkittävät verotulot. Näinä aikoina tähän kaikkeen luulisi olevan vahva intressi. 

Ulla Kiuru yhteiskuntasuhdepäällikkö